Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WOLONTARIAT POCZĄTKIEM TWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ Masz problem ze znalezieniem satysfakcjonującej cię pracy lub też nigdy wcześniej nie pracowałeś i chciałbyś

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WOLONTARIAT POCZĄTKIEM TWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ Masz problem ze znalezieniem satysfakcjonującej cię pracy lub też nigdy wcześniej nie pracowałeś i chciałbyś"— Zapis prezentacji:

1

2 WOLONTARIAT POCZĄTKIEM TWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ

3 Masz problem ze znalezieniem satysfakcjonującej cię pracy lub też nigdy wcześniej nie pracowałeś i chciałbyś stopniowo przyzwyczaić się do życia zawodowego??? Nie chcesz pozostać biernym i pragniesz rozwijać swoje umiejętności??? Chcesz czuć się potrzebnym i docenionym przez innych??? ZACZNIJ OD WOLONTARIATU!!!

4 Praca wykonywana w ramach wolontariatu może mieć taki sam charakter jak praca wykonywana odpłatnie lub też może być do niej bardzo podobna. Praca wykonywana w ramach wolontariatu może mieć taki sam charakter jak praca wykonywana odpłatnie lub też może być do niej bardzo podobna. Pracują jako wolontariusz przygotowujesz się do podjęcia pracy zawodowej. Pracują jako wolontariusz przygotowujesz się do podjęcia pracy zawodowej.

5 WOLONTARIAT TO: u bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. u rodzaje wolontariatu: bezterminowy, krótkoterminowy, jednookresowy, indywidualny, grupowy, na czas określony itp.

6 WOLONTARIUSZ TO: Każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo, bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i osób indywidualnych wykraczając poza więzi rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

7 JAKIE PRACE MOŻE WYKONYWAĆ WOLONTARIUSZ ? Pracując jako wolontariusz możesz wspierać każdego rodzaju pracę, wykonywaną w organizacjach korzystających ze świadczeń wolontariuszy. Pracując jako wolontariusz możesz wspierać każdego rodzaju pracę, wykonywaną w organizacjach korzystających ze świadczeń wolontariuszy. Wolontariusz może np.: wykonywać prace administracyjne w biurze organizacji, prowadzić serwis internetowy, opiekować się grupą dzieci w świetlicy itp. Wolontariusz może np.: wykonywać prace administracyjne w biurze organizacji, prowadzić serwis internetowy, opiekować się grupą dzieci w świetlicy itp.

8 Na zasadzie wolontariatu można wykonywać także bardziej specjalistyczne zadania, np. pracować jako lekarz wysłany z misją do tych regionów świata, gdzie pomoc medyczna jest potrzebna. W tym przypadku konieczne jest jednak posiadanie odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, dobrego stanu zdrowia, znajomości języków obcych.

9 Generalnie obowiązek posiadania przez wolontariusza: odpowiednich kwalifikacji, doświadczenia zawodowego, zrobienia badań lekarskich i spełnienia innych wymagań jest istotny w bardzo szczególnych przypadkach.

10 JAKO WOLONTARIUSZ MOŻESZ PRACOWAĆ W : organizacjach pozarządowych ( stowarzyszenie, fundacja, partia polityczna, związek zawodowy, organizacja pracodawców, samorząd zawodowy ), organach administracji publicznej ( ministerstwa, urzędy wojewódzkie, urzędy miejskie, gminne itp. ), z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej,

11 jednostkach organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, którymi są: szpitale, biblioteki, szkoły, ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie itp., organizacjach określanych jako osoby prawne i jednostki organizacyjne Kościołów i związków wyznaniowych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego,

12 ZE ŚWIADCZEŃ WOLONTARIUSZY NIE MOGĄ KORZYSTAĆ: podmioty komercyjne, organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

13 DLACZEGO WARTO PRACOWAĆ JAKO WOLONTARIUSZ ? rozwijasz siebie poprzez pracę na rzecz innych ( stajesz się coraz bardziej dojrzałym emocjonalnie, odpowiedzialnym za powierzone zadania), rozwijasz siebie poprzez pracę na rzecz innych ( stajesz się coraz bardziej dojrzałym emocjonalnie, odpowiedzialnym za powierzone zadania), poszerzasz własne horyzonty myślowe ( stykasz się z nowymi zagadnieniami, poznajesz bliżej problemy społeczne ), poszerzasz własne horyzonty myślowe ( stykasz się z nowymi zagadnieniami, poznajesz bliżej problemy społeczne ),

14 masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji lub też ich odkrywania, masz możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji lub też ich odkrywania, możesz przekazywać swoje umiejętności innym, możesz przekazywać swoje umiejętności innym, odkrywasz co tak naprawdę chcesz robić w swoim życiu, odkrywasz co tak naprawdę chcesz robić w swoim życiu, masz szansę poznać ciekawych ludzi, pracujących w organizacjach pozarządowych oraz charakter pracy wykonywany w tych organizacjach, masz szansę poznać ciekawych ludzi, pracujących w organizacjach pozarządowych oraz charakter pracy wykonywany w tych organizacjach,

15 możesz nabyć niezbędne umiejętności do wykonywania przyszłej pracy zawodowej, możesz nabyć niezbędne umiejętności do wykonywania przyszłej pracy zawodowej, wolontariat może być dla ciebie początkiem pracy zawodowej, wolontariat może być dla ciebie początkiem pracy zawodowej, jeżeli już pracujesz zawodowo, a twoja praca nie przynosi ci satysfakcji wolontariat daje ci szansę robienia tego co naprawdę lubisz, jeżeli już pracujesz zawodowo, a twoja praca nie przynosi ci satysfakcji wolontariat daje ci szansę robienia tego co naprawdę lubisz, możesz zobaczyć radość i uśmiech na twarzy osób, którym pomagasz, możesz zobaczyć radość i uśmiech na twarzy osób, którym pomagasz,

16 jeżeli nie wiesz co zrobić ze sobą, praca dla innych sprawi, że poczujesz się potrzebny, jeżeli nie wiesz co zrobić ze sobą, praca dla innych sprawi, że poczujesz się potrzebny, wolontariat daje ci szansę wyjazdu za granicę, gdzie poprzez pracę dla innych poznajesz inną kulturę, wolontariat daje ci szansę wyjazdu za granicę, gdzie poprzez pracę dla innych poznajesz inną kulturę, masz szansę w jakimś stopniu zmienić świat wokół siebie ! masz szansę w jakimś stopniu zmienić świat wokół siebie !

17 WOLONTARIAT EUROPEJSKI TO: praca na zasadzie wolontariatu w różnego rodzaju zagranicznych organizacjach pozarządowych: ekologicznych, kulturalnych, zajmujących się młodzieżą itp., praca na zasadzie wolontariatu w różnego rodzaju zagranicznych organizacjach pozarządowych: ekologicznych, kulturalnych, zajmujących się młodzieżą itp., kontakt z kulturą innego kraju i jej mieszkańcami, kontakt z kulturą innego kraju i jej mieszkańcami, zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, satysfakcja z pracy wykonywanej na rzecz innych, satysfakcja z pracy wykonywanej na rzecz innych,

18 szansa opanowania nowego języka obcego, szansa opanowania nowego języka obcego, ciekawy start w dorosłe życie ( doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu, możesz wykorzystać później w swoim środowisku ). ciekawy start w dorosłe życie ( doświadczenie zdobyte podczas wolontariatu, możesz wykorzystać później w swoim środowisku ).

19 Wolontariat Europejski nie jest wycieczką zagraniczną, decydując się na wyjazd, wybierasz pracę na rzecz innych. Jeżeli pracujesz jako wolontariusz EVS nie ponosisz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie. Nie musisz znać języka obcego kraju do którego wyjeżdżasz.

20 KTO MOŻE POJECHAĆ ZA GRANICĘ W RAMACH EVS ? osoby, w wieku: od 18 do 25 lat ( w uzasadnionych przypadkach można mieć 26 lat - dotyczy to osób z mniejszymi szansami tzn. takich, które są w trudnej sytuacji z przyczyn: zdrowotnych, społecznych, ekonomicznych lub związanych z miejscem zamieszkania ).

21 JAK DŁUGO TRWA POBYT WOLONTARIUSZA ZA GRANICĄ? standardowe projekty związane z pracą wolontariuszy za granicą trwają od 6 do 12 miesięcy - są to projekty długoterminowe, standardowe projekty związane z pracą wolontariuszy za granicą trwają od 6 do 12 miesięcy - są to projekty długoterminowe, projekty krótkoterminowe (trwające od 3 tygodni do 6 miesięcy ) skierowane są do osób, które mogą w wiarygodny sposób uzasadnić, że nie mogą pojechać na wolontariat długoterminowy projekty krótkoterminowe (trwające od 3 tygodni do 6 miesięcy ) skierowane są do osób, które mogą w wiarygodny sposób uzasadnić, że nie mogą pojechać na wolontariat długoterminowy

22 W JAKICH KRAJACH MOGĄ PRACOWAĆ WOLONTARIUSZE EVS ? 25 krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, 25 krajów Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy,

23 Kraje kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej: Bułgaria, Rumunia oraz Turcja, Kraje kandydujące do członkostwa w Unii Europejskiej: Bułgaria, Rumunia oraz Turcja, Kraje EFTA, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia Kraje EFTA, należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia

24 KRAJE PARTNERSKIE EVS: priorytetem są objęte kraje Europy Wschodniej i regionu Kaukazu: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Federacja Rosyjska, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, priorytetem są objęte kraje Europy Wschodniej i regionu Kaukazu: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Federacja Rosyjska, Gruzja, Mołdawia, Ukraina, kraje Europy Południowo-Wschodniej, kraje Europy Południowo-Wschodniej, kraje Basenu Morza Śródziemnego, kraje Basenu Morza Śródziemnego, kraje Ameryki Łacińskiej jako Priorytet 2 kraje Ameryki Łacińskiej jako Priorytet 2

25 JAK WYJECHAĆ NA ZAGRANICZNY WOLONTARIAT? dobrze zastanów się nad tym, co interesuje cię najbardziej, jakim obszarem działań społecznych chciałbyś się zajmować. Może to być np.: praca z dziećmi, promocja sztuki i kultury, sport, praca z osobami niepełnosprawnymi, opieka nad osobami starszymi, praca z młodzieżą,

26 zgłoś się do organizacji ( każdej, której działalność nie jest nastawiona na zysk ),która pomoże ci w znalezieniu interesującego cię projektu i nawiąże kontakt z organizacją goszczącą cię, jeżeli organizacja goszcząca zaakceptuje twoje zgłoszenie można starać się o dofinansowanie twojego udziału w Wolontariacie Europejskim,

27 po 6-8 tygodniach od wysłania wniosku o dofinansowanie projektu do Narodowej Agencji Programu MŁODZIEŻ otrzymujesz odpowiedź czy projekt został zaakceptowany; jeżeli wniosek przejdzie pozytywną ocenę również w Narodowej Agencji kraju, do którego chcesz wyjechać to.............możesz przygotowywać się do wyjazdu!

28 Przed wyjazdem przejdziesz specjalne szkolenie w zakresie edukacji międzykulturowej, a także dowiesz się jakim wyzwaniom będziesz musiał sprostać za granicą. Twój wyjazd jest możliwy najwcześniej 3 miesiące po terminie złożenia wniosku do Narodowej Agencji.

29 W TRAKCIE ODBYWANIA WOLONTARIATU EUROPEJSKIEGO: masz zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie, otrzymujesz określoną, zryczałtowaną kwotę kieszonkowego, masz przydzielonego opiekuna (mentora), który pomaga ci wdrożyć się do nowych obowiązków, a także nawiązać kontakty z lokalną społecznością,

30 masz zapewnioną naukę języka, kraju w którym przebywasz, masz zapewnioną naukę języka, kraju w którym przebywasz, jesteś przygotowany do zadań, które zostaną Ci powierzone, a w razie potrzeby przejdziesz odpowiednie kursy i szkolenia jesteś przygotowany do zadań, które zostaną Ci powierzone, a w razie potrzeby przejdziesz odpowiednie kursy i szkolenia

31 Opracowano na podstawie materiałów promocyjnych wydanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu MŁODZIEŻ


Pobierz ppt "WOLONTARIAT POCZĄTKIEM TWOJEJ KARIERY ZAWODOWEJ Masz problem ze znalezieniem satysfakcjonującej cię pracy lub też nigdy wcześniej nie pracowałeś i chciałbyś"

Podobne prezentacje


Reklamy Google