Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery."— Zapis prezentacji:

1 Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping VI KONFERENCJA EWALUACYJNA WARSZAWA, dr inż. DARIUSZ NIEĆ CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH

2 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan wystąpienia - Postawa badania - Założenia i cele badania - Porównanie wyników wybranych Ośrodków z badań Mystery Shopping i Calling oraz CATI - Wartość dodana badania

3 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa badania Podstawą realizacji badania są: Standardy działania sieci Regionalnych Ośrodków - w szczególności: zał. nr 19 do Standardów: Zasady prowadzenia weryfikacji Regionalnego Ośrodka EFS i personelu kluczowego Badanie typu Mystery Shopping i Mystery Calling stałym elementem procesu weryfikacji jakości usług w Regionalnych Ośrodkach EFS

4 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia i cele badania (1) -Badanie składało się z dwóch oddzielnych badań: Mystery Calling (MC) i Mystery Shopping (MS). - Przy Mystery Calling badacze skontaktowali się z Ośrodkami drogą telefoniczną. - Przy Mystery Shopping badacze odbywali wizyty osobiście w Ośrodkach. -Badaniem objęto 50 Ośrodków. Każdy Regionalny Ośrodek EFS został oceniony na podstawie 4 konsultacji telefonicznych (MC) oraz 2 wizyt osobistych (MS).

5 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia i cele badania (2) Cele: Mystery Calling: sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych specjalistów ds. informacji i promocji w Regionalnych Ośrodkach EFS – ocena działania Punktu Informacyjnego. Mystery Shopping: sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych doradców kluczowych w Regionalnych Ośrodkach EFS – ocena usług doradczych. Obszary badawcze: Mystery Calling: dostępność, bariera wejścia, komunikatywność, wiedza, użyteczność, gotowość, etyka. Mystery Shopping: dostępność, harmonogram, bariera wejścia, komunikatywność, wiedza, użyteczność, gotowość, etyka.

6 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Założenia i cele badania (3) W badaniu zostało wykorzystanych 5 profili klientów: 1.Organizacja pozarządowa, 2. Przedsiębiorca, 3. Szkoła (podstawowa, gimnazjalna, ponadgimnazjalna, placówka edukacyjna, w tym przedszkolna), 4. Jednostki samorządu terytorialnego, w tym jednostki im podległe (z wyłączeniem szkół), 5.Osoba fizyczna zainteresowana szkoleniami dofinansowanymi Europejskiego ; profil był wykorzystany wyłącznie w badaniu Mystery Calling. W ramach każdego profilu stworzono 2 scenariusze dla obu typów badań – łącznie 18 scenariuszy: MC:10, MS:8.

7 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Porównanie wyników wybranych Ośrodków z badań Mystery Shopping i Calling oraz CATI Indeks całkowity ocenia w jakim stopniu dany ROEFS umożliwia zdobycie potrzebnych informacji oraz jakość tych informacji. Na indeks ten składa się indeks umiejętności pozamerytorycznych oraz odsetek wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania. Ten indeks również przyjmuje wartości od 0 do 100 punktów. 12 Indeksy powyżej średniej Indeksy poniżej średniej 87,2 Indeks dla Polski 95,5 Ciechanów 96,2 Elbląg 93,6 Oświęcim 68,4 Bydgoszcz 75,5 Łódź 84,3 Jelenia Góra 2,35 2,37 2,66 2,382,49 2,62 2,552,48 2,59 2,75 2,87 2,752,68 2,75 2,702,68 2,78 Przydatność usług ROEFS (średnio: 2,47) Adekwatność informacji ROEFS (średnio: 2,58) Poziom pracowników ROEFS (średnio: 2,70)

8 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wartość dodana badania - Możliwość zweryfikowania wiedzy oraz umiejętności interpersonalnych Regionalnych Ośrodków EFS przy pracy z klientami oraz wydania rekomendacji w tych zakresach. - Możliwość adaptacji oferty szkoleniowej Krajowego Ośrodka EFS na podstawie wyników badania. - Wyniki mają wpływ na ogólną ocenę działalności Ośrodków. - Wyniki badania podstawą do weryfikacji i aktualizacji standardów działania sieci.

9 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Więcej o badaniu Seminarium PARP i PTE Metoda MS w badaniach ewaluacyjnych 27 stycznia 2011 r.

10 Szkolenie współfinansowane w ramach Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę Centrum Projektów Europejskich Krajowy Ośrodek EFS Sieć Regionalnych Ośrodków EFS oraz Krajowy Ośrodek EFS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Zastosowanie metody Mystery Shopper w ewaluacji organizacji publicznych i pozarządowych Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery."

Podobne prezentacje


Reklamy Google