Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Krzyżu Wlkp. ID grupy: 98/35_mf_g1 Opiekun: Agnieszka Nawojczyk Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Woda Semestr/rok szkolny: semestr 3/2010/2011r.

3

4

5 Woda – związek chemiczny o wzorze H O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia. Model cząsteczki wody

6 Woda jest bardzo dobrym rozpuszczalnikiem dla substancji polarnych. Większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97,38%). W naturalnej wodzie rozpuszczone są gazy atmosferyczne, z których w największym stężeniu znajduje się dwutlenek węgla. Woda naturalna w wielu przypadkach przed zastosowaniem musi zostać uzdatniona. Proces uzdatniania wody dotyczy zarówno wody pitnej jak i przemysłowej.

7 Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% powierzchni globu, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi lub w atmosferze. Niektóre związki chemiczne zawierają cząsteczki wody w swojej budowie się ją wówczas Woda występująca w przyrodzie jest roztworem soli i gazów. Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych. Jeziora Plitwickie w Chorwacji

8 *NASA odkryła wodę na Marsie 31 lipca 2008 roku. Obecność wody na Księżycu w głębi zacienionego krateru została wykazana podczas misji LCROSS 8 października 2009r. Występowanie znaczących ilości wody na innych ciałach niebieskich nie zostało wykazane, chociaż istnieją pośrednie dowody jej występowania, np. na niektórych księżycach Jowisza. *NASA - National Aeronautics and Space Administration (pl. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej)

9 Chemiczne: powodowane są przez związki chemiczne odporne na rozkład biologiczny, trwale utrzymują w wodzie; należą do nich: detergenty, związki metali ciężkich, pestycydy (środki ochrony roślin), związki ropopochodne. Biologiczne: powodowane są przez bakterie i wirusy, pierwotniaki oraz ich toksyczne wydzieliny.

10

11 Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne to te o mocy poniżej 5 MW. Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW), ale dość ważny, gdyż są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione (20% światowej produkcji energii elektrycznej), że traktowane są często jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy od nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Wątpliwości te nie dotyczą małych elektrowni wodnych, których wpływ na środowisko jest znikomy. Elektrownia wodna to zakład przemysłowy zamieniający energię spadku wody na elektryczną. Elektrownie wodne dzieli się na "duże" i "małe", przyjmując, że małe elektrownie wodne to te o mocy poniżej 5 MW. Podział ten jest dość umowny (w Skandynawii i Szwajcarii granicą są 2 MW, a w USA 15 MW), ale dość ważny, gdyż są zaliczane do niekonwencjonalnych, odnawialnych i ekologicznych źródeł energii. Natomiast duże elektrownie wodne są tak na świecie rozpowszechnione (20% światowej produkcji energii elektrycznej), że traktowane są często jako konwencjonalne źródło energii, a duży stopień ingerencji w środowisko naturalne powstrzymuje wielu badaczy od nazywania dużych elektrowni wodnych ekologicznymi. Wątpliwości te nie dotyczą małych elektrowni wodnych, których wpływ na środowisko jest znikomy.

12 Elektrownie wodne można podzielić na elektrownie przepływowe produkujące energię elektryczną oraz elektrownie szczytowo- pompowe, które służą głównie do magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej w inny sposób. Pierwsza elektrownia wodna została zbudowana w 1882 roku w Appleton w USA na rzece Fox. Dostarczała ona energię do fabryki produkującej papier. Było to dwa lata po pokazie, na którym Thomas Alva Edison po raz pierwszy zademonstrował publicznie wytwarzanie światła elektrycznego. Elektrownia wodna na Wiśle we Włocławku Elektrownia wodna na Zaporze Hoovera na rzece Kolorado, USA

13

14 Woda na Ziemi występuje we wszystkich stanach skupienia materii WODA Stan stałyStan ciekłyStan gazowy (lotny)

15 temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0 °C = 273,152519 K temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K punkt potrójny 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l temperatura krytyczna: 647,096 K (ok. 374 °C) ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa[5] ciepło właściwe: 4187 J/(kg·K) = 1 kcal/(kg·K) ciepło parowania: 2257 kJ/kg ciepło topnienia: 333,7 kJ/kg masa cząsteczkowa: 18,01524 Da względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C) barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska) mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna) zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna) odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0)

16 Badania terenowe Jeziora Królewskiego w Krzyżu Wlkp.

17 Data: 23.05.2011r. Godzina:14.10 Warunki atmosferyczne: pochmurno, z przejaśnieniami Sprzęt: termometr, papierki wskaźnikowe, krążek Secchi, linka ze skalą w cm, lupa, pinceta, zlewki, palnik, sito, szalki Petriego, wiadro, miska, rękawiczki, słoiki z zakrętkami.

18 Do zlewki nalano wody i sprawdzono jej odczyn za pomocą papierka wskaźnikowego. pH=7 Wniosek: odczyt jest obojętny

19 Określanie zapachu wody i jego intensywność: Na zimno (temperatura 20°C) ZapachStęchły, chlewu, pleśni IntensywnośćSłaba Na gorąco (temperatura 60°C) ZapachBrak IntensywnośćBrak Wniosek: Po zwiększeniu temperatury woda całkowicie straciła zapach

20 Zmierzono temperaturę wody: aTuż pod powierzchnią lustra wodyt=16°C bPomiar przy dniet=19°C cOkreślenie zmiany temperaturyΔt=t-t=3°C

21 aZ pomostu zanurzyliśmy krążek w wodzie do momentu, aż zniknął nam z oczu. Zanotowaliśmy długość linki d=142cm bZanurzyliśmy krążek jeszcze bardziej, a następnie podciągnęliśmy w górę, aż do momentu ponownego zobaczenia. Zanotowaliśmy długość linki zanurzonej w wodzie. d=156cm cOkreśliliśmy przeźroczystość wody za pomocą wzoru: (d + d) : 2 = przeźroczystość (142cm + 156cm) : 2 = 298 : 2 = 149 cm

22 Na dzień dzisiejszy ludność naszego miasta i gminy nie korzysta w pełni z walorów Jeziora Królewskiego. Jezioro jest częściowo zanieczyszczone środkami ochrony roślin używanych przez rolników, które spływają z sąsiadujących pól. Czasami przy brzegu można spotkać wędkarzy, których połowy są niewielkie. W najbliższym czasie (prawdopodobnie tego lata) jezioro ma być oczyszczane – na co wszyscy czekamy.

23 Podręcznik do nauczania fizyki Spotkania z fizyką cz. 2 - Nowa Era, Podręcznik do nauczania chemii Ciekawa chemia cz. 2 – WSiP, Google Grafika p://pl.wikipedia.org/wiki

24 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google