Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
Witamy uczniów! Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego

2 Spis treści Baza placówki Misja szkoły Zespół nauczycieli
Szkoła – wyposażenie i możliwości lokalowe II. Oferta wychowawcza i dydaktyczna Ogólna oferta szkoły Działania dodatkowe Tradycje szkoły Pierwszy rok w szkole Programy i podręczniki Organizacja procesu nauczania Organizacja czasu na przerwach i po lekcjach Trudności uczniów w nauce, działania specjalistów Wspieranie uczniów zdolnych Klasy sportowe Uczniowie sześcioletni Rodzice w szkole Informacje dodatkowe Dane kontaktowe Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

3 Baza placówki Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

4 Misja Szkoły W naszej szkole uczymy dzieci szacunku do uczenia się i wysiłku intelektualnego. Cenimy i dostrzegamy pracę i wysiłek ucznia i nauczyciela. W naszej szkole wychowujemy dzieci w duchu patriotyzmu, dumni z polskiej kultury, tradycji i historii, dumni z miasta i dzielnicy, w której żyjemy, dumni z Warszawy i Saskiej Kępy; z jednoczesnym zrozumieniem i szacunkiem dla innych osób, tradycji, religii i kultur. W naszej szkole wspieramy wychowawczą rolę rodziny. W naszej szkole rodziny i dzieci dumne są z tego, że uczęszczają do tej szkoły Wszyscy traktujemy szkołę jako nasze dobro wspólne. Ważne są dla nas treści patriotyczne ze względu na patrona szkoły, historyczne, dzielnicowe, aktywność na terenie dzielnicy. W zeszłym roku ktoś zadał pytanie, co nas wyróżnia. Kierunek zdrowie: Wiem, co jem, lasy sportowe, aktywna działalność w sferze przyrodniczej. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

5 Nauczyciele Kadra pedagogiczna szkoły to wykwalifikowani nauczyciele:
nauczania zintegrowanego przedmiotu specjaliści: logopeda reedukator psycholog pedagog wychowawcy świetlicy bibliotekarze Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

6 Szkoła posiada Nowoczesne boisko szkolne
Dużą i małą salę gimnastyczną, siłownię Plac zabaw dla uczniów Plac zabaw dla dzieci sześcioletnich Dwie pracownie komputerowe Bibliotekę i czytelnię z dostępem do Internetu Świetlicę czynną w godzinach Gabinety specjalistów (logopedy, reedukatora, psychologa/pedagoga) Stołówkę Sklepik szkolny Gabinet lekarski Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

7 Stołówka Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

8 Plac zabaw Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

9 Sala świetlicy Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

10 Sale lekcyjne Sale lekcyjne są wyposażone w nowe ławki (dostosowane do wzrostu uczniów), pojemne szafy, w których uczniowie mają możliwość pozostawiania przyborów plastycznych, strojów gimnastycznych, podręczników. W klasach starszych uczniowie mają przydzielane indywidualne szafki znajdujące się na korytarzach szkolnych. Wszystkie sale są systematycznie odnawiane i w razie potrzeby oraz możliwości finansowych odświeżane. W klasach nauczania zintegrowanego znajdują się odtwarzacze CD i VHS, telewizory. Do dyspozycji nauczycieli pozostają także przenośne komputery oraz projektor multimedialny. Każda sala ma duże tablice korkowe zapewniające miejsce na prace uczniów. Nawiązanie do akcji Leki Tornister. Problemem jest bliska odległość od głośnej ulicy Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

11 Sala oddziału przedszkolnego
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

12 Sala klasy I sześciolatków
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

13 Oferta wychowawcza i dydaktyczna
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

14 Szkoła oferuje Naukę w klasach o systemie zmianowym
Klasy o profilu ogólnym i sportowym Naukę języka angielskiego i informatyki od klasy I Naukę pływania w klasie II Bogatą ofertę bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (m.in. koła przedmiotowe, sportowe, plastyczne, turystyczne, ortograficzne, dziennikarskie, matematyczne, przyrodnicze, informatyczne, muzyczne, teatralne) Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej połączone z licznymi zabawami tematycznymi Opiekę psychologiczno-pedagogiczną Opiekę przedmedyczną (pielęgniarka szkolna) Możliwość korzystania przez uczniów z posiłków System zmianowy jest związany z dużą ilością klas. Opieka pielęgniarska nie funkcjonuje w czwartki (jeden dzień w tygodniu), decyzja niezależna od szkoły. Co z klasami sportowymi??? Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

15 Dodatkowe propozycje dydaktyczno-wychowawcze
Udział uczniów w lekcjach muzealnych Uczestnictwo w spektaklach teatralnych i kinowych, koncertach i wystawach Organizacja wycieczek turystyczno-krajoznawczych, „Zielonych szkół” Udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych (dzielnicowych, wojewódzkich, ogólnopolskich) Uczestnictwo w różnorodnych programach m.st. Warszawy, kampaniach społecznych, projektach wewnątrzszkolnych i akcjach okolicznościowych: („Warszawa stolicą czystości”, „Unicef – Prawa dziecka”, „Bezpieczny Komputer”, „Poznaj bezpieczny Internet”, „Mamo, tato, wolę wodę!”, „Bezpieczne życie”, „Góra grosza”, „Cała Polska Czyta Dzieciom”, działania ekologiczne) Możliwość uczestnictwa dzieci w akcjach „Zima w mieście”, „Lato w mieście” Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

16 Tradycje naszej szkoły
Do szkolnej tradycji należy organizacja różnorodnych akademii, okolicznościowych spotkań z rodzicami. Są to miedzy innymi: Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły Dzień Patrona Szkoły Święto Niepodległości, Konstytucji 3 Maja Zabawy andrzejkowe i mikołajkowe Przedświąteczne spotkania klasowe, Jasełka Bale karnawałowe, Bale Absolwentów Powitanie Wiosny oraz Dzień Ziemi Dzień zdrowego żywienia Odbywające się w szkole konkursy (matematyczne, przyrodnicze, literackie, informatyczne, ortograficzne, plastyczne itp.) stanowią wstęp do udziału uczniów w konkursach dzielnicowych, w których uczniowie zajmują wysokie miejsca. Szkoła jest organizatorem dzielnicowego konkursu piosenki dziecięcej. Mamy też umowne zwyczaje np. poniedziałek jako dzień granatowy- można wspomnieć. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

17 Tradycje naszej szkoły
Ślubowanie klas pierwszych Dzień Patrona Szkoły Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

18 Tradycje naszej szkoły
Dzień zdrowego żywienia Prawa Dziecka Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

19 Tradycje naszej szkoły
Warto zaprosić rodziców do oglądania galerii zdjęć na szkolnej stronie internetowej. Bal Absolwentów Dzień Wiosny Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

20 W szkole działają Samorząd Szkolny oraz Mały Samorząd (uczniowie klas I-III) - uczniowie uczą się samodzielności i odpowiedzialności za podejmowane działania. W ramach działań uczniów powstają szkolne gazetki. Rzecznik Praw Ucznia – pełni funkcję mediatora, ale także edukatora z zakresu znajomości praw i przepisów w swojej tematyce. Chór szkolny – uczniowie doskonalą umiejętności muzyczne, uatrakcyjniają większość szkolnych uroczystości. Drużyny ZHR – prowadzą zajęcia dla uczniów szkoły, włączają się w szkolne działania, oferują aktywny odpoczynek w czasie wakacji. Szkolna strona internetowa – prezentuje bieżące informacje i ogłoszenia, porady dla rodziców, dokumentację szkolną. Gazetki –koło p. Trepkowskiej (klasa IIId) przygotowuje „Szkolna 143” oraz koło p. Nawrockiego. Może warto dodac o przykładowych zespołach nauczycielskich (m.in.): zespół ds. cudzoziemców – zajmuje się organizacją edukacji dzieci obcokrajowców zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zajmuje się pomocą specjalistyczną uczniom z dysfunkcjami lub w trudnych sytuacjach zespół wychowawców – analizuje problemy wychowawcze, podejmuje działania naprawcze zespoły przedmiotowe – analizują wyniki sprawdzianów, organizują egzaminy, usprawniają metody nauczania w celu uzyskiwania lepszych wyników dydaktycznych Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

21 Pierwszy rok w szkole Pierwsze dni
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

22 Programy i podręczniki
Od roku obowiązuje nowa, czytelniejsza podstawa programowa oraz dostosowane do niej programy i podręczniki. Decyzją nauczycieli w szkole realizowany jest program „Razem w szkole” wydawnictwa WSiP, a uczniowie korzystają z podręczników i wyprawki pod tym samym tytułem. Oczywiście nie wiem, czy ten program wybiorą nauczycielki i trzeba o to dopytać ale ku temu się skłaniają. Można równie dobrze powiedzieć, ze teraz na tym pracujemy a wyboru podręcznika dokona się po analizie pod koniec roku. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

23 Programy i podręczniki
Do wyboru podręczników przyczyniły się: TREŚCI – PROBLEMATYKA Wymagania i treści nauczania odpowiadają możliwościom uczniów 6 i 7letnich. Duża różnorodność zadań pozwala dostosować tempo pracy do każdego ucznia. Cykl zawiera aktualne, odpowiadające realiom treści. Poruszana w książce problematyka jest bliska doświadczeniom dziecka. CZYTANIE – MÓWIENIE Dobór tekstów do czytania o różnym stopniu trudności. Nowoczesne przyjazne fotografie zachęcają do wypowiadania się i czytania. PISANIE Ćwiczenia dostosowane do uczniów praworęcznych i leworęcznych, w dużej i małej liniaturze, z pomocą, czyli po śladzie i samodzielnie ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Podręcznik z płytą CD-ROM do zajęć komputerowych - tematycznie skorelowany z treściami zajęć zintegrowanych INNE Ciekawie artykuły psychologa (dr Marty Rzadkiewicz) dla rodziców i opiekunów na końcu każdego zeszytu ćwiczeń Teksty do czytania z dziećmi w domu, z pytaniami sprawdzającymi rozumienie słuchanego tekstu Profesjonalna opieka wydawnictwa WSiP nad naszą szkołą Według mnie nie ma sensu omawiać podręczników, ale … może warto uzasadniać swoje decyzje. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

24 Praca na lekcji Praca w klasie pierwszej wymaga stosowania wielu różnorodnych sposobów oddziaływań dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych i oprócz tradycyjnych technik nauczania nauczyciele w codziennej pracy stosują jednocześnie metody aktywizujące (gry i zabawy, scenki dramowe, dyskusje, burze mózgów, projekty, prezentacje). Mając na uwadze społeczny rozwój uczniów wymiennie organizowane są formy pracy indywidualnej i zespołowej, a także praca w grupach. Nauczyciele traktują uczniów podmiotowo i do każdego podchodzą w sposób indywidualny. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

25 Praca na lekcji Aby ułatwić uczniom funkcjonowanie w klasie początkowo nauczyciele organizują wiele aktywności na dywanie lub przy stolikach ustawionych w różnych konfiguracjach. Aby utrzymać odpowiedni poziom koncentracji uczniów wykorzystują różnorodne pomoce dydaktyczne (plansze, zabawki), środki audiowizualne (filmy). Korzystają z tradycyjnych źródeł wiedzy (albumy, fotografie) i nowoczesnych (prezentacje multimedialne, encyklopedie, Internet). Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

26 Na lekcji – praca w grupach
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

27 Na lekcji – praca zespołowa
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

28 W przerwie i po lekcjach
Dbamy o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw – na korytarzu klas I-III podczas przerw dyżury pełni aż 3 nauczycieli. Nauczyciel kończący zajęcia osobiście odprowadza uczniów do szatni i świetlicy. Na obiady uczniowie są prowadzeni przez wychowawców świetlicy (staramy się, aby klasy I jadły podczas lekcji w celu uniknięcia tłoku), podczas przerw na stołówce dyżur pełni wyznaczony nauczyciel. O bezpieczeństwo na przejściu dla pieszych dba specjalnie wyznaczony pracownik szkoły – pan STOP. Świetlica (czynna od 7.00 do 18.00) to miejsce bezpiecznego spędzania czasu po lekcjach. Uczniowie mogą tam bawić się, uczestniczą w zajęciach (wycieczkach), odrabiają lekcje z pomocą nauczycieli. Można zaznaczyć, że nieustającym problemem na przerwach jest hałas, z którym staramy się walczyć… uwaga bo to może być pułapka. Bardziej bezpieczna jest informacja o poniedziałku jako dniu granatowym, którego celem jest organizacja dyscypliny po wolnych dniach. Warto skomentować, że Pan STOP pojawia się również na apelach dla uczniów dotyczących tematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Świetlica – liczebność grup, podział zbliżony wiekowo. Uczestnictwo w zajęciach i odrabianiu lekcji dobrowolne. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

29 Trudności w nauce - specjaliści
W szkole staramy się rozpoznać specjalne potrzeby i możliwości uczniów. We współpracy z rodzicami wiele trudności edukacyjnych można wyeliminować w szybkim tempie i każdemu uczniowi zapewnić bezpieczny start edukacyjny. W razie sygnału wychowawcy o trudnościach dziecka w nauce (podejrzeniach dysfunkcji) lub osobistego niepokoju rodzica warto zadbać o szybką diagnozę dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecku, posiadającemu orzeczenie, szkoła zapewnia: stałe, cykliczne zajęcia reedukacyjne. W szczególnych przypadkach psycholog szkolny tworzy program pomocy i stałe zajęcia grupowe lub indywidualne. Nauczyciele dostosowują wymagania programowe (poziom zadań, ocenianie) do zaleceń psychologa. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

30 Trudności w nauce - specjaliści
„Pierwsza pomoc” dla uczniów mających kłopoty z nauką to zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone przez wychowawcę klasy. Zajęcia te obejmują ponowne przerobienie zagadnień z lekcji, usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy, wyrównywanie braków. W zajęciach uczestniczy zazwyczaj około 4-8 dzieci. Kolejny krok to zajęcia reedukacyjne – odbywają się one w grupach 2-3 osobowych. Celem zajęć jest usprawnienie zaburzonych funkcji psychomotorycznych. Uczniowie uczą się samodzielności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Terminy zajęć zostają dostosowane do planu lekcji uczniów. Prowadzone już od września? Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

31 Trudności w nauce - specjaliści
We wrześniu logopeda przeprowadza krótkie badanie każdego z uczniów. Dzieci z wadami wymowy są kierowane na indywidualne zajęcia, a zasady ćwiczeń omawiane z rodzicem. Psycholog szkolny przeprowadza wstępne testy diagnostyczne. Prowadzi zajęcia w klasach, grupach lub indywidualne rozmowy. Pedagog organizuje pomoc socjalną, rozwiązuje bieżące konflikty, zajmuje się planowaniem zajęć dotyczących bezpieczeństwa a prowadzonych na terenie szkoły przez policję, straż miejską. Prowadzi zajęcia i rozmowy z uczniami. W zajęciach logopedycznych mile widziany jest udział rodzica. Tylko systematyczna praca w domu zapewni wyniki terapii. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

32 Dzieci zdolne W zależności od stylu działania nauczyciela oraz ilości dzieci zdolnych w obrębie zespołu klasowego praca z uczniem może przybrać różnorodne formy: dodatkowe zeszyty ćwiczeń przygotowane przez wydawnictwo, indywidualne zadania zlecane uczniowi przez nauczyciela (podczas lekcji oraz jako prace domowe). Uczniowie mogą uczestniczyć w kołach zainteresowań, próbować swoich sił w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. W szczególnych sytuacjach nauczyciel pisze program pracy z uczniem zdolnym. Uwaga! Przy przepełnieniu szkoły nie ma możliwości ustalenia zajęć tak, aby były dostępne dla wszystkich. Powinny funkcjonować programy dla uczniów zdolnych … dla słabych również. Wystarczy stworzyć jeden schemat, a potem dostosowywać… Warto wspomnieć o konkursach dzielnicowych, jaies przykłady miejsc. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

33 Klasy sportowe W szkole funkcjonują klasy sportowe: akrobatyczne (gry zespołowe). Klasy te mają 2 godziny lekcji w-f oraz dodatkowo 6 godzin szkolenia sportowego – zajęcia prowadzi trener. Zajęcia sportowe obywają się na terenie szkoły, w małej lub dużej sali gimnastycznej oraz na boisku. Sport w klasach ogólnych: Każda z klas ma 2 godziny wychowania- fizycznego oraz (w ramach programu miasta) 1 godzinę cyklu zajęć „Od zabawy do sportu”. Większość zajęć odbywa się na korytarzach lub przy ładnej pogodzie na boisku szkolnym. We wszystkich klasach II obowiązkowy jest basen. Szkoła oferuje liczne zajęcia dodatkowe – SKS, korektywę. Rzeczywistość jest jednak taka, że podstawowe dwie godziny zajęć w-f często odbywają się na korytarzach. Nie chcemy mieszać dzieci w klasach IV, stąd po akrobatyce w kl. IV dzieci przechodzą do sekcji gry zespołowe. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

34 Sześciolatki Dzieci sześcioletnie mają możliwość podjęcia nauki w klasie 0 lub w klasie I. Klasa 0 funkcjonuje dokładnie tak samo jak grupy przedszkolne. Klasa I dla dzieci sześcioletnich : - może zostać utworzona przy minimum 16 chętnych, - dzieci spędzają przerwy w swojej klasie bez wychodzenia na głośny korytarz, sala jest na parterze w bliskiej odległości od szatni, świetlicy, stołówki - nauczyciel steruje czasem przeznaczonym na naukę (na początku roku dzieci sporą część czasu spędzają na zabawach), - początkowo nauczyciel wykorzystuje tylko część ćwiczeń z zeszytów, rozwijając wymagania w trakcie roku (np. pisanie w dużej, później w małej liniaturze), - nie porównujemy wyników dzieci z innymi klasami pierwszymi, - klasa jest pod specjalną opieką psychologa szkolnego, - po lekcjach dzieci sześcioletnie pozostają nadal w swojej sali (lub sali zerówki), gdzie dołącza do nich wychowawca świetlicy, - obiady dzieci spożywają w trakcie lekcji, - dla dzieci przeznaczony jest oddzielny plac zabaw. Zaznaczyć, że jest możliwość aby sześciolatek uczył się w klasie z siedmiolatkami. O plusach i minusach tego zjawiska warto rozmawiać z psychologiem szkolnym. Psycholog szkolny – w razie potrzeby prowadzi w klasie zajęcia, obserwacje uczniów. Obiady dzieci jedzą poza przerwami. Oddzielna świetlica i plac zabaw – można sobie wyobrazić, że takie odizolowanie męczy. Dzieci lubią zmiany miejsc, czasami więc takie zmiany następują. WAŻNE – należy omówić różnice w podstawie programowej klasy 0 i I!!! Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

35 Sześciolatki Sale dla dzieci sześcioletnich są doskonale wyposażone w zabawki, sprzęt i pomoce dydaktyczne. Nauczyciele prowadzą zajęcia dostosowując czas i metody do potrzeb oraz możliwości uczniów. Odsyłamy rodziców, aby pooglądali sale na własne oczy. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

36 Sześciolatki – pomoce dydaktyczne
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

37 Sześciolatki – pomoce dydaktyczne
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

38 Sześciolatki – pomoce dydaktyczne
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

39 Sześciolatki – pomoce dydaktyczne
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

40 Sześciolatki – pomoce dydaktyczne
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

41 Sześciolatki – pomoce dydaktyczne
Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

42 Rodzice http://www.edukacja.warszawa.pl/
Wszyscy rodzice uczniów naszej szkoły wchodzą w skład Rady Rodziców. Jesteśmy zainteresowani Państwa pomysłami i sugestiami. Staramy się szanować Państwa czas. Sekretariat jest otwarty dla rodziców codziennie w godzinach oraz podczas zebrań z rodzicami. Obiady można opłacać w pokoju nr 16 (również w tych godzinach) lub na podane konto. Podobnie opłaty na Radę Rodziców i świetlicę. Nasi specjaliści służą Państwu pomocą i poradą. Różnorodne informacje z dziedziny edukacji i wychowania znajdziecie Państwo w okolicznościowo przygotowywanych ulotkach, na tablicach ogłoszeń, szkolnej stronie internetowej. W razie zainteresowania możemy zorganizować szkolenia na zaproponowane przez Państwa tematy. Zasady rekrutacji do klasy 0 oraz do klasy I w roku szkolnym 2010/2011: określone są na stronie Biura Edukacji Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

43 Informacje dodatkowe Rodzice podejmują decyzję o nauce przez dziecko religii. Na udział w zajęciach trzeba wyrazić zgodę (lub jej brak) na piśmie. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii przebywają w tym czasie w świetlicy, a w klasach starszych w bibliotece. W szkole nie ma obowiązku noszenia mundurków. Obowiązuje schludny strój w stonowanej kolorystyce. Poniedziałki są dniami „granatowymi”, a na szkolne apele i uroczystości zachęcamy do zakładania strojów galowych. We wrześniu rodzice wykupują dla dziecka ubezpieczenie NNW. Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane przez szkołę. Staramy się dbać o zdrowe nawyki żywieniowe. Szkoła prowadzi akcje „Szklanka mleka” oraz dla klas I-III „Owoce i warzywa dla szkół”. Jadłospisy są publikowane na stronie internetowej. Podkreślić, że zgoda na religię jest wymogiem wynikającym z ustawy a nie naszego widzi-misia. Więcej o ubiorze w statucie szkoły. Należy wspomnieć o wygranym konkursie „Tu się jada jak u mamy”. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

44 www.sp143.waw.pl Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
Aleja Stanów Zjednoczonych 27 Warszawa Tel Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

45 Zapraszamy! Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska

46 Materiały statut szkoły www.sp143.waw.pl (zdjęcia)
informacje wydawnictwa WSiP- szkolenie dla nauczycieli o cyklu podręczników „Razem w szkole” (zdjęcia, szablon prezentacji) zdjęcia: Agnieszka Trepkowska, Marta Gralewska Ostatniego slajdu nie trzeba pokazywać, istnieje dla formalności prawnej. Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie opracowanie Agnieszka Trepkowska


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google