Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podkarpacki Oddział PTOiTr www.ptoitr-rzw.republika.pl Jarosław Jabłoński, Marek Kulczyk, Arkadiusz Bielecki, Sławomir Snela 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podkarpacki Oddział PTOiTr www.ptoitr-rzw.republika.pl Jarosław Jabłoński, Marek Kulczyk, Arkadiusz Bielecki, Sławomir Snela 1."— Zapis prezentacji:

1 Podkarpacki Oddział PTOiTr www.ptoitr-rzw.republika.pl Jarosław Jabłoński, Marek Kulczyk, Arkadiusz Bielecki, Sławomir Snela 1

2 8 listopada 1974 z inicjatywy prof. Donata Tylmana ówczesnego konsultanta regionalnego ds. ortopedii powołano jeden z najmłodszych oddziałów wojewódzkich - Oddział Rzeszowski PTOiTr Pierwszym Prezesem został dr Leon Birn - Ordynator Oddziału Urazowo - Ortopedycznego w Przemyślu. Początkowo Oddział Rzeszowski PTOiTr liczył 28 osób 20.01.2001 w związku ze zmianami podziału administracyjnego kraju przyjęto nową nazwę oddziału Obecnie Podkarpacki PTOiTr obejmuje swoim zasięgiem 13 oddziałów ortopedycznych i 3 pododdziały. Oddział liczy obecnie 132 członków, w tym 7 emerytowanych, 57 nadzwyczajnych, 67 zwyczajnych i 1 wspierający Oddział Podkarpacki dla celów komunikowania się i przekazywanie informacji członkom od 2000r. posiada jako jedyny zgłoszoną do Zarządu Głównego stronę internetową oraz adres mailowy Działalność cyklicznych ponadregionalnych spotkań naukowo-szkoleniowych na Podkarpaciu Jarosław Jabłoński, Arkadiusz Bielecki, Marek Kulczyk, Sławomir Snela 2

3 Oddział Podkarpacki już od samego początku działalności jest współorganizatorem cyklicznych spotkań naukowych dla członków oddziału, jak również konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych z zakresu chirurgii kolana i artroskopii, ortopedii i traumatologii dziecięcej a także interdyscyplinarne z onkologii ortopedycznej oraz diagnostyki i leczenia obrażeń wielonarządowych 3

4 Oddział Rzeszowski PTOiTr był dwukrotnie organizatorem ogólnopolskich Dni Ortopedycznych 4 Działalność cyklicznych ponadregionalnych spotkań naukowo-szkoleniowych na Podkarpaciu Jarosław Jabłoński, Arkadiusz Bielecki, Marek Kulczyk, Sławomir Snela

5 Najbardziej znane to odbywające się obecnie co 2 lata naprzemiennie: Konferencja Chirurgii Kolana i Artroskopii Konferencja Algorytmy diagnostyki i leczenia obrażeń wielonarządowych 5

6 Pierwsza konferencja odbyła się w maju 1993 roku w zabytkowym zespole pałacowym w Olszanicy z inicjatywy dra A. Bieleckiego pod patronatem Sekcji Chirurgii Kolana i Artroskopii PTOiTr a szczególnie dzięki pomocy Prof. J.M. Kusia i Prof. A. Góreckiego Wśród zaproszonych gości zagranicznych swoim doświadczeniem klinicznym dzielił się światowej sławy artroskopista dr Jürgen Eichhorn z Niemiec Dzięki stanowiskom do ćwiczeń fantomów artroskopowych kolana uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności i nabytą wiedzę w praktyce 6

7 Konferencje odbywają się w malowniczo położonych ośrodkach konferencyjnych w Bieszczadach m.in. w Olszanicy, Arłamowie, Polańczyku i Czarnej łącząc zdobywanie najbardziej aktualnej wiedzy z promocją regionu 7

8 Dzięki współpracy z ośrodkami ortopedycznymi uczestnicy konferencji mogli obserwować operacje na żywo 8 Pierwsze takie operacje dla potrzeb konferencji były w latach 90-tych wykonywane w nieistniejącym już Oddziale Ortopedii Szpitala Wojewódzkiego Nr1 w Rzeszowie oraz Ambulatorium Artroskopowym Meniscus w Rzeszowie

9 Poziom multimedialny konferencji znacznie został podniesiony dzięki współpracy z wybudowanym w 2006r. Szpitalem im. Św. Rodziny w Rudnej Małej Współczesne sale operacyjne oraz klimatyzowana sala konferencyjna połączone medialnie dają możliwość transmisji operacji na żywo i dwukierunkowej komunikacji werbalnej dla uczestników konferencji 9

10 Pierwsze takie operacje odbyły się 17 maja 2007 podczas pierwszego dnia VII Konferencji Artroskopowej Dr A. Neumann przeprowadził artroskopową dekompresję nerwu pośrodkowego w przebiegu zespołu cieśni nadgarstka u 49 letniej kobiety sposobem Agee a dr Fr. Bonnarens wykonał 2 operacje artroskopowe: naprawę uszkodzenia typu Bankarta w przebiegu niestabilności przedniej barku oraz rekonstrukcję ACL stawu kolanowego sposobem EZLock Obserwujący operacje uczestnicy kursu doceniali wysoki poziom merytoryczny i techniczny wykonywanych operacji. W trakcie operacji uczestnicy mogli zadawać pytania związane z techniką przeprowadzanych zabiegów, na które operatorzy natychmiast udzielali wyczerpujących odpowiedzi. 10

11 Szpital Św. Rodziny, mimo niedługiego okresu działalności ortopedycznej, był współorganizatorem konferencji i kursów ortopedycznych z udziałem światowej sławy gości zagranicznych były to: Kurs osteosyntezy 20.02.2007 prowadzony przez Prof. Josepha Schatzkera z Kanady Kurs rekonstrukcji więzadłowej kolana met. EZloc 12.11.2007 prowadzony przez pomysłodawcę metody Prof. Stephena Howella z USA Szpital jest także ośrodkiem referencyjnym firmy Aesculap i Biomet organizując szkolenia z najnowocześniejszych technik operacyjnych w zakresie protezoplastyki stawowej i rekonstrukcji tkanek miękkich 11

12 1993r. Olszanica 1995r. Olszanica 1997r. Olszanica 1998r. Arłamów 1999r. Rzeszów/Lwów - V Bieszczadzkie i II Polsko-Ukraińskie Sympozjum Chirurgii Kolana i Artroskopii 2004r. Polańczyk 2007r. Czarna 2008r. Czarna – VIII Konferencja Chirurgii Kolana i Artroskopii oraz urazów podczas uprawiania sportów zimowych 12

13 Dr Jurgen Eichhorn (Straubing-Niemcy) – 1993, 1998, 1999, 2007 /współtwórca metody czterokanałowej rekonstrukcji WKP/ Dr Thomas Rosenberg (Salt Lake City-USA) – 1998 /twórca metody Endobutton przy rekonstrukcji WKP/ Dr Frank Bonnarens (Louisville, Kentucky-USA)- 2007 /propagator metody EZloc rekonstrukcji WKP i stabilizacji artroskopowej obrąbka stawu barkowego/ Dr Axel Neumann (Monachium-Niemcy) - 2007 /współtwórca metody artroskopowej leczenia zespołu cieśni nadgarstka met. Agee/ 13

14 14 Olszanica 1993,1997 Arłamów 1998 Rzeszów - Lwów 1999 Polańczyk 2004 Czarna 2008

15 W dowód zasług na gruncie szerzenia oświaty w dziedzinie artroskopii stawowej na Podkarpaciu Prezes Sekcji Chirurgii Kolana i Traumatologii Sportowej PTOiTr prof. Tadeusz Trzaska poinformował uczestników VIII Konferencji w Czarnej o decyzji 15 Zgromadzenia Sekcji Chirurgii Kolana o nobilitowaniu prowadzonego przez dr med. Arkadiusza Bieleckiego ośrodka do rangi Podkarpackiego Regionalnego Ośrodka Chirurgii Kolana

16 Stały rozwój urbanistyczny Podkarpacia oraz otwarcie komunikacyjne na otaczające rynki sąsiadujących państw w latach 90-tych znacznie zwiększyło ilość i zmieniło charakter urazów ludności na tym terenie. Zrodziła się wówczas idea organizacji interdyscyplinarnych spotkań o charakterze szkoleniowym dotyczącym postępowania medycznego w obrażeniach wielonarządowych Inicjatorami pomysłu konferencji byli dr Arkadiusz Bielecki i dr Jan Świątkowski Rozwój konferencji odbywał się pod patronatem Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu prowadzonej przez Prof. Andrzeja Góreckiego – Specjalisty Krajowego ds. OiTrNR oraz dr hab. med. Sławomira Sneli – Specjalisty Regionalnego Podkarpacia ds. OiTrNR Z czasem to forum wymiany myśli naukowej i praktycznej przybrało formę cyklicznych spotkań w otoczeniu malowniczych plenerów bieszczadzkiej przyrody 16

17 Poziom merytoryczny konferencji gwarantuje skład Komitetu Naukowego skupiający Specjalistów Krajowych w dziedzinach urazowych 17

18 Charakter konferencji ma charakter interdyscyplinarny jednakże każdorazowo obejmuje sesje tematyczne nastawione na określoną dziedzinę traumatologii tj. urazy brzucha, klp, czaszkowo-mózgowe i urazy dużych naczyń 18

19 1999r. Czarna 2001r. Czarna 2002r. Arłamów 2003r. Czarna 2004r. Czarna 2005r. Czarna 2006r. Czarna 2008r. Czarna 19

20 20 Czarna 2003 Czarna 2004 Czarna 2005

21 Utrzymanie współpracy z czołowymi ośrodkami ortopedycznymi Podkarpacia i całego kraju w organizacji spotkań naukowych Organizacja interdyscyplinarnych spotkań naukowych w zakresie problematyki medycznej wspólnej dla ortopedii i innych działów medycyny Organizacja wspólnych konferencji naukowych międzynarodowych w ramach współpracy miast partnerskich 2012r. Organizacja XXXIX Zjazdu Ortopedycznego w Rzeszowie 21

22 Informacje dotyczące organizowanych przez nas konferencji dostępne każdorazowo na stronie Podkarpackiego Oddziału PTOiTr www.ptoitr-rzw.republika.pl jak również portalach ogólnomedycznych www.ekonferencje.pl oraz stronie Szpitala Św.Rodziny www.klinika-rzeszow.pl SERDECZNIE ZAPRASZAMY 22

23 Kulczyk M. VII Międzynarodowa Bieszczadzka Konferencja Artroskopowa - CZARNA 2007. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 2007; 140(5 ); 17-18 Jabłoński J. Raport z Konferencji Naukowej Urazy podczas uprawiania sportów i turystyki zimowej. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 2008; 143(1); 5 Kulczyk M. Prof. Stephen Howell w Rudnej Małej. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie 2007; 142(7); 20 Jabłoński J. Materiały własne z konferencji naukowych Bielecki A. Materiały własne z konferencji naukowych www.sw.gov.pl/index.php/aktualnosci/jednostka/335 www.arlamow.com.pl www.ckrczarna.pl 23


Pobierz ppt "Podkarpacki Oddział PTOiTr www.ptoitr-rzw.republika.pl Jarosław Jabłoński, Marek Kulczyk, Arkadiusz Bielecki, Sławomir Snela 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google