Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Projekt – listopad 2009 Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010 - 2014 Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Projekt – listopad 2009 Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010 - 2014 Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje."— Zapis prezentacji:

1 1 Projekt – listopad 2009 Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010 - 2014 Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe 1 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy

2 2 Jest podstawowym instrumentem kształtującym politykę inwestycyjną miasta, zarówno w zakresie planowania, jak i realizacji, umożliwia zaciąganie wieloletnich zobowiązań finansowych, stanowi podstawę kształtowania budżetu na kolejne lata realizacji programów, stanowi podstawę do pozyskiwania środków z funduszy europejskich, stanowi podstawę polityki kredytowej miasta, stanowi istotny element do oceny ratingowej miasta. Wieloletni Program Inwestycyjny Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

3 3 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Uchwała nr XVIII/267/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2003 r., w której określone zostały założenia do tworzenia wieloletnich programów inwestycyjnych. Zarządzenie nr 3505/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji prac nad wieloletnimi programami inwestycyjnym m.st. Warszawy. Podstawa prawna WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

4 4 Przedłożenie przez Dzielnice m.st. Warszawy, jednostki miejskie i biura Urzędu m.st. Warszawy wniosków inwestycyjnych Merytoryczna ocena zgłoszonych zadań inwestycyjnych Konfrontacja wniosków inwestycyjnych z limitami wydatków na inwestycje na lata 2010-2014 określonymi przez Skarbnika m.st. Warszawy Prowadzenie analiz mających na celu wybór zadań najpilniejszych i możliwych do sfinansowania w okresie programowania Opracowanie projektu WPI stanowiącego element uchwały budżetowej Etapy prac nad WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

5 5 11 147 mln zł 8 055 mln zł Spółki strategiczne Budżet m.st. Warszawy (wydatki majątkowe) łącznie - 19 202 mln zł Wydatki w latach 2010 – 2014 z budżetu m.st. Warszawy i spółek strategicznych Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

6 6 Wydatki inwestycyjne latach 2010 – 2014: m.st. Warszawa – 10 995 mln zł spółki strategiczne – 8 055 mln zł RAZEM – 19 050 mln zł 4 096 4 159 3 526 2 075 5 194 Inwestycje w latach 2010 - 2014 m. st. Warszawy i spółek strategicznych Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

7 7 mln zł Łącznie w latach 2010 – 2014: 11 147 mln zł w tym wydatki inwestycyjne:10 995 mln zł Wydatki majątkowe m.st. Warszawy latach 2010 - 2014 Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

8 8 Ogółem wydatki na inwestycje w latach 2010 - 2014 10 995 mln zł (średniorocznie 2 199 mln zł) Zadania ogólnomiejskie 9 197 mln zł (średniorocznie 1 839 mln zł) Zadania dzielnicowe 1 798 mln zł (średniorocznie 360 mln zł) 84 %16 % Wydatki w podziale na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

9 9 Liczba zadań w latach 2010 -2014 ogółem 817 Zadania ogólnomiejskie 184 Zadania dzielnicowe 633 77 %23 % Liczba zadań w podziale na ogólnomiejskie i dzielnicowe Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

10 10 2004-2009 = plan 2010-2014 = projekt WPI Łącznie w latach 2010 – 2014: 10 995 mln zł Wydatki na inwestycje w latach 2004 - 2014 Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie 1 208 1 397 1 542 2 098 2 315 2 689 2 642 2 233 2 284 2 477 1 148 Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

11 11 2004-2008 = wykonanie; 2009 = plan; 2010-2014 = projekt WPI Łącznie w latach 2010 – 2014: 10 995 mln zł Wydatki na inwestycje w latach 2004 - 2014 Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie 965 967 1 217 1 699 2 315 2 689 2 642 2 233 2 284 2 079 1 148 Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

12 12 1.Program rozwoju drogownictwa 3 386 615 2.Program rozwoju transportu publicznego 4 628 116 3.Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 55 935 4.Program poprawy bezpieczeństwa publicznego 42 227 5.Program w zakresie sportu i rekreacji 366 987 6.Program pomocy społecznej 143 182 7.Program rozwoju instytucji kultury 517 337 8.Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami 485 892 9.Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej 114 204 10.Program rozwoju bazy edukacyjnej 495 655 11.Program opieki zdrowotnej 643 175 12.Program terenów zielonych 110 202 Wydatki w latach 2010 – 2014 łącznie na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe w podziale na programy branżowe (w tys. zł) Programy branżowe Projekt WPI Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

13 13 1.Program rozwoju drogownictwa 2.Program rozwoju transportu publicznego 3.Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami 4.Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 5.Program terenów zielonych 6.Program poprawy bezpieczeństwa publicznego 7.Program rozwoju bazy edukacyjnej 8.Program pomocy społecznej 9.Program opieki zdrowotnej 10.Program rozwoju instytucji kultury 11.Program w zakresie sportu i rekreacji 12.Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Wydatki w latach 2010 - 2014 na poszczególne programy branżowe Z podziałem na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe Projekt WPI Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

14 Wydatki w latach 2010 – 2014 na poszczególne programy branżowe Zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie 14 Projekt WPI Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

15 Wydatki w latach 2010 – 2014 na poszczególne programy branżowe Zadania ogólnomiejskie 15 Projekt WPI Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

16 Wydatki w latach 2010 – 2014 na poszczególne programy branżowe Zadania dzielnicowe 16 Projekt WPI Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

17 17 Wydatki na zadania własne dzielnic Wydatki na inwestycje dzielnicowe w latach 2010 - 2014 Wydatki na zadania dodatkowe Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

18 18 Inwestycje w latach 2010 -2014 w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe Zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: 4 590 mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 7 937 zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 1 587 zł Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: 6 404 mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 5 660 zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 1 132 zł

19 Inwestycje w latach 2010 -2014 w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy 19 Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe Zadania ogólnomiejskie Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: 3 917 mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 6 733 zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 1 355 zł Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: 5 280 mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 4 666 zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 933 zł

20 Inwestycje w latach 2010 -2014 w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy 20 Projekt WPI Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe Zadania dzielnicowe Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: 673 mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 1 163 zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 233 zł Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: 1 124 mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 994 zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach 2010-2014 na jednego mieszkańca: 199 zł

21 21 Wydatki wybranych spółek latach 2010 – 2014 łącznie: 6 777 mln zł Zamierzenia inwestycyjne wybranych spółek miejskich na lata 2010 - 2014 Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

22 22 Projekt planu wydatków majątkowych m. st. Warszawy w 2010 roku Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

23 23 mln PLN Projekt planu wydatków majątkowych m.st. Warszawy w 2010 roku Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Łącznie w 2010 r: 2 691 mln zł w tym wydatki inwestycyjne:2 689 mln zł Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

24 24 Projekt planu wydatków majątkowych m.st. Warszawy w 2010 roku Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

25 25 Zadania według programów branżowych – ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie 1.Program rozwoju drogownictwa 2.Program rozwoju transportu publicznego 3.Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami 4.Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 5.Program poprawy bezpieczeństwa publicznego 6.Program rozwoju bazy edukacyjnej 7.Program pomocy społecznej 8.Program opieki zdrowotnej 9.Program rozwoju instytucji kultury 10.Program w zakresie sportu i rekreacji 11.Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Projekt planu wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2010 roku Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

26 Projekt planu wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2010 roku 26 Zadania według programów branżowych – ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

27 27 Zadania ogólnomiejskie według programów branżowych 1.Program rozwoju drogownictwa 2.Program rozwoju transportu publicznego 3.Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami 4.Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 5.Program poprawy bezpieczeństwa publicznego 6.Program rozwoju bazy edukacyjnej 7.Program pomocy społecznej 8.Program opieki zdrowotnej 9.Program rozwoju instytucji kultury 10.Program w zakresie sportu i rekreacji 11.Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Projekt planu wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2010 roku Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

28 Projekt planu wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2010 roku 28 Zadania ogólnomiejskie według programów branżowych Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

29 29 Wyszczególnieniewydatki łącznie wydatki na zadania własne wydatki na zadania dodatkowe BEMOWO32 626 15728 067 9274 558 230 BIAŁOŁĘKA35 407 36732 757 3672 650 000 BIELANY26 148 76416 863 9949 284 770 MOKOTÓW68 129 41139 700 22928 429 182 OCHOTA31 840 00016 840 00015 000 000 PRAGA POŁUDNIE45 524 029 0 PRAGA PÓŁNOC29 522 95914 250 00015 272 959 REMBERTÓW8 453 810 0 ŚRÓDMIEŚCIE41 488 22622 588 22618 900 000 TARGÓWEK48 788 80528 808 80519 980 000 URSUS18 115 80312 806 3035 309 500 URSYNÓW71 775 00034 420 00037 355 000 WAWER31 580 50030 380 5001 200 000 WESOŁA20 410 00018 320 0002 090 000 WILANÓW38 284 39534 784 3953 500 000 WŁOCHY23 673 00020 252 0003 421 000 WOLA27 060 720 0 ŻOLIBORZ15 796 5684 696 56811 100 000 Projekt planu wydatków w roku 2010 na inwestycje dzielnicowe Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe Inwestycje dzielnicowe

30 Projekt planu wydatków w roku 2010 na inwestycje dzielnicowe 30 1.Program rozwoju drogownictwa 2.Program rozwoju transportu publicznego 3.Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami 4.Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej 5.Program terenów zielonych 6.Program rozwoju bazy edukacyjnej 7.Program pomocy społecznej 8.Program opieki zdrowotnej 9.Program rozwoju instytucji kultury 10.Program w zakresie sportu i rekreacji 11.Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Zadania dzielnicowe według programów branżowych Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe Inwestycje dzielnicowe

31 31 Projekt planu wydatków w roku 2010 na inwestycje dzielnicowe Zadania dzielnicowe według programów branżowych Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe Inwestycje dzielnicowe

32 32 Wydatki na zadania dodatkowe Wydatki na zadania własne dzielnic Projekt planu wydatków w roku 2010 na inwestycje dzielnicowe Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe Inwestycje dzielnicowe

33 Program rozwoju drogownictwa WPI 2010 – 2014: 3 387 mln zł Inwestycje w roku 2010: 1 187 mln zł 33 Wybrane zadania: Budowa Trasy Mostu Północnego Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta – A. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim. Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

34 Program rozwoju drogownictwa (cd.) 34 Wybrane zadania: Modernizacja Alei Jerozolimskich - zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

35 Program rozwoju transportu publicznego WPI 2010 – 2014: 4 628 mln zł Inwestycje w roku 2010: 223 mln zł 35 Wybrane zadania: Budowa II linii metra, w tym odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński Budowa parkingów strategicznych Parkuj i Jedź (Park&Ride) II etap Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

36 36 Wybrane zadania: Program budowy mieszkań komunalno - socjalnych realizowany w dzielnicach m.st. Warszawy Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami WPI 2010 – 2014: 486 mln zł Inwestycje w roku 2010: 141 mln zł Wizualizacje budynku przy ul. Gotarda (Mokotów) Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

37 Program rozwoju instytucji kultury WPI 2010 – 2014: 517 mln zł Inwestycje w roku 2010: 277 mln zł 37 Wybrane zadania: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

38 Program rozwoju instytucji kultury (cd.) 38 Wybrane zadania: Budowa Centrum Nauki Kopernik Muzeum Warszawskiej Pragi Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

39 39 Wybrane zadania: Budowa i modernizacja przedszkoli Budowa i modernizacja obiektów szkolnych budowa nowych szkół modernizacja istniejących obiektów szkolnych modernizacja boisk szkolnych budowa sal gimnastycznych termomodernizacja budynków Program rozwoju bazy edukacyjnej WPI 2010 – 2014: 496 mln zł Inwestycje w roku 2010: 191 mln zł Targówek Wesoła Bielany Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

40 40 Wybrane zadania: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących Budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 na terenie Dzielnicy Wilanów Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 na terenie Dzielnicy Włochy Program w zakresie sportu i rekreacji WPI 2010 – 2014: 367 mln zł Inwestycje w roku 2010: 297 mln zł Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

41 41 Wybrane zadania: Inwestycje dotyczące szpitali miejskich Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego Program opieki zdrowotnej WPI 2010 – 2014: 643 mln zł Inwestycje w roku 2010: 169 mln zł Szpital Inflancka Szpital Praski Szpital Św. Rodziny Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

42 42 Wybrane zadania: Modernizacja przychodni specjalistycznych Przychodnia SZPZLO Warszawa Bródno Przychodnia SZPZLO Warszawa Mokotów Przychodnia SZPZLO Warszawa Praga Północ Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej Program opieki zdrowotnej (cd.) SZPZLO Praga Północ SPZLO Warszawa Ursynów Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

43 43 Wybrane zadania: Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ochota Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej WPI 2010 – 2014: 114 mln zł Inwestycje w roku 2010: 44 mln zł Urząd Dzielnicy Ochota Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

44 44 Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Program pomocy spolecznej WPI 2010 – 2014: 143 mln zł Inwestycje w roku 2010: 74 mln zł Wybrane zadania: Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej Rozbudowa i modernizacja istniejących domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów zajmowanych przez te placówki Modernizacja domów dziecka wraz z zagospodarowaniem terenów zajmowanych przez te domy, Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy Budowa nowego żłobka w dzielnicy Ursus oraz adaptacja lokali i obiektów na żłobki Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

45 45 Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Program terenów zielonych WPI 2010 – 2014: 110 mln zł Inwestycje w roku 2010: 44 mln zł Wybrane zadania: Budowa i modernizacja parków na terenie dzielnic m.st. Warszawy Budowa Parku Górczewska na terenie Dzielnicy Bemowo Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką na terenie Dzielnicy Praga Południe Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" Modernizacja Ogrodu Krasińskich na terenie Dzielnicy Śródmieście Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski Budowa Parku Przy Bażantarni, Parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila), Parku "Lasek Brzozowy na terenie Dzielnicy Ursynów Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

46 46 Wybrane zadania: Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym: budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych rozbudowa miejskiego systemu monitoringu przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Program poprawy bezpieczeństwa publicznego WPI 2010 – 2014: 42 mln zł Inwestycje w roku 2010: 23 mln zł Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

47 47 Wybrane zadania: Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I Modernizacja Kanału Konotopa oraz budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 na terenie Dzielnicy Ursus, Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra na terenie Dzielnicy Bemowo Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej WPI 2010 – 2014: 56 mln zł Inwestycje w roku 2010: 12 mln zł Inwestycje 2010 Inwestycje 2010 Programy branżowe Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe

48 48 Dziękuję za uwagę Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Biuro Rozwoju Miasta Inwestycje ogólnomiejskie Programy branżowe Inwestycje dzielnicowe


Pobierz ppt "1 Projekt – listopad 2009 Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010 - 2014 Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google