Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd dostępny, przyjazny, otwarty. Praktyczne rozwiązanie na styku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd dostępny, przyjazny, otwarty. Praktyczne rozwiązanie na styku"— Zapis prezentacji:

1 Urząd dostępny, przyjazny, otwarty. Praktyczne rozwiązanie na styku
urząd - obywatel Zbigniew Główka Systemy Komputerowe Główka S.A Bielsko-Biała

2 Dostęp do informacji publicznej
AGENDA Dostęp do informacji publicznej gromadzenie informacji przetwarzanie danych udostępnianie informacji InterDB - uniwersalne narzędzie do budowy sprawnego i rozproszonego systemu gromadzenia informacji Urzędomat – niezbędny element zintegrowanego systemu informacyjnego urzędu

3 Przepływ informacji przez urząd
osobiście na papierze Gromadzenie i przetwarzanie danych pocztą telefonicznie faksem telefonicznie faksem siecią lokalną Urzędy Firmy Obywatele Urzędy Firmy Obywatele teletrans-misyjnie INTERNET, INTRANET InterDB poprzez sieć lokalną lub rozległą Urzędomat Dostawcy informacji Urząd Odbiorcy informacji

4 InterDB – system gromadzenia informacji rozproszonej
InterDB 4.5 rozwiązuje problemy: definiowania i generowania różnego rodzaju: sprawozdań ankiet formularzy rozprowadzania formularzy i gromadzenia wypełnionych sprawozdań i ankiet: w sieciach lokalnych i rozległych w Internecie w systemach z komputerami nie podłączonymi do sieci gromadzenia wszystkich danych w bazie SQL lub bazach XML

5 InterDB – konfiguracje
InterDB zbudowany jest w technologii internetowej. Po stronie klienta wymaga posiadania tylko przeglądarki internetowej IE 5.5 (InterDB Klient). Po stronie serwera może pracować, w zależności od ilości użytkowników, formularzy i danych : z wykorzystaniem serwera WWW IIS 4 lub 5 i serwera bazy danych MS SQL 7 lub 2000 (InterDB Serwer), z wykorzystaniem Personal Web Server i darmowej bazy danych MSDE (InterDB Serwer), bez żadnego serwera WWW i bazy danych – wykorzystuje tylko przeglądarkę internetową IE5.5 oraz automatycznie generowaną bazę danych XML (InterDB Robot).

6 InterDB – przykład możliwości rozbudowy systemu (1)
Początkowo InterDB może pracować w sieci lokalnej urzędu zbierając dane ankietowe i wypełnione formularze z terenu urzędu. SQL InterDB Serwer InterDB Klient (IE 5.5 PL)

7 InterDB – przykład możliwości rozbudowy systemu (2)
W drugim etapie formularze i sprawozdania mogą być wypełniane zarówno w sieci lokalnej jak i poprzez sieć Internet. InterDB Serwer SQL Internet InterDB Klient

8 InterDB – przykład możliwości rozbudowy systemu (3)
W trzecim etapie system może zostać rozszerzony o dodatkowy poziom. Urzędy niższego szczebla pracują z InterDB Robot i definiują swoje ankiety dla własnych informatorów. Urząd 1 SQL Informatorzy urzędu 1 InterDB Serwer Internet Urząd 2 - niższego szczebla Informatorzy urzędu 2 InterDB Robot XML

9 InterDB – przykład możliwości rozbudowy systemu (4)
W dalszych etapach system może być rozszerzany o dowolną ilość poziomów gromadzenia informacji. Urzędy niższego szczebla: pracują z InterDB Robot lub mogą pracować z wykorzystaniem InterDB Serwer, definiują swoich własnych użytkowników (informatorów) nadając im uprawnienia, definiują własne ankiety dla swoich informatorów, gromadzą wypełnione formularze i mogą: wykonywać raporty z przysłanych danych w przekroju: czasowym, terytorialnym i zakresu informacji, eksportować wybrane informacje do innych baz danych i aplikacji.

10 InterDB Klient – możliwe konfiguracje
Informator wypełniający formularz może: pracować on-line łącząc się z serwerem centralnym lub komputerem z nagranym InterDB Robot, wypełniać ankiety off-line, bez podłączenia do serwera WWW i następnie: łączyć się z serwerem WWW tylko na czas przesyłania danych, przenieść wypełnione formularze na dyskietce do komputera komunikacyjnego podłączonego do sieci Internet lub Intranet, przesłać wypełnione formularze pocztą elektroniczną.

11 InterDB – definiowanie formularzy
Formularze mogą zawierać pola typu: Tak /Nie, lista opcji (checkbox) lub alternatyw (radio button), tekst (do 1 MB długości) z możliwością formatowania, liczba: całkowita, dziesiętna lub zmiennoprzecinkowa z możliwością walidacji po stronie klienta, data i godzina - z możliwością walidacji po stronie klienta. W formularzach można definiować tabele posiadające możliwość automatycznego sumowania w kolumnach. Formularze są dynamiczne – można zwijać i rozwijać poszczególne ich gałęzie. Na 1 dyskietce mieści się całe oprogramowanie InterDB Robot z ok. 100 typowymi formularzami.

12 tworzenie systemów raportujących.
InterDB SDK InterDB SDK jest zestawem funkcji i obiektów narzędziowych oraz opisów umożliwiających: budowę serwisów WWW publikujące dane zebrane przez system InterDB w bazie danych SQL lub XML, publikowanie informacji na stronach WWW lub w Urzędomacie – interaktywnym kiosku informacyjnym z ekranem dotykowym, tworzenie systemów raportujących.

13 Urzędomat jest interaktywnym kioskiem informacyjnym
posiada ekran dotykowy, pracuje w sieci lokalnej lub jako samodzielne stanowisko podłączone do sieci Internet, jest sterowany przeglądarką internetową IE 5.5, umożliwia przeglądanie zasobów internetowych oraz informacji multimedialnej, zezwala na wprowadzanie informacji z wykorzystaniem wirtualnych klawiatur, może wykorzystywać elektroniczne karty procesorowe do identyfikowania użytkownika, współpracuje z drukarką.

14 URZĘDOMAT – różne formy zewnętrzne

15 URZĘDOMAT – ekran wprowadzania danych
Szeroka winda Definiowalne klawisze Definiowalna klawiatura

16 URZĘDOMAT – możliwość wyboru rodzaju klawiatury
Przełączanie rodzaju klawiatury Ukrywanie klawiatury Przykład klawiatury dla osób nie piszących na maszynie ani na komputerze

17 URZĘDOMAT – formularz po wyłączeniu klawiatury

18 Systemy Komputerowe Główka S.A. ul. Listopadowa 21
Kontakt Systemy Komputerowe Główka S.A. ul. Listopadowa 21 Bielsko-Biała tel.: , fax: Zbigniew Główka – Prezes Zarządu - Roman Bronowski –


Pobierz ppt "Urząd dostępny, przyjazny, otwarty. Praktyczne rozwiązanie na styku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google