Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KSIB: Raport z realizacji umowy dr Marcin Zych Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KSIB: Raport z realizacji umowy dr Marcin Zych Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego."— Zapis prezentacji:

1 KSIB: Raport z realizacji umowy dr Marcin Zych Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego

2 Optymalizacja działania systemu GENESIS przechowującego informacje o roślinach zgromadzonych w Ogrodzie Botanicznym oraz herbariach Ogrodu Botanicznego i Zakładu Systematyki i Geografii Roślin UW

3 Wprowadzono zmiany w formularzu KARTA_ZIELNIKOWA mające na celu ułatwienie odczytu i edycji danych o małej zmienności: pola których wartości są takie same we wszystkich rekordach pola których wartości są takie same we wszystkich rekordach w danej aplikacji posiadają teraz wartości domyślne i są ukryte w danej aplikacji posiadają teraz wartości domyślne i są ukryte z możliwością ich wyświetlenia; z możliwością ich wyświetlenia; wartości domyślne są konfigurowalne przez administratora wartości domyślne są konfigurowalne przez administratora systemu; systemu; nowe funkcjonalności są konfigurowalne, tzn. bez zmiany kodu nowe funkcjonalności są konfigurowalne, tzn. bez zmiany kodu zachowanie aplikacji w Ogrodzie i Systematyce może być różne zachowanie aplikacji w Ogrodzie i Systematyce może być różne np. inne wartości domyślne, inne ukrywanie pól. np. inne wartości domyślne, inne ukrywanie pól. Dotąd zmiana zachowania aplikacji oznaczała przeważnie inny Dotąd zmiana zachowania aplikacji oznaczała przeważnie inny kod, który trzeba było oddzielnie pielęgnować. kod, który trzeba było oddzielnie pielęgnować.

4 Stworzono niestandardowy widok do odczytu…

5 Widok okna lokalizacji karty:

6 Widok przykładowego okna edycji danych:

7 Zmiany w formularzu ZDJĘCIA także dotyczą poprawy ergonomii pracy: 1. Stworzono mechanizm synchronizacji z katalogiem zdalnym: Użytkownik wrzuca dużą liczbę zdjęć do systemu plików na serwerze, Użytkownik wrzuca dużą liczbę zdjęć do systemu plików na serwerze, wykorzystując ogólnie dostępnie menedżery plików np. Eksplorator wykorzystując ogólnie dostępnie menedżery plików np. Eksplorator Windows lub WinSCP poprzez jeden z protokołów: NFS, SSH. Windows lub WinSCP poprzez jeden z protokołów: NFS, SSH. Następnie wykorzystując mechanizm synchronizacji doprowadza Następnie wykorzystując mechanizm synchronizacji doprowadza do przejęcia zarządzania zdjęciami przez aplikację. do przejęcia zarządzania zdjęciami przez aplikację. 2. Stworzono mechanizm automatycznego przypisywania zdjęć do obiektów w herbarium: do obiektów w herbarium: W przypadku gdy, użytkownik dodając zdjęcie do aplikacji będzie W przypadku gdy, użytkownik dodając zdjęcie do aplikacji będzie przestrzegać odpowiedniej konwencji nazewniczej, zdjęcie zostanie przestrzegać odpowiedniej konwencji nazewniczej, zdjęcie zostanie przypisane do odpowiedniego obiektu w herbarium. przypisane do odpowiedniego obiektu w herbarium. Mechanizm współpracuje z mechanizmem synchronizacji z katalogiem Mechanizm współpracuje z mechanizmem synchronizacji z katalogiem zdalnym. zdalnym.

8 Przypisywanie zdjęć do obiektów w herbarium:

9 Stworzenie raportu ETYKIETA KARTY ZIELNIKOWEJ na potrzeby drukowania etykiet:

10 Z systemu GENESIS przekazano do KSIB ponad 2808 zweryfikowanych rekordów z danymi o roślinach z kolekcji żywych Ogrodu Botanicznego

11 …oraz wszystkie istniejące rekordy dotyczące zbiorów zielnikowych WA (1025 kart) i WABG (2797 kart)

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "KSIB: Raport z realizacji umowy dr Marcin Zych Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google