Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gra dydaktyczna Podstawowe składniki odżywcze w organizmie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gra dydaktyczna Podstawowe składniki odżywcze w organizmie."— Zapis prezentacji:

1 Gra dydaktyczna Podstawowe składniki odżywcze w organizmie

2 Ogólne zasady Będziesz poruszał się po mapie wraz ze zdobywaniem nowych wiadomości. Po każdym spotkaniu z mędrcem zostanie Ci zadane jedno pytanie, na które musisz odpowiedzieć, aby przejść dalej.

3 Mapa

4 Wieża 1 – Białka, aminokwasy Białka to związki zbudowane z węgla, wodoru, tlenu, azotu i siarki. Z tych pierwiastków powstają aminokwasy. Są one związkami organicznymi, bezbarwnymi ciałami stałymi, łączą się w duże cząsteczki. Białka są składnikiem budulcowym organizmów oraz w nadmiarze mogą dostarczać energii. Białkami są również enzymy, które regulują szybkość reakcji chemicznych.

5 Wieża 1 - wyjście Jaka jest główna funkcja białek? - Dostarczanie energii.Dostarczanie energii. - Materiał budulcowy.Materiał budulcowy. Enzymy to: - Białka regulujące przemiany chemiczne.Białka regulujące przemiany chemiczne. - Związki organiczne powstające z pierwiastków zawartych w białkach.Związki organiczne powstające z pierwiastków zawartych w białkach.

6 Wieża 2 - Cukrowce Cukrowce (węglowodany) zbudowane są z trzech pierwiastków: węgla, wodoru i tlenu. Wodór i tlen występują w stosunku 2:1, jak w wodzie. Są one obok tłuszczowców głównym materiałem energetycznym. Cukrowce dzielimy na cukry proste (glukoza, fruktoza) i złożone (skrobia, glikogen, sacharoza).

7 Wieża 2 - wyjście Cukrowce są: - Materiałem zapasowymMateriałem zapasowym - Materiałem energetycznymMateriałem energetycznym Do cukrów złożonych zaliczamy: - glikogen, glukozę,glikogen, glukozę, - skrobię, sacharozęskrobię, sacharozę

8 Wieża 3 - Tłuszczowce Tłuszczowce są zbudowane z węgla wodoru i małej ilości tlenu. Nie rozpuszczają się w wodzie. Tłuszcze są związkami wysokokalorycznymi, w czasie ich utleniania powstaje duża ilość energii. Są wykorzystywane przez organizmy żywe jako zapasowy materiał energetyczny.

9 Wieża 3 - wyjście Tłuszczowce są: - NiskokaloryczneNiskokaloryczne - WysokokaloryczneWysokokaloryczne Tłuszcze są wykorzystywane jako: - Materiał budulcowyMateriał budulcowy - Zapasowe materiał energetycznyZapasowe materiał energetyczny

10 Wieża 4 - Witaminy Witamy są ważnymi składnikami regulującymi przemiany zachodzące we wszystkich komórkach, nie stanowią źródła energii. Witaminy to związki chemiczne występujące w minimalnych ilościach zarówno w pokarmie pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego. Brak witamin może powodować zaburzenia w przemianach zachodzących w organizmie, a nawet objawy chorobowe.

11 Wieża 4 - wyjście Witaminy: -Służą jako źródło energiiSłużą jako źródło energii -Regulują przemiany zachodzące w organizmieRegulują przemiany zachodzące w organizmie Witaminy znajdują się w pokarmach: -Pochodzenia zwierzęcegoPochodzenia zwierzęcego -Pochodzenia zwierzęcego i roślinnegoPochodzenia zwierzęcego i roślinnego

12 Wieża 5 – Sole mineralne Sole mineralne są składnikiem budulcowym oraz regulują przemiany zachodzące w komórkach. Występują rozpuszczone głównie w cytoplazmie i sokach komórkowych. W skład soli mineralnych wchodzą pierwiastki chemiczne, które dzieli się na: -Makroskładniki, występujące w większych ilościach -Mikroskładniki, wymagane w mniejszych ilościach

13 Wieża 5 - wyjście Makroskładniki są potrzebne w: - Większych ilościachWiększych ilościach - Mniejszych ilościachMniejszych ilościach Sole mineralne są: - Materiałem energetycznymMateriałem energetycznym - Składnikiem budulcowymSkładnikiem budulcowym

14 Wieża 6 - Woda Woda jest niezbędna do życia. Jej zawartość decyduje o nasileniu lub osłabieniu procesów życiowych każdego organizmu. Pod względem chemicznym woda jest związkiem o bardzo prostej budowie, składa się z tlenu i wodoru. Woda pełni rolę czynnika transportującego związki do komórek ciała, umożliwia też usuwania zbędnych, a nawet szkodliwych produktów z organizmu. Bierze udział w regulowaniu temperatury ciała.

15 Wieża 6 - wyjście Woda składa się z: - Wodoru, tlenuWodoru, tlenu - Wodoru, azotuWodoru, azotu Woda jest: - ZbędnaZbędna - Niezbędna do życiaNiezbędna do życia

16 Poprawna odpowiedź - Widzę, że opanowałeś już tą wiedzę. Możesz iść dalej Wróć: -Do wieży 1Do wieży 1 -Do wieży 2Do wieży 2 -Do wieży 3Do wieży 3 -Do wieży 4Do wieży 4 -Do wieży 5Do wieży 5 -Do wieży 6Do wieży 6 -Do zamkuDo zamku

17 Niepoprawna odpowiedź - Musisz jeszcze powtórzyć tę lekcję i spróbować swoich sił ponownie. Wróć: -Do wieży 1 -Do wieży 2Do wieży 2 -Do wieży 3Do wieży 3 -Do wieży 4Do wieży 4 -Do wieży 5Do wieży 5 -Do wieży 6Do wieży 6 -Do zamkuDo zamku

18 Zamek – 7 – drzwi Odpowiedz na serię pytań: Podstawowym materiałem budulcowym są: -WitaminyWitaminy -TłuszczeTłuszcze -BiałkaBiałka

19 Zamek – 7 – hol Głównym materiałem energetycznym są: -BiałkaBiałka -WitaminyWitaminy -CukrowceCukrowce Materiałem zapasowym są: -CukrowceCukrowce -WitaminyWitaminy -TłuszczeTłuszcze

20 Zamek – 7 – sala tronowa Gratulację! Ukończyłeś grę. Mam nadzieję, że dowiedziałeś się wielu nowych rzeczy, które zapamiętasz i wykorzystasz w przyszłości. Rozpocznij od nowa


Pobierz ppt "Gra dydaktyczna Podstawowe składniki odżywcze w organizmie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google