Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie ID grupy: 98_37_P_G1 Opiekun: Marek Kościelski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie ID grupy: 98_37_P_G1 Opiekun: Marek Kościelski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat."— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie ID grupy: 98_37_P_G1 Opiekun: Marek Kościelski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Najbliższy Dom Dziecka Semestr/rok szkolny: IV /

3 Najbliższy Dom Dziecka

4 Informacje ogólne Dom Dziecka to placówka opiekuńczo – wychowawcza socjalizacyjna zapewniająca całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, których rodzice trwale lub okresowo nie mogą, nie potrafią lub nie chcą stworzyć właściwych warunków życia i rozwoju. Obejmują opieką wychowawczą dzieci i młodzież do 18 roku życia, a w przypadku kontynuowania nauki – do 25 roku życia.

5 Zadania i funkcje Domu Dziecka
Podstawowym statusowym zadaniem domu dziecka jest dążenie do zastąpienia wychowankom domu rodzinnego. Wychowankowie to najczęściej dzieci zaniedbane, opóźnione w nauce, niedożywione, reagujące agresją lub apatią na emocjonalne odrzucenie przez najbliższych. Dlatego najważniejsza jest funkcja opiekuńczo – wychowawcza realizowana przez działania o charakterze kompensacyjnym, profilaktycznym, a także wspomagającym i stymulującym rozwój wychowanków.

6 Zadania opiekuńcze domu dziecka to:
zapewnienie bezpieczeństwa osobistego; zagwarantowanie odpowiednich warunków mieszkaniowych i całodziennego wyżywienia; zaopatrzenie w odzież i inne potrzeby osobistego użytku; umożliwienie realizowania obowiązku szkolnego; pomoc w zdobywaniu niezbędnej wiedzy w zakresie przygotowania do życia w rodzinie; pomoc w uzyskaniu zgodnej z kwalifikacjami pracy oraz mieszkania.

7 Zadania wychowawcze domu dziecka to:
kształtowanie postaw społecznej odpowiedzialności, poszanowanie własności społecznej i osobistej, gospodarności, dyscypliny; zdobycie umiejętności współżycia w zespole; kształtowanie takich cech, jak poczucie własnej godności i szacunek dla innych ludzi; kształtowanie należytego stosunku do obowiązków;

8 Rola wychowawców w Domów Dziecka
poznanie wychowanków, ich sytuacji a także ich przeżyć emocjonalnych (źródło trosk, lęków, ale i radości, zadowolenia); stwarzanie życzliwej atmosfery; rozumne stosowanie nagród i kar; eliminowanie kompleks niższości wychowanków; pomoc dzieciom w nauce, organizowanie „nauki własnej” wychowanków w sposób interesujący i urozmaicony; wyrabianie u podopiecznych poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i sumienności w wypełnieniu obowiązków.

9 Zasady, tryb kwalifikowania i kierowania wychowanków do Domu Dziecka.
do placówki kieruje powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka; podstawą skierowania do placówki jest: orzeczenie sądu, wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego; powiat kieruje dziecko do odpowiedniej placówki przy pomocy powiatowego centrum pomocy rodzinie; o skierowaniu dziecka do placówki powiatowe centrum pomocy rodzinie powiadamia sąd, który wydał orzeczenie; rodzeństwo kierowane do placówki nie powinno być rozdzielane;

10 Przyczyny decyzji o umieszczeniu w Domu Dziecka:
sieroctwo biologiczne, dysfunkcjonalność czy wręcz patologia rodzin na różnym tle i w różnych zakresach, wytwarzająca zjawisko tzw. sieroctwa społecznego, różne zdarzenia losowe, kryzysy indywidualne, rodzinne i ogólnospołeczne, burzące normalny bieg życia dzieci. Statystyczną przewagę mają w domach dziecka przypadki spowodowane tą druga grupą przyczyn, czyli niewydolnością rodzin.

11 Pobyt w domu dziecka ustaje w przypadku:
powrotu dziecka do rodziców (do momentu ustania przyczyny osadzenia dziecka w placówce), zakwalifikowania dziecka do innej formy opieki, usamodzielnienia się dziecka, orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce.

12 Nasza działalność w Domu Dziecka w Nowym Świecie

13 Cele: poznanie warunków funkcjonowania Domu Dziecka
przygotowanie akcji propagujących pomoc (zbiórka odzieży, zabawek) dla wychowanków Domu Dziecka na terenie szkoły pomoc w nauce i wspólna zabawa przygotowanie akcji okolicznościowych (dzień chłopca, mikołajki)

14 Dom Dziecka dla Dzieci i Młodzieży znajduje się w miejscowości Nowy Świat w gm. Tuliszków. Placówka funkcjonuje jako Stowarzyszenie „Nowy Świat”. Obecnie w Domu przebywa 24 podopiecznych w wieku 4 do 21 lat.

15 Przed „Dniem chłopca” przygotowaliśmy w szkole dyskotekę, z której dochód przeznaczyliśmy na słodkie upominki. Dziewczyny przygotowały plakaty informacyjne.

16 Z podopiecznymi Domu Dziecka nawiązaliśmy dobry kontakt, a czas poświęcaliśmy na wspólne zabawy

17 Chłopcy najchętniej grali w piłkę nożną

18 Przygotowaliśmy też zbiórkę odzieży i zabawek
Przygotowaliśmy też zbiórkę odzieży i zabawek. Zebrane ubrania i zabawki zostały przekazane do Domu Dziecka przed Świętami Bożego Narodzenia.

19 Źródła chomikuj. pl

20


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żychlinie ID grupy: 98_37_P_G1 Opiekun: Marek Kościelski Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat."

Podobne prezentacje


Reklamy Google