Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata"— Zapis prezentacji:

1 Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata 2010 - 2014
Biuro Rozwoju Miasta 1 grudnia 2009 r. Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Projekt – listopad 2009 Programy branżowe 1

2 Wieloletni Program Inwestycyjny
Biuro Rozwoju Miasta Jest podstawowym instrumentem kształtującym politykę inwestycyjną miasta, zarówno w zakresie planowania, jak i realizacji, umożliwia zaciąganie wieloletnich zobowiązań finansowych, stanowi podstawę kształtowania budżetu na kolejne lata realizacji programów, stanowi podstawę do pozyskiwania środków z funduszy europejskich, stanowi podstawę polityki kredytowej miasta, stanowi istotny element do oceny ratingowej miasta. Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 2 2

3 Podstawa prawna WPI Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, zgodnie z którą uchwała budżetowa może określać, oprócz limitów wydatków na okres roku budżetowego, limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne. Uchwała nr XVIII/267/2003 Rady m.st. Warszawy z dnia 2 października 2003 r., w której określone zostały założenia do tworzenia wieloletnich programów inwestycyjnych. Zarządzenie nr 3505/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji prac nad wieloletnimi programami inwestycyjnym m.st. Warszawy. Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 3 3

4 Etapy prac nad WPI Biuro Rozwoju Miasta Przedłożenie przez Dzielnice m.st. Warszawy, jednostki miejskie i biura Urzędu m.st. Warszawy wniosków inwestycyjnych Merytoryczna ocena zgłoszonych zadań inwestycyjnych Konfrontacja wniosków inwestycyjnych z limitami wydatków na inwestycje na lata określonymi przez Skarbnika m.st. Warszawy Prowadzenie analiz mających na celu wybór zadań najpilniejszych i możliwych do sfinansowania w okresie programowania Opracowanie projektu WPI stanowiącego element uchwały budżetowej Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 4 4

5 Inwestycje dzielnicowe
Wydatki w latach 2010 – 2014 z budżetu m.st. Warszawy i spółek strategicznych Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Spółki strategiczne Projekt WPI 8 055 mln zł Programy branżowe Inwestycje spółek Budżet m.st. Warszawy (wydatki majątkowe) mln zł Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe łącznie mln zł 5 5

6 m. st. Warszawy i spółek strategicznych
Inwestycje w latach m. st. Warszawy i spółek strategicznych Biuro Rozwoju Miasta 5 194 Wieloletni Program Inwestycyjny 4 096 4 159 Wprowadzenie 3 526 Projekt WPI Programy branżowe 2 075 Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Wydatki inwestycyjne latach 2010 – 2014: m.st. Warszawa – mln zł spółki strategiczne – mln zł RAZEM – mln zł 6 6

7 Wydatki majątkowe m.st. Warszawy latach 2010 - 2014
Biuro Rozwoju Miasta mln zł Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Łącznie w latach 2010 – 2014: mln zł w tym wydatki inwestycyjne: mln zł 7 7

8 16 % 84 % Wydatki w podziale na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe
Biuro Rozwoju Miasta Ogółem wydatki na inwestycje w latach mln zł (średniorocznie mln zł) Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek 16 % 84 % Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Zadania dzielnicowe 1 798 mln zł (średniorocznie 360 mln zł) Zadania ogólnomiejskie 9 197 mln zł (średniorocznie mln zł) Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 8 8

9 77 % 23 % Liczba zadań w podziale na ogólnomiejskie i dzielnicowe
Biuro Rozwoju Miasta Liczba zadań w latach ogółem 817 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek 77 % 23 % Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Zadania dzielnicowe 633 Zadania ogólnomiejskie 184 Programy branżowe 9 9

10 Wydatki na inwestycje w latach 2004 - 2014
Biuro Rozwoju Miasta 2 689 2 642 Wieloletni Program Inwestycyjny 2 477 2 315 2 284 2 233 Wprowadzenie 2 098 Projekt WPI 1 542 1 397 Programy branżowe 1 208 1 148 Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe = plan = projekt WPI Łącznie w latach 2010 – 2014: mln zł 10 10

11 Wydatki na inwestycje w latach 2004 - 2014
Biuro Rozwoju Miasta 2 689 2 642 Wieloletni Program Inwestycyjny 2 315 2 284 2 233 Wprowadzenie 2 079 1 699 Projekt WPI Programy branżowe 1 217 967 1 148 965 Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe = wykonanie; = plan; = projekt WPI Łącznie w latach 2010 – 2014: mln zł 11 11

12 Programy branżowe Wydatki w latach 2010 – łącznie na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe w podziale na programy branżowe (w tys. zł) Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Program rozwoju drogownictwa Program rozwoju transportu publicznego Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Program poprawy bezpieczeństwa publicznego Program w zakresie sportu i rekreacji Program pomocy społecznej Program rozwoju instytucji kultury Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Program rozwoju bazy edukacyjnej Program opieki zdrowotnej Program terenów zielonych Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 12 12

13 Wydatki w latach 2010 - 2014 na poszczególne programy branżowe
Z podziałem na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe Biuro Rozwoju Miasta Program rozwoju drogownictwa Program rozwoju transportu publicznego Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Program terenów zielonych Program poprawy bezpieczeństwa publicznego Program rozwoju bazy edukacyjnej Program pomocy społecznej Program opieki zdrowotnej Program rozwoju instytucji kultury Program w zakresie sportu i rekreacji Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres kołowy wydatki w branżach w % Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 13

14 Wydatki w latach 2010 – 2014 na poszczególne programy branżowe
Zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres kołowy wydatki w branżach w % Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 14

15 Wydatki w latach 2010 – 2014 na poszczególne programy branżowe
Zadania ogólnomiejskie Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres kołowy wydatki w branżach w % Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 15

16 Wydatki w latach 2010 – 2014 na poszczególne programy branżowe
Zadania dzielnicowe Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres kołowy wydatki w branżach w % Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 16

17 Wydatki na inwestycje dzielnicowe w latach 2010 - 2014
Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Wydatki na zadania dodatkowe Wydatki na zadania własne dzielnic 17 17

18 w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy
Inwestycje w latach w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: mln zł Wprowadzenie Projekt WPI Planowane nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: zł Planowane nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: zł Programy branżowe Inwestycje spółek Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: zł Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie 18 18

19 w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy
Inwestycje w latach w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: mln zł Wprowadzenie Projekt WPI Planowane nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: zł Planowane nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: zł Programy branżowe Inwestycje spółek Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: 933 zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: zł Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania ogólnomiejskie 19 19

20 w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy
Inwestycje w latach w podziale na prawobrzeżną i lewobrzeżną część Warszawy Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: mln zł Planowane nakłady WPI w latach 2010 – 2014: 673 mln zł Wprowadzenie Projekt WPI Planowane nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: 994 zł Planowane nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: zł Programy branżowe Inwestycje spółek Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: 199 zł Planowane średnioroczne nakłady WPI w latach na jednego mieszkańca: 233 zł Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania dzielnicowe 20 20

21 Zamierzenia inwestycyjne wybranych spółek miejskich
na lata Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Wydatki wybranych spółek latach 2010 – 2014 łącznie: mln zł 21 21

22 Projekt planu wydatków majątkowych m. st. Warszawy w 2010 roku
Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 22 22

23 Projekt planu wydatków majątkowych m.st. Warszawy w 2010 roku
mln PLN Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Łącznie w 2010 r: mln zł w tym wydatki inwestycyjne: mln zł 23 23

24 Projekt planu wydatków majątkowych m.st. Warszawy w 2010 roku
Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 24 24

25 Projekt planu wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2010 roku
Biuro Rozwoju Miasta Program rozwoju drogownictwa Program rozwoju transportu publicznego Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Program poprawy bezpieczeństwa publicznego Program rozwoju bazy edukacyjnej Program pomocy społecznej Program opieki zdrowotnej Program rozwoju instytucji kultury Program w zakresie sportu i rekreacji Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania według programów branżowych – ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie 25 25

26 Projekt planu wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2010 roku
Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania według programów branżowych – ogólnomiejskie i dzielnicowe łącznie 26 26

27 Projekt planu wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2010 roku
Biuro Rozwoju Miasta Program rozwoju drogownictwa Program rozwoju transportu publicznego Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Program poprawy bezpieczeństwa publicznego Program rozwoju bazy edukacyjnej Program pomocy społecznej Program opieki zdrowotnej Program rozwoju instytucji kultury Program w zakresie sportu i rekreacji Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania ogólnomiejskie według programów branżowych 27 27

28 Projekt planu wydatków inwestycyjnych m.st. Warszawy w 2010 roku
Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania ogólnomiejskie według programów branżowych 28 28

29 Projekt planu wydatków w roku 2010 na inwestycje dzielnicowe
Biuro Rozwoju Miasta Wyszczególnienie wydatki łącznie wydatki na zadania własne wydatki na zadania dodatkowe BEMOWO BIAŁOŁĘKA BIELANY MOKOTÓW OCHOTA PRAGA POŁUDNIE PRAGA PÓŁNOC REMBERTÓW ŚRÓDMIEŚCIE TARGÓWEK URSUS URSYNÓW WAWER WESOŁA WILANÓW WŁOCHY WOLA ŻOLIBORZ Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 29 29

30 Projekt planu wydatków w roku 2010 na inwestycje dzielnicowe
Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Program rozwoju drogownictwa Program rozwoju transportu publicznego Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej Program terenów zielonych Program rozwoju bazy edukacyjnej Program pomocy społecznej Program opieki zdrowotnej Program rozwoju instytucji kultury Program w zakresie sportu i rekreacji Program usprawniania funkcjonowania administracji publicznej Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania dzielnicowe według programów branżowych 30 30

31 Projekt planu wydatków w roku 2010 na inwestycje dzielnicowe
Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Zadania dzielnicowe według programów branżowych 31 31

32 Projekt planu wydatków w roku 2010 na inwestycje dzielnicowe
Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Wydatki na zadania dodatkowe Wydatki na zadania własne dzielnic 32 32

33 Program rozwoju drogownictwa
Program rozwoju drogownictwa WPI 2010 – 2014: mln zł Inwestycje w roku 2010: mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Budowa Trasy Mostu Północnego Przebudowa (rozbudowa) ul. Modlińskiej od Mostu Grota Roweckiego do granicy miasta – A. odcinek od Mostu Grota Roweckiego do mostu nad Kanałem Żerańskim. Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 33 33

34 Program rozwoju drogownictwa (cd.)
Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Modernizacja Alei Jerozolimskich - zadanie III - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa Budowa Trasy Świętokrzyskiej na odc. od ul. Wybrzeże Szczecińskie do ul. Zabranieckiej Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta Budowa Al. Rzeczypospolitej od Al. Wilanowskiej do ul. Płaskowickiej - bis Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 34 34

35 Program rozwoju transportu publicznego
WPI 2010 – 2014: mln zł Inwestycje w roku 2010: 223 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Budowa II linii metra, w tym odcinek centralny: od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” („Park&Ride”) II etap Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 35 35

36 Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami WPI 2010 – 2014: 486 mln zł Inwestycje w roku 2010: 141 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Program budowy mieszkań komunalno - socjalnych realizowany w dzielnicach m.st. Warszawy Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Wizualizacje budynku przy ul. Gotarda (Mokotów) Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 36 36

37 Program rozwoju instytucji kultury
WPI 2010 – 2014: 517 mln zł Inwestycje w roku 2010: 277 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 37 37

38 Program rozwoju instytucji kultury (cd.)
Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Budowa Centrum Nauki Kopernik Muzeum Warszawskiej Pragi Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 38 38

39 Program rozwoju bazy edukacyjnej
WPI 2010 – 2014: 496 mln zł Inwestycje w roku 2010: 191 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Budowa i modernizacja przedszkoli Budowa i modernizacja obiektów szkolnych budowa nowych szkół modernizacja istniejących obiektów szkolnych modernizacja boisk szkolnych budowa sal gimnastycznych termomodernizacja budynków Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Targówek Wesoła Bielany 39 39

40 Program w zakresie sportu i rekreacji
WPI 2010 – 2014: 367 mln zł Inwestycje w roku 2010: 297 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Łazienkowskiej 1/3 w Warszawie wraz z modernizacją i rozbudową stadionu piłkarskiego oraz obiektów towarzyszących Budowa obiektów: pływalni, hali sportowej wraz z parkingiem podziemnym przy ZS nr 79 ul. Wiertnicza 26 na terenie Dzielnicy Wilanów Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego Okęcie przy Zespole Szkół przy ul. Gładkiej 16 na terenie Dzielnicy Włochy Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 40 40

41 Program opieki zdrowotnej
WPI 2010 – 2014: 643 mln zł Inwestycje w roku 2010: 169 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Inwestycje dotyczące szpitali miejskich Modernizacja i rozbudowa Szpitala "Inflancka„ Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny Przebudowa wraz z rozbudową Szpitala Praskiego Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Bielańskiego Modernizacja i rozbudowa Szpitala Św. Zofii Rozbudowa i modernizacja Warszawskiego Szpitala dla Dzieci Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Szpital Inflancka Szpital Praski Szpital Św. Rodziny 41 41

42 Program opieki zdrowotnej (cd.)
Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Modernizacja przychodni specjalistycznych Przychodnia SZPZLO Warszawa Bródno Przychodnia SZPZLO Warszawa Mokotów Przychodnia SZPZLO Warszawa Praga Północ Rozbudowa i modernizacja Przychodni SPZLO Warszawa Ursynów Budowa przychodni przy ul. Cegielnianej Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe SPZLO Warszawa Ursynów SZPZLO Praga Północ Programy branżowe 42 42

43 Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej
WPI 2010 – 2014: 114 mln zł Inwestycje w roku 2010: 44 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy Ochota Budowa i rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu m.st. Warszawy Adaptacja budynku przy ul. Sandomierskiej 12 na potrzeby Biura Geodezji i Katastru Modułowy system zarządzania Urzędem m.st. Warszawy Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS) Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe Urząd Dzielnicy Ochota 43 43

44 Program pomocy spolecznej
WPI 2010 – 2014: 143 mln zł Inwestycje w roku 2010: 74 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Budowa wielofunkcyjnego Centrum dla osób z chorobą Alzheimera wraz z modernizacją Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nowoursynowskiej Rozbudowa i modernizacja istniejących domów pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenów zajmowanych przez te placówki Modernizacja domów dziecka wraz z zagospodarowaniem terenów zajmowanych przez te domy, Modernizacja żłobków na terenie m.st. Warszawy Budowa nowego żłobka w dzielnicy Ursus oraz adaptacja lokali i obiektów na żłobki Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 44 44

45 Program terenów zielonych
WPI 2010 – 2014: 110 mln zł Inwestycje w roku 2010: 44 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Budowa i modernizacja parków na terenie dzielnic m.st. Warszawy Budowa Parku Górczewska na terenie Dzielnicy Bemowo Parkowe i rekreacyjno-sportowe urządzenie terenu wraz ze sztucznym lodowiskiem pomiędzy ulicami: Majdańską, Kruszewskiego, Krypską i Stocką na terenie Dzielnicy Praga Południe Parkowe urządzenie terenu nad jeziorkiem "Balaton" Modernizacja Ogrodu Krasińskich na terenie Dzielnicy Śródmieście Modernizacja zieleńca Plac Grzybowski Budowa Parku Przy Bażantarni, Parku im. Kozłowskiego (obok kopy Cwila), Parku "Lasek Brzozowy” na terenie Dzielnicy Ursynów Zagospodarowanie Parku im. E. Szymańskiego - modernizacja parku Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 45 45

46 Program poprawy bezpieczeństwa publicznego
WPI 2010 – 2014: 42 mln zł Inwestycje w roku 2010: 23 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Budowa Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania m.st. Warszawy (ZSKiR), w tym: budowa systemów informatycznych i telekomunikacyjnych rozbudowa miejskiego systemu monitoringu przebudowa i adaptacja pomieszczeń oraz wykonanie instalacji technicznych Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 46 46

47 Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
WPI 2010 – 2014: 56 mln zł Inwestycje w roku 2010: 12 mln zł Biuro Rozwoju Miasta Wybrane zadania: Zagospodarowanie nadbrzeży Wisły - etap I Modernizacja Kanału Konotopa oraz budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Al. Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 na terenie Dzielnicy Ursus, Renowacja zbiornika wodnego Glinianki Sznajdra na terenie Dzielnicy Bemowo Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 47 47

48 Dziękuję za uwagę 48 Biuro Rozwoju Miasta Wieloletni Program
Inwestycyjny Wprowadzenie Projekt WPI Programy branżowe Inwestycje spółek Inwestycje 2010 Animacja - wykres słupkowy Inwestycje ogólnomiejskie Inwestycje dzielnicowe Programy branżowe 48 48


Pobierz ppt "Wieloletni Program Inwestycyjny m.st. Warszawy na lata"

Podobne prezentacje


Reklamy Google