Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFORMA SZKOLNA W OCZACH NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA PODSUMOWANIE WARSZTATÓW kwiecień 2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFORMA SZKOLNA W OCZACH NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA PODSUMOWANIE WARSZTATÓW kwiecień 2005."— Zapis prezentacji:

1 REFORMA SZKOLNA W OCZACH NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA PODSUMOWANIE WARSZTATÓW kwiecień 2005

2 Reforma strukturalna

3 REFORMA STRUKTURALNA - plusy PRACA W SZKOLE PODSTAWOWEJ mniej problemów wychowawczych - 17 selekcja księgozbioru – 3 indywidualizacja pracy z czytelnikiem w małych szkołach - 4

4 REFORMA STRUKTURALNA - plusy KOMPUTERYZACJA informatyzacja i komputeryzacja uzupełnieniem braków w bibliotekach (np. prasa poprzez Internet, mulimedia) – 14

5 REFORMA STRUKTURALNA - plusy INNE wspólna biblioteka (SP, PG, LO) – 1 możliwość korzystania z księgozbioru biblioteki szkoły podstawowej w przypadku wspólnej biblioteki – 5 wymóg samodoskonalenia nauczycieli – 1 szersza współpraca z nauczycielem przedmiotu -3 możliwa wcześniejsza specjalizacja kształcenia w szkole średniej -1

6 REFORMA STRUKTURALNA - minusy ETATY likwidacja etatów, stałe uczucie zagrożenia związane z miejscem pracy (etatem) - 11 zmniejszenie liczby etatów dla bibliotekarzy, a zwiększenie obowiązków – 4 redukcja etatów w bibliotece, częste zmiany kadrowe – 2

7 REFORMA STRUKTURALNA - minusy SZKOŁY ŚREDNIE nieadekwatny czas kształcenia do wymagań maturalnych; ten sam program do zrealizowania w znacznie krótszym czasie – 8 redukcja szkół zawodowych. Młodzież tych szkół trafia do LO i liceum profilowanego, co obniża jakość kształcenia i stwarza destrukcyjne sytuacje wychowawcze – 6 Nowa Matura – wiele niejasności – 1

8 REFORMA STRUKTURALNA - minusy ZESPOŁY SZKÓŁ marnotrawstwo środków finansowych na tworzenie w jednym budynku szkolnym dwóch bibliotek – 4 funkcjonowanie zespołów szkół w jednym budynku; wymieszanie różnych grup wiekowych uczniów (SP+PG)- 6 brak samodzielnych szkól podstawowych - 1

9 REFORMA STRUKTURALNA - minusy PRACA W GIMNAZJUM zgrupowanie uczniów w molochy w najtrudniejszym okresie życia (dojrzewanie), większe problemy wychowawcze w szkołach gimnazjalnych, trudna młodzież w gimnazjum – 12 zbyt krótki czas na integrację grupy i przekazanie treści programowych - 1

10 REFORMA STRUKTURALNA - minusy FINANSE koszty – 10 brak funduszy na komputeryzację, brak komputerów – 2

11 Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza

12 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA -plusy DOSKONALENIE ZAWODOWE rozwój zawodowy - 11 pogłębienie, poszerzenie wiedzy merytorycznej - 3 zdobycie nowych doświadczeń - 3 zwiększona motywacja do ciągłego doskonalenia się -1 zwiększona aktywność zawodowa, aktywizacja środowiska - 1

13 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA -plusy WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI większy prestiż nauczyciela bibliotekarza wśród nauczycieli - 5 integracja grupy nauczycielskiej - 4 współpraca ze środowiskiem społecznym i nauczycielami - 1 możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami - 1 możliwość zaprezentowania dorobku zawodowego na szerszym forum - 1

14 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA - plusy INNE satysfakcja z własnego dorobku -5 wprowadzenie planowania do pracy - 1 umiejętność autoprezentacji – 1 uregulowana droga awansu zawodowego -1 podwyższenie jakości pracy szkoły - 1

15 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA - minusy BIUROKRACJA rozbudowana biurokracja, zawiła procedura, przerost dokumentacji, gromadzeniezbędnych papierów - 39 czasochłonność i pracochłonność - 19

16 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA - minusy ATMOSFERA pogorszenie atmosfery, niezdrowa rywalizacja między nauczycielami – 14 konflikty w środowisku nauczycielskim – 1

17 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA - minusy KOSZTY MATERIALNE I INNE duże koszty własne (czas, pieniądze) - 5 brak dofinansowania do form doskonalenia - 3 wyczerpanie fizyczne i psychiczne - 1 stres (m. in. związany z egzaminem) - 4

18 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA - minusy PRZEPISY PRAWNE zmiany prawne w trakcie awansu – 9 Brak konsekwentnych zasad w przyznawaniu awansu (jeden rzeczywiście pracuje,jest zaangażowany)0, drugi zbiera papierki - 1

19 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA - minusy CELOWOŚĆ pozorna aktywność zawodowa (fikcyjna działalność)- 1 akcyjność działań - 2 sztuczne popisywanie się osiągnięciami i sukcesami – 2 sztuczna wymiana usług - 1 patrzenie na obowiązki przez pryzmat awansu - 1 ograniczenie czasu, który mógłby być przeznaczony dla ucznia - 2 brak czasu na realizację innych spraw zawodowych i osobistych - 2

20 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA - minusy INNE niedocenianie i niedostrzeganie inicjatyw prac i przedsięwzięć bibliotekarskich przez innych nauczycieli i dyrekcję - 1 niechęć samorządu do dyplomowanych (pieniądze) - 1 minus przy szukaniu czy zmianie pracy - 1 zatrudnianie na czas określony - 1 (pozorny) wzrost czytelnictwa nauczycieli -1

21 Edukacja czytelnicza i medialna

22 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - plusy TREŚCI PROGRAMOWE temat zajęć może być dobrany odpowiednio do potrzeb i możliwości uczniów oraz nauczycieli danej szkoły - 9 większa ranga przedmiotu– 9 szerszy zakres materiału - bardziej atrakcyjny niż Przysposobienie czytelnicze, nieograniczona ilość tematów – 6

23 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - plusy TREŚCI PROGRAMOWE wyposażenie uczniów w praktyczne umiejętności w korzystaniu z biblioteki i zbiorów a także środków masowego przekazu – 4 możliwość wykorzystania technologii komputerowej – 3 lepsze utrwalenie wiadomości i umiejętności – 1 dużo tematów realizowanych na innych przedmiotach – 1

24 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - plusy PROGRAMY WŁASNE możliwość realizacji własnych programów autorskich większe możliwości podczas tworzenia scenariuszy zajęć bibliotecznych, możliwość wyboru programu lub stworzenia własnego

25 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - plusy WSPÓŁPRACA Z INNYMI NAUCZYCIELAMI realizują wszyscy nauczyciele i praca bibliotekarza jest zauważalna, odciążenie bibliotekarza od wprowadzania treści ścieżki - 14 integracja międzyprzedmiotowa - 2 wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, bliższa współpraca - 12 większa ranga nauczyciela bibliotekarza – 7

26 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - minusy ILOŚĆ GODZIN. OKAZJONALNOŚĆ nie ma przydzielonych godzin wyłącznie na edukację czytelniczą i medialną; przypadkowość realizacji zajęć – godziny zależą od dobrej woli innych nauczycieli – 8 często są to lekcje z marszu, w czasie zastępstw – 12 brak wewnątrzszkolnej koordynacji działań; trudna rola koordynowania zajęć – 12

27 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - minusy POMOCE. WARUNKI LOKALOWE brak odpowiedniego warsztatu pracy: komputerów, pomocy naukowych, sprzętu multimedialnego – 15 niemożność przeprowadzenia zajęć bibliotecznych w pomieszczeniach bibliotecznych; nieodpowiednie warunki lokalowe - 3

28 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - minusy WSPÓŁPRACA Z INNYMI NAUCZYCIELAMI różne zaangażowanie nauczycieli; niechęć niektórych nauczycieli przedmiotu do realizacji treści ścieżki – 2 brak współpracy innych nauczycieli z nauczycielem bibliotekarzem (utrudnianie możliwości przeprowadzania lekcji, zrzucanie odpowiedzialności) - 5 pozorna integracja nauczycieli – 1

29 EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA - minusy INNE brak możliwości dokształcania się w zakresie edukacji medialnej – 1 brak korelacji z innymi przedmiotami - 1 brak całej godziny lekcyjnej na realizację ścieżki - 2 brak nadzoru i podsumowania całości programu – 2 rozbieżności treści ścieżki w różnych szkołach - 4 kontrowersyjne dokumentowanie realizacji - 1

30 Opracowanie prezentacji - Olga Topolewska Podsumowanie warsztatów zostanie zamieszczone na stronie Biblioteki Pedagogicznej CEN http://biblioteka.bialystok.edu.pl/


Pobierz ppt "REFORMA SZKOLNA W OCZACH NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA PODSUMOWANIE WARSZTATÓW kwiecień 2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google