Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie maszynopisem w wydawnictwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie maszynopisem w wydawnictwie"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie maszynopisem w wydawnictwie
Wydawca Zarządzanie maszynopisem w wydawnictwie Cpryright: Wojciech Karwacki

2 Opis funkcjonalności programu Wydawca
Program Wydawca, jego algorytm i funkcjonalność zostały stworzone na podstawie dziesięcioletniego doświadczenia w zarządzaniu Wydawnictwem Ossolineum przez jego wieloletniego dyrektora Wojciecha Karwackiego. Program ten realizuje wszystkie zadania jakie pojawiają się przed małymi i dużymi wydawnictwami w zakresie planowania oferty wydawniczej i kontroli jej realizacji. Dzięki programowi możemy ; - przygotowywać umowy autorskie i nadawać numery ISBN, - tworzyć plany wydawnicze z uwzględnieniem ponoszonych wydatków, związanych bezpośrednio z publikacjami, - kontrolować przebieg prac redakcyjnych od momentu pojawienia się oferty aż do odbioru książki z drukarni - wykonywać kalkulacje książek - rozliczać należne autorom honoraria, archiwizować całą dokumentację wydawanych książek bez konieczności drukowania stosów papieru, - archiwizować oferty, maszynopisy jak i wydane książki,

3 W części górnej ekranu wyświetlane są zawartości tek
W części dolnej ekranu wyświetlane są dane konkretnego tytułu Ekran podzielony jest na dwie części. Górna część ekranu pokazuje nam tytuły, jakie znajdują się w danej tece, natomiast dolna część pokazuje informacje dotyczące konkretnego, wybranego tytułu.

4 Możemy wybrać interesującą nas tekę:
Ofert (propozycje wydawnicze) Plan wydawniczy(teka zawartych umów) Produkcja ( książki skierowane do redakcji lub druku) Produkcja zakończona( książki wydane znajdujące się w sprzedaży Archiwum(książki wydane których nakład został sprzedany) Oferty odrzucone (archiwum ofert które nie zostały przyjęte do planu) Wszystkie propozycje Ikony na pasku nawigacyjnym pozwalają na ; założenie lub edytowanie nowej teczki tytułu, ustaleniu statusu książki, automatyczne nadawanie numer ISBN, wydrukowanie raportów, wybranie teki lub wyszukanie konkretnego tytułu.

5 W zakładce Info możemy zamieszczać różne informacje o książce, jej opis, uwagi itp..
Pasek nawigacji dolnej części ekranu zawiera zakładki związane z gromadzeniem szczegółowych danych książki.

6 W zakładce Osoby/firmy podajemy wszystkie dane osób związanych z publikacją
Okno dialogowe wpisywania danych z umowy niezbędnych do rozliczenia honorarium Po podpisaniu umowy autorskiej, wprowadzamy wszystkie dane z umowy ( nakład, progi rozliczeń, stawki procentowe, wielkość opłaty za arkusz, wielkość opłaty ryczałtowej), niezbędne do obliczenia należnego honorarium

7 W zakładce Przebieg prac archiwizujemy informacje związane z terminami prac redakcyjnych
W zakładce Przebieg prac najpierw wprowadzamy planowane terminy prac. W miarę realizacji, program automatycznie zapisuje daty rozpoczęcia i zakończenia danej czynności. Program ma funkcję przypominania o nadchodzących terminach lub terminach przekroczonych. Może wysyłać maile na adres prezesa lub osoby odpowiedzialnej za kontrole terminów.

8 W zakładce Właściwości wpisujemy dane związane z parametrami technicznymi wydawanej książki
Okno dialogowe wpisywana danych właściwości książki Właściwości książki są danymi, które możemy zamieścić w umowie z drukarnią jako parametry techniczne lub niektóre dane wykorzystać w opisach książki zamieszczanych w katalogu lub na portalach internetowych.

9 Zakładka Kalkulacje pozwala na wykonanie i zarchiwizowanie kalkulacji, planowanej do wydania książki
Okno dialogowe wykonywania kalkulacji Wykonując kalkulację książki, musimy podać koszty poszczególnych prac redakcyjnych, a następnie w zakładkach okna dialogowego (Licencja, Tłumaczenie, Grafik) warunki umów: progi nakładów, stawki procentowe lub arkuszowe, wielkość opłaty ryczałtowej. Program oblicza koszt całkowity nakładu i może obliczyć koszt jednostkowy publikacji

10 Zakładka rozliczenia pozwala na rozliczenie należnych autorom honorariów, na podstawie sprzedaży
Okno dialogowe- raport obliczenia należnych autorom wynagrodzeń. Program może pobierać dane o sprzedaży, z przygotowanego w exelu raportu z programu finansowego lub magazynowego i na tej podstawie obliczyć wielkość należnego autorom honorarium do wypłaty. W wersji rozszerzonej, program oblicza również jaki podatek należy przekazać do Urzędu Skarbowego.

11 Za pośrednictwem folderu Pliki program prowadzi archiwizacje dokumentów.
W folderze Pliki możemy umieszczać wszystkie dokumenty, jak skany podpisanej umowy, korespondencja, recenzje, maszynopis, zdjęcia, pliki w PDF itp.

12 Raport harmonogramu prac
W folderze plik znajdują się pomocne wydawcy informacje jak normy i cennik prac redakcyjnych, wzory umów, Ustawa o prawie autorskim. Stworzona w programie baza danych pozwala na drukowanie różnych raportów, według potrzeb wydawców. W standardowym wyposażeniu program drukuje plan wydawniczy na dany okres, harmonogram prac, raport zawartych umów, zbiorcze zestawienie honorariów dla autorów konkretnej publikacji. Raport listy umów

13 czas, nerwy i pieniądze. Program Wydawca pozwala zaoszczędzić:
Wartości tak bardzo oczekiwane w branży wydawniczej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o programie lub obejrzeć jego prezentację skontaktuj się z: Portalem Księgarskim tel : lub Wojciechem Karwackim tel :


Pobierz ppt "Zarządzanie maszynopisem w wydawnictwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google