Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych cz. I.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych cz. I."— Zapis prezentacji:

1 Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych cz. I

2 Elementy systemu bankowego w Polsce Bank Centralny – Narodowy Bank Polski, Komisja Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, banki operacyjne – banki komercyjne, depozytowo- kredytowe, uniwersalne, banki specjalne – banki inwestycyjne, hipoteczne, rolne, spółdzielcze, komunalne oraz towarzystwa kredytowe, kasy oszczędnościowe

3 Komisja Nadzoru Finansowego KNF KNF KNF – sprawuje nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Jest centralnym organem administracji państwowej. Utworzona 19.09.2006 roku, na mocy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym. Przejęła uprawnienia i obowiązki Komisji Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, a od 01.01.2008 roku Komisji Nadzoru Bankowego. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

4 Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG BFG BFG - ma siedzibę w Warszawie, jest osobą prawną, powołany został na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, obowiązuje ona od dnia 17 lutego 1995 r. Przepisy prawne o BFG, w sprawie systemów gwarancji depozytów są zgodne z dyrektywami Parlamentu Europejskiego. BFG zarządza systemem gwarantowania depozytów oraz czuwa nad bezpieczeństwem sektora bankowego w Polsce.

5 Główne zadania BFG Główne zadania BFG: w razie upadłości banku, który jest członkiem systemu gwarantowanych depozytów, zwrot pieniędzy zdeponowanych na kontach, do określonej ustawowo wysokości udzielanie pomocy finansowej bankom, które znalazły się w obliczu utraty wypłacalności wspieranie procesów łączenia się banków zagrożonych przez silniejsze podmioty finansowe zbieranie i analizowanie wiedzy o bankach objętych systemem gwarantowania Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG

6 Wysokość gwarancji: w całości do kwoty 100 tys. Euro Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe: osób fizycznych osób prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną szkolnych kas oszczędnościowych i pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG

7 Ochronie nie podlegają: Skarbu Państwa instytucji finansowych, m.in. takich jak: banki, firmy inwestycyjne, podmioty prowadzące działalność maklerską, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK) kadry zarządzającej bankiem oraz głównych właścicieli banku Bankowy Fundusz Gwarancyjny BFG

8 Funkcje systemu bankowego emisyjna i regulacyjna – bank centralny emituje i reguluje podaż pieniądza na rynku depozytowo-kredytowa – banki gromadzą depozyty i transformują je w kredyty i pożyczki rozliczeniowa – banki na zlecenie klientów dokonują rozliczeń pieniężnych

9 alokacyjna – umożliwia przepływ pieniądza pomiędzy podmiotami gospodarczymi finansowo-doradcza – banki świadczą swoim klientom usługi finansowe i doradcze - stymulacyjna – udostępniając kapitał przyczyniają się rozwoju rynków lokalnych Funkcje systemu bankowego

10 Bank Zakładając działalność myślimy o obsłudze bankowej dla naszej firmy, po raz pierwszy Następny raz zastanawiamy się nad wyborem banku chcąc skorzystać z kredytu lub mając zamiar ulokować wypracowane nadwyżki finansowe Bardzo ważny jest wybór odpowiedniego banku już na początku drogi biznesowej

11 Chcąc w dalszej perspektywie korzystać z kredytów, lokat czy innych bardziej złożonych produktów warto na bieżąco zapoznać się z ofertą banków Banki cały czas konkurują ze sobą, zmieniają oferty w zależności od swojej aktualnej ekonomicznej kondycji i sytuacji na rynku. Bank posiadający nadwyżki finansowe zgromadzone w depozytach klientów może z większą chęcią udzielać kredytów i pożyczek Bank

12 Bank potrzebujący zwiększyć swoje depozyty będzie oferował wyższe oprocentowanie lokat Podjęcie właściwej decyzji o wyborze banku, z którym będziemy współpracować będzie łatwiejsze, gdy będziemy mieli wiedzę na temat banków, gdy będziemy znali jakie produkty i usługi banki oferują i dla kogo są one przeznaczone Bank

13 Na wybór banku powinny wpływać takie czynniki jak: bezpieczeństwo- redukcja ryzyka warunki finansowe- oprocentowanie, opłaty, prowizje - możliwość ich negocjowania kwalifikacje pracowników- możliwość uzyskania porady dostosowanie usług do naszych potrzeb kompleksowość obsługi jakość obsługi Bank

14 bezpieczeństwo obsługi- wydzielone stanowiska, zapewniające komfort rozmowy szybkość realizowania operacji zlecanych przez klientów reputacja instytucji bliskość banku, sieć oddziałów dostępność do bankomatów sprawny dostęp do rachunku przez internet Bank

15 Bankowość instytucjonalna Bankowość instytucjonalna: tradycyjna bankowość elektroniczna Bankowość tradycyjna Bankowość tradycyjna to Oddział, pracownik/ doradca klienta, ale również możliwość obsługi rachunku za pośrednictwem telefonu, bankowości elektronicznej.

16 Bankowość elektroniczna Bankowość elektroniczna - zakładamy rachunek przez Internet, z bankiem kontaktujemy się za jego za pośrednictwem, ewentualnie przez telefon, czasem aktywacja takiego konta wymaga wizyty w Oddziale. Bankowość instytucjonalna

17 Struktura organizacyjna banku Bank tradycyjny: Centrala Oddziały Regionalne Detaliczne Oddziały Regionalne Korporacyjne Oddziały Operacyjne – duże, obsługujące klientów w pełnym zakresie produktowym

18 Oddziały małe- zajmujące się głównie obsługą transakcyjna i bankowością detaliczną Ekspozytury Agencje – nie należą do struktury, ale ściśle z bankiem współpracują Struktura organizacyjna banku

19 Pion bankowości transakcyjnej, tzw. obsługa kasowo – skarbcowa Pion klienta detalicznego – masowego Pion klienta detalicznego – zamożnego lub zajmującego ważną pozycję społeczną (bankowość osobista zwana też bankowością prywatną) Struktura organizacyjna banku

20 Pion klienta prestiżowego – bardzo zamożnego dysponującego depozytami np. powyżej 500.000 PLN, lub regularnymi wpływami powyżej np. 20.000 PLN Pion hipoteczny z podziałem na obsługę: osób fizycznych budujących nieruchomość dla siebie i/lub na wynajem wspólnot mieszkaniowych deweloperów Struktura organizacyjna banku

21 Pion obsługi podmiotów gospodarczych sektora mikro, małych i średnich Pion obsługi dużych przedsiębiorstw i korporacji Pion obsługujący sektor rolniczy Struktura organizacyjna banku

22 W ramach bankowości instytucjonalnej skierowanej do podmiotów gospodarczych z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonują wszystkie piony niezbędne do zaspokojenia pełnego spektrum potrzeb tej grupy klientów. Struktura organizacyjna banku

23 Tabela opłat i prowizji bankowych Tabela Opłat i Prowizji Bankowych musi być dostępna w każdym oddziale banku oraz zawsze jest umieszczona w Internecie na stronie danego banku. Jest to zazwyczaj bardzo obszerny dokument, ale zawsze czytajmy te rozdziały, które zawierają opłaty i prowizje nas dotyczące. Jeżeli mamy wątpliwości prośmy doradców o wyjaśnienie.

24 Pamiętajmy, przy zawieraniu umowy rachunku, kredytu, czy innego produktu obarczonego ryzykiem wyciąg z tabeli opłat i prowizji bankowych powinien stanowić załącznik do odpisywanej umowy. Tabela opłat i prowizji bankowych

25 Oprocentowanie Pamiętajmy również, że istotna dla nas jest wysokość oprocentowania depozytów i kredytów. Banki udostępniają klientom informacje w tym zakresie. Dopytujmy zawsze o szczegóły, o wszystko co zapisane jest mniejszą czcionką, o wszystkie odnośniki.

26 Bankowość instytucjonalna Produkty bankowe, z których korzystają podmioty gospodarcze możemy podzielić stosując kryterium obszaru potrzeb jakie zaspokajają. bankowość transakcyjna produkty kredytowe Leasing finansowanie handlu Factoring produkty skarbowe

27 Bankowość transakcyjna RACHUNEK rachunek bieżący, rozliczeniowy: podstawowy pomocniczy złotowy walutowy zazwyczaj to rachunek prowadzony w EUR, USD, CHF, GBP

28 Numer rachunku bankowego NRB składa się z 26 cyfr, AA BBBB BBBB CCCC CCCC CCCC CCCC AA AA - dwie pierwsze to cyfry kontrolne weryfikujące poprawność rachunku, BBBB BBBB BBBB BBBB - osiem kolejnych cyfr to numer rozliczeniowy banku / oddziału CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC CCCC - szesnaście ostatnich cyfr to numer rachunku prowadzonego dla klienta

29 IBAN IBAN IBAN - (International Bank Account Numer) - to międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. Jest to indywidualny identyfikator numeru rachunku bankowego służący do rozliczeń transakcyjnych. Numer rachunku poprzedzony jest dwuliterowym kodem kraju. PL Dla Polski PL.

30 Składa się z dwóch cyfr kontrolnych oraz ze znaków (do 30) identyfikujących numer rachunku. Każdy kraj samodzielnie decyduje o długości numeru. Szczegóły zawiera Zarządzenie Nr 5/2002 Prezesa NBP z dnia 26.05. 2002 roku, w sprawie sposobu numeracji rachunków bankowych. IBAN

31 Rachunek bankowy - Pakiet Banki chcąc zachęcić firmy do wiązania się właśnie z nimi, do otwierania właśnie u nich swoich rachunków proponują dostosowanie kont bankowych do potrzeb mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, do potrzeb firm dopiero rozpoczynających działalność, jak i firm już aktywnie działających. Pakietów Proponują prowadzenie rachunków w ramach tzw. Pakietów, w ofercie są 3 lub 4 Pakiety.

32 Pakiety Pakiet A Oferowany dla podmiotów zaczynających działalność, nastawionych na sprawną, nowoczesną obsługę i niewygórowaną cenę. W ramach Pakietu A klient otrzymuje: rachunek bieżący, kartę do rachunku, dostęp do rachunku przez internet, serwis telefoniczny, bankomaty oraz przelewy do ZUS I US oraz możliwość korzystania z dopuszczalnego salda debetowego. Rachunek bankowy - Pakiet

33 Pakiet B Pakiet B jest przeznaczony dla podmiotów już działających, chcących się rozwijać, potrzebujących dostępu do szerszej gamy usług i produktów. Jest droższy od Pakietu A, często nawet dwukrotnie. W ramach opłaty za Pakiet B klient otrzymuje to co w Pakiecie A oraz dostęp do oferty kredytowej. Rachunek bankowy - Pakiet

34 Pakiet C jest przeznaczony dla firm już działających, potrzebujących zarządzania finansami i doradztwa specjalisty bankowego, potrzebujących dostępu do szerszej gamy usług i produktów. Jest droższy od Pakietu B, często też dwukrotnie. Rachunek bankowy - Pakiet

35 W ramach Pakietu C klient otrzymuje to co w Pakiecie A i B. Bezpłatnie prowadzone rachunek pomocniczy i walutowy, dodatkowo 3 karty debetowe. Klienci ze sprawdzoną zdolnością kredytową otrzymują możliwość finansowania nagłych wydatków za pośrednictwem karty kredytowej lub limitu kredytowego. Rachunek bankowy - Pakiet

36 Pakiet D Pakiet D jest najdroższy i jest skierowany do średnich przedsiębiorstw. W ramach Pakietu D jest wszystko to co zawierają pakiety tańsze oraz dodatkowo bezpłatnie prowadzone są 4 rachunki pomocnicze / walutowe, wydawane są 2 karty kredytowe np. z niewielkimi limitami dla pracowników. Dla kierujących firmą, dla właściciela proponowane są prestiżowe rachunki osobiste. Rachunek bankowy - Pakiet

37 Rachunek powierniczy Rachunek powierniczy to rachunek służący zabezpieczaniu rozliczeń pomiędzy Klientami Banku i ich kontrahentami. Na Rachunku powierniczym deponowane są wyłącznie pieniądze powierzone właścicielowi konta bankowego na podstawie odrębnej umowy, przez osobę trzecią.

38 Umowa rachunku powierniczego zawiera uregulowania określające zasady, na podstawie których środki pieniężne wpłacone przez Kontrahenta na rachunek mogą zostać wypłacone Klientowi. Rachunek powierniczy

39 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe - środki zdeponowane na rachunku powierniczym nie podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko właścicielowi konta, a w sytuacji ogłoszenia upadłości posiadacza rachunku, środki te podlegają wyłączeniu z masy upadłości. Rachunek powierniczy

40 Korzyści rachunku powierniczego: gwarantuje dostawcy otrzymania środków finansowych od odbiorcy w sytuacji niewywiązania się z warunków umowy handlowej zabezpiecza odbiorcę przed utratą pieniędzy przekazanych na rzecz dostawcy Rachunek powierniczy

41 Korzyści rachunku powierniczego: zabezpiecza środki pieniężne przed zajęciem komorniczym i upadłością firmy poprawia wizerunek handlowy i finansowy firmy, jest to szczególnie ważne dla nowopowstałych podmiotów i przy nawiązywaniu nowych relacji biznesowych Rachunek powierniczy

42 Rachunek skonsolidowany jest oferowany takim podmiotom, których działalność wymusza konieczność posiadania dużej liczby kont bieżących i pomocniczych. Automatycznej konsolidacji podlegają środki zgromadzone na wskazanych przez klienta kontach. Konsolidacja zostaje dokonana w kwotach i terminach, wskazanych przez we wniosku.

43 Można: konsolidować na wybranym rachunku całość lub część pieniędzy znajdujących się na kontach podlegających konsolidacji konsolidować salda na koniec dnia lub wielokrotnie w ciągu dnia automatycznie przeksięgować całość lub część pieniędzy z powrotem na rachunki źródłowe w terminach zleconych przez klienta odsetki księgować na odrębne konto Rachunek skonsolidowany

44 Korzyści rachunku skonsolidowanego: Korzyści rachunku skonsolidowanego: zmniejszenie kosztów odsetkowych lokowania skumulowanych nadwyżek łatwiejsze zarządzanie skonsolidowanymi pieniędzmi kontrola przepływów środków w ramach firmy lub grupy przedsiębiorstw bieżąca i pełna wiedza o stanie środków na rachunkach Klienta Rachunek skonsolidowany

45 Lokaty bankowe są przyjmowane w PLN i w walutach krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe ze stałym oprocentowaniem ze zmiennym oprocentowaniem progresywne negocjowane połączone z inwestycją części środków w fundusze

46 Lokaty overnight Są zakładane na noc, pod koniec każdego dnia ustalona kwota jest automatycznie przeksięgowywana na oprocentowaną lokatę overnight. W trakcie trwania lokaty dostęp do tych środków jest zablokowany. Następnego dnia, cała kwotę powiększona o naliczone odsetki, wraca rachunek. Lokaty overnight funkcjonują w bankach w 3 lub 4 walutach: PLN, EUR, GBP USD. Zawierane są na minimum 50 tys. PLN.

47 Identyfikacja płatnika Identyfikacja płatnika jest to tzw. bankowość płatności masowych, w różnych bankach otrzymuje różne nazwy np. IDEN, SWRK czyli system wirtualnych rachunków kontrachenckich. Jest usługą skierowaną do podmiotów gospodarczych, których przedmiot działalności łączy się z rozliczaniem dużej ilości wpłat i przelewów przychodzących. System ten umożliwia automatyczną i bezbłędną identyfikację wpłacającego.

48 Klient banku wskazuje swojemu płatnikowi numer konta, na który ten ma dokonać wpłaty. Klient zamieszcza samodzielnie w tym numerze informacje (numer) pozwalające na identyfikację płatnika. Z usługi tej korzystają takie firmy jak: Z usługi tej korzystają takie firmy jak: operatorzy sieci komórkowych, gazownie, elektrownie, duże hurtownie i zakłady przemysłowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Identyfikacja płatnika

49 Zarządzanie gotówką wpłaty i wypłaty zamknięte, dokonywane w oddziałach banku, nie ma potrzeby liczenia pieniędzy i oczekiwania w kolejce, pozwalają oszczędzić czas całodobowe wrzutnie lub wpłatomaty konwojowanie środków pieniężnych polega na odbiorze i dostawie gotówki bezpośrednio do klienta, zapewnia bezpieczny transport i dostawę pieniędzy w określonych godzinach i nominałach


Pobierz ppt "Produkty bankowe dla podmiotów gospodarczych cz. I."

Podobne prezentacje


Reklamy Google