Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Concordia 9-11.XI.2012r. Zbudź się o śpiący, i powstań z martwych list do Efezjan 5;14 Zostaliśmy stworzeni, by żyć w świecie piękna, zachwytu, intymności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Concordia 9-11.XI.2012r. Zbudź się o śpiący, i powstań z martwych list do Efezjan 5;14 Zostaliśmy stworzeni, by żyć w świecie piękna, zachwytu, intymności."— Zapis prezentacji:

1 Concordia 9-11.XI.2012r

2 Zbudź się o śpiący, i powstań z martwych list do Efezjan 5;14 Zostaliśmy stworzeni, by żyć w świecie piękna, zachwytu, intymności i przygody po wszystkie dni Zostaliśmy stworzeni, by żyć w świecie piękna, zachwytu, intymności i przygody po wszystkie dni Wybór miłości otwiera przestrzenie niesłychanego piękna i radości, lecz tym samym jesteśmy narażeni na zranienia Wybór miłości otwiera przestrzenie niesłychanego piękna i radości, lecz tym samym jesteśmy narażeni na zranienia

3 Przysięga Ja ….. biorę Ciebie …., Ja ….. biorę Ciebie …., za żonę ( męża ), za żonę ( męża ), i ślubuję Ci miłość, i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. i Wszyscy Święci.

4 Podróż pragnień W poszukiwaniu życia, o jakim marzyliśmy W poszukiwaniu życia, o jakim marzyliśmy Pragnienie życia, które pierwotnie było nam przeznaczone Pragnienie życia, które pierwotnie było nam przeznaczone Tęsknota, wołająca o życie cenne, wartościowe i piękne Tęsknota, wołająca o życie cenne, wartościowe i piękne Coś we wnętrzu człowieka tęskni, żywi nadzieję, wierzy, że sprawy nie miały się tak potoczyć – nie tak miało być Coś we wnętrzu człowieka tęskni, żywi nadzieję, wierzy, że sprawy nie miały się tak potoczyć – nie tak miało być

5 Czy już rozpakowałeś swój prezent od Boga ? Łaska Sakramentu Małżeństwa Łaska Sakramentu Małżeństwa Jest to Siła zdolna do odtwarzania Jest to Siła zdolna do odtwarzania sakramentu w każdym sytuacji. Jak działa ? Otwarcie się przynajmniej jednego z małżonków na działanie łaski Sakramentu Małżeństwa rozpoczyna proces uzdrawiania. Pan Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków. Zaprasza ich do powrotu do pierwotnej miłości, która ich połączyła, do wypełniania zadania od Niego otrzymanego w Sakramencie Małżeństwa. Pan Bóg uzdrawia najpierw samych małżonków. Zaprasza ich do powrotu do pierwotnej miłości, która ich połączyła, do wypełniania zadania od Niego otrzymanego w Sakramencie Małżeństwa. Przyprowadza ich do Siebie, a potem łączy ponownie ze sobą.

6 Dlaczego to takie trudne ? Grzech pierworodny – zranienie Grzech pierworodny – zranienie Niedojrzałość, brak rozwoju indywidualnego, duchowego i intelektualnego Niedojrzałość, brak rozwoju indywidualnego, duchowego i intelektualnego Różnice miedzy mężczyzną i kobietą Różnice miedzy mężczyzną i kobietą Ocenianie współmałżonka po czynach, siebie po zamiarach i intencjach Ocenianie współmałżonka po czynach, siebie po zamiarach i intencjach Brak przebaczenia Brak przebaczenia Wskazywanie palcem na współmałżonka Wskazywanie palcem na współmałżonka Działania wroga Działania wroga

7 Różnice są dobre « Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela» (Mt 19, 4-6 ). i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela» (Mt 19, 4-6 ).

8 Mężczyzna Kobieta Inaczejwyglądająmyślą czują czują pracują pracująodpoczywają mają inne pragnienia inne potrzeby

9

10 Człowiek jest trójwymiarowy ma ciało – ale nie jest ciałem - w ciele można przeżyć tylko przyjemność ma ciało – ale nie jest ciałem - w ciele można przeżyć tylko przyjemność ma wymiar psychiczny – psychika – ale nie jest upsychicznionym ciałem- można przeżyć radość ma wymiar psychiczny – psychika – ale nie jest upsychicznionym ciałem- można przeżyć radość ma wymiar duchowy – duch – tylko tu można przeżyć szczęście ma wymiar duchowy – duch – tylko tu można przeżyć szczęście

11 Co z tym szczęściem ? Szczęście to jest bycie sobą - odkryje kim jestem i tym będę. Najwyższym stopniem bycia sobą jest czystość, gdy rozum i wola panują nad popędami Szczęście bez czystości jest niemożliwe Szczęście leży – na szczycie, w górze, u źródła, znajdujesz je gdy wymagasz od siebie, gdy płyniesz pod prąd i wypływasz na głębię

12 Czystość We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane (Hbr 13,4).

13 Jak to zrobić ? Zacząć od siebie Oprzeć się na Bogu – na skale, zaufać na max – 100% Oprzeć się na Bogu – na skale, zaufać na max – 100% Nawrócić się Nawrócić się Ratować nie walczyć Ratować nie walczyć Tylko bezpieczny i silny Bogiem ratownik ma szanse uratować kogokolwiek Tylko bezpieczny i silny Bogiem ratownik ma szanse uratować kogokolwiek Osobisty rozwój duchowy i intelektualny Osobisty rozwój duchowy i intelektualny Wymagać od siebie, choćby inni nie wymagali Wymagać od siebie, choćby inni nie wymagali

14 Droga do szczęścia Osobisty rozwój – dający WOLNOŚĆ Osobisty rozwój – dający WOLNOŚĆ Relacje – dające MIŁOŚĆ Relacje – dające MIŁOŚĆ Relacja z Bogiem Relacja z żoną Relacje z dziećmi ( pasterz idzie za 1 owieczką) Relacja z innymi ludźmi ( niezbędne – rodzice i teściowie) Trud samowychowania i łaska sakramentalna WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ WOLNOŚĆ I MIŁOŚĆ

15 Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem (J 13,34) Miłujcie się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem (J 13,34) Miłość to nie uczucie, to przykazanie, to decyzja MIŁOŚĆ PRAWDZIWA OBDARZA, MIŁOŚĆ PRAWDZIWA OBDARZA, NASYCA I SAMA SIEBIE ODDAJE NASYCA I SAMA SIEBIE ODDAJE TEMU, KTÓREGO KOCHA. TEMU, KTÓREGO KOCHA.

16 Priorytet 1. Bóg jest tym jedynym. Fundamentem 2. Drugi jest współmałżonek 3. Dzieci 4. Dalsza rodzina ( rodzice i teściowie ) 5. Przyjaciele.. 6. Znajomi …

17 Wspólne odniesienie do Boga Codzienna modlitwa małżeńska Codzienna modlitwa małżeńska Wspólny udział w mszy świętej i Eucharystii Wspólny udział w mszy świętej i Eucharystii Raz w miesiącu Eucharystia we wspólnej intencji Raz w miesiącu Eucharystia we wspólnej intencji Noszenie obrączki – widzialny znak niewidzialnej łaski Noszenie obrączki – widzialny znak niewidzialnej łaski Świętowanie każdej rocznicy ślubu- odnawianie przymierza Świętowanie każdej rocznicy ślubu- odnawianie przymierza Nieustanna modlitwa za współmałżonka Nieustanna modlitwa za współmałżonka Wspólny udział w rekolekcjach Wspólny udział w rekolekcjach

18 Trwałość małżeństwa żyjącego wiarą Amerykańska socjolog Mercedes Arzur Wilson przeprowadziła badania na temat trwałości różnych związków małżeńskich. Oto wiele mówiące wyniki: Amerykańska socjolog Mercedes Arzur Wilson przeprowadziła badania na temat trwałości różnych związków małżeńskich. Oto wiele mówiące wyniki: związek tylko cywilny- rozchodzi się jedna para na dwie -50%, związek tylko cywilny- rozchodzi się jedna para na dwie -50%, po ślubie kościelnym, bez praktyk religijnych – jedna para na trzy zawarte - 33%, po ślubie kościelnym, bez praktyk religijnych – jedna para na trzy zawarte - 33%, po ślubie kościelnym i przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. – jedna para na pięćdziesiąt - 2%, po ślubie kościelnym i przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. – jedna para na pięćdziesiąt - 2%, po ślubie kościelnym, przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków –rozpada się jedna para na 1429 par, w więc zaledwie 0,07%, czyli 0,7 promila(!). po ślubie kościelnym, przy coniedzielnym wspólnym udziale w Mszy św. i przy codziennej wspólnej modlitwie małżonków –rozpada się jedna para na 1429 par, w więc zaledwie 0,07%, czyli 0,7 promila(!). (Das Gebet, Schlüssel der Heiligkeit w: DER FELS (Katholisches Wort in der Zeit) 11/2002, s.325, por.: Rycerz Niepokalanej, nr 556, wrzesień 2002, str. 289, Opublikowane w SPRAWACH RODZINY, nr 63-64/2003, str. 164 )

19 Jan Paweł II " Celem małżeństwa jest wspólna droga do świętości, przez budowę komunii osób na wzór Komunii Osób Boskich "

20 Partnerstwo przymierza Małżeństwo to przymierze Małżeństwo to przymierze Zawiera Boże przywództwo i wzajemną uległość Zawiera Boże przywództwo i wzajemną uległość Święte przymierze przed Bogiem Święte przymierze przed Bogiem Mała trójca na ziemi, odbicie trynitarnej miłości Boga Mała trójca na ziemi, odbicie trynitarnej miłości Boga W małżeństwie chodzi o nas, a nie o mnie W małżeństwie chodzi o nas, a nie o mnie To nie układ 50:50 to 100% To nie układ 50:50 to 100% Jak Chrystus – tak ja oddam Ci moje życie, żeby Ci służyć. Jak Chrystus – tak ja oddam Ci moje życie, żeby Ci służyć.

21 BÓG ŻONA MĄŻ BÓG OJCIEC DUCH ŚW SYN BOŻY

22 Grzech odgradza nas od miłości, z powodu PYCHY ODMOWA GOŚCINNOŚCI ODMOWA GOŚCINNOŚCI ODMOWA DZIELENIA SIĘ ODMOWA DZIELENIA SIĘ ZAKŁÓCENIE RELACJI – postawa niezależności lub zależność dwuznaczna ZAKŁÓCENIE RELACJI – postawa niezależności lub zależność dwuznaczna WYSIŁEK ŻAŁOBY ODWAGA PRZEŻYWANIA STRACHU ZAUFANIE BOGU

23 List do Efezjan Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą poddane swym mężom, (…) Żony niechaj będą poddane swym mężom, (…) Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić (…) Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić (…) Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. (..) Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. (..) W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!

24 Tożsamość mężczyzny - ochroniarz Mężczyzno – jesteś powołany do ochrony, by ofiarować swoje życie dla dwóch osób : Mężczyzno – jesteś powołany do ochrony, by ofiarować swoje życie dla dwóch osób : Jezusa i żony. Jezusa i żony. Jako Ojciec dać dzieciom przekonanie, że: Jako Ojciec dać dzieciom przekonanie, że: Córko – jesteś piękna, jesteś dla mnie ważna Synu – dasz radę, masz wszystko co trzeba

25 Chronić - fizycznie – bo jesteś silniejszy - fizycznie – bo jesteś silniejszy - duchowo – jako duchowy lider, masz robić wszystko by Bóg był na 1 miejscu w rodzinie - duchowo – jako duchowy lider, masz robić wszystko by Bóg był na 1 miejscu w rodzinie - finansowo – zarządzasz tak, by wyjść z długów, dajesz bezpieczeństwo finansowe - finansowo – zarządzasz tak, by wyjść z długów, dajesz bezpieczeństwo finansowe - relacyjnie – strzeżesz swój wzrok - relacyjnie – strzeżesz swój wzrok - emocjonalnie – pokazując żonie, że jest twoim numerem dwa - emocjonalnie – pokazując żonie, że jest twoim numerem dwa Tak jak widzisz fizyczne niebezpieczeństwo, tak samo chroń żonę i rodzinę przed atakami złego Tak jak widzisz fizyczne niebezpieczeństwo, tak samo chroń żonę i rodzinę przed atakami złego

26 Męskość = odpowiedzialność za sprawiedliwy rozwój wszystkich członków rodziny – wzrost ku świętości poprzez: Odpowiedzialność za życie poczęte. Odpowiedzialność za życie poczęte. Udział w wychowaniu Dla dzieci jesteś obrazem Boga Ojca Udział w wychowaniu Dla dzieci jesteś obrazem Boga Ojca Praca zawodowa dla rodziny Praca zawodowa dla rodziny Przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej Przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej

27 Mężczyzna by się zmienił potrzebuje zmienić myślenie 1. Autorytet innego mężczyzny – np kapłan, stały spowiednik, kierownik duchowy 2. Nowa wiedza, nowe narzędzie, lub traumatyczne wydarzenie (dno) Największe zagrożeniem dla męskiego rozwoju – zdolność tworzenia ciągu logicznego dla wyjaśnienie każdego swojego działania, także tego grzesznego Mężczyzno - rozumem i wolą panuj nad popędami

28 Mężczyzno – wróć do Boga Ojca Prawdziwe głębokie nawrócenie - Ojcze zgrzeszyłem przeciw Tobie … - Wyzbądź się do końca marzeń o nieczystości - Walcz o czyste tęsknoty - Stosuj instrukcję obsługi – 10 przykazań - Powróć do roli ojca – Pragnij szczęścia żony, dzieci i nie patrz, ile to cię kosztuje W tym odnajdziesz własne szczęście

29 Tożsamość kobiety - miłość Miłość którą otrzymuję - córka Miłość którą otrzymuję - córka Miłość którą się dzielę - żona Miłość którą się dzielę - żona Miłość która obdarowuje życiem – matka Miłość która obdarowuje życiem – matka Ufne poddanie się Bogu i mężowi

30 Kobieta by się zmienić potrzebuję odzyskać uczucia Rozumem i wolą panować nad uczuciami Rozumem i wolą panować nad uczuciami Napełnić się miłością u źródła – Jezusa Napełnić się miłością u źródła – Jezusa Odbudować godność córki Króla Odbudować godność córki Króla Odkryć swoje piękno Odkryć swoje piękno Kochać mądrze mimo wszystko Kochać mądrze mimo wszystko Nauczyć się przebaczać Nauczyć się przebaczać

31 Kobieto wróć do Boga Prawdziwe głębokie nawrócenie - Ojcze zgrzeszyłam przeciw Tobie … - Odnaleźć swoje piękno - Pragnienie miłości złożyć w Bogu - Nie idź za głosem serca, tylko prowadź swoje serce

32 Moc w słabości się doskonali Mężczyzno przychodź do kobiety z mocą Mężczyzno przychodź do kobiety z mocą Ona pomnoży wszystko co jej przyniesiesz Ona pomnoży wszystko co jej przyniesiesz Naucz się kochać i to okazuj Naucz się kochać i to okazuj Doceniaj Doceniaj Kobieto masz moc rodzenia Kobieto masz moc rodzenia Możesz zniszczyć lub zbudować mężczyznę Możesz zniszczyć lub zbudować mężczyznę Twój szczery podziw, szacunek i zaufanie to go wzmocni Twój szczery podziw, szacunek i zaufanie to go wzmocni Doceniaj Doceniaj

33 Zabieganie o współmałżonka także po ślubie 1. Kiedy pomyślisz coś dobrego o współmałżonku – powiedz to 2. Jeśli pomyślisz o czymś wyjątkowym – zrób to 3. Jeśli chcesz czegoś innego – bądź tym

34 Kryzys Kryzys "krisis (gre.) - wybór, decydowanie, zmaganie się "krisis (gre.) - wybór, decydowanie, zmaganie się Kryzys jest częścią naszego życia, Kryzys jest częścią naszego życia, dotyczy nas wszystkich, dotyczy nas wszystkich, jest spodziewany, jest spodziewany, a nawet pożądany. a nawet pożądany. Wymaga od nas zmian i podejmowania nowych wyzwań i zadań. Wymaga od nas zmian i podejmowania nowych wyzwań i zadań. Jest prorozwojowy Jest prorozwojowy

35 Etapy wzrostu miłości małżeńskiej BÓG M K WSPÓŁTWORZENIE WSPÓŁZALEŻNOŚĆ SAMOAKTUALIZACJA NIEZALEŻNOŚĆ Walka o władzę UNIEZALEŻNIENIE ZAKOCHANIE ZALEŻNOŚĆ

36 MIŁOŚĆ MAŁŻEŃSKA MOŻE BYĆ PIĘKNA NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA ROZWÓJ MAŁŻEŃSTWA NIGDY NIE JEST ZA PÓŹNO NA ROZWÓJ MAŁŻEŃSTWA Możliwe jest to do realizacji także, przez jednego z małżonków. Możliwe jest to do realizacji także, przez jednego z małżonków. Drogą jest przebaczenie i pojednanie Drogą jest przebaczenie i pojednanie UZDROWIENIE MAŁŻEŃSTWA PRZYCHODZI PRZEZ PRZEBACZENIA UZDROWIENIE MAŁŻEŃSTWA PRZYCHODZI PRZEZ PRZEBACZENIA

37 Przebaczenie - uzdrawiająca siła Konfrontacja osoby skrzywdzonej z krzywdząca. Osoba skrzywdzona godzi sie ze swoja sytuacją, przebaczajac krzywdzicielowi, a on uznaje swoja winę i przeżywa skruchę. Dokonuje sie - Pojednanie - proces trudny i długotrwały. Gdy nie ma skruchy krzywdziciela - uzdrowienie odbywa sie w relacji z Bogiem. Przeniesienie odpowiedzialnosci za przebaczenie na Boga. Krzywdziciel przestaje byc dłużnikiem osoby skrzywdzonej, odpowiada przed Bogiem za wyrzadzoną krzywdę. Osoba skrzywdzona, otwara się na łaskę Bożą, i doznaje wewnętrznego uwolnienia od cierpienia.

38 Dobra rozmowa Nie rozmawiamy w gniewie Rozmawiajmy tylko wtedy, gdy obie strony są do tego gotowe Aranżujemy miejsce akcji Zapewniamy intymność Nie śpieszymy się Mówimy o sobie, swoich uczuciach i odczuciach Unikamy wydawania sądów, ocen i ranienia emocjonalnego Mówimy nie tylko o rzeczach złych, lecz dziękujemy za wszystko, co jest dobre. Kończąc rozmowę, czynimy postanowienia na najbliższa przyszłość

39 Dziecko potrzebuje czterech miłości Miłości Boga miedzy rodzicami Miłości mamy Miłości taty Miłość

40 Rozwód czy separacja Jeśli myślisz, że potem przestanie boleć to się mylisz Jeśli myślisz, że potem przestanie boleć to się mylisz Coś w Tobie w środku pęka Coś w Tobie w środku pęka Możesz odciąć swoje serce, możesz sobie wmówić, że nie ma innej opcji Możesz odciąć swoje serce, możesz sobie wmówić, że nie ma innej opcji ZAWSZE JEST JAKIES WYJŚCIE Bóg przychodzi 15 minut za późno i zawsze zdąży i zawsze zdąży

41 Dziecko a rozwód Rozwód jest większą traumą, niż śmierć jednego z rodziców. Rozwód jest większą traumą, niż śmierć jednego z rodziców. Dziecko przestaje wierzyć w miłość. Dziecko przestaje wierzyć w miłość. Rozwód rodziców uczy dzieci że: Rozwód rodziców uczy dzieci że: – konfliktów się nie rozwiązuje. Od konfliktów się ucieka. – konfliktów się nie rozwiązuje. Od konfliktów się ucieka. - nie ma czegoś takiego jak trwałe małżeństwo, porażka jest nieunikniona. - nie ma czegoś takiego jak trwałe małżeństwo, porażka jest nieunikniona.

42 Separacja Kościół Katolicki dopuszcza separację małżonków. Kościół Katolicki dopuszcza separację małżonków. Jej celem jest stworzenie warunków do pracy nad sobą – podjęcia terapii, walki z nałogami itp. Jej celem jest stworzenie warunków do pracy nad sobą – podjęcia terapii, walki z nałogami itp. Ostatecznym celem takiej separacji jest umożliwienie ponownego zejścia się małżonków – w uleczonej relacji. Ostatecznym celem takiej separacji jest umożliwienie ponownego zejścia się małżonków – w uleczonej relacji. To rozwiązanie daje dziecku jasny komunikat: nawet w sytuacjach z pozoru beznadziejnych można nad sobą pracować, wymaga to fachowej pomocy, ale jest możliwe. To rozwiązanie daje dziecku jasny komunikat: nawet w sytuacjach z pozoru beznadziejnych można nad sobą pracować, wymaga to fachowej pomocy, ale jest możliwe.

43

44 Lektury Pismo Święte Pismo Święte Tomasz a Kempis O naśladowaniu Chrystusa Tomasz a Kempis O naśladowaniu Chrystusa C. Avenis, M. Troy Uzdrawiająca siła przebaczenia C. Avenis, M. Troy Uzdrawiająca siła przebaczenia K. Wojtyła Miłość i odpowiedzialność K. Wojtyła Miłość i odpowiedzialność J.C Dobson Miłość potrzebuje stanowczości J.C Dobson Miłość potrzebuje stanowczości J. Eldredge Dzikie serce Urzekająca Święty romans Podróż pragnień Miłość i wojna J. Eldredge Dzikie serce Urzekająca Święty romans Podróż pragnień Miłość i wojna J.Pulikowski Warto być ojcem Warto naprawiać małżeństwo Krokodyl dla ukochanej Ewa czuje inaczej J.Pulikowski Warto być ojcem Warto naprawiać małżeństwo Krokodyl dla ukochanej Ewa czuje inaczej o.A.Pellanowski Wolni od niemocy o.A.Pellanowski Wolni od niemocy S i A Kendrick Miej odwagę kochać S i A Kendrick Miej odwagę kochać W.P. Young Chata W.P. Young Chata Thomas Gary L. Cenniejsza niż perły Thomas Gary L. Cenniejsza niż perły


Pobierz ppt "Concordia 9-11.XI.2012r. Zbudź się o śpiący, i powstań z martwych list do Efezjan 5;14 Zostaliśmy stworzeni, by żyć w świecie piękna, zachwytu, intymności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google