Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Buddyzm Monika Wąchała Chińskie katechezy, D. Klejnowski-Różycki (red.), Warszawa-Zabrze 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Buddyzm Monika Wąchała Chińskie katechezy, D. Klejnowski-Różycki (red.), Warszawa-Zabrze 2012."— Zapis prezentacji:

1 Buddyzm Monika Wąchała Chińskie katechezy, D. Klejnowski-Różycki (red.), Warszawa-Zabrze 2012

2 BUDDYZM

3 Bogaci czy biedni, ludzie martwi ą się o pieni ą dze; cierpi ą przez ubóstwo i cierpi ą przez bogactwo. Poniewa ż ich ż yciem kieruje chciwo ść, przeto nigdy nie s ą zadowoleni ani usatysfakcjonowani. Budda Gautama

4 Budda Gautama (563 –483 przed Chrystusem)

5 -Wędrowny filozof poszukujący prawdy; -W wieku 29 lat zrzeka się prawa do władzy politycznej; -Porzuca żonę i dzieci; -Staje się żebrakiem wędrującym z miejsca na miejsce w poszukiwaniu prawdy;

6 -Spędzając czas na medytacji doczekał się upragnionego oświecenia, które zapewnia mu tytuł Buddy; -Resztę życia spędza na podróżowaniu i nauczaniu filozofii, która w przyszłości ma zdobyć rzesze uczniów; - w 543 r. Budda osiąga stan nirwany; Nirwana - Nirwana - W buddyzmie jest to cel praktyki, polegającej na stosowaniu się do zaleceń ośmiostopniowej ścieżki, prowadzącej do wyzwolenia. Rozumiana jako ostateczne wyzwolenie z koła narodzin i śmierci poprzez zniszczenie trzech namiętności: pragnienia (raga), nienawiści (dwesza) i zaślepienia (moha).

7 Działał do 80 roku życia; - Działał do 80 roku życia; - już w III wieku przed Chr. protektor buddyzmu cesarz Asioka nawołuje do przestrzegania zasad Buddy;

8 Podstawowe założenia buddyzmu: Uznanie idei reinkarnacji, wg, której zbawienie polega na ostatecznej ucieczce od cyklu kolejnych wcieleń.

9 Centralną ideą myśli wschodniej jest koncepcja, wg, której źródłem wszelkiego zła jest Awidja (niewiedza); Rozważywszy z jednej strony, rygory – ascetyzmu, z drugiej zaś niczym nieposkromionego hedonizmu, jako skutecznych środków osiągnięcia wstrzemięźliwości i opanowania, Budda odrzucił oba, jako nieprzydatne do unicestwienia tego, co jest zasadniczym składnikiem ludzkiej natury: namiętności i pragnienia.

10 Cztery szlachetne prawdy: 1. Cierpienie jest powszechne. 2. Cierpienie jest wywołane przez pragnienie. 3. Usunięcie cierpienia oznacza usunięcie pragnienia. 4. Aby to osiągnąć, (czyli zakończyć proces wcieleń), trzeba podążyć pewną ścieżką.

11 Zapraszamy na krótki film pt. Buddyzm – droga ciszy i spokoju

12 Osiem kroków zaproponowanych przez Gaudamę (ośmioraka ścieżka): 1. Właściwa wiara; 2. Właściwe uczucia; 3. Właściwa mowa; 4. Właściwe postępowanie; 5. Właściwe życie 6. Właściwy wysiłek; 7. Właściwa pamięć 8. Właściwa medytacja

13 Buddyzm mówi, że osoba która stosuje się do powyższych zasad stanie się arhatem Arhat to osiągnięcie stanu buddy w tym życiu. Jest to osoba wyzwolona od ziemskich skalań i namiętności. Karma - oznacza dosłownie działanie. W tradycji buddyjskiej jest to doktryna relacji między działaniami a siłami. Każde działanie tworzy bowiem pewną siłę, która z kolei powoduje następne działania.

14 Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat.Jesteśmy tym, co o sobie myślimy. Wszystko, czym jesteśmy, wynika z naszych myśli. Naszymi myślami tworzymy świat. Budda (Siddhartha Gautama )

15 Dziękuję za uwagę

16 Monika Wąchała Buddyzm KONIEC Niniejsza prezentacja jest częścią książki: D. Klejnowski-Różycki (red.), Chińskie katechezy, Warszawa-Zabrze 2012 © by Sinicum © by Śląska Szkoła Ikonograficzna © by Katedra Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego


Pobierz ppt "Buddyzm Monika Wąchała Chińskie katechezy, D. Klejnowski-Różycki (red.), Warszawa-Zabrze 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google