Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja Matematyka – wzory na pola figur płaskich, pola powierzchni i objętości brył, twierdzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja Matematyka – wzory na pola figur płaskich, pola powierzchni i objętości brył, twierdzenia."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja Matematyka – wzory na pola figur płaskich, pola powierzchni i objętości brył, twierdzenia.

2 Twierdzenie Pitagorasa Jeżeli trójkąt jest prostokątny, to kwadrat długości przeciwprostokątnej c jest równy sumie kwadratów długości jego przyprostokątnych a i b. c 2 =a 2 +b 2

3 Twierdzenie Pitagorasa Założenie: Trójkąt jest prostokątny. Teza: Kwadrat długości przeciwprostokątnej c Teza: Kwadrat długości przeciwprostokątnej c jest równy jest równy sumie kwadratów długości sumie kwadratów długości przyprostokątnych a i b. przyprostokątnych a i b.

4 Twierdzenie Talesa Jeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych na drugim ramieniu kątaJeżeli ramiona kąta przetniemy prostymi równoległymi, to odcinki wyznaczone na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych na drugim ramieniu kąta.

5 Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa. Jeżeli odcinki wyznaczone przez proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta, to te proste są równoległe.Jeżeli odcinki wyznaczone przez proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do odpowiednich odcinków wyznaczonych przez te proste na drugim ramieniu kąta, to te proste są równoległe.

6 Wzory dotyczące kwadratu. Pole kwadratu :Pole kwadratu : P=a 2P=a 2 Obwód kwadratu:Obwód kwadratu: Ob=4aOb=4a Przekątna kwadratu:Przekątna kwadratu: d=a2d=a2

7 Wzory dotyczące prostokata. Pole prostokąta:Pole prostokąta: P= a×bP= a×b Obwód prostokata:Obwód prostokata: 2×a+2×b2×a+2×b

8 Wzory – trójkat Punkty A, B, C to wierzchołki trójkąta.Punkty A, B, C to wierzchołki trójkąta. Odcinki AB, AC, BC to boki trójkąta.Odcinki AB, AC, BC to boki trójkąta. Kąty α, β, γ to kąty wewnętrzne trójkąta.Kąty α, β, γ to kąty wewnętrzne trójkąta.

9 Wzory - trójk ą t Każdy trójkąt ma 3 wysokości które przecinają się w jednym punkcie.Każdy trójkąt ma 3 wysokości które przecinają się w jednym punkcie.

10 Wzory – trójk ą t Pole trójkątaPole trójkąta P=½a×hP=½a×h Obwód trójkąta:Obwód trójkąta: Ob.=a+b+cOb.=a+b+c hab c

11 Równoległobok - wzory Pole równoległoboku:Pole równoległoboku: P=a×hP=a×h Obwód równoległoboku:Obwód równoległoboku: Ob.=2×a + 2×bOb.=2×a + 2×b h b a

12 Romb - wzory Pole rombu:Pole rombu: P=a×hP=a×h P=½d 1 ×d 2P=½d 1 ×d 2 Obwód rombu: Obwód rombu: Ob.=4×a Ob.=4×a h d1d1d1d1 d2d2d2d2

13 Trapez - wzory Pole trapezu: P=½(a+b)×h Obwód trapezu: Ob.=a+b+c+d h a b c d

14 Deltoid - wzory Pole deltoidu:Pole deltoidu: P=½d 1 ×d 2P=½d 1 ×d 2 Obwód deltoidu:Obwód deltoidu: 2×a+2×b2×a+2×b

15 Prostopadło ś cian - wzory Pole:Pole: P c =2(a×b+a×c+ b×c)P c =2(a×b+a×c+ b×c) Objętość:Objętość: V=a×b×hV=a×b×h

16 Sze ś cian - wzory Pole:Pole: P=6×a 2P=6×a 2 Objętość:Objętość: V=a 3V=a 3 Przekątna:Przekątna: d=a3d=a3 a a a d

17 Bryły obrotowe Bryły obrotowe - są to bryły powstałe w wyniku obrotu figur płaskich wokół własnej osi.Bryły obrotowe - są to bryły powstałe w wyniku obrotu figur płaskich wokół własnej osi.

18 Walec Walec - jest bryłą geometryczną powstałą w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków. Podstawą walca oraz jego górną częścią jest koło, a jego szerokość jest w każdym miejscu taka sama.Walec - jest bryłą geometryczną powstałą w wyniku obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków. Podstawą walca oraz jego górną częścią jest koło, a jego szerokość jest w każdym miejscu taka sama.

19 Stożek Stożek- rodzaj bryły powstałej przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych.Stożek- rodzaj bryły powstałej przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych.

20 Kula Definicja intuicyjna: Kula to zbiór punktów oddalonych nie bardziej niż pewna zadana odległość (promień kuli) od wybranego punktu (środek kuli)Definicja intuicyjna: Kula to zbiór punktów oddalonych nie bardziej niż pewna zadana odległość (promień kuli) od wybranego punktu (środek kuli)

21 Wykonała: Blanka Majchrzycka z klasy IIA


Pobierz ppt "Prezentacja Matematyka – wzory na pola figur płaskich, pola powierzchni i objętości brył, twierdzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google