Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorki: Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Joanna Florczak Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. POTENCJAŁ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorki: Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Joanna Florczak Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. POTENCJAŁ"— Zapis prezentacji:

1 Autorki: Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Joanna Florczak Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. POTENCJAŁ INWESTYCYJNY POLAKÓW

2 I. Charakterystyka polskich mieszkań. II.Struktura planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych na rok 2011. III. Plany remontowe Polaków na rok 2011. IV. Plany remontowe Polaków w zakresie: drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych, klamek i zamków. V. Inwestycje Polaków w zakresie bram garażowych. Plan prezentacji

3 Deficyt mieszkań wynosi 1 880,2 tys. przy założeniu, że każde gospodarstwo domowe posiada własny dom/mieszkanie w Polsce 13,1 mln mieszkań w Polsce, czyli o 1,2% więcej niż w 2007 r. 63,7% mieszkań zlokalizowanych na terenach miejskich 923,4 mln m 2 - powierzchna użytkowa mieszkań 48,7 mln izb 14,3 mln gospodarstw domowych 2,6 osoby to przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym (w tym średnio 2,1 to liczba dorosłych) Zasoby mieszkaniowe w Polsce w 2008 r. Źródło: ASM

4 Warunki mieszkaniowe Polaków 70,2 m 2 to przeciętna powierzchnia jednego mieszkania 3,7 izby w jednym mieszkaniu 0,78 osób w jednej izbie 2,9 osób w jednym mieszkaniu średnio 24,2 m 2 mieszkania na jedną osobę 78,0% mieszkań ma centralne ogrzewanie 55,6% mieszkań posiada dostęp do gazu z sieci 86,9% mieszkań ma łazienkę 88,0% mieszkań wyposażonych w ustęp 95,4% mieszkań wyposażonych w wodociąg Źródło: ASM

5 Struktura planowanych inwestycji mieszkaniowych i remontowych na rok 2011

6 Źródło: ASM Metodologia badania 457,7 tys. gospodarstw domowych w Polsce 472,0 tys. gospodarstw domowych w Polsce Jaki przyświecał nam cel? Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków na lata 2010- 2011. Prezentowane wyniki badania pochodzą z raportu Plany mieszkaniowo-remontowe Polaków na lata 2010- 2011. Celem badań było zdobycie wiedzy na temat aktywności inwestycyjnej Polaków w poszczególnych regionach kraju w latach 2010 i 2011 w następujących obszarach: remont mieszkania/domu zakup mieszkania/domu budowa domu Kim był respondent? Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1001 gospodarstw domowych warstwowanych wg województw. Drugim kryterium doboru próby był wiek respondentów. W jaki sposób przeprowadziliśmy badanie? Badania zrealizowano metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI), których kontrola odbyła się zgodnie ze standardami PKJPA. Zastosowana metoda badawcza zapewnia wysoką jakość uzyskanych informacji. Badanie spełnia kryteria reprezentatywności, dzięki czemu można uogólniać wyniki na całą populację maksymalny błąd szacunku 3,1%. Narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu przygotowany przez ASM.

7 * z tego 0,3% gospodarstw domowych dokonało już zakupu inwestycji mieszkaniowej w 2010 r. Źródło: ASM Aktywność inwestycyjna gospodarstw domowych w latach 2010 - 2011 (N=1001, w %) 457,7 tys. gospodarstw domowych w Polsce 472,0 tys. gospodarstw domowych w Polsce

8 REGION PÓŁNOCNY REGION PÓŁNOCNO - ZACHODNI REGION CENTRALNY REGION WSCHODNI REGION POŁUDNIOWY REGION POŁUDNIOWO- ZACHODNI planuję zakup domu/ mieszkania planuję budowę domu nie planuję inwestycji mieszkaniowej Aktywność inwestycyjna gospodarstw domowych w latach 2010 - 2011 w regionach (w %) Źródło: ASM

9 Aktywność remontowa gospodarstw domowych w latach 2010 – 2011 (N=1001, w %) 5,3 mln gospodarstw domowych w Polsce

10 REGION PÓŁNOCNY REGION PÓŁNOCNO - ZACHODNI REGION CENTRALNY REGION WSCHODNI REGION POŁUDNIOWY REGION POŁUDNIOWO- ZACHODNI planuję remont/ modernizację domu/ mieszkania nie planuję remontu/ modernizacji domu/ mieszkania Źródło: ASM Aktywność remontowa gospodarstw domowych w latach 2010 - 2011 w regionach (w %)

11 28,3% - ściany wewnętrzne i sufity 4 052,1 tys. gosp. domowych 21,4% - podłogi 3 065,5 tys. gosp. domowych 14,4% - ceramika sanitarna i armatura 2 059,9 tys. gosp. domowych 12,5% - drzwi 9,9% - okna 1 789,5 tys. gosp. domowych 1 419,4 tys. gosp. domowych 6,6% - instalacja grzewcza 946,1 tys. gosp. domowych 26%* - elewacje i cokoły 2 509,0 tys. gosp. domowych 24%* - dachy 2 316 tys. gosp. domowych * dotyczy budownictwa jednorodzinnego Źródło: ASM Przedmiot i skala remontów / modernizacji w Polsce

12 Region Centralny obejmuje województwa łódzkie i mazowieckie Region Południowo Zachodni obejmuje województwa dolnośląskie i opolskie Region Południowy obejmuje województwa małopolskie i śląskie Lokalizacja zakup domu / mieszkaniabudowa domuremont / modernizacja % liczba gospodarstw domowych w tys. % % Miasto4,1314,73,3257,534,52 674,8 Wieś2,2143,03,3214,641,42 717,7 Centralny2,371,56,0185,937,51 158,6 Południowo-Zachodni4,771,52,842,934,6529,2 Południowy2,157,22,671,531,4858,2 Północno-Zachodni4,9114,41,228,642,1986,9 Północny4,785,84,785,841,4758,1 Wschodni2,157,22,157,239,51 101,4 POLSKA3,2457,73,3472,037,75 392,4 Region Północno-Zachodni obejmuje województwa lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie Region Północny obejmuje województwa kujawsko-pomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie Region Wschodni obejmuje województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie i świętokrzyskie Aktywność inwestycyjna i remontowa gospodarstw domowych w latach 2010 – 2011 w regionach Źródło: ASM

13 Plany remontowe Polaków na rok 2011

14 Źródło: ASM Remontowane pomieszczenia (N=377, w %)

15 Źródło: ASM Rodzaj planowanych prac przy ścianach wewnętrznych i sufitach (N=283, w %)

16 malowanie (N=260) glazura/płytki ceramiczne (N=115) gładź (N=105) panele (N=41) płyty g-k (N=38) tapetowanie (N=28) tynk podkładowy (N=20) średnia wielkość urządzanej/remontowanej powierzchni (w m 2 ) 84,524,188,040,851,334,758,2 wielkość remontowanej/urządzanej powierzchni (w %) do 10 m 2 9,630,45,79,85,37,1- 11 – 20 m 2 11,533,914,329,318,421,415,0 21 – 30 m 2 9,65,211,412,223,721,415,0 31 – 40 m 2 7,35,210,59,82,614,35,0 41 – 50 m 2 8,82,66,72,42,617,9- 51 – 60 m 2 4,21,72,92,45,3-10,0 61 – 70 m 2 3,10,91,92,4--- 71 - 80 m 2 2,70,93,84,92,63,65,0 81 - 100 m 2 14,73,59,5-7,93,610,0 101 - 120 m 2 4,6-3,8---10,0 121 - 150 m 2 3,8-1,92,45,3-- 151 - 200 m 2 6,20,94,82,42,6-- 201 m 2 i więcej5,8-7,6---- trudno powiedzieć8,114,815,222,023,710,730,0 średni koszt remontu ścian wewnętrznych i sufitów ogółem wynosi: 5 079 zł Średnia planowana do pomalowania powierzchnia mieszkań kształtuje się na poziomie 84,5 m 2. Dodajmy, ze gładź położona zostanie na ok. 80 m 2, a glazura średnio na 24,1 m 2. Źródło: ASM Wielkość remontowanej powierzchni ścian wewnętrznych i sufitów oraz koszty przeprowadzania prac

17 Źródło: ASM Termin przeprowadzenia remontu ścian wewnętrznych i sufitów (w %)

18 Źródło: ASM Rodzaj planowanych prac remontowych dachu (N=61, w %)

19 całkowita wymiana pokrycia (N=53) ocieplenie dachu (N=37) wymiana więźby dachowej (N=15) wymiana systemu rynnowego (N=39) średnia wielkość remontowanej powierzchni (w m 2 )147,9141,2131,4 średnia wielkość urządzanej/remontowa nej powierzchni (w mb)43,8 wielkość remontowanej/urządzanej powierzchni (w %) do 50 m 2 15,116,213,3do 20 mb12,9 51 – 100 m 2 13,213,56,721 – 40 mb40,8 101 – 150 m 2 26,521,613,341 – 60 mb15,4 151 - 250 m 2 22,621,76,761 – 100 mb7,8 251 i więcej m 2 7,55,46,7101 i więcej mb2,6 trudno powiedzieć15,121,653,3trudno powiedzieć20,5 średni koszt planowanych remontu dachów ogółem wynosi: 18 138 zł Inwestorzy wymieniający całkowicie pokrycie dachowe, deklarują wielkość remontowanej powierzchni średnio na poziomie 147,9 m 2. Natomiast wymieniający system rynnowy zakupią średnio 43,8 mb rynien. Źródło: ASM Wielkość remontowanej powierzchni dachów oraz koszty przeprowadzania prac

20 Termin przeprowadzenia remontu dachu (w %) Źródło: ASM

21 Rodzaj planowanych prac podłóg (N=214, w %) Źródło: ASM

22 terakota/płytki ceramiczne (N=109) panele (N=101) listwy przypodłogowe (N=84) w mb wylewki (N=46) lakierowanie (N=20) cyklinowanie (N=19) średnia wielkość urządzanej/ remontowanej powierzchni (w m 2 ) 17,044,845,368,750,054,4 wielkość remontowanej/urządzanej powierzchni (w %) do 10 m 2 45,94,03,68,75,0- 11 – 20 m 2 33,021,627,319,65,05,3 21 – 30 m 2 2,816,810,76,515,010,5 31 – 40 m 2 5,513,910,76,525,026,3 41 – 50 m 2 0,912,913,18,720,021,1 51 – 60 m 2 0,93,03,66,55,010,5 61 – 70 m 2 0,94,04,82,210,010,5 71 - 80 m 2 -3,01,26,5-- 81 - 100 m 2 -8,97,110,9-- 101 - 120 m 2 -1,0-4,3-- 121 - 150 m 2 -1,01,26,5-- 151 - 200 m 2 -1,02,4-5,05,3 201 m 2 i więcej0,9--2,2-- trudno powiedzieć9,28,914,310,910,010,5 średni koszt planowanego remontu podłóg ogółem wynosi: 3 138 zł Respondenci remontujący podłogi kładą terakotę średnio na powierzchni 17 m 2, natomiast panele na średniej powierzchni 44,8 m 2. Dodatkowo podłogi wykańczają listwami przypodłogowymi na powierzchni 45,3 mb. Wielkość remontowanej powierzchni podłóg oraz koszty przeprowadzania prac Źródło: ASM

23 Termin przeprowadzenia remontu podłóg (w %) Źródło: ASM

24 Planowany średni koszt inwestycji (materiały + montaż) Źródło: ASM

25 Terminy przeprowadzenia prac remontowych w latach 2010 - 2011 (w %) Źródło: ASM

26 Rodzaj remontowanej aplikacjiwykonawca ja sam/a i/lub współmałżonek krewni i znajomi jeszcze nie została podjęta decyzja Dachy (N=61)60,750,841,04,9 Elewacje i cokół (N=66)54,557,643,93,0 Ściany wewnętrzne i sufit (N=283)41,349,833,93,9 Podłogi (N=214)46,749,134,63,7 Okna (N=99)58,642,437,45,1 Drzwi (N=125)52,051,240,82,4 Ceramika sanitarna i armatura (N=144)51,454,242,41,4 Instalacja grzewcza (N=66)60,648,550,03,0 Inne prace (N=40)55,047,540,010,0 OGÓLEM44,048,532,63,7 Wykonawca prac remontowych w poszczególnych aplikacjach (w %) Źródło: ASM

27 Źródła informacji o produktach wykorzystywanych w pracach remontowych i wykończeniowych (N=377, w %) sprzedawca – 45,1% Najczęściej Internet – 36,6% Znajomi / rodzina – 35,8% W mniejszym stopniu z darmowych (bezpłatnych) katalogów aranżacyjnych dostępnych m.in. w marketach DIY – 24,7% Sporadycznie programy telewizyjne poświęcone budowie i wykańczaniu wnętrz – 10,9% ekspozycja w punktach sprzedaży – 24,1% płatne magazyny dedykowane aranżacji wnętrz – 6,6% inne programy telewizyjne, nie dedykowane wykończeniu wnętrz np. seriale – 5,8% punkty sprzedaży – 1,9% Źródło: ASM

28 Plany remontowe Polaków w zakresie: drzwi wewnętrznych, drzwi zewnętrznych, klamek i zamków

29 Rodzaj planowanych prac związanych z remontem / wymianą stolarki drzwiowej (N=125, w %) Źródło: ASM 1,018 mln gospodarstw domowych 995,3 tys. gospodarstw domowych 800,8 tys. gospodarstw domowych 594,9 tys. gospodarstw domowych 137,3 tys. gospodarstw domowych

30 drzwi wewnętrzne (N=89) klamki (N=87) zamki (N=70) drzwi zewnętrzne (N=52) średnia wielkość urządzanej/remontowa nej powierzchni (w szt.) 3,74,03,01,3 wielkość remontowanej/urządzanej powierzchni (w %) 1 szt.24,931,044,277,0 2 szt.14,68,017,115,4 3 szt.21,318,615,71,9 4 szt.10,113,87,11,9 5 szt.10,16,92,91,9 6 – 7 szt.6,79,24,3- 8 – 9 szt.5,63,42,9- 10 – 12 szt.3,45,72,9- 13 szt. i więcej2,23,42,9- trudno powiedzieć1,1--1,9 średni koszt planowanego remontu stolarki drzwiowej ogółem wynosi: 2 557 zł Zdecydowana większość inwestorów (76,9%) wymieni 1 parę drzwi zewnętrznych. Respondenci średnio będą wymieniali po 3,7 sztuki drzwi wewnętrznych, 4 klamki oraz 3 zamki. Wielkość remontowanej powierzchni stolarki drzwiowej oraz koszty przeprowadzania prac Źródło: ASM

31 Termin przeprowadzenia prac związanych z wymianą/remontem stolarki drzwiowej (w %) Źródło: ASM

32 Inwestycje Polaków w zakresie bram garażowych

33 Źródło: ASM Metodologia badania 457,7 tys. gospodarstw domowych w Polsce 472,0 tys. gospodarstw domowych w Polsce Jaki przyświecał nam cel? Prezentowane wyniki badań pochodzą z raportu Bud Investor Track 2008. Celem badań było poznanie zachowań inwestorów indywidualnych (właścicieli domów jednorodzinnych) w procesie wyboru i zakupu materiałów budowlanych. Kim był respondent? Badanie przeprowadzono na grupie 986 inwestorów indywidualnych, którzy w latach 2007 i 2008 zamieszkali w nowo wybudowanym domu, a rok wznoszenia fundamentów budynku nie był wcześniejszy niż 2000. W jaki sposób przeprowadziliśmy badanie? technika ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondenta, po wcześniejszym sprawdzeniu przez ankietera zgodności z warunkami doboru próby narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety przygotowany przez ASM, w którym zawarto pytania dotyczące postawionego domu, znajomości biur projektowych oraz charakteryzujące respondentów ze względu na cechy społeczno-ekonomiczne i psychograficzne.

34 Źródła, z jakich korzystają respondenci szukając informacji o markach / produktach bram garażowych (N=986, w %) Źródło: ASM

35 Typ bram garażowych montowanych przez inwestorów indywidualnych (N=710, w %) Źródło: ASM

36 Czynniki wpływające na wybór bram garażowych (N=710, w %) Źródło: ASM

37 System, w jakim montowano bramy garażowe (w %) Źródło: ASM

38 Marki zamontowanych bram uchylnych (N=334, w %) Źródło: ASM

39 Marki zamontowanych bram segmentowych (N=117, w %) Źródło: ASM

40 Marki zamontowanych bram rolowanych (N=111, w %) Źródło: ASM

41 Marki zamontowanych bram skrzydłowych (N=131, w %) Źródło: ASM

42 Dziękuję za uwagę Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Joanna Florczak Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.


Pobierz ppt "Autorki: Małgorzata Walczak Dyrektor Generalny, Członek Zarządu Joanna Florczak Project Manager ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. POTENCJAŁ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google