Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 1 ERZ i jej prawa Międzynarodowe Warsztaty ERZ IG Metall Luty 2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 1 ERZ i jej prawa Międzynarodowe Warsztaty ERZ IG Metall Luty 2008."— Zapis prezentacji:

1 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 1 ERZ i jej prawa Międzynarodowe Warsztaty ERZ IG Metall Luty 2008

2 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 2 ERZ i jej prawa ERZ ma prawo do informacji i konsultacji w odpowiednim czasie W odpowiednim czasie oznacza w fazie planowania, iż ERZ będzie w stanie wyrobić sobie zdanie na temat planów zarządu przedsiębiorstwa, przekazać zarządowi przedsiębiorstwa swoją opinię oraz przedyskutować ją z zarządem przed podjęciem przez niego tej decyzji.

3 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 3 Przykład 1 ERZ Gaz de France Przedsiębiorstwa Gaz de France i Suez chciały przeprowadzić ze sobą fuzję. ERZ Gaz de France nie została poinformowana i skonsultowana, więc wniosła pozew do sądu. Sąd przyznał jej rację i zakazał przedsiębiorstwu podejmowania dalszych decyzji w przedmiocie fuzji. Sąd przyznał ERZ prawo do skorzystania z usług firmy doradczej w celu umożliwienia ERZ wypracowania swojej opinii i jej przedłożenia.

4 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 4 Przykład 2 Thomsen ERZ podjęła uchwałę odnośnie złożenia pozwu do sądu, ponieważ nie została zgodnie z przepisami poinformowana i nie skonsultowano z nią zamknięcia produkcji. Przed realizacją uchwały ERZ przekazała jej treść zarządowi przedsiębiorstwa. Zarząd wstrzymał swoją decyzję i przejął koszta ekspertyzy ekonomicznej, którą zleciła ERZ.

5 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 5 Przykład 3 Panasonic ERZ i Centralna Rada Zakładowa podniosły zarzut naruszenia obowiązku informacji i konsultacji. Sąd odrzucił pozew ERZ, gdyż ERZ nie była w stanie wykazać, iż zgodnie z przepisami podjęła uchwałę o powołaniu pełnomocnika procesowego.

6 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 6 Wynik ERZ może odnosić sukcesy Musi ona jednak przestrzegać wymogów formalnych: ważnym elementem jest tu podjęcie stosownej uchwały. ERZ może również zastanowić się nad wystąpieniem do zarządu przedsiębiorstwa z roszczeniem o zaniechanie podjętych działań; jest to uzależnione od konkretnego przypadku.

7 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 7 Zalecane postępowanie przy dochodzeniu praw Ocena istniejącego rozkładu interesów: Analiza stanu faktycznego – Co wie każdy z członków ERZ na dany temat? Jakie zagrożenia łączy z istniejącym problemem? Jakie cele ERZ powinna realizować w opinii poszczególnych członków? Analiza możliwości działania: Co może być zrobione na płaszczyźnie prawa pracy i w ramach polityki zakładowej wedle opinii poszczególnych członków ERZ?

8 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 8 Zalecane postępowanie przy dochodzeniu praw Realizacja: - Wybór sposobu działania - Podjęcie uchwały na temat kroków, które mają być podjęte oraz sporządzenie protokołu - Konkretne zaplanowanie pracy: kto co robi? - Skorzystanie z pomocy eksperta, o ile taką możliwość przewiduje porozumienie

9 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 9 Przykład Zarząd przedsiębiorstwa organizuje doroczne posiedzenie z ERZ w ten sposób, iż ERZ otrzymuje co prawda wszystkie potrzebne informacje, nie mając jednak możliwości ich omówienia i przeanalizowania w swoim gremium, nie mówiąc o wypracowaniu swojego stanowiska. ERZ nie musi się godzić na ograniczanie swojej roli jedynie do otrzymywania zbioru faktów. Może ona podjąć dyskusję, czy dalej chce się na to godzić, czy też będzie chciała wprowadzić w tym zakresie pozytywne zmiany. Pozostaje mieć nadzieję, że ERZ postawi sobie za cel wprowadzenie zmian.

10 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 10 Przykład – c.d. ERZ może przedyskutować następujące możliwości działania: zażądać natychmiastowego lub późniejszego przedłużenia posiedzenia ERZ w celu wypracowania stanowiska, a następnie przedyskutowania go z zarządem przedsiębiorstwa lub podjąć decyzję, iż w kolejnym roku nie zgodzi się na ww. rozwiązanie i przekazać jej treść w formie pisemnej zarządowi przedsiębiorstwa, grożąc równocześnie, że w przypadku zignorowania jej żądania wystąpi na drogę sądową.

11 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 11 Przykład – c.d. Założenie: ERZ podjęła następującą decyzję: żądanie natychmiastowego, bądź późniejszego przedłużenia posiedzenia ERZ w celu umożliwienia jej wypracowania stanowiska i przedyskutowania go następnie z zarządem przedsiębiorstwa. W takim przypadku podjąć należy w ww. przedmiocie uchwałę i wyznaczyć zarządowi termin do akceptacji i podania czasu przedłużenia posiedzenia. W przypadku niedostosowania się zarządu do uchwały, zagrozić należy złożeniem sprawy do sądu. Kolejnym krokiem jest przedłożenie uchwały zarządowi przedsiębiorstwa

12 adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 12 Przykład - c.d. Zarząd przedsiębiorstwa zareaguje pozytywnie i wyznaczy termin kolejnego posiedzenia w najbliższym czasie, jak żądała tego ERZ lub ERZ musi skierować sprawę do sądu


Pobierz ppt "Adwokat Anneliese Büggel Specjalizacja: Europejskie Rady Zakładowe 1 ERZ i jej prawa Międzynarodowe Warsztaty ERZ IG Metall Luty 2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google