Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Magdalena kurzyńska Sławomir Kwasiborski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Magdalena kurzyńska Sławomir Kwasiborski"— Zapis prezentacji:

1 Magdalena kurzyńska Sławomir Kwasiborski 10.12.2008
miniScrum APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W METODOLOGII SCRUM Magdalena kurzyńska Sławomir Kwasiborski

2 Plan Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji
ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

3 Metodologia Scrum jest jedną z tzw. metodyk lekkich (eng
Metodologia Scrum jest jedną z tzw. metodyk lekkich (eng. agile) zarządzania projektami. Najczęściej wykorzystywana jest do zarządzania projektami typowo informatycznymi. Dzięki swojej elastyczności bardzo dobrze sprawdza się w skomplikowanych, złożonych projektach, w których nie można wszystkiego przewidzieć. PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

4 Głównymi jej wyróżnikami spośród innych metod są: 1
Głównymi jej wyróżnikami spośród innych metod są: 1. samoorganizujący się zespół 2. ścisła współpraca z klientem i przyszłymi użytkownikami systemu oraz angażowanie ich w proces wytwórczy 3. dostarczanie działającej funkcjonalności w małych, stałych odstępach czasu. PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

5 ROLE wg SCRUM Kurczak (eng. chicken) Świnia (eng. pig) PLAN:
Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? ROLE wg SCRUM Kurczak (eng. chicken) Świnia (eng. pig) Kurczak (eng. chicken) Ktoś, kto jest zainteresowany projektem, ale nie jest formalnie za nic odpowiedzialny wg metodyki Scrum (nie jest członkiem zespołu, właścicielem produktu, ScrumMasterem lub udziałowcem) Świnia (eng. pig) Ktoś, kto pełni jedną z trzech ról Scrum (zespół, właściciel produktu, ScrumMaster), kto poczynił zobowiązania i ma pozwolenie na ich realizację Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

6 ZESPÓŁ SCRUMA Wyróżniamy 3 role: 1. Scrum Master 2. Scrum Owner 3
ZESPÓŁ SCRUMA Wyróżniamy 3 role: Scrum Master 2. Scrum Owner 3. zespół PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? ScrumMaster Osoba odpowiedzialna za proces Scrum, jego prawidłową implementację i maksymalizację korzyści. Właściciel produktu (eng. product owner) Osoba odpowiedzialna za zarządzanie zaległościami produktowymi tak, by zmaksymalizować wartość projektu. Właściciel produktu jest reprezentantem wszystkich udziałowców. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

7 ZESPÓŁ 1. najczęściej od 5 do 9 osób 2
ZESPÓŁ najczęściej od 5 do 9 osób 2. zróżnicowany pod względem umiejętności 3. nastawiony na całkowite zaangażowanie członków zespołu w jeden konkretny projekt PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

8 SPRINT 1. stała długość (od 2 do 6 tygodni) 2
SPRINT 1. stała długość (od 2 do 6 tygodni) 2. dostarcza klientowi konkretną, przetestowaną funkcjonalność PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

9 REALIZACJA PROJEKTU wg SCRUM
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

10 Ogólna koncepcja aplikacji
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? tworzenie Product Backlogu tworzenie Sprint Backlogu panel Scrum Mastera panel developera (Pig panel) sprint retrospective raport dla klienta SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. SPRINT BACKLOG PIG PANEL PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

11 Product Backlog SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG PIG PANEL PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

12 Product Backlog PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? dodawanie pozycji backlogu z uwzględnieniem priorytetów proponowany podział zadań na sprinty przez system narzędzie dla scrum mastera do podziału zadań tworzenie systemu zależności zadań od siebie – na tej podstawie sugerowany podział na sprinty Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

13 Sprint Backlog SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG PIG PANEL PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

14 Sprint Backlog wyznaczenie celu biznesowego i oznaczenie zadań jako szczególnie istotnych dla jego osiągnięcia podział zadań na pomniejsze zadania z oszacowaniem czasu wykonania przydział programistów do poszczególnych zadań przez samych programistów – zgłoszenia przez system z uwzględnieniem roli w zespole tworzenie wykresu czasu pozostałej pracy do końca sprintu na bieżąco umożliwienie programistom sygnalizowania problemów Scrum Masterowi i dopisywanie uwag do poszczególnych zadań, zgłaszania extra potrzebnych zasobów, konsultacji itp. PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

15 Scrum Master Panel SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG PIG PANEL PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

16 Scrum Master Panel lista członków zespołu, ich poszczególne zadania
możliwość dodania komentarza do dowolnego członka zespołu – do wykorzystania szczególnie podczas codziennych spotkań Scrum postęp projektu szacunki na przyszłość podział na sprinty – dotychczasowy, planowany PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

17 Developer Panel (Pig Panel)
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG PIG PANEL PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

18 Developer Panel (Pig Panel)
wszystkie zadania dla sprintu zadania programisty już wykonane wykres szacunków pracy – szacunki programisty a rzeczywistość PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

19 Sprint Retrospective SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG PIG PANEL PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

20 powstaje po sprincie – podsumowanie sprintu
Sprint Retrospective powstaje po sprincie – podsumowanie sprintu co zostało wykonane, co nie, czy spełniony cel biznesowy jak mają się szacunki członków zespołu do rzeczywistości PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

21 Raport dla klienta SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG PIG PANEL PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

22 jaka cześć ogólnej funkcjonalności jest już zrobiona
Raport dla klienta jaka cześć ogólnej funkcjonalności jest już zrobiona co będzie w następnym sprincie co już zostało wykonane jaki jest trend projektu – kiedy szacowany koniec pracy PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

23 Koncepcja – raz jeszcze
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? SPRINT RETROSPECTIVE RAPORT DLA KLIENTA SPRINT BACKLOG SPRINT BACKLOG PIG PANEL PRODUCT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SCRUM MASTER PANEL Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

24 Ogólna architektura aplikacji
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

25 ADO. NET Entity Framework - ORM dla. NET framework - zintegrowany z
ADO.NET Entity Framework - ORM dla .NET framework - zintegrowany z .NET 3.5 SP1 - relacyjny schemat mapowany jest na schemat koncepcyjny - mapowanie jest opisane za pomocą Entity Data Model PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

26 ADO.NET Entity Framework
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

27 ADO.NET Entity Framework
PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

28 ASP.NET MVC PLAN: Metodologia Scrum
Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

29 Metoda wytwórcza projektu. Scrum. Odstępstwa:
Metoda wytwórcza projektu Scrum! Odstępstwa: ekstremalnie mały zespół, sprinty 1 tygodniowe, brak codziennych spotkań, brak podziału na role. PLAN: Metodologia Scrum Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008

30 Pokaż mi, jak to działa.. ! PLAN: Metodologia Scrum
Koncepcja i funkcjonalność aplikacji ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej Jak to wygląda? Pokaż mi, jak to działa.. ! Cechą charakterystyczną Scrum’a jest praca w tzw. sprintach, czyli przebiegach. Wynikiem każdego sprintu powinna być konkretna funkcjonalność gotowa do dostarczenia klientowi. Długość sprintu waha się od dwóch do sześciu tygodni., przy czym zaleca się, żeby dla konkretnego projektu przyjąć jego stałą długość. Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski 12/10/2008


Pobierz ppt "Magdalena kurzyńska Sławomir Kwasiborski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google