Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2005 1 EGZAMIN MATURALNY 2005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2005 1 EGZAMIN MATURALNY 2005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2005 1 EGZAMIN MATURALNY 2005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. nr 199 z 13.IX.2004 r. poz. 2046)

2 Matura 2005 2 ZASADY OGÓLNE Obowiązują jednolite standardy wymagań egzaminacyjnych uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego. Stosowane są jednakowe w całym kraju arkusze egzaminacyjne oraz kryteria oceniania. Prace zdających są sprawdzane przez zewnętrznych egzaminatorów. Wynik egzaminu będzie uwzględniany w rekrutacji na studia wyższe. Egzamin składa się z części ustnej i pisemnej, przeprowadzany jest w szkole.

3 Matura 2005 3 CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ USTNA Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny. Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny. Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy), język grupy etnicznej. Przedmioty dodatkowe: język obcy nowożytny (inny niż obowiązkowy), język grupy etnicznej.

4 Matura 2005 4 CZĘŚĆ PISEMNA Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany przez zdającego. Przedmioty obowiązkowe: język polski, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, przedmiot wybrany przez zdającego. Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy wybrane przez zdającego. Przedmioty dodatkowe: jeden, dwa lub trzy przedmioty z listy wybrane przez zdającego.

5 Matura 2005 5 Lista przedmiotów do wyboru (przedmiot obowiązkowy) biologia biologia chemia chemia fizyka i astronomia fizyka i astronomia geografia geografia historia historia historia muzyki historia muzyki historia sztuki historia sztuki matematyka matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu wiedza o tańcu

6 Matura 2005 6 Lista przedmiotów do wyboru (przedmioty dodatkowe) biologia biologia chemia chemia fizyka i astronomia fizyka i astronomia geografia geografia historia historia historia muzyki historia muzyki historia sztuki historia sztuki matematyka matematyka wiedza o społeczeństwie wiedza o społeczeństwie wiedza o tańcu wiedza o tańcu informatyka informatyka język grecki i kultura antyczna język grecki i kultura antyczna język grupy etnicznej język grupy etnicznej język łaciński i kultura antyczna język łaciński i kultura antyczna język obcy nowożytny język obcy nowożytny

7 Matura 2005 7 POZIOM EGZAMINU Jeden poziom: język polski i język mniejszości narodowej w części ustnej egzaminu. Jeden poziom: język polski i język mniejszości narodowej w części ustnej egzaminu. Poziom podstawowy lub rozszerzony: Poziom podstawowy lub rozszerzony: język obcy nowożytny w części ustnej język obcy nowożytny w części ustnej wszystkie przedmioty obowiązkowe w części pisemnej. wszystkie przedmioty obowiązkowe w części pisemnej. Poziom rozszerzony: wszystkie przedmioty dodatkowe w części ustnej i pisemnej. Poziom rozszerzony: wszystkie przedmioty dodatkowe w części ustnej i pisemnej.

8 Matura 2005 8 DEKLARACJA UCZNIA (30 września, 30 czerwca) wybór przedmiotów, wybór przedmiotów, wybór poziomu egzaminu ustnego z języka obcego obowiązkowego, wybór poziomu egzaminu ustnego z języka obcego obowiązkowego, wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowych, wybór tematu do egzaminu ustnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowych, wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania, wybór środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania, wybór języka egzaminu (dla uczniów klas dwujęzycznych). wybór języka egzaminu (dla uczniów klas dwujęzycznych).

9 Matura 2005 9 ORGANIZACJA EGZAMINU Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły). Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego (dyrektor szkoły). Zespoły przedmiotowe: przewodniczący (egzaminator danego przedmiotu) oraz co najmniej dwaj nauczyciele przedmiotu (co najmniej jeden z innej szkoły). Zespoły przedmiotowe: przewodniczący (egzaminator danego przedmiotu) oraz co najmniej dwaj nauczyciele przedmiotu (co najmniej jeden z innej szkoły). Zespoły nadzorujące: co najmniej trzech nauczycieli (co najmniej jeden z innej szkoły). W zespole nie może być nauczyciela danego przedmiotu ani wychowawcy. Zespoły nadzorujące: co najmniej trzech nauczycieli (co najmniej jeden z innej szkoły). W zespole nie może być nauczyciela danego przedmiotu ani wychowawcy.

10 Matura 2005 10 Przygotowanie materiałów do egzaminu ustnego Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole Język polski – listę tematów przygotowują nauczyciele w szkole Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE Język obcy nowożytny – zestawy zadań egzaminacyjnych są opracowywane przez OKE

11 Matura 2005 11 WARUNKI ZDANIA EGZAMINU MATURALNEGO Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej. Wyniki egzaminu przedstawiane są w skali procentowej. Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego. Część ustna: 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego. Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym. Część pisemna: 30% punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego na poziomie podstawowym. Wynik z części rozszerzonej lub z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na zdanie egzaminu ale jest wpisywany na świadectwo dojrzałości. Wynik z części rozszerzonej lub z przedmiotów dodatkowych nie ma wpływu na zdanie egzaminu ale jest wpisywany na świadectwo dojrzałości.

12 Matura 2005 12 KIEDY NOWA MATURA? Egzamin maturalny przeprowadza się od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych

13 Matura 2005 13 WAŻNE DLA UCZNIA Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły. Wybór przedmiotu nie zależy od planu nauczania danej szkoły. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia). Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu z danego przedmiotu (na świadectwie: wpis zwolniony oraz podstawa zwolnienia). Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin. Informatory maturalne ogłaszane są do 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest egzamin. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. W czasie egzaminu nie wolno korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych. Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny. Na egzaminie z języka polskiego można korzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny.

14 Matura 2005 14 WAŻNE DLA UCZNIA c.d. Na egzaminie z języka mniejszości narodowej można korzystać ze słowników językowych. Na egzaminie z języka mniejszości narodowej można korzystać ze słowników językowych. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników. Na egzaminie z języka obcego nowożytnego nie można korzystać z żadnych słowników. Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem. Można korzystać z pomocy dopuszczonych i ogłoszonych na stronie internetowej CKE 2 miesiące przed egzaminem. Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat. Wynik egzaminu można poprawić w kolejnych sesjach przez 5 lat. Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu. Sprawdzone i ocenione arkusze egzaminacyjne są udostępniane do wglądu.

15 Matura 2005 15 Powtarzanie egzaminu maturalnego Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu, w części ustnej lub pisemnej,albo przerwał egzamin, może ponownie przystąpić do egzaminu lub jego części w kolejnych sesjach przez okres 5 lat. Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu może w części pisemnej wybrać inny przedmiot obowiązkowy. Absolwent przystępujący ponownie do egzaminu może w części pisemnej wybrać inny przedmiot obowiązkowy. Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie. Po upływie 5 lat od pierwszego egzaminu, absolwent zdaje egzamin w pełnym zakresie.

16 Matura 2005 16 Poprawianie wyniku egzaminu Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych. Zdający ma prawo, w ciągu 5 lat od pierwszego egzaminu, przystąpić do niego ponownie w części pisemnej do jednego lub więcej przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych w celu podwyższenia wyniku z tych przedmiotów lub zdania egzaminu z przedmiotów dodatkowych.


Pobierz ppt "Matura 2005 1 EGZAMIN MATURALNY 2005 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7.IX. 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google