Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAGDALENA KURZYŃSKA SŁAWOMIR KWASIBORSKI 10.12.2008 miniScrum APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W METODOLOGII SCRUM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAGDALENA KURZYŃSKA SŁAWOMIR KWASIBORSKI 10.12.2008 miniScrum APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W METODOLOGII SCRUM."— Zapis prezentacji:

1 MAGDALENA KURZYŃSKA SŁAWOMIR KWASIBORSKI 10.12.2008 miniScrum APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W METODOLOGII SCRUM

2 1. METODOLOGIA SCRUM 2. KONCEPCJA I FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI 3. ASP.NET MVC I ADO.NET ENTITY FRAMEWORK 4. METODOLOGIA ZARZĄDZANIA PROJEKTEM PRACY INŻYNIERSKIEJ 5. JAK TO WYGLĄDA? Plan 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

3 Metodologia Scrum jest jedną z tzw. metodyk lekkich (eng. agile) zarządzania projektami. Najczęściej wykorzystywana jest do zarządzania projektami typowo informatycznymi. Dzięki swojej elastyczności bardzo dobrze sprawdza się w skomplikowanych, złożonych projektach, w których nie można wszystkiego przewidzieć. PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

4 Głównymi jej wyróżnikami spośród innych metod są: 1. samoorganizujący się zespół 2. ścisła współpraca z klientem i przyszłymi użytkownikami systemu oraz angażowanie ich w proces wytwórczy 3. dostarczanie działającej funkcjonalności w małych, stałych odstępach czasu. PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

5 ROLE wg SCRUM PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Kurczak (eng. chicken) Świnia (eng. pig) 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

6 ZESPÓŁ SCRUMA Wyróżniamy 3 role: 1. Scrum Master 2. Scrum Owner 3. zespół PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

7 ZESPÓŁ 1. najczęściej od 5 do 9 osób 2. zróżnicowany pod względem umiejętności 3. nastawiony na całkowite zaangażowanie członków zespołu w jeden konkretny projekt PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

8 SPRINT 1. stała długość (od 2 do 6 tygodni) 2. dostarcza klientowi konkretną, przetestowaną funkcjonalność PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

9 REALIZACJA PROJEKTU wg SCRUM PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

10 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Ogólna koncepcja aplikacji tworzenie Product Backlogu tworzenie Sprint Backlogu panel Scrum Mastera panel developera (Pig panel) sprint retrospective raport dla klienta 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski SPRINT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SPRINT RETROSPECTIVE PIG PANEL RAPORT DLA KLIENTA

11 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Product Backlog 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski SPRINT BACKLOG PRODUCT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SPRINT RETROSPECTIVE PIG PANEL RAPORT DLA KLIENTA

12 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Product Backlog dodawanie pozycji backlogu z uwzględnieniem priorytetów proponowany podział zadań na sprinty przez system narzędzie dla scrum mastera do podziału zadań tworzenie systemu zależności zadań od siebie – na tej podstawie sugerowany podział na sprinty 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

13 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Sprint Backlog 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski SPRINT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SPRINT RETROSPECTIVE PIG PANEL RAPORT DLA KLIENTA

14 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Sprint Backlog wyznaczenie celu biznesowego i oznaczenie zadań jako szczególnie istotnych dla jego osiągnięcia podział zadań na pomniejsze zadania z oszacowaniem czasu wykonania przydział programistów do poszczególnych zadań przez samych programistów – zgłoszenia przez system z uwzględnieniem roli w zespole tworzenie wykresu czasu pozostałej pracy do końca sprintu na bieżąco umożliwienie programistom sygnalizowania problemów Scrum Masterowi i dopisywanie uwag do poszczególnych zadań, zgłaszania extra potrzebnych zasobów, konsultacji itp. 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

15 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Scrum Master Panel 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski SPRINT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SCRUM MASTER PANEL SPRINT RETROSPECTIVE PIG PANEL RAPORT DLA KLIENTA

16 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Scrum Master Panel lista członków zespołu, ich poszczególne zadania możliwość dodania komentarza do dowolnego członka zespołu – do wykorzystania szczególnie podczas codziennych spotkań Scrum postęp projektu szacunki na przyszłość podział na sprinty – dotychczasowy, planowany 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

17 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Developer Panel (Pig Panel) 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski SPRINT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SPRINT RETROSPECTIVE PIG PANEL RAPORT DLA KLIENTA

18 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Developer Panel (Pig Panel) wszystkie zadania dla sprintu zadania programisty już wykonane wykres szacunków pracy – szacunki programisty a rzeczywistość 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

19 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Sprint Retrospective 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski SPRINT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SPRINT RETROSPECTIVE SPRINT RETROSPECTIVE PIG PANEL RAPORT DLA KLIENTA

20 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Sprint Retrospective powstaje po sprincie – podsumowanie sprintu co zostało wykonane, co nie, czy spełniony cel biznesowy jak mają się szacunki członków zespołu do rzeczywistości 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

21 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Raport dla klienta 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski SPRINT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SPRINT RETROSPECTIVE PIG PANEL RAPORT DLA KLIENTA RAPORT DLA KLIENTA

22 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Raport dla klienta jaka cześć ogólnej funkcjonalności jest już zrobiona co będzie w następnym sprincie co już zostało wykonane jaki jest trend projektu – kiedy szacowany koniec pracy 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

23 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? Koncepcja – raz jeszcze 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski SPRINT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SPRINT RETROSPECTIVE PIG PANEL RAPORT DLA KLIENTA PRODUCT BACKLOG PRODUCT BACKLOG SPRINT BACKLOG SCRUM MASTER PANEL SCRUM MASTER PANEL

24 Ogólna architektura aplikacji PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

25 ADO.NET Entity Framework - ORM dla.NET framework - zintegrowany z.NET 3.5 SP1 - relacyjny schemat mapowany jest na schemat koncepcyjny - mapowanie jest opisane za pomocą Entity Data Model PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

26 ADO.NET Entity Framework PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

27 ADO.NET Entity Framework PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

28 ASP.NET MVC PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

29 Metoda wytwórcza projektu Scrum! Odstępstwa: ekstremalnie mały zespół, sprinty 1 tygodniowe, brak codziennych spotkań, brak podziału na role. PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski

30 PLAN: 1. Metodologia Scrum 2. Koncepcja i funkcjonalność aplikacji 3. ASP.NET MVC i ADO.NET Entity Framework 4. Metodologia zarządzania projektem pracy inżynierskiej 5. Jak to wygląda? 12/10/2008 Magdalena Kurzyńska & Sławomir Kwasiborski Pokaż mi, jak to działa.. !


Pobierz ppt "MAGDALENA KURZYŃSKA SŁAWOMIR KWASIBORSKI 10.12.2008 miniScrum APLIKACJA WSPOMAGAJĄCA ZARZĄDZANIE PROJEKTEM W METODOLOGII SCRUM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google