Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLAKÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLAKÓW"— Zapis prezentacji:

1 POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLAKÓW
Autorki: Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Joanna Florczak Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

2 Plan prezentacji I. Charakterystyka polskich mieszkań.
II. Struktura planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych na rok 2011. III. Plany remontowe Polaków na rok 2011. IV. Plany remontowe Polaków w zakresie: drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych, klamek i zamków. V. Inwestycje Polaków w zakresie bram garażowych.

3 Zasoby mieszkaniowe w Polsce w 2008 r.
13,1 mln mieszkań w Polsce, czyli o 1,2% więcej niż w 2007 r. 63,7% mieszkań zlokalizowanych na terenach miejskich 923,4 mln m2 - powierzchna użytkowa mieszkań 48,7 mln izb 14,3 mln gospodarstw domowych 2,6 osoby to przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym średnio 2,1 to liczba dorosłych) Deficyt mieszkań wynosi 1 880,2 tys. przy założeniu, że każde gospodarstwo domowe posiada własny dom/mieszkanie w Polsce Źródło: ASM

4 Warunki mieszkaniowe Polaków
70,2 m2 to przeciętna powierzchnia jednego mieszkania 3,7 izby w jednym mieszkaniu 55,6% mieszkań posiada dostęp do gazu z sieci średnio 24,2 m2 mieszkania na jedną osobę 0,78 osób w jednej izbie 78,0% mieszkań ma centralne ogrzewanie 88,0% mieszkań wyposażonych w ustęp 86,9% mieszkań ma łazienkę 2,9 osób w jednym mieszkaniu 95,4% mieszkań wyposażonych w wodociąg Źródło: ASM

5 Struktura planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych na rok 2011

6 Metodologia badania Jaki przyświecał nam cel? Kim był respondent?
Prezentowane wyniki badania pochodzą z raportu „Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków na lata ”. Celem badań było zdobycie wiedzy na temat aktywności inwestycyjnej Polaków w poszczególnych regionach kraju w latach 2010 i 2011 w następujących obszarach: ■ remont mieszkania/domu ■ zakup mieszkania/domu ■ budowa domu 457,7 tys. gospodarstw domowych w Polsce Kim był respondent? 472,0 tys. gospodarstw domowych w Polsce Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1001 gospodarstw domowych warstwowanych wg województw. Drugim kryterium doboru próby był wiek respondentów. W jaki sposób przeprowadziliśmy badanie? Badania zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), których kontrola odbyła się zgodnie ze standardami PKJPA. Zastosowana metoda badawcza zapewnia wysoką jakość uzyskanych informacji. Badanie spełnia kryteria reprezentatywności, dzięki czemu można uogólniać wyniki na całą populację maksymalny błąd szacunku 3,1%. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu przygotowany przez ASM. Źródło: ASM

7 Aktywność inwestycyjna gospodarstw domowych w latach 2010 - 2011
457,7 tys. gospodarstw domowych w Polsce 472,0 tys. gospodarstw domowych w Polsce Źródło: ASM * z tego 0,3% gospodarstw domowych dokonało już zakupu inwestycji mieszkaniowej w 2010 r.

8 REGION PÓŁNOCNO - ZACHODNI REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Aktywność inwestycyjna gospodarstw domowych w latach w regionach (w %) REGION PÓŁNOCNY REGION PÓŁNOCNO - ZACHODNI planuję zakup domu/ mieszkania planuję budowę domu nie planuję inwestycji mieszkaniowej REGION CENTRALNY REGION WSCHODNI REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI REGION POŁUDNIOWY Źródło: ASM

9 5,3 mln gospodarstw domowych w Polsce
Aktywność remontowa gospodarstw domowych w latach 2010 – (N=1001, w %) 5,3 mln gospodarstw domowych w Polsce Źródło: ASM

10 REGION PÓŁNOCNO - ZACHODNI REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI
Aktywność remontowa gospodarstw domowych w latach w regionach (w %) REGION PÓŁNOCNY REGION PÓŁNOCNO - ZACHODNI REGION CENTRALNY planuję remont/ modernizację domu/ mieszkania nie planuję remontu/ modernizacji domu/ mieszkania REGION WSCHODNI REGION POŁUDNIOWO-ZACHODNI REGION POŁUDNIOWY Źródło: ASM

11 Przedmiot i skala remontów / modernizacji w Polsce
28,3% - ściany wewnętrzne i sufity 26%* - elewacje i cokoły 24%* - dachy 21,4% - podłogi 14,4% - ceramika sanitarna i armatura 12,5% - drzwi 9,9% - okna 4 052,1 tys. gosp. domowych 6,6% - instalacja grzewcza 2 509,0 tys. gosp. domowych 2 316 tys. gosp. domowych 3 065,5 tys. gosp. domowych 2 059,9 tys. gosp. domowych 1 789,5 tys. gosp. domowych * dotyczy budownictwa jednorodzinnego 1 419,4 tys. gosp. domowych 946,1 tys. gosp. domowych Źródło: ASM

12 Aktywność inwestycyjna i remontowa gospodarstw domowych w latach 2010 – 2011 w regionach
Lokalizacja zakup domu / mieszkania budowa domu remont / modernizacja % liczba gospodarstw domowych w tys. liczba gospodarstw domowych w tys. Miasto 4,1 314,7 3,3 257,5 34,5 2 674,8 Wieś 2,2 143,0 214,6 41,4 2 717,7 Centralny 2,3 71,5 6,0 185,9 37,5 1 158,6 Południowo-Zachodni 4,7 2,8 42,9 34,6 529,2 Południowy 2,1 57,2 2,6 31,4 858,2 Północno-Zachodni 4,9 114,4 1,2 28,6 42,1 986,9 Północny 85,8 758,1 Wschodni 39,5 1 101,4 POLSKA 3,2 457,7 472,0 37,7 5 392,4 Region Północno-Zachodni obejmuje województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie Region Północny obejmuje województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie Region Wschodni obejmuje województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie Region Centralny obejmuje województwa łódzkie i mazowieckie Region Południowo Zachodni obejmuje województwa dolnośląskie i opolskie Region Południowy obejmuje województwa małopolskie i śląskie Źródło: ASM

13 Plany remontowe Polaków na rok 2011

14 Remontowane pomieszczenia (N=377, w %)
Źródło: ASM

15 Rodzaj planowanych prac przy ścianach wewnętrznych i sufitach (N=283, w %)
Źródło: ASM

16 średnia wielkość urządzanej/remontowanej powierzchni (w m2)
Wielkość remontowanej powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów oraz koszty przeprowadzania prac malowanie (N=260) glazura/płytki ceramiczne (N=115) gładź (N=105) panele (N=41) płyty g-k (N=38) tapetowanie (N=28) tynk podkładowy (N=20) średnia wielkość urządzanej/remontowanej powierzchni (w m2) 84,5 24,1 88,0 40,8 51,3 34,7 58,2 wielkość remontowanej/urządzanej powierzchni (w %) do 10 m2 9,6 30,4 5,7 9,8 5,3 7,1 - 11 – 20 m2 11,5 33,9 14,3 29,3 18,4 21,4 15,0 21 – 30 m2 5,2 11,4 12,2 23,7 31 – 40 m2 7,3 10,5 2,6 5,0 41 – 50 m2 8,8 6,7 2,4 17,9 51 – 60 m2 4,2 1,7 2,9 10,0 61 – 70 m2 3,1 0,9 1,9 m2 2,7 3,8 4,9 3,6 m2 14,7 3,5 9,5 7,9 m2 4,6 m2 m2 6,2 4,8 201 m2 i więcej 5,8 7,6 trudno powiedzieć 8,1 14,8 15,2 22,0 10,7 30,0 średni koszt remontu ścian wewnętrznych i sufitów ogółem wynosi: zł Średnia planowana do pomalowania powierzchnia mieszkań kształtuje się na poziomie 84,5 m2. Dodajmy, ze gładź położona zostanie na ok. 80 m2, a glazura średnio na 24,1 m2. Źródło: ASM

17 Termin przeprowadzenia remontu ścian wewnętrznych i sufitów (w %)
Źródło: ASM

18 Rodzaj planowanych prac remontowych dachu (N=61, w %)
Źródło: ASM

19 Wielkość remontowanej powierzchni dachów oraz koszty przeprowadzania prac
całkowita wymiana pokrycia (N=53) ocieplenie dachu (N=37) wymiana więźby dachowej (N=15) wymiana systemu rynnowego (N=39) średnia wielkość remontowanej powierzchni (w m2) 147,9 141,2 131,4 średnia wielkość urządzanej/remontowanej powierzchni (w mb) 43,8  wielkość remontowanej/urządzanej powierzchni (w %) do 50 m2 15,1 16,2 13,3 do 20 mb 12,9 51 – 100 m2 13,2 13,5 6,7 21 – 40 mb 40,8 101 – 150 m2 26,5 21,6 41 – 60 mb 15,4  m2 22,6 21,7 61 – 100 mb 7,8 251 i więcej m2 7,5 5,4 101 i więcej mb 2,6 trudno powiedzieć 53,3 20,5 średni koszt planowanych remontu dachów ogółem wynosi: zł Inwestorzy wymieniający całkowicie pokrycie dachowe, deklarują wielkość remontowanej powierzchni średnio na poziomie 147,9 m2. Natomiast wymieniający system rynnowy zakupią średnio 43,8 mb rynien. Źródło: ASM

20 Termin przeprowadzenia remontu dachu (w %)
Źródło: ASM

21 Rodzaj planowanych prac podłóg (N=214, w %)
Źródło: ASM

22 średnia wielkość urządzanej/ remontowanej powierzchni (w m2)
Wielkość remontowanej powierzchni podłóg oraz koszty przeprowadzania prac terakota/płytki ceramiczne (N=109) panele (N=101) listwy przypodłogowe (N=84) w mb wylewki (N=46) lakierowanie (N=20) cyklinowanie (N=19) średnia wielkość urządzanej/ remontowanej powierzchni (w m2) 17,0 44,8 45,3 68,7 50,0 54,4 wielkość remontowanej/urządzanej powierzchni (w %) do 10 m2 45,9 4,0 3,6 8,7 5,0 - 11 – 20 m2 33,0 21,6 27,3 19,6 5,3 21 – 30 m2 2,8 16,8 10,7 6,5 15,0 10,5 31 – 40 m2 5,5 13,9 25,0 26,3 41 – 50 m2 0,9 12,9 13,1 20,0 21,1 51 – 60 m2 3,0 61 – 70 m2 4,8 2,2 10,0 m2 1,2 m2 8,9 7,1 10,9 m2 1,0 4,3 m2 m2 2,4 201 m2 i więcej trudno powiedzieć 9,2 14,3 średni koszt planowanego remontu podłóg ogółem wynosi: zł Respondenci remontujący podłogi kładą terakotę średnio na powierzchni 17 m2, natomiast panele na średniej powierzchni 44,8 m2. Dodatkowo podłogi wykańczają listwami przypodłogowymi na powierzchni 45,3 mb. Źródło: ASM

23 Termin przeprowadzenia remontu podłóg (w %)
Źródło: ASM

24 Planowany średni koszt inwestycji (materiały + montaż)
Źródło: ASM

25 Terminy przeprowadzenia prac remontowych w latach 2010 - 2011 (w %)
Źródło: ASM

26 Wykonawca prac remontowych w poszczególnych aplikacjach (w %)
Rodzaj remontowanej aplikacji wykonawca ja sam/a i/lub współmałżonek krewni i znajomi jeszcze nie została podjęta decyzja Dachy (N=61) 60,7 50,8 41,0 4,9 Elewacje i cokół (N=66) 54,5 57,6 43,9 3,0 Ściany wewnętrzne i sufit (N=283) 41,3 49,8 33,9 3,9 Podłogi (N=214) 46,7 49,1 34,6 3,7 Okna (N=99) 58,6 42,4 37,4 5,1 Drzwi (N=125) 52,0 51,2 40,8 2,4 Ceramika sanitarna i armatura (N=144) 51,4 54,2 1,4 Instalacja grzewcza (N=66) 60,6 48,5 50,0 Inne prace (N=40) 55,0 47,5 40,0 10,0 OGÓLEM 44,0 32,6 Źródło: ASM

27 Najczęściej W mniejszym stopniu Sporadycznie
Źródła informacji o produktach wykorzystywanych w pracach remontowych i wykończeniowych (N=377, w %) sprzedawca – 45,1% Najczęściej Internet – 36,6% Znajomi / rodzina – 35,8% z darmowych (bezpłatnych) katalogów aranżacyjnych dostępnych m.in. w marketach DIY – 24,7% W mniejszym stopniu ekspozycja w punktach sprzedaży – 24,1% programy telewizyjne poświęcone budowie i wykańczaniu wnętrz – 10,9% płatne magazyny dedykowane aranżacji wnętrz – 6,6% Sporadycznie inne programy telewizyjne, nie dedykowane wykończeniu wnętrz np. seriale – 5,8% punkty sprzedaży – 1,9% Źródło: ASM

28 Plany remontowe Polaków w zakresie:
drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych, klamek i zamków

29 Rodzaj planowanych prac związanych z remontem / wymianą stolarki drzwiowej (N=125, w %)
1,018 mln gospodarstw domowych 995,3 tys. gospodarstw domowych 800,8 tys. gospodarstw domowych 594,9 tys. gospodarstw domowych 137,3 tys. gospodarstw domowych Źródło: ASM

30 średnia wielkość urządzanej/remontowanej powierzchni (w szt.)
Wielkość remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej oraz koszty przeprowadzania prac drzwi wewnętrzne (N=89) klamki (N=87) zamki (N=70) drzwi zewnętrzne (N=52) średnia wielkość urządzanej/remontowanej powierzchni (w szt.) 3,7 4,0 3,0 1,3 wielkość remontowanej/urządzanej powierzchni (w %) 1 szt. 24,9 31,0 44,2 77,0 2 szt. 14,6 8,0 17,1 15,4 3 szt. 21,3 18,6 15,7 1,9 4 szt. 10,1 13,8 7,1 5 szt. 6,9 2,9 6 – 7 szt. 6,7 9,2 4,3 - 8 – 9 szt. 5,6 3,4 10 – 12 szt. 5,7 13 szt. i więcej 2,2 trudno powiedzieć 1,1 średni koszt planowanego remontu stolarki drzwiowej ogółem wynosi: zł Zdecydowana większość inwestorów (76,9%) wymieni 1 parę drzwi zewnętrznych. Respondenci średnio będą wymieniali po 3,7 sztuki drzwi wewnętrznych, 4 klamki oraz 3 zamki. Źródło: ASM

31 Termin przeprowadzenia prac związanych z wymianą/remontem stolarki drzwiowej (w %)
Źródło: ASM

32 Inwestycje Polaków w zakresie bram garażowych

33 Metodologia badania Jaki przyświecał nam cel? Kim był respondent?
Prezentowane wyniki badań pochodzą z raportu „Bud Investor Track 2008”. Celem badań było poznanie zachowań inwestorów indywidualnych (właścicieli domów jednorodzinnych) w procesie wyboru i zakupu materiałów budowlanych. 457,7 tys. gospodarstw domowych w Polsce Kim był respondent? 472,0 tys. gospodarstw domowych w Polsce Badanie przeprowadzono na grupie 986 inwestorów indywidualnych, którzy w latach 2007 i 2008 zamieszkali w nowo wybudowanym domu, a rok wznoszenia fundamentów budynku nie był wcześniejszy niż 2000. W jaki sposób przeprowadziliśmy badanie? technika ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondenta, po wcześniejszym sprawdzeniu przez ankietera zgodności z warunkami doboru próby narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przygotowany przez ASM, w którym zawarto pytania dotyczące postawionego domu, znajomości biur projektowych oraz charakteryzujące respondentów ze względu na cechy społeczno-ekonomiczne i psychograficzne. Źródło: ASM

34 Źródła, z jakich korzystają respondenci szukając informacji o markach / produktach bram garażowych (N=986, w %) Źródło: ASM

35 Typ bram garażowych montowanych przez inwestorów indywidualnych (N=710, w %)
Źródło: ASM

36 Czynniki wpływające na wybór bram garażowych (N=710, w %)
Źródło: ASM

37 System, w jakim montowano bramy garażowe (w %)
Źródło: ASM

38 Marki zamontowanych bram uchylnych (N=334, w %)
Źródło: ASM

39 Marki zamontowanych bram segmentowych (N=117, w %)
Źródło: ASM

40 Marki zamontowanych bram rolowanych (N=111, w %)
Źródło: ASM

41 Marki zamontowanych bram skrzydłowych (N=131, w %)
Źródło: ASM

42 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
Dziękuję za uwagę Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Joanna Florczak Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Pobierz ppt "POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLAKÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google