Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT KONTYNUUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ DIECEZJALNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ W SOKOŁOWIE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT KONTYNUUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ DIECEZJALNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ W SOKOŁOWIE."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT KONTYNUUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ DIECEZJALNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM 29 września 2011 roku Projekt współfinansowany ze środków PFRON – zadanie zlecone nr 4 Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych

2 Od momentu założenia w 1994 roku Caritas Diecezji Drohiczyńskiej stara się aktywnie pomagać lokalnemu środowisku z terenu Diecezji Drohiczyńskiej 8 tys. km 2 i liczebności 280 tys. mieszkańców, z czego około 15% to osoby niepełnosprawne

3 Obszar Diecezji Drohiczyńskiej

4 Najważniejsze realizowane projekty:

5 Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy Termin realizacji: 29 grudzień 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku

6 Realizacja na obszarze 9 diecezji: Drohiczyńskiej Koszalińsko-Kołobezeskiej Bydgoskiej Ełckiej Białostockiej Łódzkiej Częstochowskiej Sosnowskiej Rzeszowskiej

7 Caritas Diecezji Drohiczyńskiej prowadziła projekt pilotażowy z 46 osobami niepełnosprawnymi ruchowo ze znacznym stopniem niepełnosprawności Metody realizacji: - poradnictwo psychologiczne - wsparcie doradcy zawodowego - doradztwo prawne - szkolenia zawodowe

8 Efekty: - 1 osoba kontynuowała naukę w szkole policealnej - 10 osób uczestniczyło w szkoleniu zawodowym - 1 osoba odbyła staż zawodowy

9 Obecnie Caritas Diecezji Drohiczyńskiej prowadzi: Warsztat Terapii Zajęciowej w Sokołowie Podlaskim i Warsztat Terapii Zajęciowej w Bielsku Podlaskim

10 Kierują swoją pomoc do osób niepełnosprawnych z różnego rodzaju niepełnosprawnościami Prowadzona w nich jest kompleksowa rehabilitacja społeczna, zawodowa i lecznicza.

11 Są szansą dla wielu młodych ludzi na: - wyjście z domu - spotykania się z rówieśnikami - nawiązania przyjaźni - dalszej nauki

12 Większość uczestników jest bezpłatnie dowożona na zajęcia mikrobusami Caritas (zakup został dofinansowany ze środków PFRON)

13 Powstał 28 grudnia 200 8 roku Jest placówką pobytu dziennego 30 osób niepełnosprawnych z powiatu sokołowskiego

14 Zajęcia są prowadzone w 6 pracowniach: Gospodarstwa Domowego Florystycznej Krawiecko – Hafciarskiej Technicznej Rękodzieła Artystycznego Multimedialnej

15 Tak pracujemy i dobrze spędzamy czas

16

17 Placówka została otwarta 29 grudnia 2010 roku Uczęszcza do niej 35 osób niepełnosprawnych z terenu powiatu bielskiego

18 Z uczestnikami terapia prowadzona jest w 7 pracowniach: Florystycznej Gospodarstwa Domowego Multimedialnej Krawiecko – Hafciarskiej Rękodzieła Artystycznego Technicznej Doświadczania Świata, Teatru i Muzyki

19 Otwarcie placówki

20 Obecnie na terenie Diecezji Drohiczyńskiej działają 73 zespoły, w których pracuje ponad 1 tys. wolontariuszy. Główne cele: - organizowanie i udzielanie pomocy materialnej - wspieranie duchowe osób potrzebujących pomocy

21 41 uczniowskich Szkolnych Kół Caritas na terenie Diecezji Drohiczyńskiej Główne cele: - pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich najbliższego otoczenia - włączanie się w akcje charytatywne Caritas

22 Projekt prowadzony od 2010 roku skierowany do 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym osoby niepełnosprawne osoby bezrobotne osoby nieaktywne zawodowo

23 Uczestnicy projektu to dorośli mieszkańcy gmin: Białowieża Bielsk Podlaski Czeremcha Dubicze Cerkiewne Hajnówka Milejczyce Narew Narewka Nurzec-Stacja Siemiatycze

24 Główne cele projektu: - wsparcie psychologiczne (grupowe i indywidualne) - wsparcie zawodowo-dardcze - szkolenia zawodowe z ceramiki i decoupage

25 Tak pracujemy:

26

27

28 Cykliczne kolonie letnie dla dzieci żyjących w trudnych warunkach materialnych oraz dzieci niepełnosprawnych Corocznie obejmujemy opieką około tysiąca dzieci

29 Program kolonii obejmuje zajęcia integracyjne, wycieczki, dożywianie oraz oddziaływanie wychowawców w kierunku nabywania przez dzieci dobrych obyczajów i przyswajania wartości

30 Tak wspominamy kolonie:

31

32 Projekt pt. Wsparcie dzieci niepełnosprawnych z powiatu sokołowskiego i węgrowskiego województwa mazowieckiego poprzez edukowanie ich rodziców i opiekunów

33 Projekt w ramach konkursu Marszałka Województwa Mazowieckiego współfinansowany z środków PFRON, Caritas Polska i Caritas Diecezji Drohiczyńskiej Okres realizacji: lipiec – listopad 2011

34 Główne cele projektu: - usprawnianie i wspomaganie społeczne dzieci niepełnosprawnych poprzez edukowanie ich rodziców lub opiekunów - integracja rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu tworzenia grup samopomocowych w najbliższym środowisku

35 Rozpoczął działalność w dniu 1 lutego 2010 roku współfinansowany ze środków PFRON w kwocie 2010 rok – 114 064 zł Program PFRON Partner III 01.01.2011 – 31.03.2012 – 93 651 zł Zadanie zlecone PFRON nr 4

36 Główne cele: działania informacyjne dotyczące: - uprawnień, jakie przysługują osobom niepełnosprawnym - dostępnych usług - pomocy finansowej i rzeczowej - sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych - programów PFRON verte

37 Główne cele: działania informacyjne dotyczące: - turnusów rehabilitacyjnych - rynku pracy - uprawnień pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - lokalnych i regionalnych instytucji i organizacji działaljących na rzecz osób niepełnosprawnych

38 Efekty pracy DOWON w 2010 roku liczba beneficjentów ostatecznych 3010 w tym: - liczba osób niepełnosprawnych - 1602 - liczba instytucji - 208

39 Objęły 25 dzieci niepełnosprawnych w wieku od 0,5 do 10 lat oraz ich rodziców lub opiekunów zamieszkałych na obszarze całej Diecezji Drohiczyńskiej Czas realizacji: 4 miesiące (wrzesień-grudzień 2010)

40 Projekt objął zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci oraz szkolenia dla rodziców i opiekunów w zakresie prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych

41 Na zakończenie projektu, dzięki wsparciu Caritas Polska, mali uczestnicy projektu otrzymali 4 specjalne wózki inwalidzkie z pełnym wyposażeniem

42 Uczestnicy projektu uczestniczyli także w spotkaniu opłatkowym z Jego Ekscelencją Biskupem Drohiczyńskim Ks. Antonim Dydyczem

43


Pobierz ppt "KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT KONTYNUUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ DIECEZJALNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CARITAS DIECEZJI DROHICZYŃSKIEJ W SOKOŁOWIE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google