Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WWSI - Liderem Innowacyjności Akademickiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WWSI - Liderem Innowacyjności Akademickiej"— Zapis prezentacji:

1 WWSI - Liderem Innowacyjności Akademickiej
Spotkanie Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski Prezydent Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Warszawa

2 W dniu 9 grudnia otrzymałem potwierdzenie, że w lutym
Z ostatniej chwili …… sponsorowane studia na Uniwersytecie Waseda w Tokio oraz 3 letni kontrakt na pracę w Japonii dla najlepszych absolwentów WWSI W dniu 9 grudnia otrzymałem potwierdzenie, że w lutym 2014 do WWSI przybędzie specjalna misja z japońskiej firmy Informatycznej Rococo w celu wyboru 2-3 studentów naszej Uczelni, którzy wezmą udział w programie sponsorowanym przez firmę (patrz list od Pana Hamada Mostafa) Pan Andrzej Żyławski Prezydent WWSI na prośbę ambasady Japonii w Polsce spotkał się w dniu 20 września 2013 w siedzibie Uczelni z byłym Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Telekomunikacji Japonii Panem Shinji Tarutoko. W spotkaniu oprócz Ministra uczestniczyli ze strony japońskiej Pan Kazuhiko Hasegawa Prezydent  firmy informatycznej Rococo oraz Pan Hamada Mustafa. Spotkanie dotyczyło omówienia możliwości podjęcia przez absolwentów WWSI studiów w Japonii oraz 3 letniego kontraktu na pracę w formie Rococo Warszawa 2/22

3 WWSI – liderem innowacyjności akademickiej
Agenda WWSI – liderem innowacyjności akademickiej 1. Wirtualizacja i digitalizacja procesu kształcenia 2. Innowacyjne projekty rozwojowo-badawcze realizowane przez WWSI 3. Studenckie koła naukowe kreatorem innowacyjności akademickiej 4. Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej potwierdzeniem wysokiej pozycji WWSI wśród polskich uczelni prowadzących studia na kierunku informatyka 5. Internacjonalizacja – źródłem innowacyjności 6. Prace badawczo – naukowe priorytetem WWSI na najbliższe lata 7. IT Szkoła – największy polski edukacyjny program internetowy Warszawa 3/22

4 Przemysł muzyczny, publikacje, prasa……
Przemysł muzyczny, publikacje, prasa……., czas na digitalizację i wirtualizację edukacji? Warszawa 4/22

5 Zaglądam na portale społecznościowe 228 (52.29%) 131 (30.05%)
WWSI - Lider Innowacyjności Akademickiej (1) – digitalizacja i wirtualizacja edukacji Bardzo często 1 Często 2 Raczej rzadko 3 Nigdy 4 Zaglądam na portale społecznościowe 228 (52.29%) 131 (30.05%) 43 (9.86%) 32 (7.34%) Sprawdzam pocztę 181 (41.51%) 185 (42.43%) 67 (15.37%) 1 (0.23%) Rozmawiam ze znajomymi 232 (53.21%) 136 (31.19%) 55 (12.61%) 10 (2.29%) Gram w gry 73 (16.74%) 101 (23.17%) 179 (41.06%) 78 (17.89%) Przeglądam ofertę sklepów internetowych, aukcji 45 (10.32%) 159 (36.47%) 203 (46.56%) 25 (5.73%) Uczę się korzystając z platform edukacyjnych 35 (8.03%) 115 (26.38%) 221 (50.69%) 59 (13.53%) Szukam informacji potrzebnych do nauki 146 (33.49%) 222 (50.92%) 54 (12.39%) 7 (1.61%) Korzystam z zasobów portalu IT Szkoła 16 (3.67%) 100 (22.94%) 209 (47.94%) 103 (23.62%) Szukam treści rozrywkowych, muzyki 237 (54.36%) 160 (36.70%) 27 (6.19%) 4 (0.92%) Przeglądam serwisy informacyjne 113 (25.92%) 176 (40.37%) 120 (27.52%) 19 (4.36%) Badanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych WWSI czerwiec-lipiec 2013, próba 836 uczniów. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

6 WWSI - Lider Innowacyjności Akademickiej (2) – digitalizacja i wirtualizacja edukacji
Warszawa 6/22

7 Lider Innowacyjności Akademickiej
WWSI - Lider Innowacyjności Akademickiej (3)) – digitalizacja i wirtualizacja edukacji Lider Innowacyjności Akademickiej L.p Website Views Visits Average time of visit % new visits Pages/visit Unique users Bounce rate 1. IT Szkoła (IT School) 00:10:56 48,56% 13,85 22,46% 2. Studencki Panel Informacyjny (Students Information Website) 00:03:30 24,53% 5,81 42 414 11,01% 3. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki (Warsaw School of Computer Science) 00:02:39 40,26% 2,7 92 547 57,71% 4. Uniwersytet Wirtualny* (Virtual University) 14 416 00:06:55 50,53% 8,44 7 328 33,52% 5. Informatyka+ (Computer Science Plus) 45 656 19 762 00:01:32 76,94% 2,31 15 547 61,74% 6. Kuźnia Kompetencji IT (IT competence forge) 38 555 10 784 00:02:02 50,68% 3,58 5 843 35,24% 7. Polska Wszechnica Informatyczna  34 844 13 472 00:02:03 66,64% 2,59 9 111 66,46% 8. Core IT Program (Core IT Programme) 15 836 6 317 00:02:04 50,72% 2,51 3 241 31,06% 9. Konferencja Infoskop (Infoskop conference) 5 967 2 425 00:01:49 69,69% 2,46 1 714 58,31% 10. Projekty rozwojowe realizowane w WWSI (Development projects realised in WWSI) 5 678 2 684 00:01:25 2,12 2 118 62,41% 11. Poczet Wyróżnionych Absolwentów WWSI  4 758 1 912 00:01:06 93,46% 2,49 1 788 55,33% 12. Studia podyplomowe dofinansowane z EFS  3 549 1 991 00:01:10 65,14% 1,78 1 370 66,05% Total 1 paźdzerinik 2012 – 30 wrzesień 2013 Witryny internetowe WWSI

8 WWSI - Lider Innowacyjności Akademickiej (4) – innowacyjne projekty
Teleinformatyka w biznesie – podnoszenie kwalifikacji kadr MŚP. Polska Wszechnica Informatyczna. Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych (ICT). Z teorią w praktykę – program rozwoju oferty dydaktycznej WWSI we współpracy z pracodawcami. Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy - studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Program rozwoju oferty dydaktycznej i podnoszenia kompetencji wykładowców w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki. Kuźnia kompetencji IT - otwarte szkolenia IT dla osób spoza społeczności akademickiej. Promocja studenckich kół naukowych jako uczelnianych ośrodków kształtowania Innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej. Efektywni 50+. Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania. Informatyka – mój sposób na poznanie i opisanie świata – program nauczania informatyki z elementami przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Akademia bezpiecznego IT – równe szanse na rynku pracy. CoRe IT Program. IT Szkoła. Uniwersytet Wirtualny. Zawody przyszłości – studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw Warszawa

9 Lider Innowacyjności Akademickiej (5) - Ranking perspektyw 2013
Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych - studenckie koła naukowe w WWSI Uczelnie, które prowadzą studia I i II stopnia na kierunku informatyka Lp. Nazwa uczelni Możliwości rozwijania zainteresowań naukowych Liczba prowadzonych kierunków Kierunek Informatyka I/II 1 Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 29,92 I (inż.) / II 2 Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie 13,65 6 3 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie 13,10 14 4 Społeczna Akademia Nauk  12,64 22 5 Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie 10,35 Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej 5,61 7 Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności z siedzibą w Łodzi 4,10 12 Studenckie Koła Naukowe w WWSI Grupa WWSI.NET / HTML5/CSS3/JavaScript Grupa WWSI.NET / Dynamiczna populacja Grupa WWSI.NET / C# Grupa WWSI.NET / WindowsPhone .NET/MVC WWSI Security Koło Naukowe Miłośników Algorytmów Grafika 3D Technologie Oracle Warszawa 9/22

10 Lider Innowacyjności Akademickiej (6) PKA
Koncepcja rozwoju kierunku Cele i efekty kształcenia oraz system weryfikacji Program studiów Zasoby kadrowe Infrastruktura dydaktyczna Prowadzenie badań naukowych System wsparcia studentów w procesie uczenia się Wewnętrzny system zapewniania jakości Warszawska Wyższa Szkołą Informatyki w Warszawie w pełni wyrózniająco Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej znacząco Nie dotyczy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie Społeczna Akademia Nauk w Łodzi Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Warszawie niedostatecznie częściowo Warszawa 10/22

11 Lider Innowacyjności Akademickiej (7) PKA
Struktura kwalifikacji absolwenta Plany studiów i programy nauczania Kadra naukowo- dydaktyczna Efekty kształcenia Badania naukowe Wewnętrzny system zapewnienia jakości Baza dydaktyczna Sprawy studenckie Kultura prawna uczelni i jednostki Kontakty z otoczeniem Poziom umiędzynarodowienia Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Rybniku w pełni wyrózniająco znacząco Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Warszawska Wyższa Szkołą Informatyki w Warszawie Uniwersytet Warszawski (MIM) Warszawa 11/22

12 Lider Innowacyjności Akademickiej (8) – wybrane badania
Pod kierunkiem prof. Zenona Gniazdowskiego prowadzone są badania nad nowym algorytmem szyfrowania symetrycznego Zespół kierowany przez prof. Andrzeja Szałasa pracuje nad warunkami implementacji języka 4QL, który jest regułowym językiem zapytań do bazy danych, opartym na semantyce z czterema wartościami logicznymi: true, false, inconsistent, unknown. Pod kierunkiem prof. Bogdana Galwasa prowadzony jest projekt badawczy IT Szkoła, zintegrowana internetowa platforma edukacyjna – analiza możliwości zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych w budowaniu indywidualnych ścieżek edukacyjnych uczniów. Pod kierunkiem prof. Bogdana Galwasa prowadzony jest innowacyjny projekt badawczy Efektywni 50 plus. Warszawa 12/22

13 WWSI uczestniczy w programie
Lider Innowacyjności Akademickiej (13) - internacjonalizacja Komisja Europejska przyznała Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki jako jednej z pierwszych uczelni Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2020 roku. Tym samym WWSI przystąpiła do Programu Erasmus+, który 1 stycznia 2014 roku zastąpi siedem poprzednich programów (np. LLP-Erasmus, LLP-Leonardo da Vinci, LLP-Study Visits, z których nasza uczelnia do tej pory korzystała). Program Erasmus+ obejmuje wyjazdy w celach edukacyjnych, współpracę na rzecz innowacji i dobrych praktyk oraz wsparcie dla reform w obszarze edukacji. WWSI uczestniczy w programie Intel Galileo Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki jako jedna z nielicznych uczelni polskich ma w swoim składzie kadrowym trzech etatowych Profesorów uczelni amerykańskich: 1. Prof. Teodor Przymusiński California University informatyka,  matematyka Wprowadzenie do sieci neuronowych i ich zastosowań 2. Prof. Włodek Zadrożny Unifersity of Carolina Informatyka, predictive analytics Interpretatory języków naturalnych (współtwórca maszyny WATSON, wieloletni pracownik IBM Watson Research laboratories) 3.. Prof. Marian Stachowicz University of Minnesota informatyka,  automatyka i robotyka Inteligent control systems Warszawa 13/22

14 Wybrane nagrody i wyróżnienia przyznane WWSI
Nagroda 2008/09 przyznawana przez Polski Związek Prywatnych Pracodawców Informatyki i Telekomunikacji - Lewiatan Spotkanie liderów edukacji informatycznej uczelni wyższych z Europy środkowo-wschodniej z Billem Gatesem, Warszawa 2006.Na zdjęciu (pierwszy od lewej): Rektor Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Andrzej Żyławski 14/22

15 Warszawa 15/22

16 Partner projektu: Naukowa Akademicka Siec Komputerowa (NASK)
Program IT Szkoła po pierwszym roku realizacji Partner projektu: Naukowa Akademicka Siec Komputerowa (NASK) Warszawa 16/22

17 99452 Najczęściej realizowane kursy Liczba zrealizowanych kursów
Program IT Szkoła po pierwszym roku realizacji (1) – liczba zrealizowanych kursów Najczęściej realizowane kursy Liczba zrealizowanych kursów Obróbka i wizualizacja obrazów – jak poprawiać i przekształcać zdjęcia. 15196 Tworzenie serwisów internetowych 9208 Jak chronić swoją prywatność w Internecie 9010 Od abaków do maszyny ENIAC i Internetu 8537 Ochrona komputerów przed atakami z sieci Internet - dobre praktyki 8332 Grafika fotorealistyczna - jak się ją tworzy w praktyce 5640 Witryna w Internecie – zasady tworzenia i funkcjonowania 5547 Gimp – edycja grafiki i zdjęć 5124 Komunikacja w sieciach komputerowych 5069 Czy komputery będą robić biznes ? 5019 ……………………………………. Łącznie 56 kursy 99452 Warszawa 17/22

18 146 5O1 unikalnych użytkowników, 5 milionów odsłon
Program IT Szkoła po pierwszym roku realizacji (2) 146 5O1 unikalnych użytkowników, 5 milionów odsłon Warszawa

19 Program IT Szkoła po pierwszym roku realizacji (3)
560 lokalizacji w Polsce Warszawa 19/22

20 Perspektywy rozwoju Uczelni
Plany na najbliższe lata obejmują przede wszystkim dalsze wzmocnienie funkcji badawczej Uczelni. Prowadzone na wysokim poziomie badania w zakresie wybranych obszarów IT, w szczególności dotyczące bezpieczeństwa systemów informatycznych, data analytics, czy wykorzystania technologii informatycznych w edukacji pomogą w sprofilowaniu i koncentracji na tych obszarach, w których WWSI może podjąć samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami próbę „zaistnienia” na rynku badań. W kontekście priorytetów Unii Europejskiej ten obszar działań wydaje się być szczególnie obiecujący. Uczelnia podejmie próby nawiązania strategicznego partnerstwa w tym zakresie z innymi instytucjami i ośrodkami akademickimi polskimi i zagranicznymi. Nadal ważnym kierunkiem rozwoju będzie pogłębianie relacji z podmiotami rynku pracy, poprzez kierowanie pod ich adresem specjalistycznej oferty badawczej i szkoleniowej oraz wspólne profilowanie specjalności studiów. Ostatnie osiągnięcia związane z uruchomieniem innowacyjnego systemu szkoleniowego WWSI napawają optymizmem. Wiele wysiłku (i nakładów finansowych) wymagają działania związane z internacjonalizacją. Poziom satysfakcji w tym obszarze jest niezadowalający. Zatrudnienie profesorów uczelni amerykańskich w WWSI stanowi pierwszy krok na drodze do umiędzynarodowienia Uczelni pisanego wielką literą. Kolejnym kierunkiem rozwoju w najbliższej perspektywie będzie wdrażanie w coraz większym stopniu procesów wirtualizacji kształcenia. Inteligentne platformy edukacyjne w dobie społeczeństwa wiedzy to wyzwanie dla Uczelni, która specjalizuje się w kształceniu. W perspektywie 3 do 5 lat planowane jest podjęcie starań o uzyskanie uprawnień do doktoryzowania w informatyce. Stworzyłoby to sytuację, w której Uczelnia będzie postrzegana jako „pełnowartościowa” instytucja akademicka. Warszawa 20/22

21 Lider Innowacyjności Akademickiej
Warszawa 21/22

22 Warszawa 34/35

23


Pobierz ppt "WWSI - Liderem Innowacyjności Akademickiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google