Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa wartości przedsiębiorstwa przez restrukturyzację operacyjną, strukturalną i kapitałową – analiza przypadku Dr Marek Roman – Dyrektor Generalny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa wartości przedsiębiorstwa przez restrukturyzację operacyjną, strukturalną i kapitałową – analiza przypadku Dr Marek Roman – Dyrektor Generalny."— Zapis prezentacji:

1

2 Budowa wartości przedsiębiorstwa przez restrukturyzację operacyjną, strukturalną i kapitałową – analiza przypadku Dr Marek Roman – Dyrektor Generalny Grupy Firm Doradczych EVIP Dr Anita Doroba – Project Manager w EVIP Capital

3 Wartość przedsiębiorstwa dla... akcjonariusza, wierzyciela, potencjalnego inwestora... BIZNES - DŁUG = WARTOŚĆ

4 Budowa wartości grupy kapitałowej Restrukturyzacja i budowa wartości Grupy Kapitałowej: Tworzenie struktury zgodnej z przebiegiem procesów i łańcuchem wartości dodanej; Układ centrów alokacji wartości (SBU) i linii biznesowych; Alokacja kosztów, zysków i długów; Restrukturyzacja aktywów finansowych; Budowa sytemu zarządzania.

5 Restrukturyzacja przedsiębiorstwa producenta surowców i półproduktów – Analiza przypadku Geneza restrukturyzacji Spółki: Restrukturyzacja Grupy Kapitałowej, w której działała Spółka: Restrukturyzacja majątkowa i kapitałowa - planowana sprzedaż Spółki inwestorowi branżowemu połączona z restrukturyzacją zobowiązań; Restrukturyzacja finansowa – spłata zadłużenia Holdera ze środków uzyskanych ze sprzedaży Spółki; Cel restrukturyzacji: Przywrócenie płynności finansowej Grupy Kapitałowej;

6 Spółka przed restrukturyzacją Sytuacja wyjściowa – działalność Spółki: Działalność operacyjna prowadzona w pięciu centrach: stalownia, 2 walcownie wyrobów długich (prętów grubych oraz średnich i drobnych), 2 walcownie wyrobów płaskich (blach grubych i cienkich); Dobra pozycja rynkowa i oferta produktowa, wiodąca pozycja w niektórych asortymentach - głównie stali jakościowych, strategiczne znaczenie wyrobów walcowni blach grubych; Spółka będąca dostawcą półproduktów do innych spółek Grupy Kapitałowej;

7 Spółka przed restrukturyzacją Sytuacja wyjściowa – majątek i finanse: Przestarzały majątek produkcyjny – akceptowalny, choć mało nowoczesny poziom technologii jedynie w stalowni i walcowni prętów grubych oraz - nieco gorszy- w walcowni blach grubych; Nie w pełni wykorzystane zdolności produkcyjne (ok. 70%); Bardzo zła sytuacja finansowa; systematycznie występujące straty, trwały brak rentowności, brak płynności finansowej, zadłużenie przekraczające wartość majątku; Wysokie zadłużenie zarówno z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, jak i cywilnoprawnych; Bardzo duże obciążenie majątku zastawami i hipotekami;

8 Spółka przed restrukturyzacją Problem: Z powodu wysokiego zadłużenia bardzo niska wycena przedsiębiorstwa; Większość zobowiązań stanowią zobowiązania publicznoprawne - ograniczony dostęp do pomocy publicznej; Zbyt duża dywersyfikacja połączona z silnymi powiązaniami biznesowymi z innymi spółkami grupy kapitałowej przeszkodą w pozyskaniu inwestora branżowego;

9 Podejście do restrukturyzacji w kategoriach budowy wartości Rozwiązanie problemu: Przedefiniowanie podejścia do restrukturyzacji: budowa wartości jako główny cel restrukturyzacji: Analiza łańcucha budowy wartości i restrukturyzacja organizacyjna – centra alokacji wartości dla potencjalnego inwestora lub inwestorów; Restrukturyzacja i alokacja zobowiązań jako jeden z wielu czynników budowy wartości;

10 Sprzedaż tony 12345678 Klasa stali Sprzedaż (ilościowo) Długie grube Długie drobne Płaskie grube Płaskie cienkie

11 Sprzedaż tys. zł 12345678 Klasa stali Sprzedaż (wartościowo) Długie grube Długie drobne Płaskie grube Płaskie cienkie

12 Marże 0 tys. zł 12345678 Klasa stali Marża pokrycia kosztów zmiennych Długie grube Długie drobne Płaskie grube Płaskie cienkie

13 Marże 0 tys. zł 12345678 Klasa stali Marża po kosztach wydziałowych Długie grube Długie drobne Płaskie grube Płaskie cienkie

14 Schemat przepływów materiałowych w Spółce 82,20% Blachy grube14,2% 19,3 3,3% Kęsy 83,3% 80,60%81,54% Blachy cienkie4,2% 7% 80,60% 88% 91,60% Pręty grube55,9% 12% 91,10% Pręty średnie i drobne12,7% Wlewki9,7% Piec łukowy Linia wlewków Walcownia blach grubych Walcownia blach cienkich 18% COS Walcownia prętów grubych Walcownia średniodrobna

15 Źródła wartości przedsiębiorstwa 5 4 3 2 1 Kierownictwo Produkt/usługa Pozycja rynkowa Procesy Finansowanie

16 Procesowe podejście do budowy wartości dodanej Maksymalizacja wartości Zmiana podejścia do przedsiębiorstwa z podejścia funkcjonalnego na podejście procesowe Określenie wartości dodanej dla każdej fazy procesu Określenie kosztu tworzenia wartości dodanej w każdej fazie Zidentyfikowanie potrzeb klienta Określenie rynku docelowego Stworzenie oferty produktu Wytworzenie produktu Dostarczenie produktu Klientowi Zaspokojenie potrzeb klienta Obsługa Klienta

17 Wnioski z analizy Ciągi wartości dodanej prowadzą do różnych grup odbiorców, co strategicznie umożliwia wydzielenie różnych linii biznesowych - Możliwa sprzedaż poszczególnych części przedsiębiorstwa; Istnieją rezerwy na osiągnięcie rentowności bez inwestycji: zaniechanie produkcji w nierentownych klasach 1-4, w których Spółka nie jest konkurencyjna; zaniechanie produkcji walcowni średniodrobnej i walcowni blach cienkich; Inwestycje umożliwią zwiększenie konkurencyjności i dalszą poprawę rentowności ;

18 Koncepcja restrukturyzacji Podstawowym założeniem restrukturyzacji jest budowa wartości poprzez: Wydzielenie, na bazie zasobów niezbędnych do prowadzenia rentownej produkcji, zorganizowanych, zdrowych części przedsiębiorstwa w spółki: Nowa Spółka Hutnicza (stalownia, walcownia wyrobów długich grubych), Walcownia Blach Grubych; Zwiększenie wydajności produkcji w wydzielonych spółkach i wybranych asortymentach i klasach; Zwiększenie wykorzystania zdolności poprzez pozyskanie nowych odbiorców; Zaniechanie pozostałej produkcji i likwidacja związanej z nią części przedsiębiorstwa.

19 Nowa Spółka Hutnicza i Walcownia Blach Grubych Schemat przepływów materiałowych po restrukturyzacji: Kęsiska płaskie Kęsy Pręty grube Wlewki COS Piec łukowy Linia wlewków Walcownia prętów grubych Walcownia blach grubych Blachy grube

20 Koncepcja restrukturyzacji Wartość aktywówWartość pasywówWartość nowego przedsiębiorstwa Zdrowe przedsiębiorstwo Aktywa zbywane Dług do spłaty ze zbywanych aktywów Dług do umorzenia Wartość długu Kapitały Wartość przedsiębiorstwa Dług przenoszony na zdrowe przedsiębiorstwo Dług do konwersji Wartość zdrowych aktywów

21 Koncepcja restrukturyzacji – dalsze niezbędne działania: Wyrażenie zgody przez wierzycieli na przeniesienie majątku produkcyjnego na nowe podmioty – zabezpieczenie roszczeń; Likwidacja zbędnego majątku produkcyjnego; Restrukturyzacja zatrudnienia związanego z nie wydzielonymi częściami przedsiębiorstwa; Spłata części zadłużenia Spółki ze środków pochodzących np. ze sprzedaży likwidowanych środków trwałych lub dzierżawy hal produkcyjnych i terenu;

22 Koncepcja restrukturyzacji – Ostateczny efekt Osiągnięcie wzrostu wartości wydzielonych spółek Nowa Spółka Hutnicza i Walcowania Blach Grubych; Pozyskanie inwestorów finansowych lub branżowych dla wydzielonych Spółek; Uzyskanie satysfakcjonujących wpływów ze sprzedaży udziałów inwestorom; Spłata zadłużenia wobec wierzycieli uczestniczących w restrukturyzacji; Zachowanie strategicznych powiązań handlowych ze spółkami na warunkach zagwarantowanych w umowach sprzedaży udziałów – korzyści ze stabilnej sytuacji dostawcy i poprawy jakości dostaw dzięki inwestycjom nowych właścicieli;

23 Podsumowanie Budowa wartości biznesu nadrzędnym celem procesu restrukturyzacji; Ocena efektów planowanych działań w kategoriach budowy wartości prowadzi do najefektywniejszego rozwiązania innych problemów (np. braku płynności finansowej, zbędnych aktywów, nierentownej produkcji); Kryterium wzrostu wartości w procesie restrukturyzacji niezbędnym warunkiem trwałości jego efektów.


Pobierz ppt "Budowa wartości przedsiębiorstwa przez restrukturyzację operacyjną, strukturalną i kapitałową – analiza przypadku Dr Marek Roman – Dyrektor Generalny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google