Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum"— Zapis prezentacji:

1 Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum

2 Dane informacyjne Nazwa szkoły ID grupy: Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków
96_88_P_G1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum Semestr/rok szkolny: Semestr IV rok 2011/2012

3 Cele projektu: Przygotowanie uczniów do rozsądnego planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat szkół ponadgimnazjalnych i ich ofert. Uświadomienia dlaczego wybór szkoły może zadecydować o ich przyszłości. Kształtowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny los. Umiejętne posługiwanie się technologią komputerową w celu zdobycie informacji i wykorzystania jej do opracowania poradnika w formie prezentacji mającej pomóc innym uczniom w świadomym wyborze dalszego kształcenia

4 Po gimnazjum możemy wybrać jedną z trzech typów szkół
Zasadnicza Szkoła Zawodowa cykl nauki 3 lata Liceum Ogólnokształcące cykl nauki 4 lata Technikum

5 Po każdej ze szkół masz możliwość dalszego kształcenia
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3 lata LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 lata TECHNIKUM 4 lata Technikum 3 lata Matura Szkoły policealne 2 lata TECHNIKUM Studia wyższe

6 Każdy typ szkoły ma swoje plusy i minusy
Liceum ogólnokształcące zalety wady daje dużo wiedzy ogólnej, możesz wybrać rozszerzenie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, lepiej przygotowuje do matury. łatwiej dostać się na studia. przedmioty niemal takie same jak w gimnazjum, nie daje wiedzy praktycznej, po LO nie masz zawodu, by znaleźć pracę musisz dalej się uczyć: na studiach lub w szkołach policealnych późno się usamodzielnisz.

7 Każdy typ szkoły ma swoje plusy i minusy
Technikum zalety wady oprócz wiedzy teoretycznej daje wiedzę praktyczną, kończąc szkołę przystępujesz do egzaminu zawodowego i otrzymujesz dyplom technika (np. mechanika, elektryka, ekonomii, turystyki itp.) możesz przystąpić do matury i pójść na studia, z dyplomem technika łatwiej niż po LO znajdziesz pracą. brak lub mniej niektórych przedmiotów ogólnokształcących, trudniej dostać się na kierunki studiów niezgodne z kierunkiem kształcenia, uczysz się rok dłużej, Nie masz pewności czy zawód, w którym się wykształcisz będzie ci odpowiadał.

8 Każdy typ szkoły ma swoje plusy i minusy
Zasadnicza Szkoła Zawodowa zalety wady nie trzeba się dużo uczyć by ją skończyć, dużo praktyk czasem płatnych, po 3 latach masz zawód, możesz iść do pracy i się usamodzielnić, absolwenci, niektórych ZSZ są poszukiwanymi fachowcami, znajdują pracą zagranicą i dobrze zarabiają, gdy chcesz się dalej kształcić możesz iść do technikum. niski poziom kształcenia ogólnego, ZSZ nie kończy się maturą więc utrudnia i wydłuża możliwość studiowania w przyszłości z wykształceniem zawodowym wykonuje się głównie pracę fizyczną z wykształceniem zawodowym trudno zrobić tzw. karierę.

9 Twój wybór typu szkoły powinien zależeć od
zdolności i chęci do nauki, dotychczasowych wyników i oceny własnych możliwości, zainteresowań, predyspozycji, tego co byś chciał robić w przyszłości, tego jak długo chcesz się uczyć, sytuacji materialnej.

10 Decydując się na dany typ szkoły zwróć uwagę
jaką opinią cieszy się szkoła, czy ma profil-kierunek kształcenia zgodny z twoimi zainteresowaniami, ile punktów rekrutacyjnych wystarczyło w poprzednich latach by się do niej dostać, jakie szkoła ma koła zainteresowań, realizuje projekty co oferuje dodatkowo, jaką ma bazę (budynek, pracownie, warsztaty, salę gimnastyczną) i wyposażenie, jaka atmosfera panuje w szkole, jaki szkoła ma poziom (zdawalność matur, egzaminów zawodowych) co mówią o szkole jej absolwenci.

11 Nie do każdej szkoły łatwo się dostać
Decydują o tym punkty rekrutacyjne. Otrzymujesz je za: Wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 pkt. (50% możliwych) Za wyniki w nauce do 100 pkt. (50% możliwych) w tym: - za oceny z 4 przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy i przedmiot kierunkowy) - za świadectwo z wyróżnieniem - za ocenę zachowania (tylko ocena wzorowa i bardzo dobra), - osiągnięcia w konkursach, zawodach - wolontariat Pamiętaj masz jeszcze trochę czasu by powalczyć o lepsze ceny i dobry wynik na egzaminie

12 Poradnik gimnazjalisty przy wyborze szkoły
Nie kieruj się modą i chwilowym kaprysem, Wybór koleżanki/kolegi nie zawsze musi być najlepszy dla Ciebie, Mierz siły na zamiary Myśl nie tylko o tym co chcesz robić za rok, ale o tym co chcesz robić za lat 10, Sprawdź czy kierunek kształcenia, który wybierasz ułatwi ci znalezienie pracy, Pamiętaj, że nietrafiony kierunek kształcenia i jego zmiana mogą się wiązać ze stratą kilku lat Twojej kariery.

13 Oczekiwania młodych ludzi wobec przyszłej pracy
wysokie wynagrodzenie, dobre warunki pracy, satysfakcja zawodowa, stabilizacja, możliwość awansu i uznania przełożonych, zgodność z posiadanymi kwalifikacjami, dobra atmosfera, dogodne położenie względem miejsca zamieszkania. A czego Ty oczekujesz?

14 Czy wiesz jaki jest wskaźnik bezrobocia na Warmii i Mazurach
młodzi województwo 25% 18%

15 Po jakich kierunkach kształcenia znajdziesz pracę
łatwiej trudniej ścisłe politechniczne, medyczne, informatyczne elektronika, automatyka, nowe technologie np. biotechnologia geologia i geofizyka pedagogiczne, społeczne (socjologia, dziennikarstwo), humanistyczne psychologia, prawo, administracja, marketing i zarządzanie

16 Umiejętności, które będą ważne na rynku pracy zdaniem ekspertów
Wnioskowanie- zdolność do krytycznego myślenie wyciągania wniosków Inteligencja emocjonalna- budowanie relacji opartych o zdolność empatii Sprawność adaptacyjna- umiejętność przystosowania się do sytuacji oraz znajdowania nie szablonowych i skutecznych rozwiązań Kompetencje międzykulturowe- umiejętność kooperacja z ludźmi operującymi innym językiem ,posiadającymi odmienne przekonania i światopogląd Przetwarzanie danych- umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji w oparciu o coraz większe ilości danych Praca z nowymi mediami- umiejętność tworzenie i krytycznej analizy zasobów udostępnianych za pomocą nowych mediów (obrazów, grafik, animacji) Interdyscyplinarność- głęboka wiedza z jednej dziedziny w połączeniu ze znajomością innych powiązanych z nią sektorów wiedzy

17 Zaplanuj swoją drogę do sukcesu i kariery:
Odpowiedz co będzie dla Ciebie sukcesem i jaką karierę chcesz zrobić, Zrób analizą swoich mocnych i słabych stron, Pomyśl co musisz w sobie zmienić by wzmocnić swoje szanse, Zaplanuj i zrealizuj rozwój potrzebnych cech, Ucz się języków ich znajomość może okazać się bardzo potrzebna, Rozwijaj swoje zainteresowania zwłaszcza te, które będzie można połączyć z przyszłą pracą, Nie zrażaj się niepowodzeniami, Bądź aktywny, wykorzystuj nadarzające się szanse.

18 Najlepsze dopiero przed Tobą
O przyszłości musisz pomyśleć już teraz Najlepsze dopiero przed Tobą Życzymy powodzenia


Pobierz ppt "Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum"

Podobne prezentacje


Reklamy Google