Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja Szkoła Promująca Zdrowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja Szkoła Promująca Zdrowie."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja Szkoła Promująca Zdrowie

2 18 grudnia 2009r. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku uzyskała certyfikat i została przyjęta do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

3 Szkolny Zespół Promocji Zdrowia mgr Aneta Mochel – koordynator mgr Aneta Mochel – koordynator mgr Marzena Dworczak - wicedyrektor mgr Marzena Dworczak - wicedyrektor mgr Małgorzata Decker mgr Małgorzata Decker mgr Ewa Sochacka mgr Ewa Sochacka mgr Katarzyna Kumko mgr Katarzyna Kumko mgr Edyta Matusiak mgr Edyta Matusiak mgr Iwona Koźmic mgr Iwona Koźmic mgr Edyta Pichurko mgr Edyta Pichurko Danuta Szynacka - pielęgniarka dyplomowana Danuta Szynacka - pielęgniarka dyplomowana

4 Co to jest promocja zdrowia? Jest procesem nastawionym na zdrowie – jego pomnażanie i rozwój, głównie poprzez uczenie zachowań prozdrowotnych. Jest procesem nastawionym na zdrowie – jego pomnażanie i rozwój, głównie poprzez uczenie zachowań prozdrowotnych.

5 Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która: w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów; w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów; wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia; wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia; zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i jak i wszystkich pracowników szkoły; zachęca do działań prozdrowotnych zarówno uczniów szkoły, ich rodziców i jak i wszystkich pracowników szkoły; kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych; kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych;

6 Szkoła promująca zdrowie to: Miejsce życia, pracy, nauki i zabawy, w którym obowiązują specyficzne normy, prawa i obowiązki. W nim cała społeczność szkolna : podejmuje wspólne działania dla poprawy swojego zdrowia i samopoczucia przez: - zmianę zachowań zdrowotnych -tworzenie zdrowego środowiska fizycznego i społecznego uczy się jak zdrowiej i lepiej żyć przez: -edukację zdrowotną -rozwój osobisty, społeczny i zawodowy zachęca innych w swoim otoczeniu zwłaszcza rodziców do podobnych działań przez: - otwartość i dialog -partnerstwo -współdziałanie

7 W Polsce popularyzację idei Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto projektem "Szkoła Promująca Zdrowie", realizowanym pod kierunkiem pani profesor doktor habilitowanej Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych szkołami projektowymi". W Polsce popularyzację idei Szkół Promujących Zdrowie rozpoczęto projektem "Szkoła Promująca Zdrowie", realizowanym pod kierunkiem pani profesor doktor habilitowanej Barbary Woynarowskiej w latach 1992–1995, w 14 szkołach podstawowych, zwanych szkołami projektowymi". W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci Szkół Promujących Zdrowie - wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach i należy do nich 1200 szkół. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ( 1 września 2000r. Porozumienie pomiędzy MEN i MZ w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz sieci szkół promujących zdrowie) W ramach upowszechniania projektu stworzono strukturę wspierającą rozwój sieci Szkół Promujących Zdrowie - wojewódzkich koordynatorów. Od 1992 r. zaczęły powstawać wojewódzkie sieci szkół promujących zdrowie. Aktualnie sieci zorganizowano we wszystkich województwach i należy do nich 1200 szkół. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej ( 1 września 2000r. Porozumienie pomiędzy MEN i MZ w sprawie wspierania edukacji zdrowotnej w szkole oraz sieci szkół promujących zdrowie)

8 Ruch Szkół Promujących Zdrowie rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. W 1992r. Utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących zdrowie, która zakłada, że: W 1992r. Utworzono Europejską Sieć Szkół Promujących zdrowie, która zakłada, że: -szkoła promująca zdrowie to inwestycja dla edukacji, zdrowia i demokracji; -każde dziecko i młody człowiek w Europie ma prawo i powinien mieć możliwość uczyć się w szkole promującej zdrowie.

9 W Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach projektu realizujemy szeroko zakrojone działania, mające na celu: kształtowanie postaw prozdrowotnych, kształtowanie postaw prozdrowotnych, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, dbanie o higienę i bezpieczeństwo uczniów, promocję zdrowego stylu życia, promocję zdrowego stylu życia, zmianę nawyków żywieniowych, zmianę nawyków żywieniowych, poprawę samopoczucia społeczności szkolnej. poprawę samopoczucia społeczności szkolnej.

10 Nasza szkoła jest miejscem, w którym jest promowany zdrowy styl życia oraz postawy prozdrowotne i proekologiczne. Bierzemy udział w różnych imprezach sportowych, apelach, konkursach i kampaniach społecznych szerzących idee Szkoły Promującej Zdrowie. Jako Szkoła Promująca Zdrowie dążymy do osiągnięcia celów Jako Szkoła Promująca Zdrowie dążymy do osiągnięcia celów i realizujemy z ogromnym zaangażowaniem zadania określone i realizujemy z ogromnym zaangażowaniem zadania określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego, a ponadto: w podstawach programowych kształcenia ogólnego, a ponadto: pomagamy członkom społeczności szkolnej zrozumieć pomagamy członkom społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie; i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie; prowadzimy skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia, edukację zdrowotną uczniów, pracowników i dążymy prowadzimy skuteczne i ciągłe działania w zakresie promocji zdrowia, edukację zdrowotną uczniów, pracowników i dążymy do zwiększenia jej skuteczności. do zwiększenia jej skuteczności.

11 Dyrekcja i nauczyciele starają się stworzyć klimat społeczny sprzyjający: zdrowiu, rozwojowi, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników; zdrowiu, rozwojowi, bezpieczeństwu oraz dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników; osiąganiu przez wszystkich sukcesów i pogłębieniu poczucia własnej wartości; osiąganiu przez wszystkich sukcesów i pogłębieniu poczucia własnej wartości; partnerstwu oraz współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej. partnerstwu oraz współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej.

12 W naszej szkole w ramach promocji zdrowia: realizowany jest program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Ratujemy i uczymy ratować Koordynatorzy programu: mgr Aneta Mochel mgr Edyta Matusiak Główne cele tego programu to: - przygotowanie dziecka do radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, -wyrobienie umiejętności udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu w rzeczywistym wypadku, -utrwalenie telefonów alarmowych., - nauka szybkiego i prawidłowego wzywania pomocy; -poznawanie bezpiecznych sposobów udzielania pomocy przedmedycznej, do momentu przyjazdu lekarza.

13 Ratujemy i uczymy ratować

14 W okresie od 23 III 2010 r. do 23 IV 2010 r. odbył się Szkolny Turniej Dwóch Ognidla klas II o Puchar Dyrektora Szkoły Organizatorem turnieju była pani mgr Katarzyna Kumko. Organizatorem turnieju była pani mgr Katarzyna Kumko. Odbył się on w dwóch fazach. Pierwsza faza, czyli rozgrywki polegała na tym, że każda klasa grała mecze z pozostałymi klasami. Odbyło się 10 spotkań. Zwycięzca otrzymywał 1 punkt. Cztery drużyny z największą ilością punktów przeszły do fazy drugiej - pucharowej. Były to drużyny kl. II d, kl. II e, kl. II a, kl. II c. W pierwszych dwóch spotkaniach wyłoniono finalistów. Drużyny W pierwszych dwóch spotkaniach wyłoniono finalistów. Drużyny które przegrały swoje mecze zagrały o trzecie miejsce. W meczu finałowym klasa II c pokonała klasę II a, zdobywając w ten sposób pierwsze miejsce w turnieju. Trzecie miejsce zajęła klasa II d pokonując klasę II e. Zwycięska drużyna otrzymała przechodni puchar dyrektora szkoły, który będzie stał w ich klasie przez rok do następnych rozgrywek. Pozostałe drużyny otrzymają dyplomy na Gali Małych Mistrzów.

15 Szkolny Turniej Dwóch Ogni dla klas II o Puchar Dyrektora Szkoły

16 Od kilku lat w klasach młodszych realizowany jest program Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kłodzku Wolność oddechu-zapobiegaj astmie. 14 maja 2010 r. uczniowie naszej szkoły, trzeci raz brali udział w Prymaaprylisowym Międzyszkolnym Turnieju Sportowo- Rekreacyjnym, w którym zajęli II miejsce.

17 18 maja w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Turniej Dwóch ogni dla klas III o Puchar Dyrektora Szkoły Zawody organizowała pani mgr Lucyna Majerska. W turnieju uczestniczyły: Szkoła Podstawowa Nr 6, Miejski Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa Nr 3. Sędzią głównym turnieju była pani mgr Marta Krukiewicz. Po równorzędnej walce punktacja wyglądała następująco: Zawody organizowała pani mgr Lucyna Majerska. W turnieju uczestniczyły: Szkoła Podstawowa Nr 6, Miejski Zespół Szkół oraz Szkoła Podstawowa Nr 3. Sędzią głównym turnieju była pani mgr Marta Krukiewicz. Po równorzędnej walce punktacja wyglądała następująco: I miejsce Miejski Zespół Szkół w Kłodzku I miejsce Miejski Zespół Szkół w Kłodzku II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku II miejsce Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 6 w Kłodzku Główną nagrodę wręczyła pani dyrektor mgr Dorota Ręczkowska. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali medale.

18 Międzyszkolny Turniej Dwóch ogni dla klas III o Puchar Dyrektora Szkoły

19 Prace dzieci

20 Szkolny Konkurs Recytatorski o tematyce zdrowotnej 4 maja 2010r. odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu 4 maja 2010r. odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Recytatorskiego o tematyce zdrowotnej organizowany przez mgr Anetę Mochel. W konkursie brali udział wszyscy uczniowie klas II, losowo wybierając wiersze do recytacji. W pierwszym etapie uczniowie i wychowawca klasy oceniali każdą osobę występującą, przyznając jej punkty od 1 do 6. Do drugiego etapu, który odbył się 6 maja 2010r., przeszli ci uczniowie, którzy otrzymali największą ilość punktów. Łącznie z wszystkich klas do drugiego etapu zakwalifikowało się 18dzieci.

21 Jury w składzie: wicedyrektor mgr M. Dworczak, pielęgniarka szkolna p. Danuta Szynacka, prowadząca mgr A. Mochel i 5 dzieci - po jednym przedstawicielu z klas drugich, wyłoniło zwycięzców konkursu. I miejsce zajęła - Wieczorek Natalia z klasy II d wiersz Żołądek Jan Brzechwa II miejsce zajął - Ryczyński Jakub z klasy II b wiersz Karolina Hanna Łochocka III miejsce zajęła - Wajsowicz Karolina z klasy II a wiersz Karolina Hanna Łochocka Nagrody i dyplomy zostaną wręczone uczestnikom konkursu podczas uroczystej Gali Małych Mistrzów w czerwcu bieżącego roku.

22 Prezentację przygotowała mgr Aneta Mochel mgr Aneta Mochel kordynator Szkolego Zespołu Promocji Zdrowia kordynator Szkolego Zespołu Promocji Zdrowia


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kłodzku im. kpt. Stanisława Betleja Szkoła Promująca Zdrowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google