Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Julia Szałajska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Julia Szałajska"— Zapis prezentacji:

1 Autor: Julia Szałajska
Globalne ocieplenie Autor: Julia Szałajska

2 Na czym polega zjawisko globalnego ocieplenia?
Niektórzy uważają że globalne ocieplenie jest w bardzo nikłym stopniu spowodowane przez człowieka. Twierdzą że wybuch wulkanu wpuszcza do atmosfery więcej dwutlenku węgla niż człowiek przez kilka lat. I tu możemy zadać pytanie co to jest to globalne ocieplenie. Cóż globalne ocieplenie jest skutkiem zmiany klimatu zachodzącej na ziemi. Klimat zmienia się dlatego że… i tu są zdania podzielone jedni uważają że jest to naturalne zjawisko zachodzące w przyrodzie a inni że całą winę ponosi człowiek za emitowanie dużej ilości dwutlenku węgla do atmosfery. A dokładnie jak się to odbywa pokaże w następnych slajdach.

3 Jak to się to prawdopodobnie zaczęło?
Najprawdopodobniej zaczęło się to od zaobserwowania przez naukowców wzrostu średnich temperatur na świecie.

4 Jak można temu zapobiec?
Tak się wypowiada inna strona internetowa- Jak zapobiec skutkom globalnego ocieplenia? Pierwszą i podstawową sprawą w zapobieganiu tym skutkom jest maksymalne zmniejszenie ilości spalanego paliwa. Dzięki konferencjom międzynarodowym i zawieranymi między państwami paktami o ochronie środowiska obecnie są wprowadzane prawa o zmniejszaniu emisji węgla i innych gazów do atmosfery oraz obowiązek nakładania i budowania specjalnych filtrów i kominów. Następnym zadaniem jest kompleksowa kontrola i modernizacja maszyn elektrycznych, silników spalinowych oraz izolacji cieplnych znajdujących się w budynkach, jak również zastąpienie zużywanej ropy naftowej gazem ziemnym. Kolejnym krokiem i chyba najważniejszym jest wprowadzenie w przemyśle zupełnie innowacyjnych technologii, które w 100% będą bezpieczne dla środowiska naturalnego. Ważne jest, abyśmy na co dzień, wśród najbliższego otoczenia zapobiegali występowaniu nadmiernych emisji spalin oraz innych związków chemicznych do środowiska, bowiem od nas tak naprawdę zależy czy zdołamy zapobiec procesom globalnego ocieplenia klimatu.

5 Wpływ globalnego ocieplenia na ekosystem.
Globalne ocieplenie klimatu może doprowadzić do topnienia pokryw lodowych. Przypuszcza się nawet, że pęknięcie, które pojawiło się w ostatnich latach w pokrywie lodowej Zachodniej Antarktydy jest właśnie wynikiem globalnego ocieplenia klimatu. Topnienie pokryw lodowych może spowodować podwyższenie się poziomu mórz i zagrożenia dla milionów ludzi żyjących na nisko położonych wybrzeżach mórz i w pobliżu ujść rzek. Szacuje się że poziom morza podnosi się o 6 cm w ciągu 10 lat. Jeśli temperatura na Ziemi będzie nadal wzrastać, miasta takie jak Rotterdam, London, Nowy Orlean czy Wenecja znajdą się pod wodą. Tak pisała jedna strona internetowa.

6 Alternatywne źródła energii zapobiegające globalnemu ociepleniu!!!
Alternatywne źródła energii - inne niż klasyczne źródła energii, jakimi są paliwa naturalne. Należą do nich: energia słoneczna, pływów, biomasy, wiatrowa energia odnawialna.

7 Energia słoneczna Energia słoneczna
Prace nad wykorzystaniem bezpośredniej przemiany energii słonecznej w elektryczną metodą fotowoltaiczną prowadzone są w Polsce od 1973 roku. Polega ona na powstawaniu siły elektromotorycznej w wyniku napromieniowania półprzewodnika przez promienie słoneczne. W celu wykorzystania tego zjawiska buduje się kolektory w postaci baterii słonecznych stanowiących zestaw ogniw fotowoltaicznych połączonych szeregowo, aby uzyskać odpowiednie napięcie i równolegle aby uzyskać niezbędną moc.

8 Energia wodna Energia wodna
Pobieranie tej energii jest bardzo korzystne zarówno ze względu na ekologiczny, jak i ekonomiczny charakter, bowiem dostarcza ona ekologicznie czystej energii i reguluje stosunki wodne zwiększając retencję wód powierzchniowych, co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Działanie elektrowni wodnych jest dość proste. Woda z rzek spływa z wyżej położonych terenów takich jak np. góry, czy wyżyny do zbiorników wodnych (mórz lub jezior) położonych np. na nizinach. Przepływ wody w rzece spowodowany jest różnicą energii potencjalnej wód rzeki w górnym i dolnym biegu. Energia potencjalna zamienia się w energię kinetyczną płynącej wody. Fakt ten wykorzystuje się właśnie w elektrowni wodnej przepuszczając przez turbiny wodne płynącą rzeką wodę.

9 Energia geotermalna Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5400 °C, generujące przepływ ciepła w kierunku powierzchni. Początkowo, prawdopodobnie, ciepło wewnętrzne Ziemi pochodziło głównie z kontrakcji grawitacyjnej w okresie formowania się planety. Energia geotermiczna to energia wydobytych na powierzchnię ziemi wód geotermalnych. Energię tę zalicza się do energii odnawialnej, bo jej źródło - gorące wnętrze kuli ziemskiej - jest praktycznie niewyczerpalne. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty do głębokości zalegania tych wód.

10 Energia wiatru Energia wiatru jest dziś powszechnie wykorzystywana - w gospodarstwach domowych, jak i na szerszą skalę w elektrowniach wiatrowych. Stosowanie tego typu rozwiązań nie jest bardzo kosztowne, ze względu na niezbyt skomplikowaną budowę urządzeń jak i tanią eksploatację. Najważniejszym czynnikiem jest duża prędkość wiatru, gdyż zwiększenie średnicy łopatek jest ograniczone względami konstrukcyjnymi do 100m. Nie mniej ważna niż prędkość wiatru jest jego stałość występowania w danym miejscu, gdyż od niej zależy ilość wyprodukowanej przez silnik wiatrowy energii elektrycznej w ciągu roku - a to decyduje o opłacalności całej inwestycji. Z tego względu elektrownie wiatrowe są budowane w miejscach ciągłego występowania wiatrów o odpowiednio dużej prędkości, zwykle większej niż 6m/s. Są to zazwyczaj rejony nadmorskie i podgórskie. Roczny czas wykorzystania mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowej wynosi h/a i rzadko kiedy przekracza 2500h/a.

11 Podsumowanie Człowiek, spalając coraz więcej paliw, wycinając lasy i zakładając na ich miejscu miasta, zakłady przemysłowe i pola uprawne, przyczyniła się pośrednio do globalnego ocieplenia i zmiany klimatu. W niektórych rejonach brakuje wody, co powoduje obniżenie plonów w wielu dotychczas żyznych rejonach świata. Charakterystyczne dla obecnych zmian klimatu jest również obserwowane od pewnego już czasu w wielu regionach świata częstsze pojawianie się katastrofalnych huraganów. Wzrost temperatury powoduje też uwolnienie wody uwięzionej dotychczas w wysokogórskich pokrywach śnieżnych, lodowcach i otoczonych lodowymi barierami jeziorach, co prowadzi do nasilania zjawisk powodziowych. Katastrofalne powodzie mają też związek z wycinaniem górskich lasów. Pozbawione roślinności stoki nie zatrzymują wody, są bardziej podatne na erozję i stanowią zagrożenie dla mieszkańców górskich miasteczek i wiosek. W maju 1998 roku w górach w okolicach Neapolu w południowych Włoszech pod błotną lawiną zginęło kilkaset osób. O skali zagrożenia najlepiej świadczy fakt, że góry stanowią 40% powierzchni lądów. Zastanówmy się co robimy!!!


Pobierz ppt "Autor: Julia Szałajska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google