Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWDA O ANTY-KONCEPCJI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWDA O ANTY-KONCEPCJI"— Zapis prezentacji:

1 PRAWDA O ANTY-KONCEPCJI

2 Opcja 1 Ludzkość powinna z samej zasady zajmować pozytywną postawę wobec dziecka – dziecko traktowane jako błogosławieństwa stało się w naszych czasach przedmiotem, którym można manipulować, albo wręcz jest zagrożeniem dla własnego egoizmu. Dziecko musi na nowo być traktowane jako dar uszczęśliwiający!

3 Opcja 2 Współżycie seksualne ma na celu, zgodnym z naturą człowieka, zrodzenie życia. Seks jest zatem połączony ściśle z prokreacją – dziś mamy oddzielenie seksu od prokreacji – seks staje się samoistnym towarem, źródłem egoistycznej przyjemności, unikaniem odpowiedzialności, rezygnacją z samokontroli i rozumu.

4 Opcja 3 Wszelkie problemy moralne nie może rozstrzygać technika czy chemia, ale musi rozwiązać człowiek w wymiarze etycznym – człowiek musi nauczyć się dojrzałego stylu życia, świadomego, i podejmować określone decyzje uwzględniające jego naturę i odpowiedzialność, a nie iść na skróty ufając bezgranicznie środkom chemicznym czy fizycznym.

5 Istota małżeńskiego aktu
Istotą małżeńskiego aktu jest wyrażenie sobie wzajemnej miłości przez całkowity dar z siebie. W tym darze z siebie istotnym składnikiem jest rodzicielstwo. Jeżeli stosuje się antykoncepcję, to wtedy oddanie siebie jest niepełne i zakłamane.

6 Metody antykoncepcji 1. Doustne środki antykoncepcyjne (inhibitory owulacji) 2.  Wkładki domaciczne 3.  Męską lub kobiecą sterylizację 4.  Środki plemnikobójcze (spermicydy) 5.  Prezerwatywy 6.  Stosunek przerywany 

7 Dlaczego sprzeciw? Płodność nie jest chorobą, którą trzeba leczyć! Jest darem od Boga do odpowiedzialnego przekazywania życia i wyrażania bezwarunkowej, całkowitej miłości. Kościół wzywa rodziców do świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa!

8 Prawda o antykoncepcji
Antykoncepcja: środki mechaniczne, chemiczne, biologiczne (najgorsze środki aborcyjne tzw. „pigułka gwałtu”). Antykoncepcja jest zbędna, gdyż człowiek potrafi własną mocą kierować swoją płciowością, a przez to także swoją płodnością! Tymczasem sięganie po środki antykoncepcyjne oznacza rezygnację człowieka ze zdolności do panowania nad sobą, nad własnym ciałem.

9 Prawda o antykoncepcji
Większość środków antykoncepcyjnych szkodzi zdrowiu fizycznemu (wystarczy przeczytać ulotki, które dołączają sami producenci antykoncepcji!). Żadna pigułka czy prezerwatywa nie ochronią konsekwencjami nieodpowiedzialnego współżycia. Nic poza miłością i odpowiedzialnością nie może gwarantować człowiekowi, że będzie kierował swoją seksualnością w sposób dojrzały i bezpieczny.

10 Prawda o antykoncepcji
Antykoncepcja oznacza rezygnację ze zdolności do panowania nad sobą, nad własnym ciałem i popędem seksualnym. Antykoncepcja nie chroni przed bolesnymi konsekwencjami nieodpowiedzialnego współżycia seksualnego. W ślad za upowszechnieniem antykoncepcji idzie coraz szersza akceptacja aborcji jako ostatecznego środka tzw. kontroli urodzeń.

11 Lista powodów odrzucenia antykoncepcji
antykoncepcja zniekształca osobowość człowieka (zwalnia z wysiłku rozum i wolę, jest zatem nie wychowawcza i sprzyja degradacji człowieka); powoduje dezintegrację (wewnętrzne rozbicie) osobowości (człowiek podejmuje działanie, ale jednocześnie odrzuca jego naturalny skutek); niszczy zdrowie człowieka (płodność jest wyrazem zdrowia, nie choroby, tak więc każdy atak na płodność jest atakiem na zdrowie). degraduje pozycję dziecka w rodzinie (przestaje być ono upragnionym darem, a staje się zagrożeniem dla "miłości" jego rodziców)

12 Lista powodów odrzucenia antykoncepcji
sprzyja decyzji o zabiciu poczętego dziecka w przypadku tzw. zawodu; niszczy więź małżonków (boją się sami siebie i skutków swego działania, przeżywają rozczarowanie i frustrację z powodu powierzchowności ich wzajemnego kontaktu); zaburza przebieg współżycia i czyni je coraz mniej atrakcyjnym (zwłaszcza dla kobiety); przyczynia się do rozpadu małżeństw; fakt, że jest odrzucana przez Kościół, powoduje konflikt sumienia u jej wierzących "użytkowników" i wpływa w sposób oczywisty na ich więź z Kościołem, sakramentami, Bogiem

13 Skutki upowszechnienia antykoncepcji
Dzięki oddzieleniu współżycia seksualnego od prokreacji umożliwia ogromną swobodę seksualną (wzrasta liczba związków pozamałżeńskich i obniża się wiek młodzieży rozpoczynającej kontakty seksualne), Prowadzi do wzrostu aborcji (która jest „zabezpieczeniem” przed nieskutecznością antykoncepcji), Niszczy podstawy moralne, zwłaszcza w krajach chrześcijańskich (aborcja negatywnie wpływa na moralność młodzieży),

14 Skutki upowszechnienia antykoncepcji
Poprzez dużą swobodę seksualną pociąga za sobą wzrost chorób przenoszonych drogą płciową, czego skutkiem jest rosnąca ilość przypadków niepłodności oraz ciąż jajowodowych, Prowadzi do innych wyniszczających medycznie skutków ubocznych (np. nowotwory), Powoduje starzenie się społeczeństw i upadek kultury chrześcijańskiej, Pozwala „używać” ciało ludzkie dla zaspokojenia popędu seksualnego a człowieka traktować jak przedmiot.

15 Nauczanie Kościoła o antykoncepcji
Płodność jest darem, celem małżeństwa, ponieważ miłość małżeńska ze swojej natury zmierza do tego, by być płodną. Dziecko nie przychodzi z zewnątrz jako dodane do wzajemnej miłości małżonków; wyłania się w samym centrum tego wzajemnego daru, którego jest owocem i wypełnieniem. Dlatego Kościół, który "opowiada się za życiem", naucza, że "każdy akt małżeński powinien pozostać sam przez się otwarty na przekazywanie życia ludzkiego (KKK 2366)

16 Nauczanie Kościoła o antykoncepcji
Szczególny aspekt odpowiedzialności małżonków dotyczy regulacji poczęć. Z uzasadnionych powodów małżonkowie mogą chcieć odsunąć w czasie przyjście na świat swoich dzieci. Powinni więc troszczyć się, by ich pragnienie nie wypływało z egoizmu, lecz było zgodne ze słuszną wielkodusznością odpowiedzialnego rodzicielstwa. (KKK 2368)

17 Nauczanie Kościoła o antykoncepcji
Okresowa wstrzemięźliwość, metody regulacji poczęć oparte na samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów niepłodnych są zgodne z obiektywnymi kryteriami moralności. Metody te szanują ciało małżonków, zachęcają do wzajemnej czułości i sprzyjają wychowaniu do autentycznej wolności (KKK 2370)

18 Nauczanie Kościoła o antykoncepcji
Jest wewnętrznie złe wszelkie działanie, które - czy to w przewidywaniu aktu małżeńskiego, podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków - miałoby za cel uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego (KKK 2370)

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Opracował ks. Marcin Kozyra SDB


Pobierz ppt "PRAWDA O ANTY-KONCEPCJI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google