Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum."— Zapis prezentacji:

1 Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum

2 Nazwa szkoły Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków ID grupy: 96_88_P_G1 Kompetencja: P rzedsiębiorczość Temat projektowy: Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum Semestr/rok szkolny: Semestr IV rok 2011/2012

3 1.Przygotowanie uczniów do rozsądnego planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, 2.Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat szkół ponadgimnazjalnych i ich ofert. 3.Uświadomienia dlaczego wybór szkoły może zadecydować o ich przyszłości. 4.Kształtowanie postawy samodzielności i odpowiedzialności za własny los. 5.Umiejętne posługiwanie się technologią komputerową w celu zdobycie informacji i wykorzystania jej do opracowania poradnika w formie prezentacji mającej pomóc innym uczniom w świadomym wyborze dalszego kształcenia

4 Gimnazjum Zasadnicza Szkoła Zawodowa cykl nauki 3 lata Liceum Ogólnokształcące cykl nauki 3 lata cykl nauki 4 lata Technikum

5 TECHNIKUM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 lata TECHNIKUM 4 lata ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3 lata Technikum 3 lata Matura Szkoły policealne 2 lata Studia wyższe

6 Każdy typ szkoły ma swoje plusy i minusy zaletywady - daje dużo wiedzy ogólnej, - możesz wybrać rozszerzenie, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, - lepiej przygotowuje do matury. - łatwiej dostać się na studia. - przedmioty niemal takie same jak w gimnazjum, - nie daje wiedzy praktycznej, - po LO nie masz zawodu, - by znaleźć pracę musisz dalej się uczyć: na studiach lub w szkołach policealnych - późno się usamodzielnisz. Liceum ogólnokształcące

7 Każdy typ szkoły ma swoje plusy i minusy zaletywady - oprócz wiedzy teoretycznej daje wiedzę praktyczną, - kończąc szkołę przystępujesz do egzaminu zawodowego i otrzymujesz dyplom technika (np. mechanika, elektryka, ekonomii, turystyki itp.) - możesz przystąpić do matury i pójść na studia, - z dyplomem technika łatwiej niż po LO znajdziesz pracą. - brak lub mniej niektórych przedmiotów ogólnokształcących, - trudniej dostać się na kierunki studiów niezgodne z kierunkiem kształcenia, -uczysz się rok dłużej, -Nie masz pewności czy zawód, w którym się wykształcisz będzie ci odpowiadał. Technikum

8 Każdy typ szkoły ma swoje plusy i minusy zaletywady - nie trzeba się dużo uczyć by ją skończyć, - dużo praktyk czasem płatnych, - po 3 latach masz zawód, możesz iść do pracy i się usamodzielnić, - absolwenci, niektórych ZSZ są poszukiwanymi fachowcami, znajdują pracą zagranicą i dobrze zarabiają, - gdy chcesz się dalej kształcić możesz iść do technikum. - niski poziom kształcenia ogólnego, -ZSZ nie kończy się maturą więc utrudnia i wydłuża możliwość studiowania w przyszłości - z wykształceniem zawodowym wykonuje się głównie pracę fizyczną - z wykształceniem zawodowym trudno zrobić tzw. karierę. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

9 zdolności i chęci do nauki, dotychczasowych wyników i oceny własnych możliwości, zainteresowań, predyspozycji, tego co byś chciał robić w przyszłości, tego jak długo chcesz się uczyć, sytuacji materialnej.

10 - jaką opinią cieszy się szkoła, - czy ma profil-kierunek kształcenia zgodny z twoimi zainteresowaniami, - ile punktów rekrutacyjnych wystarczyło w poprzednich latach by się do niej dostać, - jakie szkoła ma koła zainteresowań, realizuje projekty co oferuje dodatkowo, - jaką ma bazę (budynek, pracownie, warsztaty, salę gimnastyczną) i wyposażenie, - jaka atmosfera panuje w szkole, - jaki szkoła ma poziom (zdawalność matur, egzaminów zawodowych) - co mówią o szkole jej absolwenci.

11 Decydują o tym punkty rekrutacyjne. Otrzymujesz je za: 1.Wyniki egzaminu gimnazjalnego do 100 pkt. (50% możliwych) 2.Za wyniki w nauce do 100 pkt. (50% możliwych) w tym: - za oceny z 4 przedmiotów (język polski, matematyka, język obcy i przedmiot kierunkowy) - za świadectwo z wyróżnieniem - za ocenę zachowania (tylko ocena wzorowa i bardzo dobra), - osiągnięcia w konkursach, zawodach - wolontariat Pamiętaj masz jeszcze trochę czasu by powalczyć o lepsze ceny i dobry wynik na egzaminie

12 Nie kieruj się modą i chwilowym kaprysem, Wybór koleżanki/kolegi nie zawsze musi być najlepszy dla Ciebie, Mierz siły na zamiary Myśl nie tylko o tym co chcesz robić za rok, ale o tym co chcesz robić za lat 10, Sprawdź czy kierunek kształcenia, który wybierasz ułatwi ci znalezienie pracy, Pamiętaj, że nietrafiony kierunek kształcenia i jego zmiana mogą się wiązać ze stratą kilku lat Twojej kariery.

13 wysokie wynagrodzenie, dobre warunki pracy, satysfakcja zawodowa, stabilizacja, możliwość awansu i uznania przełożonych, zgodność z posiadanymi kwalifikacjami, dobra atmosfera, dogodne położenie względem miejsca zamieszkania. A czego Ty oczekujesz?

14 25% młodzi 18% województwo

15 łatwiejtrudniej -ścisłe politechniczne, - medyczne, - informatyczne - elektronika, - automatyka, - nowe technologie np. biotechnologia - geologia i geofizyka - pedagogiczne, - społeczne (socjologia, dziennikarstwo), - humanistyczne - psychologia, - prawo, - administracja, - marketing i zarządzanie

16 Wnioskowanie- zdolność do krytycznego myślenie wyciągania wniosków Inteligencja emocjonalna- budowanie relacji opartych o zdolność empatii Sprawność adaptacyjna- umiejętność przystosowania się do sytuacji oraz znajdowania nie szablonowych i skutecznych rozwiązań Kompetencje międzykulturowe- umiejętność kooperacja z ludźmi operującymi innym językiem,posiadającymi odmienne przekonania i światopogląd Przetwarzanie danych- umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji w oparciu o coraz większe ilości danych Praca z nowymi mediami- umiejętność tworzenie i krytycznej analizy zasobów udostępnianych za pomocą nowych mediów (obrazów, grafik, animacji) Interdyscyplinarność- głęboka wiedza z jednej dziedziny w połączeniu ze znajomością innych powiązanych z nią sektorów wiedzy

17 o Odpowiedz co będzie dla Ciebie sukcesem i jaką karierę chcesz zrobić, o Zrób analizą swoich mocnych i słabych stron, o Pomyśl co musisz w sobie zmienić by wzmocnić swoje szanse, o Zaplanuj i zrealizuj rozwój potrzebnych cech, o Ucz się języków ich znajomość może okazać się bardzo potrzebna, o Rozwijaj swoje zainteresowania zwłaszcza te, które będzie można połączyć z przyszłą pracą, o Nie zrażaj się niepowodzeniami, o Bądź aktywny, wykorzystuj nadarzające się szanse.

18 Najlepsze dopiero przed Tobą Życzymy powodzenia O przyszłości musisz pomyśleć już teraz


Pobierz ppt "Najlepsze dopiero przed nami, czyli co dalej po gimnazjum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google