Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE"— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE
PORZĄDEK SPOTKANIA: - POWITANIE - ZAPOZNANIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCYM PÓJŚCIA 6 -LATKÓW DO SZKÓŁ - OMÓWIENIE ZMIAN W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ JAKIE NASTĄPIĄ Z DNIEM 1 WRZEŚNIA W PRZEDSZKOLU I W KLASIE PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ - PRZEDSTAWIENIE OFERTY SZKOŁY DLA SZEŚCIOLATKÓW, ZGŁASZANIE PRZEZ RODZICÓW PROPOZYCJI W TYM ZAKRESIE - ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA.

2 Dlaczego szkoła!? Szkoła podstawowa: rozwijanie umiejętności
wyposażanie w wiedzę rozbudzanie zainteresowań indywidualizacja, zwiększanie szans edukacyjnych dobra opieka wsparcie wychowawcze

3 STAN PRAWNY DOTYCZĄCY MOŻLIWOŚCI SKIEROWANIA SZEŚCIOLATKÓW DO SZKÓŁ
Nie będzie obowiązywał harmonogram obniżenia wieku szkolnego, tak jak wcześniej proponowało MEN. Do szkoły zostaną przyjęte sześciolatki, których rodzice o to wystąpią, bez względu na miesiąc urodzenia. Warunkiem przyjęcia sześciolatka do szkoły podstawowej w najbliższych trzech latach będzie posiadanie przez szkołę umożliwiających to warunków organizacyjnych (o tym, czy placówka spełnia takie warunki, będzie decydował dyrektor placówki) oraz wcześniejsze objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki. Z poprawek do projektu ustawy oświatowej przyjętych w Senacie 5 lutego wynika, że w najbliższych trzech latach o tym, czy sześciolatek rozpocznie naukę w szkole, decydować będą rodzice i dyrektor szkoły.

4 Jeśli sześciolatek nie chodził do przedszkola, to będzie mógł być przyjęty
do szkoły, jeżeli uzyska pozytywną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o możliwości wcześniejszego rozpoczęcia nauki. O tym, czy dziecko idzie do szkoły w wieku sześciu lat, decyduje rodzic. To znaczy, że nawet jeśli szkoła będzie dobrze przygotowana, rodzice będą mogli powiedzieć "nie". Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty od 2012 do szkoły podstawowej obowiązkowo mają trafić wszystkie sześciolatki. Od 2009 r. pięciolatki mają mieć prawo do przedszkola, a od 2011r. obowiązkowo zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym.

5 Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest spójna z podstawą programową kształcenia zintegrowanego. Przedszkole jest włączone do procesu edukacyjnego. Duży nacisk na kształtowanie: procesów poznawczych, a zwłaszcza uwagi, pamięci i myślenia (rozumowanie i wnioskowanie o zmianach, myślenie przyczynowo-skutkowe, myslenie pojęciowo-klasyfikacyjne) percepcji słuchowej, wzrokowej koordynacji wzrokowej, ruchowej rozumienia stosunków przestrzennych gotowości emocjonalnej i społecznej, umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach rozwoju samodzielności

6 Przedszkole Stara podstawa Nowa podstawa
Sformułowana w formie oczekiwań Sformułowana w formie wymagań Wychowanie przedszkolne oderwane od procesu nauki w szkole Wychowanie przedszkolne włączone do całego procesu edukacyjnego Sześciolatki uczą się liter i cyfr Sześciolatki nie uczą się liter i cyfr; liczą przedmioty, dodają, odejmują na zasadzie zabawy z konkretami Nauczyciele organizują typowe zajęcia dydaktyczne Dzieci uczą się niejako „okazjonalnie” podczas zabawy, eksperymentowania, doświadczania Duży nacisk na umiejętności intelektualne dzieci. Duży nacisk na rozwój emocjonalny i społeczną dziecka oraz na jego stopień samodzielności. Nacisk na kształtowanie pojęć związanych z edukacją matematyczną i polonistyczną. Nacisk położony na kształtowanie u dzieci klasyfikacji i myślenia

7 Szkoła Stara podstawa Nowa podstawa Sformułowana w formie oczekiwań
Sformułowana w formie wymagań Pierwszoklasiści szybko przechodzą przez okres elementarzowy, gdyż znają już większość liter z zerówki. Dzieci po raz pierwszy uczą się czytania w połączeniu z nauką pisania. Dzieci doskonalą znajomość cyfr z zerówki, wykonują działania na liczbach i zapisują je. Dzieci kształtują myślenie matematyczne; po raz pierwszy wprowadza się monografię liczb. Nauczanie prowadzi się w formie zintegrowanej Nauczanie prowadzi się w formie zintegrowanej lub z podziałem na przedmioty (zalecane w III klasie); dopuszcza się wejście na zajęcia muzyki, plastyki, wf-u czy techniki nauczyciela specjalisty

8 Nowa podstawa programowa jest dostosowana do poziomu dziecka 6-letniego
Przedszkole Szkoła podstawowa Płynny start szkolny diagnoza dojrzałości dziecka i wsparcie decyzji rodziców łagodne przejście od metodyki przedszkolnej do szkolnej opieka świetlicowa jak w przedszkolu, przy wsparciu nauczycieli plastyki, muzyki, wf …

9 Nowa podstawa programowa jest dostosowana do poziomu dziecka 6-letniego
Przedszkole Szkoła podstawowa zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne wychowanie fizyczne z ofertą zajęć sportowych lub rekreacyjnych do wyboru od pierwszej klasy obowiązkowa nauka języka obcego

10 „Jesteśmy szkołą, która kształci na miarę XXI wieku”
Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Alojzego Szewczyka Nasze motto: „Jesteśmy szkołą, która kształci na miarę XXI wieku”

11 Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną
Świetlica szkolna 7:00 – 17:00 Ciepłą i przytulną świetlicą szkolną, w której wychowankowie mogą liczyć na opiekę, pomoc w nauce i odrabianiu prac domowych oraz rozwijanie swoich zainteresowań i uzdolnień.

12 Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną
Świetlica szkolna 7:00 – 17:00

13 Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną
Opieka Pedagoga Szkolnego Zapewniamy wykwalifikowaną pomoc pedagogiczną dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

14 Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną
Multimedialna biblioteka Przyjazną dla uczniów biblioteką szkolną z bogatym księgozbiorem, w której organizowane są liczne konkursy i zabawy dla dzieci. Powstało też multimedialne centrum edukacyjne dla uczniów i nauczycieli.

15 Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną
Dwie pracownie komputerowe Wyposażoną w nowoczesny sprzęt pracownią komputerową z dostępem do Internetu i nowoczesnego oprogramowania, którą szkoła otrzymała w roku 2005 ramach projektu „Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

16 Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną
Przygotowujemy się do uzyskania certyfikatu INTERKLASA Dwie pracownie komputerowe

17 Dysponujemy atrakcyjną bazą dydaktyczną
Sala gimnastyczna Nowoczesną i przestronną salą gimnastyczną z bogatym zapleczem sportowym.

18 Zaplecze socjalne Stołówka Dysponujemy dużą przestrzenną stołówką, gdzie dzieci mogą zjeść drugie śniadanie i obiad. Każde dziecko otrzymuje też codziennie bezpłatny kartonik mleka.

19 Zaplecze socjalne Szatnie dla dzieci Uczniowie naszej szkoły dysponują szafkami, gdzie mogą zostawić swoje ubrania oraz książki i zeszyty.

20 Języków obcych uczymy się nie tylko w klasie lekcyjnej
Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowych programach: Sokrates Comenius oraz eTwinning, dzięki którym nasi uczniowie mogą podróżować po świecie i nawiązywać kontakty ze swoimi rówieśnikami z innych krajów.

21 Program Socrates Comenius
W ramach programu Socrates Comenius współpracowaliśmy z pięcioma partnerskimi szkołami. Wspólnie realizowaliśmy program „Care for Me”. Byliśmy w Birkfield (w Austrii), w Gorizii (we Włoszech), w Barcelonie i w tureckim mieście Aydin oraz na Litwie. Na dzień dzisiejszy nawiązaliśmy kontakt z Finlandią, Maltą, Wielką Brytanią, Norwegią, Francją oraz Czechami. Przygotowujemy się do nowego projektu.

22 Program Socrates Comenius
W naszej szkole od października do grudnia gościł Włoch Paolo Pulsoni i prowadził zajęcia w języku włoskim przybliżając naszym uczniom tradycje, kulturę i język włoski.

23 Organizujemy liczne imprezy środowiskowe
„A u nas w Kamieniu” – to coroczna impreza regionalna, na której nie brakuje muzyki, tańca i specjałów przygotowanych przez gospodynie z Kamienia …

24 Organizujemy liczne imprezy środowiskowe
Tradycyjnie we wrześniu organizujemy Dożynki. Rok szkolny kończymy Piknikiem rodzinnym

25 Organizujemy liczne imprezy środowiskowe
Podczas uroczystych spotkań honorujemy tytułem „Przyjaciela szkoły”, osoby, które nie pozostają obojętne na potrzeby naszej szkoły. Kultywujemy siedmioletnią już tradycję obchodów w naszej szkole Dnia Seniora.

26 Naszym uczniom proponujemy
naukę języka angielskiego od klasy I do VI w klasie V i VI uczęszczają na lekcje drugiego języka obcego, jakim jest język francuski prowadzenie nauczania on-line realizujemy programy dydaktyczno- wychowawcze: Szkoła równych szans - wielki sprawdzian, Szkoła Globalna, Szkoła bez Przemocy, Przyjaciele Zippiego, Mleko z klasą, Pajacyk

27 Naszym uczniom proponujemy
prowadzenie zajęć z rytmiki, taekwondo, gimnastyka korekcyjna na sali gimnastycznej naukę pływania na basenie krytym od I klasy pozalekcyjne zajęcia sportowe od I klasy, zielone szkoły dla klas III i VI wsparcie logopedy – prowadzenie zajęć logopedycznych

28 Kultywujemy tradycję oszczędzania
Nasza szkoła już od pięciu lat bierze udział w konkursie „DZIŚ OSZCZĘDZAM W SKO – JUTRO W PKO”. W roku szkolnym 2005/2006 zdobyliśmy III nagrodę w regionalnym etapie tego konkursu! Rok później srebrną odznakę w tym roku złotą.

29 Nasze nagrody i wyróżnienia
Za działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkoła została wyróżniona licznymi certyfikatami: Certyfikat COGITO (szkoła uczy myśleć) Certyfikat „SZKOŁY Z KLASĄ” Certyfikat LEGO (szkoła uczy czytać) Certyfikat AGO (szkoła uczy działać)

30 Nasze nagrody i wyróżnienia
Jako jedyna placówka w mieście dwukrotnie otrzymaliśmy certyfikat „ŚLĄSKIEJ SZKOŁY JAKOŚCI”. Certyfikat przyznało nam Śląskie Kuratorium Oświaty. Certyfikat „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” został nam przyznany na lata 2005 – 2008.

31 Taki jest nasz absolwent


Pobierz ppt "DZIECKO 6 LETNIE JUŻ W SZKOLE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google