Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MÓWIENIE PRAWDY SAMEMU SOBIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MÓWIENIE PRAWDY SAMEMU SOBIE"— Zapis prezentacji:

1 MÓWIENIE PRAWDY SAMEMU SOBIE

2 I. Bóg mnie kocha .

3 Co mówi do nas św. Jan 1J 2,12-17 Piszę do was Dzieci
 - dostępujecie odpuszczenia grzechów ze względu na Jego imię  - znacie Ojca Młodzi  -zwyciężyliście Złego - że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego Ojcowie -poznaliście Tego, który jest od początku - poznaliście Tego, który jest od początku

4 Aż dojdziemy……. Ef4,13-15 aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa. [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu. Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi. 

5 Ja, jakim stworzył mnie Bóg ? Dał mi ciało, duszę i z emocjami.

6 Moje serce w ujęciu biblijnym
Wola- 2Sm 7,21 Umysł/mysli Iz 6,10 Mk7,21-33 Uczucia Pwt 28,47 Ps 13,3 Flp 1,7 We wszystkich powyższych obszarach spotykamy się z Bogiem Ps 51,12 Serce- to epicentrum myśli, odczuć, pragnień i woli

7 Bądźcie mocni Św. Paweł mówi Ef 6,10
„bądźcie mocni w Panu-siłą Jego potęgi. Obleczcie pełną zbroję Bożą byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie prowadzimy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw ….”

8 OBLECZCIE PEŁNĄ ZBROJĘ BOŻĄ

9 SZCZĘŚCIE Szczęście jest emocją. (Wikipedia)
(chwilowe) odczucie bezgranicznej radości, przyjemności, euforii, zadowolenia, upojenia, (trwałe) zadowolenie z życia połączone z pogodą ducha i optymizmem; ocena własnego życia jako udanego, wartościowego, sensownego Błogosławieństwo- życzenie komuś dobra, pomyślności, dobrodziejstwo, szczęście, pomyślność, przychylność (słownik języka polskiego PWN)

10 SZCZĘŚCIE=BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
J20,24-29 Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli»

11 W kazaniu na Górze Jezus wymienia tych, którzy są błogosławieni czyli szczęśliwi
«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.  Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.  Błogosławieni miłosierni, albowim oni miłosierdzia dostąpią.  Błogosławieni czystego sera, albowiem oni Boga oglądać będą.  Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.  Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.  Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was.  Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.

12 Szczęśliwi Są to ludzie przeżywający radość życia, usatysfakcjonawani życzliwością Boga i zbawieniem, niezależnie od warunków zewnętrznych. Możesz być zatem szczęśliwy w najgłębszych pokładach swej istoty na sposób trwały. Nie musisz być ofiarą okoliczności, wydarzeń, mieć znajomości. Nie musisz być nieustannie dręczony przez bolesne emocje. Szczęście to być sobą jakim mnie Pan zaplanował do szczęścia. Cieszyc się z powodu kim jestem i mieć głęboki wpływ na ludzi wokół siebie. Do tego potrzebna jest znajomość Prawdy, Prawdą jest Jezus i w Nim jest zawarta prawda o nas.

13 Tymczasem komuś zależy byśmy nie poznawali Prawdy Jezusa i nie poznawali prawdy o sobie. Bo prawda ma nas wyzwolić. Szatanowi zależy byśmy żyli w półprawdzie, ćwierćprawdzie…itd. wówczas nie możemy być wolni. Tworzymy tzw błędne przekonania i o sobie świecie, Bogu, innym człowieku i nimi żyjemy. „dlaczego czuję się tak fatalnie?

14 dlaczego czuję się tak fatalnie
dlaczego czuję się tak fatalnie?, przeważnie chcemy zwalić na kogoś winę. Dostałam zły stopień z klasówki Nie mam chłopaka/dziewczyny, gdy inni już mają Nauczycielka źle uczy, rodzice dali mi za mało czasu, jestem do niczego Jestem poczwarą

15 przeważnie chcemy zwalić na kogoś winę
Nie mam modnego ciucha Nie mam modnego ciucha Starzy są sknery Czy ja zawsze musze mieć najgorsze ciuchy

16 Ta koleżanka jest złośliwa
Komu zależy byśmy tak mówili? To radykalnie złe myśli i słowa- skąd je nabyliśmy? Jeśli mówisz sobie nieprawdy i kłamstwa, będziesz wierzył nieprawdom i kłamstwom-a one będą Cię niszczyć wewnętrznie-stracisz wolność Ta koleżanka jest złośliwa Nie potrafię nic dobrze robić Zawsze popełniam błędy,

17 Ta koleżanka jest złośliwa
Błędne przekonanie Prawdopodobnie koleżanka dała ci powód do tego, aby nazwać ją w ten sposób, dlatego nie czujesz się winna mówiąc o niej to co mówisz. A jednak padłaś ofiarą błędnego przekonania.   I będziesz traktować ją jak złośliwą i napędzi w tobie złą machinę. Ta koleżanka jest złośliwa

18 Prawda Boża Jk 3,14-15  Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie! Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska. Jk 4,11-12 Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego! Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. Jeden jest Prawodawca i Sędzia, w którego mocy jest zbawić lub potępić. A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego? Rz 8,6 Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju.

19 Jak to rozumieć? Jeżeli będziesz trwał w mówieniu sobie wypaczających prawdę zdań, będziesz doznawał negatywnych uczuć i będziesz negatywnie postępował. Bóg nie chce by Jego dzieci cierpiały z powodu złych emocji, obaw i nieustannego gniewu. Ale chce , byśmy byli w stanie kontrolować nasze uczucia i działania. To co myślimy i w co wierzymy determinuje nasze uczucia i postępowanie.

20 To co myślimy i w co wierzymy determinuje nasze uczucia i postępowanie.
postępowanie wg myśli postępowanie wg wiary Prz 12,5  Sprawiedliwych zamiary uczciwe, zamysły nieprawych podstępne. Prz 23,7 jak ktoś, kto dogadza apetytowi, postępowanie wg myśli tak samo i on [postępuje]. «Jedz i pij!» - mówi do ciebie, a w sercu ci nie jest przychylny. Mt 9,29 Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: «Według wiary waszej niech wam się stanie!»-

21 Nasze zdrowie W zdrowiu emocjonalnym i umysłowym najważniejsze jest Twoje przekonanie. One decydują o wszystkim. Inni ludzie , okoliczności, wydarzenia i rzeczy materialne nie czynią Cię szczęśliwymi. Przykład- przyjęcie na, którym nikogo nie znamy.

22 Błędne przekonanie- Prawda 1. Byłoby strasznie, gdyby nikt nie rozmawiał ze mną na imprezie (albo gdybym nie znał ludzi) 2. To straszne czuć się nieswojo i być zdenerwowanym 1.Mogę dobrze się bawić wszędzie, gdziekolwiek idę. Nie potrzebuję rozmów by dobrze się dobrze spędzić czas. 2.Podenerwowanie mnie nie zabija.

23 Nasze błędne przekonania

24 Co mówimy sami sobie. Słowa, które mówimy sami sobie, są ważniejsze niż sądzimy. Jeżeli powiesz coś wystarczająco wiele razy i we właściwych okolicznościach, uwierzysz w to-czy będzie to prawdziwe czy nie. Przykład Agaty Praca własna

25 Przykład chłopca na zakupach i babci Kazimiery.
Najlepszym sposobem pokazania, że kij jest wykrzywiony, nie jest dyskutowanie, ogłaszanie, lecz położenie prostego kija obok krzywego. Tym prostym kijem dla chrześcijanina jest niezniszczalna miłość Chrystusa w świetle której jesteśmy w stanie poznawać prawdę i demaskować nasze błędne przekonania.

26 A co mówi Bóg? Prz 15,4 Ps 34,14-15 Drzewem życia jest język łagodny, złamaniem na duchu - przewrotny. Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych!  Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim!

27 Do dzieła!!!!!!!!!!!!!!!! Każda myśl wyrażająca beznadziejność, depresję, nienawiść, strach, zgorzknienie, zazdrość i złość została stworzona w fałszerskim warsztacie szatana. Są to słowa i myśli, które będziesz zmieniał i wykluczał ze swojego życia.

28 Do dzieła budować szczęście!!!!

29 Zdecyduj się mówić prawdę o sobie.
Gdy usłyszysz siebie mówiącego cos fałszywego o sobie, zatrzymaj się. Po prostu powiedz nawet głośno:” To nie jest prawdziwe. Wyrzekam się w imię Jezusa tego fałszu.” Iść za pokojem znaczy wybrać go. Nigdy nie zaznasz pokoju jeżeli będziesz poniżać siebie. Osoba pełna pokoju to ta, która jest w pokoju ze sobą. „Człowiek, który jest w stanie wojny z samym sobą, będzie w stanie wojny z wszystkimi”. Gdy będziesz lubić siebie-polubisz innych.

30

31 Gniew

32 Gniew-to moja emocja na bodziec
Co zrobię z tą emocję? Włączę samokontrolę czy będę trzaskał drzwiami, rzucał czymkolwiek co mam pod ręką, bluzgał słowem? Zwykle krótkie uczucie gniewu jest normalne. Bywa grzechem moja reakcja na tę emocję, kiedy eksploduje we wściekłość lub zgorzkniałość. Ef 4,26 „Gniewajcie się a nie grzeszcie. Niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce” Czasami lepiej wyrazić gniew, Jezus też wyrażał wobec bezbożnych czerpiących zyski w świątyni i to nadużywanie domu Bożego napełniło Go gniewem.

33 Jak radzić sobie z gniewem
nie oskarżać się za emocje powiedzieć „Gdy brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, idź i upomnij go” (również powiedz to tacie, mamie, siostrze, bratu)-nie skrzycz go, nie dokuczaj mu, nie trzaskaj drzwiami, aby zobaczył co zrobił źle. mówienie sobie „nie mam prawa gniewać się, gdy ktoś nie postępuje wg moich oczekiwań”. Nie trwać w gniewie-przeradza się to zgorzknienie. nie jest straszne, gdy inni robią to czego nie lubimy lub nie traktują nas tak jakbyśmy chcieli. Tracimy wiele energii i czas, gdy przeżuwamy w myślach to, co inni powiedzieli o nas. Bo wg prawdy słowa Bożego –„wszyscy” zgrzeszymy. Gdy myślimy jak inni powinni nas traktować mylimy co powinno być z tym co jest rzeczywistością.

34 Co mówi Bóg? mówi do każdego z nas, którzy narodziliśmy się z wody
chrztu-z Ducha św „Bądźcie doskonali jak Ja jestem doskonały” a nie „uczyńcie doskonałymi wszystkich dookoła siebie „. Boża doskonałość zawiera w sobie Jego doskonałe przebaczenie i cierpliwość. Ta Jego wielka troska o nas zaprowadziła Go na krzyż-gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, umarł za nas”(Rz 5,8). Gdy On jest w nas , to są w nas te same cechy przebaczenia, cierpliwości i wyrozumiałości, samokontroli. Im bardziej będziesz poznawał swojego rodzica, brata, siostrę, kolegę tym bardziej będziesz widział jego niedoskonałość. Jeżeli będziesz koncentrował się na negatywnych cechach, zawsze znajdziesz powody by krytykować i być niezadowolonym.

35 Jak wyrażać gniew? Idź do tej osoby, szczerze, otwarcie bez manipulowania, powiedz: „Odczuwam teraz gniew. Jego powodem jest to, że słyszałem to i to. Zabolało mnie to ..” w obliczu, gdy ktoś inny gniewa się na Ciebie: bądź ostrożny, nie odpowiadaj gdy na Ciebie wrzeszczą,, nie daj się zastraszyć powiedz „mów do mnie ostrożnie”, bądź uprzejmy i kochający „przykro mi, że czujesz się urażony, czy mogę zrobić coś Ci pomóc”; przyznaj się jeśli gniew drugiej osoby jest uzasadniony, nie broń się „przepraszam, przebacz mi”; daj prawo innym do gniewania się na ciebie- nie jesteś doskonałą istotą   modlitwa rozwiązaniami, wiarą.-bez narzekania, wystarczy mi tylko wiara wielkości ziarnka gorczycy, by sprawy zaczęły się zmieniać!!!!!!!

36 Modlitwa

37

38 SAMOKONTROLA A

39 Przykład Ani i Dawida

40 Co to jest samokontrola
to zachowanie jakiego się uczymy. diabłu udało się przekonać miliony ludzi, że samokontrola to coś co mają inni „Ja po prostu nie potrafię się opanować” -podaje ktoś jako dewizę swojego życia. Jak długo będzie w to wierzył tak długo będzie się ono sprawdzało w życiu.

41 Gdzie jesteśmy silni? w wewnętrznym duchowym człowieku, w naszej duszy, naszej cząstce Bożej, gdzie nasze myśli stwarzają nasze uczucia i wolę działania. Gdy Paweł mówił „ Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia” Flp 4,13- podaje nam dynamiczną, demaskującą kłamstwa zasadę, na której możemy oprzeć nasze życie. Aby mieć samokontrolę , musisz mieczem Ducha i prawdą aktywnie przeciwstawiać się swoim błędnym przekonaniom.

42 Prawda Boża-miecz Ducha
Iz 41,10 Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą; nie trwóż się, bom Ja twoim Bogiem. Umacniam cię, jeszcze i wspomagam, podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą. Jk 1,12 Błogosławiony mąż, który wytrwa w pokusie, gdy bowiem zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują.

43 Nasze działanie zdemaskować fałsz umrzeć dla fałszu poznać prawdę
pracować w prawdzie współdziałając z łaską Boga.

44 Błędne przekonania

45 Błędne przekonanie-nie mogę sobie odmówić
Czy odmówienie sobie czegoś jest rzeczywiście tak bolesne? Czy ma w Twoim umyśle taką samą kategorię jak śmierć czy kalectwo? Gdy jesteś spragniony, głodny, niewyspany, zniechęcony, nerwowy, niezadowolony, czy myślisz że jesteś w czeluściach piekła? Gdy jesteś zmuszony znosić niewygodę , przeszkody czy niepomyślne wydarzenia, czy mówisz sobie, że świat się kończy? Czasami nie jest łatwo odmówić sobie czegoś. Nie jest łatwo żyć bez czegoś, czego bardzo pragniesz. Nie jest łatwo stracić coś co lubisz, odłożyć coś czego bardzo pragniesz. Lecz czasami dla sprawy lepszego szlachetniejszego życia jest to konieczne Przykład Marka – wiele kosztowało go dojście do prawdy ‘ „To prawda moja rodzina odeszła. Jestem sam ale nie jestem samotny. Nie muszę, pić by uwolnić się od bólu. Mogę znieść cierpienie, ono mnie nie zabije.

46 Błędne przekonanie-Potrzebuję
Mylimy znaczenie słów chcę i potrzebuję. Potrzebuję oznacza, że nie możesz egzystować bez tej rzeczy np. samochód bez benzyny, roślina bez wody, człowiek potrzebuje tlenu. Lecz gdy mówisz- potrzebuję lampki wina lub potrzebuję tych niebieskich spodni , nie mówisz o potrzebie- mówisz o pragnieniu. Gdy nauczymy się odróżniać potrzeby od pragnień, odkryjemy nowe i pobudzające doświadczenia oraz rzeczy , które będą sprawiały radość. (Owoce postu.) św Paweł był wolny od pragnień, umiał znosić głód, Flp 4,12-13. Prawda Boża Flp 4,19 A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę.

47 Wyborem otwórz sobie drzwi do radości.
Samokontrola jest wyborem. Zamiast mówić muszę –powiedz wybieram prawdę.  

48 Jestem odpowiedzialny za moje wybory:
przyznaj, że sam jesteś odpowiedzialny za swoje wybory uznaj, że sam jesteś odpowiedzialny za to co robisz przygotuj się przyjąć konsekwencje swojego zachowania, nawet jeśli są nieprzyjemne

49 Ty sam decydujesz Ty sam decydujesz , czy chcesz postępować tak jak postępują twoi przyjaciele-czy będzie to wyjazd na wycieczkę, branie narkotyków, alkoholu czy cokolwiek innego. Niezamężna dziewczyna w ciąży mówi „nic nie mogłam poradzić. Przyciągało nas do siebie jak magnes. Nie mogłam powiedzieć „NIE” „On to zmajstrował” Przewodniczący organizacji jest zmuszony do rezygnacji, ponieważ kradł pieniądze. „Ale ja potrzebowałem tych pieniędzy, pracowałem ciężej niż wszyscy inni. Mogłem to zrobić” Obydwoje mówią , że ktoś inny albo coś innego jest odpowiedzialne za ich postępowanie. Przestań obwiniać innych za swoje problemy i grzechy. Nikt nic nie czyni na twoje konto. Nikt nie sprawia, że grzeszysz. Robisz to wszystko sam!!!!

50 Kto to zrobił ? Jezus czy ja?
Prawdą jest, że czynimy dobro z Duchem św. Nie możemy mieć wiary bez daru wiary, lecz wiara którą masz jest Twoja. To Ty wierzysz. To Twoja wiara a nie wiara Duch św. ocala Cię i daje Ci zbawienie. Gdy osiągasz małe zwycięstwo nad złym przyzwyczajeniem możesz śmiało powiedzieć- miałeś z tym coś wspólnego. Dzięki Niemu ty to zrobiłeś.

51 Możesz wołać na cały świat:
Nagradzaj siebie Możesz wołać na cały świat: 1J4,4 „Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie.” usuwaj zapalniki

52

53 co inni ludzie myślą o mnie, byłoby to straszne
Niepokój-

54 Miłość do siebie i innych
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” Mat 19,19 Co to oznacza? Oznacza to uważanie potrzeb innych za równie ważne jak swoje własne, odnoszenie się do innych z szacunkiem równym poszanowaniu siebie samego. Znaczy to, że inni ludzie nie są mniej ani bardziej ważni niż ty.

55 rozrzucanka tekstowa Najczęstsze kłamstwa w nas o nas

56 Prawda Boża „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego”,
czyli miłujmy się –to nie znaczy, że musimy walczyć o aprobatę każdego i padać martwi, gdy się nie udaje. To jest tylko nieprzyjemne.

57 Prawda Boża Jezus mówi nam wyraźnie, że natkniemy się na nieprzyjemności w życiu, że będą problemy i wszelkiego rodzaju pokusy. „Na świecie doznacie ucisku”. On ostrzegał nas przed szatanem, który stara się zniszczyć człowieka. Lecz potem powiedział tryumfalnie J 16,33 „To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat» Możemy być wolni od niepokoju, gdy oprzemy się na fakcie, że w Chrystusie jesteśmy bezpieczni, kochani, chronieni, strzeżeni i pewnego dnia będziemy wzięci do wiecznej chwały!!! Alleluja!!!!!!!

58 Nasze działanie zdemaskować fałsz
umrzeć dla fałszu (nie żyć dla fałszu) poznać prawdę pracować w prawdzie współdziałając z łaską Boga.

59 Usuń błędne przekonanie i zastąp prawdą, posprzątaj w swojej głowie!
To nie jest straszne. To może być nieprzyjemne ale to nie okropność. Nawet gdyby stało się to czego się obawiam, nie byłoby to okropne, tylko nieprzyjemne, lecz na pewno nie będzie to koniec świata.

60 Prawda Boża 2Kor 4,17 Niewielkie bowiem utrapienia naszego obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku Łk 11,9 I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Jk4,7 Bądźcie więc poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu6, a ucieknie od was.

61

62 Nienawidzić siebie, innych-
czy to prawda? Nienawidzić siebie, innych-

63 Prawda Boża „Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” Co to oznacza?
Mat 19,19 Co to oznacza? Oznacza to uważanie potrzeb innych za równie ważne jak swoje własne, odnoszenie się do innych z szacunkiem równym poszanowaniu siebie samego. Znaczy to, że inni ludzie nie są mniej ani bardziej ważni niż ty.

64 Takie myślenie wymaga wysiłku.
Czasami łatwiej i wygodniej jest degradować siebie i wierzyć, że opinie innych o tobie są ważniejsze niż twoje. Człowiek poniżający swoją wartość płaszczy się przed innymi, aby zdobyć ich aprobatę. Nie uważa swoich uczuć i potrzeb za ważne. Dopóki zadawala innych , czuje, że żyje dobrze. Dopóki inni lubią go i aprobują czuje, że jest dobrze.

65 Pismo naucza nas dwu ważnych prawd na temat naszej wartości:
Nasze życie, włączając w to nasze opinie, uczucia, pragnienia i potrzeby, nie jest bardziej ważne niż kogokolwiek innego. Nasze życie, włączając w to nasze opinie, uczucia, pragnienia i potrzeby, nie jest mniej ważne niż kogokolwiek innego. Kiedy patrzysz przez okna autobusu na głodnych, niewykształconych ludzi w jakimś zacofanym kraju, pamiętaj, że twoje potrzeby nie są ważniejsze od niż ich.. I jednocześnie pamiętaj – ich potrzeby nie są ważniejsze niż twoje. Pogardzamy grzechem a nie człowiekiem.

66 Gdy Jezus powiedział „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” J 15,13 Chciał przekazać nam: że, przygotował nam drogę , abyśmy mogli kochać siebie w znaczeniu dosłownym. Potępienie, wina, rozpacz, samo degradacja, wstyd, nienawiść, samego siebie- wszystko to zostało przybite do krzyża w Jego ciele. Przez to, że On wziął nasze grzechy jesteśmy uwolnieni do zdrowego i obfitego życia o zdrowych i czystych postawach.

67 Egoizm

68 Kiedy pojawia się egoizm?
Różnica między szacunkiem do siebie a egoizmem. Człowiek szanujący siebie jest szczerze zainteresowany innymi dając siebie bez obawy. Może nawet odkryć, że płynącą z miłości postawą jest powiedzenie jej „nie”. Egoista jest pełen strachu, chciwości i stara się manipulować ludźmi.

69 Wartość chrześcijanina
Nasza wartość chrześcijanina opiera się na wartości jaką nadał nam Bóg, na deklaracji Boga. Jesteśmy rzeczywistymi świątyniami Boga na ziemi, gdzie Król mocy żyje i ma swój dom. „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 1Kor 3,16 Szanowanie i kochanie siebie samego jest tym, czego Bóg najbardziej pragnie od ciebie.

70 To próżność? Aby kochać siebie, musisz być kochającą osobą a to dzieje się wtedy, gdy pozwolisz ukrzyżować siebie dla grzechu (egoizmu) i przychodzisz żywy do Boga przez moc Ducha św.

71 Miłość Boga to miłość wolnego wyboru
To wspaniałe! Prawdziwa wolność jest możliwością wyboru działania i takiego życia, jakie ono powinno być. Dzięki temu, że mamy możliwość poznać Jezusa i wybrać miłość, nie postępować wg fałszywych zobowiązań, winy czy manipulacji.

72 Jesteśmy nowym stworzeniem.
Nie musimy wypełniać trudnego prawa ale możemy żyć łaską, prawem Ducha. Nie oskarżać się, że znowu nam coś nie wyszło ale czerpać z mocy Ducha Bóg nie jest zadowolony, gdy żyjemy wg starych cielesnych sposobów. On mówi „dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serca kamienne a dam wam serce z ciała” Ez 36,26

73 Jesteś drzewem I temu nowemu człowiekowi, który stawia czoło błędnym przekonaniom zaprzeczającym mocy i chwale Boga, On daje swoje błogosławieństwo. „Jest jak drzewo zasadzone nad płynąca wodą, które wydaje owoc w swoim czasie a liście jego nie więdną : co uczyni pomyślnie wypada” Ps 1,3

74 Jesteś drzewem zasadzonym nad płynącą wodą

75 Rodzaje zobowiązań wobec innych
Stare zobowiązanie/ fałszywe mówi Zobowiązanie z łaski, miłości Muszę ponieważ powinienem, Powinienem to zrobić, ponieważ oni myślą, że to zrobię powinienem ponieważ oczekują ode mnie Zrobię to, ponieważ chcę Chciałbym to zrobić Chce ponieważ się troszczę


Pobierz ppt "MÓWIENIE PRAWDY SAMEMU SOBIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google