Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Agile Programming a jakość Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Agile Programming a jakość Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania."— Zapis prezentacji:

1 Agile Programming a jakość Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

2 Wady klasycznych metod zapewnienia jakości Duży narzut na dokumentowanie Późne uzyskiwanie konkretnych rezultatów Trudność w odpowiednio wczesnym definiowaniu wymagań Utrata łączności z klientem (użytkownikiem) w fazie implementacji Brak pewności co do uzyskanej jakości Jakość OprogramowaniaAgile Programming2

3 Założenia Agile Programming (1/2) Najwyższym priorytetem jest zadowolenie klienta, które można zapewnić przez szybkie i ciągłe dostarczanie działającego oprogramowania. Dopuszczalne są zmiany wymagań nawet w późnym stadium projektu. Projekt musi być dopasowywany do zmieniających się wymagań i warunków na korzyść klienta. Działające oprogramowanie jest dostarczane często, co kilka tygodni lub co kilka miesięcy. Im częściej tym lepiej. Potrzebna jest bliska, codzienna współpraca między przedstawicielami klienta i zespołem projektowym. Projekty są oparte o odpowiednio zmotywowanych deweloperów, którym trzeba zapewnić środowisko pracy i zaufać, że wykonają swoją pracę. Najbardziej odpowiednią i efektywną metodą zbierania informacji przez zespół projektowy jest bezpośrednia rozmowa. Jakość OprogramowaniaAgile Programming3

4 Założenia Agile Programming (2/2) Działające oprogramowanie jest podstawową miarą postępu prac. Proces opracowywania oprogramowania powinien być stale podtrzymywany przez sponsorów, deweloperów i użytkowników. Potrzebne jest stałe zwracanie uwagi na techniczną doskonałość i dobre projektowanie Upraszczanie ma znaczenie zasadnicze Najlepsze wymagania, projekty i struktury pochodzą od samoorganizujących się zespołów. W regularnych odstępach zespół projektowy zastanawia się nad tym, jak zwiększyć swoją efektywność, następnie odpowiednio zmienia i dopasowuje swoje sposoby postępowania. Jakość OprogramowaniaAgile Programming4

5 Model cyklu pracy Jakość OprogramowaniaAgile Programming5 Prototyp Opowieści użytkownika Planowanie wydań Prototyp metafora systemu wymagania oszacowanie niepewne oszacowanie potwierdzone Iteracje plan wydania nowa opowieść użytkownika szybkość projektu Testy akceptacyjne ostatnia wersja błędy scenariusze testowe następna iteracja Małe wydania akceptacja klienta

6 Częste tworzenie małych wydań Częste tworzenie wydań umożliwia lepsze dostosowanie się do wymagań użytkowników (uzyskanie oceny) Jakość OprogramowaniaAgile Programming6

7 Podział projektu na iteracje Harmonogram opracowania jest dzielony na 1- 3 tygodniowe iteracje. Utrzymuje się stałą długość iteracji. Nie planuje się zadań na przyszłość. Jeśli długość iteracji jest zagrożona, to trzeba usunąć z niej część zadań. Jakość OprogramowaniaAgile Programming7

8 Planowanie iteracji Każda iteracja trwa od 1 do 3 tygodni. Na początku każdej iteracji wybiera się opowieści do implementacji. Dla każdej opowieści określa się zadania programistyczne. Wybiera się też testy akceptacyjne, które się nie powiodły w poprzedniej iteracji. Jakość OprogramowaniaAgile Programming8

9 Prostota Prosty projekt zajmuje o wiele mniej czasu Jeśli coś jest skomplikowane, to trzeba to zastąpić czymś prostszym Unikaj dodawania funkcjonalności przed uwzględnieniem tego w harmonogramie. Jakość OprogramowaniaAgile Programming9

10 Unikanie wczesnego dodawania funkcjonalności Należy unikać dodawania funkcjonalności, które mogą być użyte później. Jedynie 10% z nich jest rzeczywiście później wykorzystanych. Jakość OprogramowaniaAgile Programming10

11 Stosowanie refaktoringu Programiści stosują dawno już napisany kod, który niekoniecznie pasuje do rozwiązania, ale działa. To rozwiązanie jest nieefektywne. Należy usuwać nadmiarowości, niewykorzystane funkcjonalności, przestarzałe projekty. Jakość OprogramowaniaAgile Programming11

12 Klient jest zawsze dostępny Klient ma nie tylko pomagać zespołowi projektowemu, ale ma być jego częścią. Klient pisze opowieści użytkownika. W czasie planowania wydania klient negocjuje wybór opowieści, które mają być włączone do wydania. Klient określa szczegółowe wymagania dla programistów. Klient uczestniczy w testach funkcjonalnych. Jakość OprogramowaniaAgile Programming12

13 Stosowanie standardów Kod musi być pisany zgodnie ze standardami. Łatwość czytania dla całego zespołu. Łatwość refaktoringu. Jakość OprogramowaniaAgile Programming13

14 Moduły testowe Moduły testowe są kodowane w pierwszej kolejności. Umożliwia to skupienie się na zrobieniu tego, co jest rzeczywiście wymagane. Jakość OprogramowaniaAgile Programming14

15 Optymalizacja Optymalizację zostawia się na koniec. Nie próbuje się zgadnąć, co będzie wąskim gardłem. To trzeba zmierzyć. Jakość OprogramowaniaAgile Programming15

16 Testowanie przed rozpowszechnieniem Kod nie może być rozpowszechniony, jeśli nie przejdzie testów. To umożliwia stosowanie kolektywnej własności kodu. Jakość OprogramowaniaAgile Programming16

17 Testy akceptacyjne Testy akceptacyjne są tworzone na podstawie opowieści użytkownika. Klient formułuje scenariusze testowe. Jedna opowieść może mieć wiele testów akceptacyjnych. Implementacja opowieści nie jest zakończona dopóki nie przejdzie wszystkich testów akceptacyjnych. Jakość OprogramowaniaAgile Programming17

18 Wnioski Agile Programming zapewnia większą wydajność tworzenia aplikacji w stosunku do tradycyjnych, ciężkich metod (np. RUP). Agile Programming może zapewnić odpowiednią jakość produktu pod warunkiem spełnienia kluczowych założeń. Jakość OprogramowaniaAgile Programming18

19 Warunki zapewnienia jakości Dobra współpraca (komunikacja) z klientami (użytkownikami końcowymi) w całym procesie wytwarzania. Formułowanie celów wydań na podstawie rzeczywistych wymagań klientów. Stosowanie odpowiednich standardów pracy inżynierskiej. Utrzymanie harmonogramu częstych wydań - ciągła praca nad produktem (!). Pisanie testów przed pisaniem kodu i przeprowadzanie testów przed opublikowaniem każdego wydania. Poddawanie wydań testom akceptacyjnym użytkowników. Jakość OprogramowaniaAgile Programming19

20 Wady - zagrożenia Uzależnienie procesu od ludzi – zmienność składu zespołu. Brak możliwości powrotu do projektu po dłuższej przerwie – brak dokumentacji. Możliwość przeoczenia poważnych błędów projektowych – sytuacje wyjątkowe i awaryjne. Wysokie koszty wsparcia (pielęgnacji) Jakość OprogramowaniaAgile Programming20

21 Zastosowanie Proste aplikacje Projekty o niskim poziomie ryzyka Możliwość nieustannej pielęgnacji produktu Jakość OprogramowaniaAgile Programming21

22 Źródła Kent Beck: Extreme Programming Explained: Embrace Change, Addison- Wesley, 1999 http://www.xprogramming.com http://www.extremeprogramming.org http://www.agile.com http://www.pairprogramming.com http://www.martinfowler.com http://www.xp123.com http://www.thoughtworks.com http://www.rolemodelsoftware.com http://www.industriallogic.com/xp http://www.agilealliance.org Jakość OprogramowaniaAgile Programming22


Pobierz ppt "Agile Programming a jakość Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google