Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE PORZĄDEK SPOTKANIA: - POWITANIE - ZAPOZNANIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCYM PÓJŚCIA 6 -LATKÓW DO SZKÓŁ - OMÓWIENIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE PORZĄDEK SPOTKANIA: - POWITANIE - ZAPOZNANIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCYM PÓJŚCIA 6 -LATKÓW DO SZKÓŁ - OMÓWIENIE."— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE PORZĄDEK SPOTKANIA: - POWITANIE - ZAPOZNANIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCYM PÓJŚCIA 6 -LATKÓW DO SZKÓŁ - OMÓWIENIE ZMIAN W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ JAKIE NASTĄPIĄ Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2009 W PRZEDSZKOLU I W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - PRZEDSTAWIENIE OFERTY SZKOŁY DLA SZEŚCIOLATKÓW, ZGŁASZANIE PRZEZ RODZICÓW PROPOZYCJI W TYM ZAKRESIE - ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA.

2 Szkoła podstawowa: rozwijanie umiejętności wyposażanie w wiedzę rozbudzanie zainteresowań indywidualizacja, zwiększanie szans edukacyjnych dobra opieka wsparcie wychowawcze Dlaczego szkoła!?

3 STAN PRAWNY DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA SZEŚCIOLATKÓW DO SZKÓŁ Nie będzie obowiązywał harmonogram obniżenia wieku szkolnego, tak jak wcześniej proponowało MEN. Do szkoły zostaną przyjęte sześciolatki, których rodzice o to wystąpią, bez względu na miesiąc urodzenia. Nie będzie obowiązywał harmonogram obniżenia wieku szkolnego, tak jak wcześniej proponowało MEN. Do szkoły zostaną przyjęte sześciolatki, których rodzice o to wystąpią, bez względu na miesiąc urodzenia. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej w najbliższych trzech latach będzie posiadanie przez szkołę umożliwiających to warunków organizacyjnych (o tym, czy placówka spełnia takie warunki, będzie decydował dyrektor placówki) oraz wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej w najbliższych trzech latach będzie posiadanie przez szkołę umożliwiających to warunków organizacyjnych (o tym, czy placówka spełnia takie warunki, będzie decydował dyrektor placówki) oraz wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Z poprawek do projektu ustawy oświatowej przyjętych w Senacie 5 lutego wynika, że w najbliższych trzech latach o tym, czy sześciolatek rozpocznie naukę w szkole, decydować będą rodzice i dyrektor szkoły. Z poprawek do projektu ustawy oświatowej przyjętych w Senacie 5 lutego wynika, że w najbliższych trzech latach o tym, czy sześciolatek rozpocznie naukę w szkole, decydować będą rodzice i dyrektor szkoły.

4 sześciolatek nie chodził do przedszkola, to będzie mógł być przyjęty Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, to będzie mógł być przyjęty do szkoły, jeżeli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno- do szkoły, jeżeli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki. pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki. O tym, czy dziecko idzie do szkoły w wieku sześciu lat, decyduje rodzic. O tym, czy dziecko idzie do szkoły w wieku sześciu lat, decyduje rodzic. To znaczy, że nawet jeśli szkoła będzie dobrze przygotowana, rodzice To znaczy, że nawet jeśli szkoła będzie dobrze przygotowana, rodzice będą mogli powiedzieć "nie". będą mogli powiedzieć "nie". Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 2012 Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 2012 do szkoły podstawowej obowiązkowo mają trafić wszystkie sześciolatki. do szkoły podstawowej obowiązkowo mają trafić wszystkie sześciolatki. Od 2009 r. pięciolatki mają mieć prawo do przedszkola, a od 2011r. Od 2009 r. pięciolatki mają mieć prawo do przedszkola, a od 2011r. obowiązkowo zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym. obowiązkowo zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym.

5 Duży nacisk na kształtowanie: procesów poznawczych, a zwłaszcza uwagi, pamięci i myślenia (rozumowanie i wnioskowanie o zmianach, myślenie przyczynowo- skutkowe, myslenie pojęciowo-klasyfikacyjne) percepcji słuchowej, wzrokowej koordynacji wzrokowej, ruchowej rozumienia stosunków przestrzennych gotowości emocjonalnej i społecznej, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach rozwoju samodzielności Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest spójna z podstawą programową kształcenia zintegrowanego. Przedszkole jest włączone do procesu edukacyjnego.

6 Stara podstawaNowa podstawa Sformułowana w formie oczekiwańSformułowana w formie wymagań Wychowanie przedszkolne oderwane od procesu nauki w szkole Wychowanie przedszkolne włączone do całego procesu edukacyjnego Sześciolatki uczą się liter i cyfrSześciolatki nie uczą się liter i cyfr; liczą przedmioty, dodają, odejmują na zasadzie zabawy z konkretami Nauczyciele organizują typowe zajęcia dydaktyczne Dzieci uczą się niejako okazjonalnie podczas zabawy, eksperymentowania, doświadczania Duży nacisk na umiejętności intelektualne dzieci. Duży nacisk na rozwój emocjonalny i społeczną dziecka oraz na jego stopień samodzielności. Nacisk na kształtowanie pojęć związanych z edukacją matematyczną i polonistyczną. Nacisk położony na kształtowanie u dzieci klasyfikacji i myślenia Przedszkole

7 Stara podstawaNowa podstawa Sformułowana w formie oczekiwańSformułowana w formie wymagań Pierwszoklasiści szybko przechodzą przez okres elementarzowy, gdyż znają już większość liter z zerówki. Dzieci po raz pierwszy uczą się czytania w połączeniu z nauką pisania. Dzieci doskonalą znajomość cyfr z zerówki, wykonują działania na liczbach i zapisują je. Dzieci kształtują myślenie matematyczne; po raz pierwszy wprowadza się monografię liczb. Nauczanie prowadzi się w formie zintegrowanej Nauczanie prowadzi się w formie zintegrowanej lub z podziałem na przedmioty (zalecane w III klasie); dopuszcza się wejście na zajęcia muzyki, plastyki, wf-u czy techniki nauczyciela specjalisty Szkoła

8 Nowa podstawa programowa jest dostosowana do poziomu dziecka 6-letniego PrzedszkoleSzkoła podstawowa Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf …

9 Nowa podstawa programowa jest dostosowana do poziomu dziecka 6-letniego PrzedszkoleSzkoła podstawowa zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego

10 Nasze motto: Jesteśmy szkołą, która kształci na miarę XXI wieku

11 Ciepłą i przytulną świetlicą szkolną, w której wychowankowie mogą liczyć na opiekę, pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień. Świetlica szkolna 7:00 – 17:00 Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

12 Świetlica szkolna 7:00 – 17:00

13 Zapewniamy wykwalifikowaną pomoc pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Opieka Pedagoga Szkolnego Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

14 Przyjazną dla uczniów biblioteką szkolną z bogatym księgozbiorem, w której organizowane są liczne konkursy i zabawy dla dzieci. Powstało też multimedialne centrum edukacyjne dla uczniów i nauczycieli. Multimedialna biblioteka Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

15 Wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownią komputerową z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania, którą szkoła otrzymała w roku 2005 ramach projektu Pracownie komputerowe dla szkół współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwie pracownie komputerowe Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną

16 Dwie pracownie komputerowe Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną Przygotowujemy się do uzyskania certyfikatu INTERKLASA

17 Nowoczesną i przestronną salą gimnastyczną z bogatym zapleczem sportowym. Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną Sala gimnastyczna

18 Dysponujemy dużą przestrzenną stołówką, gdzie dzieci mogą zjeść drugie śniadanie i obiad. Każde dziecko otrzymuje też codziennie bezpłatny kartonik mleka. Stołówka Zaplecze socjalne

19 Szatnie dla dzieci Zaplecze socjalne Uczniowie naszej szkoły dysponują szafkami, gdzie mogą zostawić swoje ubrania oraz książki i zeszyty.

20 Języków obcych uczymy się nie tylko w klasie lekcyjnej Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowych programach: Sokrates Comenius oraz eTwinning, dzięki którym nasi uczniowie mogą podróżować po świecie i nawiązywać kontakty ze swoimi rówieśnikami z innych krajów.

21 Program Socrates Comenius W ramach programu Socrates Comenius współpracowaliśmy z pięcioma partnerskimi szkołami. Wspólnie realizowaliśmy program Care for Me. Byliśmy w Birkfield (w Austrii), w Gorizii (we Włoszech), w Barcelonie i w tureckim mieście Aydin oraz na Litwie. Na dzień dzisiejszy nawiązaliśmy kontakt z Finlandią, Maltą, Wielką Brytanią, Norwegią, Francją oraz Czechami. Przygotowujemy się do nowego projektu.

22 Program Socrates Comenius W naszej szkole od października do grudnia gościł Włoch Paolo Pulsoni i prowadził zajęcia w języku włoskim przybliżając naszym uczniom tradycje, kulturę i język włoski.

23 A u nas w Kamieniu – to coroczna impreza regionalna, na której nie brakuje muzyki, tańca i specjałów przygotowanych przez gospodynie z Kamienia … Organizujemy liczne imprezy środowiskowe

24 Rok szkolny kończymy Piknikiem rodzinnym Tradycyjnie we wrześniu organizujemy Dożynki. Organizujemy liczne imprezy środowiskowe

25 Kultywujemy siedmioletnią już tradycję obchodów w naszej szkole Dnia Seniora. Podczas uroczystych spotkań honorujemy tytułem Przyjaciela szkoły, osoby, które nie pozostają obojętne na potrzeby naszej szkoły. Organizujemy liczne imprezy środowiskowe

26 Naszym uczniom proponujemy naukę języka angielskiego od klasy I do VI w klasie V i VI uczęszczają na lekcje drugiego języka obcego, jakim jest język francuski prowadzenie nauczania on-line realizujemy programy dydaktyczno- wychowawcze: Szkoła równych szans - wielki sprawdzian, Szkoła Globalna, Szkoła bez Przemocy, Przyjaciele Zippiego, Mleko z klasą, Pajacyk

27 Naszym uczniom proponujemy prowadzenie zajęć z rytmiki, taekwondo, gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej naukę pływania na basenie krytym od I klasy wsparcie logopedy – prowadzenie zajęć logopedycznych pozalekcyjne zajęcia sportowe od I klasy, zielone szkoły dla klas III i VI

28 Kultywujemy tradycję oszczędzania Nasza szkoła już od pięciu lat bierze udział w konkursie DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO – JUTRO W PKO. W roku szkolnym 2005/2006 zdobyliśmy III nagrodę w regionalnym etapie tego konkursu! Rok później srebrną odznakę w tym roku złotą.

29 Nasze nagrody i wyróżnienia Za działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoła została wyróżniona licznymi certyfikatami: Certyfikat SZKOŁY Z KLASĄ Certyfikat LEGO (szkoła uczy czytać) Certyfikat COGITO (szkoła uczy myśleć) Certyfikat AGO (szkoła uczy działać)

30 Nasze nagrody i wyróżnienia Certyfikat SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE został nam przyznany na lata 2005 – 2008. Jako jedyna placówka w mieście dwukrotnie otrzymaliśmy certyfikat ŚLĄSKIEJ SZKOŁY JAKOŚCI. Certyfikat przyznało nam Śląskie Kuratorium Oświaty.

31 Taki jest nasz absolwent


Pobierz ppt "DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE PORZĄDEK SPOTKANIA: - POWITANIE - ZAPOZNANIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCYM PÓJŚCIA 6 -LATKÓW DO SZKÓŁ - OMÓWIENIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google