Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty przyszłości: nowe metody, cele i priorytety działań do 2020 r. Turystyka i transport w Euroregionie Neisse – Nisa - Nysa Oybin, 19-20.06.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty przyszłości: nowe metody, cele i priorytety działań do 2020 r. Turystyka i transport w Euroregionie Neisse – Nisa - Nysa Oybin, 19-20.06.2013."— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty przyszłości: nowe metody, cele i priorytety działań do 2020 r. Turystyka i transport w Euroregionie Neisse – Nisa - Nysa Oybin, 19-20.06.2013

2 Runda zapoznawcza Uczestnicy z różnych dziedzin* transport: 10 turystyka: 17 administracja: 12 Czy znasz koncepcję rozwoju? liczba odpowiedzi na TAK: 15 liczba odpowiedzi na NIE: 19 * niektórzy uczestnicy działają ponadbranżowo Oybin, 19-20.06.2013

3 Faza krytyki pozytywynegatywy bilet EURO-NYSAluki w sieci kolejowej zaufana współpracaprojekty dwustronne, a nie trójstronne istniejące już projekty transgraniczne (ścieżki rowerowe, viaSacra, Trilex) brak trwałości projektów po zakończeniu okresu dofinansowania wspólne publikacjeszlak górski Kammweg – budowa mostu spotkania wszystkich narodów (warsztaty przyszłości) wymiana informacji (trójstronnie i wewnętrznie) Neisse Gojęzyki i spory poszukiwanie rozwiązań w przypadku problemów prawnych ramowe warunki prawne luki w infrastrukturze transgranicznej (ścieżki rowerowe, szlaki piesze) i ich skomunikowanie brak partnerów do projektów Oybin, 19-20.06.2013

4 Faza marzeń - transport funkcjonalne klastry transportowe jednolity układ kolejowy – dopuszczenie 4. pakietu kolejowego analiza popytu - podaży sprawdzenie połączeń autobusowych jako alternatywy dla kolei (koszty) zarządzanie punktami przesiadkowymi zdefiniowanie publicznego transportu zbiorowego w myśl turystyki wskazanie tzw. łańcuchów mobilności (przewóz wyposażenia sportowego) system informacji w czasie rzeczywistym trójnarodowy związek transportowy zinstytucjonalizowana forma współpracy dla systemu biletu EURO-NYSA Oybin, 19-20.06.2013

5 Faza marzeń - komunikacja komunikacja mobilna trójstronny system informacji turystycznej wspólne występowanie na rynku międzynarodowym systematyczna wymiana informacji o wydarzeniach i głównych atrakcjach w regionie aktywizacja rynku wewnętrznego skupienie marketingu na pierwszorzędnych tematach silniejsze postrzeganie roli przywódczej Euroregionu wspólna skoordynowana współpraca intensyfikacja marketingu on-line wyjaśnienie kwestii, czy tytuł ERN jest komunikatywny i sensowny włączenie innych podmiotów do opracowywania koncepcji rozwoju Oybin, 19-20.06.2013

6 Faza marzeń - finansowanie silniejsze włączenie przewoźników realne projekty PPP w celu rozwoju infrastruktury Oybin, 19-20.06.2013

7 Faza marzeń - infrastruktura dokończenie infrastruktury (ścieżki rowerowe, szlaki piesze) Kammweg sprawne powiązanie transportu i turystyki Oybin, 19-20.06.2013

8 Faza marzeń - projekty wysoka różnorodność produktowa wzgl. tematyczna (aktywny urlop, wycieczki kulturoznawcze, kultura ogrodnicza, atrakcje przyrodnicze [skalne miasta]) tworzenie interdyscyplinarnych grup roboczych (turystyka & transport) więcej działania i myślenia ukierunkowanego na rozwiązania włączenie przedsiębiorstw w regionie grupa robocza z wszystkimi 3 narodami na wstępie realizacji projektów skupienie się nie wyłącznie na turystyce tylko podejście całościowe ze spójnych obszarów tematycznych opracować trwałe produkty stała współpraca grup roboczych Oybin, 19-20.06.2013

9 Faza marzeń - region zwiększyć atrakcyjność regionu stworzyć region atrakcyjny i przyjemny do życia konieczność zapewnienia woli politycznej samorządów promocja i sprzedaż możliwe tylko wtedy, gdy utworzone zostaną własne struktury (podobne do MGO) (szczególnie w Polsce i Czechach) tematyczne powiązanie regionów współpraca podmiotów prywatnych i publicznych stworzenie struktur dla utrwalenia ERN jako marki indywidualne interesy poszczególnych regionów podporządkować wspólnym interesom Oybin, 19-20.06.2013

10 Faza marzeń – zarządzanie jakością sprawne powiązanie transportu i turystyki szkolenie wszystkich zainteresowanych Oybin, 19-20.06.2013

11 Faza realizacji Praca w grupach narodowych: Jakimi działaniami musimy-powinniśmy-chcemy zacząć? Przy pomocy jakich środków ma się je zrealizować? Oybin, 19-20.06.2013

12 Wyniki grup narodowych Polska dalsza promocja biletu EURO-NYSA kampania reklamowa/ tworzenie marki ERN powiązanie transportu z ofertami turystycznymi projekty mają same się finansować tworzenie spółek handlowych podobnych do MGO rozwój trasy sudeckiej powiązanie infrastruktury w całych Sudetach rozszerzenie istniejących tras w celu powiązania przewoźników analiza infrastruktury w celu zamknięcia istniejących luk Oybin, 19-20.06.2013

13 Wyniki grup narodowych Czechy opracowanie tras tematycznych utworzenie ofert bez barier transgraniczne szlaki wodne, rowerowe i transport zbiorowy (punkty przesiadkowe) rozwinięcie centrum turystyki rowerowej utrzymanie utworzonej infrastruktury opracowywanie wspólnych produktów w ERN intensyfikacja marketingu transportu zbiorowego koncepcja turystyki zimowej bądź turystyki rowerowej (narto- wzgl. cyklobus) rozpoczęcie działań PPP koncepcja włączenia prywatnych przedsiębiorstw festyn nyski w celu utrwalenia w społeczeństwie (inauguracja sezonu) wsparcie merytoryczne w modelach PPP wspólne monitorowanie rynku Oybin, 19-20.06.2013

14 Wyniki grup narodowych Niemcy trwałe i regularne spotkania w celu opracowywania i realizacji projektów utworzenie grupy strategicznej składającej się z decydentów w dziedzinie transportu i turystyki 1 x w roku spotkanie wspólnej grupy strategicznej 2 x w roku spotkanie EUREX (transport i turystyka) rozwinięcie koncepcji rozwoju ERN ustalenie priorytetów opracowywanie i ewaluowanie planów rocznych (krótkofalowo) tournee informacyjne w celu stwierdzenia sytuacji (wzajemne wizyty podmiotów) promocja działań B2B (roadshow) konkretne projekty mają być przeprowadzane przez grupy projektowe tematyczne grupy robocze w celu realizacji strategii Oybin, 19-20.06.2013

15 Łącznie wyniki warsztatów 1.Działania na szczeblu strategicznym opracowanie średniofalowego planu jako podstawy dla planów rocznych po jednej grupie strategicznej dla transportu i turystyki (obrady 2x w roku) 1x w roku spotkanie przedstawicieli obu grup pierwsze spotkanie grup strategicznych odbędzie się na jesień 2013 r. Odpowiedzialni - Niemcy MGO za turystykę ZVON za transport Odpowiedzialni – Czechy Odpowiedzialny za turystykę: Liberecký kraj KORID za transport Odpowiedzialni – Polska DOT za turystykę Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze Odpowiedzialność za transport – do wyjaśnienia

16 Łącznie wyniki warsztatów 2.Realizacja współpracy strategicznej w konkretnych tematach i zakresach zadań konkretyzowanie tematów w odpowiednich grupach strategicznych i specjalistycznych Oybin, 19-20.06.2013

17 Łącznie wyniki warsztatów 3.Działania marketingowe a)marketing wewnętrzny kick off na rozpoczęcie sezonu (Festival d´Euroregion) tournee informacyjne oraz roadshows doskonalenie zawodowe podmiotów b)marketing zewnętrzny włączenie mediów (PR) serwisy informacyjne dla przyjezdnych (SMS, monitory w środkach komunikacji etc.) skupienie na współpracy trójstronnej intensyfikacja lobbingu Oybin, 19-20.06.2013


Pobierz ppt "Warsztaty przyszłości: nowe metody, cele i priorytety działań do 2020 r. Turystyka i transport w Euroregionie Neisse – Nisa - Nysa Oybin, 19-20.06.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google