Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wierzę mocno, że nauka i pokój w końcu osiągną tryumf nad ciemnotą i wojna, że narody porozumieją się nie dla niszczenia dzikiego, bezmyślnego, lecz dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wierzę mocno, że nauka i pokój w końcu osiągną tryumf nad ciemnotą i wojna, że narody porozumieją się nie dla niszczenia dzikiego, bezmyślnego, lecz dla."— Zapis prezentacji:

1 Wierzę mocno, że nauka i pokój w końcu osiągną tryumf nad ciemnotą i wojna, że narody porozumieją się nie dla niszczenia dzikiego, bezmyślnego, lecz dla budowania i pożytku. Ludwik Pasteur

2 ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów nie reprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

3

4

5

6

7

8 Członkiem ONZ może być "każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie" i zdaniem ONZ – "jest w stanie je wypełniać. Przyjęcie następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Ogólnego podjętej na zalecenie Rady Bezpieczeństwa

9 suwerenna równość wszystkich członków wykonywanie w dobrej wierze zobowiązań zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych rozwiązywanie sporów środkami pokojowymi powstrzymanie się od groźby użycia siły lub użycia jej w sposób nieuzgodniony z celami ONZ okazywanie wszelkiej pomocy ONZ w każdej akcji podjętej zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych, jako środka zapobiegawczego lub przymusu nieingerowanie ONZ w sprawy, które należą do kompetencji wewnętrznej państwa wpływanie na państwa, które nie są członkami ONZ, aby postępowały zgodnie z jej zasadami w stopniu koniecznym do utrzymania bezpieczeństwa i pokoju

10 suwerenna równość wszystkich członków - rozumiana jako równość wszystkich państw w świetle prawa międzynarodowego; wykonywanie przez państwa w dobrej wierze wynikających z Karty zobowiązań; załatwianie sporów międzynarodowych za pomocą pokojowych środków; powstrzymanie się od użycia siły lub groźby jej użycia - zasada ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

11

12 Arabia Saudyjska Argentyna Australia Belgia Białoruś Boliwia Brazylia

13 Chile Dania Dominikana Ekwador Egipt Etiopia Filipiny

14 Francja Grecja Gwatemala Haiti Holandia Honduras Indie Irak

15 Iran Kanada Kolumbia Kostaryka Kuba Liban Liberia

16 Luksemburg Meksyk Nikaragua Norwegia Nowa Zelandia Panama Paragwaj

17 Peru Polska Republika Południowej Afryki Rosja Stany Zjednoczone Turcja Ukraina Wenezuela Wielka Brytania

18 Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju Światowa Organizacja Zdrowia

19


Pobierz ppt "Wierzę mocno, że nauka i pokój w końcu osiągną tryumf nad ciemnotą i wojna, że narody porozumieją się nie dla niszczenia dzikiego, bezmyślnego, lecz dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google