Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Pozory mylą, dowód nie”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Pozory mylą, dowód nie”"— Zapis prezentacji:

1 „Pozory mylą, dowód nie”
Ogólnopolska kampania edukacyjna Komendy Głównej Policji i Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie Warszawa, 2 lipca 2009

2 Jak Polacy postrzegają problem sprzedaży alkoholu nieletnim? *
96% Polaków uważa, że sprzedaż alkoholu nieletnim to negatywne zjawisko, jednocześnie ponad 80% społeczeństwa uważa, że nieletni mają łatwy dostęp do alkoholu. 33% badanych było świadkiem próby zakupu alkoholu przez nieletnich, a w ponad połowie tych przypadków sprzedawca nigdy nie poprosił o okazanie dowodu osobistego i w rezultacie sprzedał nieletniemu alkohol. Sprzedaż alkoholu nieletnim jest uznawana za przestępstwo przez 78% Polaków. 75% badanych jest zdania, że sprzedawcom, którzy sprzedają alkohol nieletnim należy odbierać koncesję. 64% jest jednocześnie przekonanych, że sprzedawców nie spotyka żadna kara. * TNS OBOP, badanie Omnimas, sierpień 2008, N=1005

3 Reakcja sprzedawcy na próbę zakupu alkoholu przez niepełnoletnich
Jak zdaniem Polaków zachowują się sprzedawcy w sytuacji próby zakupu alkoholu przez nieletnich? 56% sprzedawców nie prosi o okazanie dowodu tożsamości * TNS OBOP, badanie Omnimas, sierpień 2008, N=1005

4 W jaki sposób reagują Polacy będąc świadkami próby zakupu alkoholu przez nieletnich?
W SYTUACJI, GDY SPRZEDAWCA CHCE SPRZEDAĆ ALKOHOL NIELETNIEMU ZWYKLE REAGUJĘ ZWRÓCENIEM MU UWAGI 42% Polaków deklaruje, że zwraca uwagę sprzedawcy w sytuacji gdy ten chce sprzedać alkohol nieletniemu * TNS OBOP, badanie Omnimas, sierpień 2008, N=1005

5 Sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim w opinii samych sprzedawców *
76% sprzedawców przynajmniej raz na miesiąc spotyka się z sytuacją, gdy nieletni chce kupić alkohol. Do sprzedaży w takiej sytuacji przyznaje się zaledwie 1% sprzedawców … Niemal wszyscy badani sprzedawcy zgadzają się z koniecznością pytania o dowód osobisty: jedyny sposób upewnienia się co do wieku kupującego alkohol (61%) z uwagi na grożące konsekwencje prawne (22%) z pobudek moralnych („nie wolno rozpijać młodzieży”) – 14% * TNS OBOP, badanie „Sprzedawcy wobec problemu sprzedaży alkoholu nieletnim”, N=300, październik 2008

6 W jaki sposób niepełnoletni namawiają sprzedawcę do sprzedania alkoholu?
Sposoby związane z dowodem tożsamości 55% Sposoby związane z udawaniem starszego 24%

7 Znajomość przepisów prawa
88% sprzedawców twierdzi, że zna przepisy prawa, które regulują sprzedaż alkoholu i dotyczą sprzedaży osobom niepełnoletnim, ALE: im krótszy staż pracy, tym więcej niedoinformowanych sprzedawców w sklepach sprzedających głównie alkohol aż 34% respondentów przyznało się do nieznajomości przepisów ! 81% sprzedawców twierdzi, że w sklepie, w którym pracują istnieją zasady postępowania w sytuacji, gdy osoba niepełnoletnia prosi o alkohol - głównym zaleceniem jest sprawdzanie dowodu osobistego (49%), a w drugiej kolejności odmowa sprzedaży (42%). 90% badanych deklaruje poparcie dla kampanii edukacyjnych na temat niesprzedawania alkoholu nieletnim prowadzonych w sklepach * TNS OBOP, badanie „Sprzedawcy wobec problemu sprzedaży alkoholu nieletnim”, N=300, październik 2008

8 Statystyki Policji W 2008 roku Policja stwierdziła ponad 2 100 przestępstw z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z czego ponad 1 000 dotyczyło złamania zakazu sprzedaży lub podawania alkoholu małoletnim. W 2008 roku ponad nieletnich sprawców popełniło czyny karalne pod wpływem alkoholu. 3 150 osób poniżej 18 roku życia zostało doprowadzonych przez Policję do jednostek policji lub izb wytrzeźwień w celu wytrzeźwienia.

9 Edukacja na temat odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu
„Alkohol – nieletnim dostęp wzbroniony!” – kampania edukacyjna realizowana od 2003 roku przez ZPPP Browary Polskie i licznych partnerów w kolejnych edycjach projektu. W ubiegłoroczną kampanię, która zasięgiem objęła 50 tys. sklepów w Polsce włączyły się komendy Policji. „Pozory mylą, dowód” jest wspólną inicjatywą Komendy Głównej Policji i Związku Pracodawców Browary Polskie.

10 Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich
Jakie są cele kampanii? Zmiana zachowań sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim uświadomienie im konieczności sprawdzania dowodów tożsamości osób kupujących alkohol, jeśli mają wątpliwości co do ich pełnoletniości. Zwiększanie społecznej dezaprobaty na sprzedaż alkoholu nieletnim. Zmniejszenie dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich

11 Przekaz kampanii Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich.
Dorosły wygląd nie oznacza dojrzałości. Tylko dokładne sprawdzenie dowodu tożsamości przez sprzedawcę może potwierdzić pełnoletniość osoby, która chce kupić alkohol.

12 Dowody osobiste Od stycznia 2001 roku dowody osobiste wydawane są również osobom poniżej 18. roku życia i różnią się tylko datą ważności (wydawane na 5 lat). Dowody wydawane osobom niepełnoletnim wyglądają dokładnie tak samo, jak dowody wydawane osobom pełnoletnim. Dlatego tak ważne jest, aby sprzedawca dokładnie sprawdził datę urodzenia na dowodzie i datę ważności.

13 Przebieg kampanii Kampania realizowana w punktach sprzedaży w oparciu o materiały edukacyjne skierowane zarówno do sprzedawców, jaki i klientów sklepów: ulotka - przypomina sprzedawcom o zakazie sprzedaży alkoholu niepełnoletnim i konieczności sprawdzania dowodów tożsamości plakaty - przypominają klientom o zakazie sprzedaży alkoholu nieletnim i zachęcają ich do czynnej reakcji, jeśli taka sprzedaż ma miejsce naklejka – oznakowanie sklepu i komunikat dla kupujących: „alkohol jest sprzedawany tylko osobom pełnoletnim” Materiały będą dostarczane do sklepów przez funkcjonariuszy Policji. Kampania obejmie swym zasięgiem wszystkie województwa i będzie prowadzona w okresie wakacyjnym.

14 Plakaty

15 Ulotka

16 Naklejka

17 Symbol, który pojawia się w kampanii edukacyjnej zostanie również wykorzystany w reklamach produktów browarów zrzeszonych w ZPPP Browary Polskie. Będzie stałym elementem reklam telewizyjnych i kinowych (sukcesywnie wprowadzanym od lipca br.) Jest to kontynuacja inicjatywy wdrożonej przez przemysł piwowarski w marcu 2008, kiedy na puszkach i butelkach piwa pojawiło się oznakowanie „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu”.


Pobierz ppt "„Pozory mylą, dowód nie”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google