Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Widok na pawilon nr 3 i 4 oraz plac O ś rodka. Walory turystyczne O ś rodka Kolonijnego w m. Długie Miejscowo ść Długie jest perełk ą turystyczn ą zwan.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Widok na pawilon nr 3 i 4 oraz plac O ś rodka. Walory turystyczne O ś rodka Kolonijnego w m. Długie Miejscowo ść Długie jest perełk ą turystyczn ą zwan."— Zapis prezentacji:

1 Widok na pawilon nr 3 i 4 oraz plac O ś rodka

2 Walory turystyczne O ś rodka Kolonijnego w m. Długie Miejscowo ść Długie jest perełk ą turystyczn ą zwan ą,,Lubuskimi Mazurami usytuowan ą w ś ród lasów pomi ę dzy jeziorami Lipie – Osiek – Długie w malowniczej scenerii polodowcowych pagórków i w ą wozów, na skraju Puszczy Drawskiej.

3 Wakacyjna oferta 2009 dla dzieci i młodzie ż y w O ś rodku Kolonijnym Sportowo – Wypoczynkowym w m. Długie miejscowo ść Długie ul. Turystyczna 14 66-500 Strzelce Kraje ń skie

4 Lubuskie Mazury Teren ten jest nazywany Lubuskimi Mazurami z racji licznie wyst ę puj ą cych tu czystych jezior i lasów.

5 Czyste jeziora i lasy

6 Infrastruktura O ś rodka w m. Długie Stołówka i wjazd do O ś rodka Pawilon nr 4 i Biuro Stołówka wewn ą trz Pawilon nr 3

7 Standard Obiektu O ś rodek składa si ę z 4 pawilonów, z pokojami: 2,3,6 i 10 osobowymi, łazienkiami z natryskami i wc. Stołówka w s ą siedztwie budynków mieszkalnych. Obiekt wyposa ż ony jest m.in. w: 2 stoły do tenisa stołowego, 50 rowerów, 10 kajaków 2-osobowych, boisko wielofunkcyjne z widowni ą na 1.200 miejsc, boisko do siatkówki pla ż owej i no ż nej miejsce na ognisko, plac zabaw integracyjnych, 4 ś wietlice ze sprz ę tem audiowizualnym i multimedialnym.

8 Nauka Nurkowania Sala Kominkowa Boisko Wielofunkcyjne Godło O ś rodka Orzeł Biały

9 Dobre warunki mieszkalne

10 Miasteczko Namiotowe W miasteczku znajduj ą si ę namioty 5-6 osobowe wyposa ż one w łó ż ka, szafy, stoły i krzesła. W s ą siedztwie znajduje si ę w ę zeł sanitarny z ciepł ą wod ą i ś wietlica z telewizorem, sprz ę tem graj ą cym i DVD.

11 Namioty ustawione s ą tarasowo Teren jest o ś wietlony cał ą noc i strze ż ony cał ą dob ę

12 Stołówka

13 W ci ą gu wakacji wypoczywa tu 1.000 dzieci i młodzie ż y z całej Polski, w tym z woj. lubuskiego. W ci ą gu wakacji wypoczywa tu 1.000 dzieci i młodzie ż y z całej Polski, w tym z woj. lubuskiego.

14 O ś rodek poło ż ony jest pomi ę dzy dwoma jeziorami: 300 metrów od jeziora Lipie oraz 50 metrów od jeziora Długie. Do Puszczy Drawskiej jest 30 metrów!

15 O ś rodek Kolonijny Długie Alejka spacerowa Na terenie O ś rodka znajduje si ę park, którego drzewostan wpisano do rejestru zabytków przyrody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

16 Rozgrywki siatkówki pla ż owej

17 Miejsce spotka ń na terenie O ś rodka

18 C ele programu: Kolonie letnie pod hasłem,,Gniazdo Orła Białego. Damy i Rycerze to kolonie tematyczne, gdzie dzieci poznaj ą staropolskie tradycje i obyczaje, bawi ą c si ę w damy i rycerzy.

19 Grupa Białe Orły Grupa Waleczne Serca

20 Zapewniamy: opiek ę medyczn ą, wykwalfikowan ą kadr ę pedagogiczn ą, ratowników wodnych, całodobowy dozór obiektu, ciekaw ą fabuł ę kolonii i obozu,,Gniazdo Orła Białego, wiele wspaniałych imprez, balów i wycieczek, realizacj ę programów profilaktyczno-wychowawczych, aktywny wypoczynek, rekreacj ę nad jeziorem oraz wycieczki rowerowe, rajdy piesze, spływy kajakowe i ró ż ne wycieczki krajoznawcze, grupy 12-15 osobowe (w zale ż no ś ci od wieku),

21 Oferujemy wiele ciekawych imprez i zabaw Zabawy integracyjne z chust ą Klanzy Przygotowanie do turnieju rycerskiego i za ś lubin

22 Organizujemy wycieczki krajoznawcze Rajd pieszy lasami Puszczy Drawskiej Spływ kajaowy Jeziorem Lipie

23 Wycieczka rowerowaKonkurs zamków z piasku

24 Oferta Cenowa Na Rok 2009 Koszt pobytu dziecka w Pawilonie Mieszkalnym Turnus14 - dniowy- 630zł Przedturnus :9 - dniowy – 22.06.2009-30.06.2009- 405zł 7 - dniowy – 24.06.2009-30.06.2009- 315zł Koszt pobytu dziecka w Miasteczku Namiotowym Turnus14 dniowy-532zł Przedturnus:9 dniowy – 22.06.2009-30.06.2009- 342zł 7 dniowy – 24.06.2009-30.06.2009- 266zł

25 TURNUSY 2009 I Turnus –1 – 14 lipca II Turnus –14 – 27 lipca III Turnus–27 lipca – 9 sierpnia I VTurnus– 9 – 22 sierpnia

26 Organizujemy wypoczynek dla dzieci, młodzie ż y, dorosłych, osób niepełnosprawnych, sportowców i rodzin - poza sezonem letnim oraz w formie zleconej.

27 Kontakt: e-mail: bratkrystyndlugie@op.plbratkrystyndlugie@op.pl Kierownik Ośrodka: Aleksandra Nowak Tel./fax. (0-95) 7636 – 888, kom. 0608 449 705 Stowarzyszenie im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 63, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax (095) 7201 – 475 (w godz. 9:00-15:00) Więcej informacji na stronie: www.bratkrystyn.pl


Pobierz ppt "Widok na pawilon nr 3 i 4 oraz plac O ś rodka. Walory turystyczne O ś rodka Kolonijnego w m. Długie Miejscowo ść Długie jest perełk ą turystyczn ą zwan."

Podobne prezentacje


Reklamy Google