Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie realizacji projektu Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie realizacji projektu Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie realizacji projektu Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie Postomino Projekt systemowy zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 9.1.2 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Informacje o projekcie Realizator projektu Okres realizacji projektu Odbiorcy programu Gmina Postomino lata 2011 – 2013 uczniowie klas I, II i III 4 szkół podstawowych w Jarosławcu, Pieszczu, Postominie i Staniewicach

3 W Gminie Postomino projektem objęto wszystkie publiczne szkoły podstawowe, tj.: w Jarosławcu, Pieszczu, Postominie i Staniewicach. Projekt realizowany był od 01 sierpnia 2011 r. do 30 września 2013 r. Łącznie w projekcie wzięło udział 221 dzieci z klas I, II i III. Uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach, podczas których nauczyciele udzielali im zindywidualizowanego wsparcia, w obszarach objętych dysfunkcjami lub szczególnymi uzdolnieniami, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb uczniów.

4 Cele dla których powstał projekt Cel I. Zapewnienie każdemu uczniowi objętemu wsparciem oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnej z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi Cel II. Stworzenie w szkołach objętych wsparciem warunków umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę nauczyciela z uczniem, poprzez wyposażenie szkół w niezbędne materiały dydaktyczne

5 Zajęcia zrealizowane w ramach projektu Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu -Szkoła Podstawowa w Jarosławcu- zrealizowano 120 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Pieszczu- zrealizowano 60 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Postominie- zrealizowano 150 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Staniewicach- zrealizowano 60 godzin zajęć; Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych -Szkoła Podstawowa w Pieszczu- zrealizowano 48 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Postominie- zrealizowano 90 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Staniewicach- zrealizowano 60 godzin zajęć; Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy -Szkoła Podstawowa w Jarosławcu- zrealizowano 120 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Pieszczu- zrealizowano 120 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Postominie- zrealizowano 240 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Staniewicach- zrealizowano 60 godzin zajęć;

6 Zajęcia zrealizowane w ramach projektu Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy -Szkoła Podstawowa w Jarosławcu- zrealizowano 60 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Pieszczu- zrealizowano 96 godzin zajęć, -Szkoła Podstawowa w Postominie- zrealizowano 120 godzin zajęć Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej -Szkoła Podstawowa w Staniewicach- zrealizowano 60 godzin zajęć; Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych - Szkoła Podstawowa w Staniewicach- zrealizowano 60 godzin zajęć;

7 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu

8 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

9 Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy

10 Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

11

12 Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

13 Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej

14 Wyposażenie bazy szkół objętych projektem W ramach projektu zakupiono szereg pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć, na łączną kwotę 35.841,46 zł Zakupiono m.in.: -książki -gry edukacyjne -zabawki -pomoce ogólnorozwojowe -3 radioodtwarzacze -specjalistyczne oprogramowanie do diagnozy i terapii logopedycznej oraz dysleksji - 2 laptopy,

15 W ramach projektu zakupiono m.in.

16

17 Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projekcie Projekt uwzględniał w swych założeniach zasadę równości szans kobiet i mężczyzn. Celem projektu w kontekście tej zasady było przygotowanie dziewczynek i chłopców do pełnienia ról społecznych czy zawodowych wolnych od stereotypów płci (np.: podczas zajęć socjoterapeutycznych i psychoedukacyjnych). Zajęcia wspierały partnerskie relacje między płciami, opierały się na zasadzie wzajemnego szacunku, równych prawach i obowiązkach, wolności od przemocy.

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie Postomino


Pobierz ppt "Podsumowanie realizacji projektu Czym skorupka za młodu nasiąknie… Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I, II, III szkół podstawowych w Gminie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google