Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium Przypadku (case study)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium Przypadku (case study)"— Zapis prezentacji:

1 Studium Przypadku (case study)
Lukasz Malinowski Marcin Michalak

2 Początki metody 1908 Powstanie Harvard Business School.
Jednym z elementów nowych technik nauczania, jakie pojawiły się wówczas, były tzw. studia przypadku - case studies.

3 Definicja Metoda polegająca na  wykorzystaniu w nauczaniu tzw. „przypadków" tj. opisanych przykładów i szczegółowych problemów, przed którymi stanęły przedsiębiorstwa. Rozwiązywanie przypadku polega na proponowaniu alternatywnych rozwiązań problemu.

4 Klasy Case Studies AUTOTELICZNE STUDIUM PRZYPADKU
Badanie prowadzimy dla lepszego zrozumienia, opisania danego przypadku, który jest ważny ze względu na jego unikalność. Celem tego badania jest opis a nie budowa teorii. INSTRUMENTALNE STUDIUM PRZYPADKU Analizuje się przypadek po to by zilustrować ogólne zjawisko, problem lub np. sytuację. Pozwala zrozumieć więcej niż pojedynczy przypadek. Analiza ta pełni funkcję pomocniczą. WIELOKROTNE STUDIA PRZYPADKÓW W ramach jednego procesu badawczego analizuje się serię przypadków, a celem jest porównanie i sformułowanie teoretycznych uogólnień.

5 Jak stworzyć studium przypadku?
Cel jaki ma przynieść rozwiązanie danego przypadku. Zebranie niezbędnych danych. Oparcie się na przeprowadzonych badaniach. Wykorzystanie z dostępnych baz danych publikacji, opracowań. Intuicja i doświadczenie. Stylistyka i estetyka. Nota trenerska. Test.

6 Najczęściej popełniane błędy.
Nudne materiały. Używanie branżowego żargonu. Używanie niezrozumiałych skrótów. Zbyt abstrakcyjny, wysublimowany język. Zbyt długie wielokrotnie złożone zdania. Strona bierna, zbyt długie akapity. Pisanie o pisaniu. Używanie przymiotników wartościujących. Przesycenie danymi.

7 Zalety Stosowania Rozwija umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia. Uczy: Współpracy w grupie. Wydawania opinii. Podejmowania decyzji. Rzeczowej argumentacji. Działania w sytuacjach kryzysowych. Uzmysławia związek między teorią a praktyką.

8 Monograficzne badanie społeczności lokalnych
Przykład I Monograficzne badanie społeczności lokalnych

9 Cechy charakterystyczne.
Wybór obiektu ze względu na jego niepowtarzalny charakter. Ujęcie jakościowe. Konieczność wejścia w badaną grupę. Konieczność dłuższego przebywania w terenie. Badamy teraźniejszość poszukując historycznych uwarunkowań. Poprzez analizę indywidualną jednostek tworzy się spójny obraz całej zbiorowości.

10 Przypadek firmy Polgips.
Przykład II Przypadek firmy Polgips.

11 Ramy Organizacyjne. Rodzinne przedsiębiorstwo budowlano-montażowe zatrudniające 50 pracowników. Omawiany przypadek dotyczy strategicznych problemów w zakresie zarządzania.

12 Dane podstawowe. Historia firmy.
Problemy związane z poszerzaniem zakresu działalności. Nowa struktura organizacyjna. Informacje dotyczące rynku na którym działa Polgips.

13 Problem i Zadania. Problemy: Zadania: Etos firmy. Postawy menadżerów.
Potrzeba profesjonalizacji a oparcie na doświadczeniu dotychczasowych pracowników. Zadania: Dokonaj wyboru strategii marketingowej i uzasadnij ją. Jakie widzisz silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia jej realizacji ? (zarówno w wymiarze ekonomicznym jak i personalnym). Jakie działania marketingowe podejmiesz w ramach realizacji tej strategii ?

14 Studium Przypadku Koniec


Pobierz ppt "Studium Przypadku (case study)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google