Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHODRAMA J. L. Moreno W LECZENIU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHODRAMA J. L. Moreno W LECZENIU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA"— Zapis prezentacji:

1 PSYCHODRAMA J. L. Moreno W LECZENIU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA
rozbudować idee Moreno Bernadetta Izydorczyk

2 Teatr terapeutyczny funkcje terapeutyczne teatru znane już w starożytności funkcja katharsis rozwijające funkcje identyfikacji z bohaterami przejęcie elementów teatru greckiego przez psychodramę

3 Psychodrama jedna z metod psychoterapeutycznych, polegająca na odgrywaniu przez pacjenta roli, sceny, której treścią mogą być np. jego problemy, przeżycia, sny

4 Jacob Levy Moreno lekarz, terapeuta socjolog działający najpierw w Wiedniu, a później w USA. psychoterapia grupowa, socjometria i psychodrama Źródła - obserwacja i udział w zabawach dziecięcych –spontaniczność, kreatywność, żywa i swobodną ekspresja emocji, katharsis koncentrował się na człowieku jako istocie działającej, a celem tworzonej metody był rozwój jego kreatywności i spontaniczności

5 Idee Moreno idea spotkania
spotkanie z drugim człowiekiem - wzajemność i autentyczność Jest istotą naszego bycia w świecie społecznym - kluczowy element zmiany idea spontaniczności i kreatywności opozycją do spontaniczności i kreatywności jest „konserwa roli”, utarte schematy zachowań, ról społecznych ( „maski”)

6 Uniwersalne zasady psychodramy J.L. Moreno
czas przestrzeń rzeczywistość kosmos

7 Czas integracja trzech wymiarów czasu (przeszłego, teraźniejszego i przyszłego) w celach terapeutycznych w psychodramie czas jest subiektywny i bardzo elastyczny, protagonista w trakcie jednej gry może się przenosić zarówno w przyszłość jak i przeszłość czas nie ma granic wyznaczanych przez naturalne rytmy w czasie psychodramy mamy dwie płaszczyzny czasu: realną i wynikającą z kontekstu gry na scenie wszystko toczy się w czasie teraźniejszym

8 Przestrzeń Tworzona - zgodnie ze światem wewnętrznym protagonisty
każdą scenę rozpoczyna się od jej zbudowania, co pomaga protagoniście się w niej znaleźć, a grupie i liderowi zobaczyć wewnętrzny obraz z którym wychodzi na scenę – przestrzeń staje się elementem rozgrzewającym przestrzeń podobnie jak czas nie ma w psychodramie granic, poza realną granicą z miejscem i czasem sesji

9 Kosmos kosmos powinien być włączony w proces terapeutyczny jako jedna z podstawowych wartości człowieka w człowieku istnieje aspekt boski, oznaczający nieograniczone możliwości i kreatywność włączenie do psychodramy elementów religijnych, rytuałów dających poczucie połączenia się z istotą wyższą

10 Rodzaje rzeczywistości
1. Rzeczywistość aktualna – względnie obiektywna rzeczywistość, z którą mamy do czynienia w naszym codziennym życiu, w pracy, rodzinie, relacjach społecznych 2. Rzeczywistość zredukowana – sytuacje społeczne, w których pełnimy role w ograniczony sposób (= zostały one zbyt sztywno zdefiniowane, np. sytuacje nadmiernej zależności lub za bardzo sformalizowane poprzez zbyt sztywny system norm i przepisów, a z drugiej strony do sytuacji obciążonych nadmiernym lękiem czy agresją, które najczęściej redukują świat, w którym żyjemy 3.Rzeczywistość poszerzona - możliwości przeżycia na scenie wszystkich tych emocji, potrzeb, które miały się zdarzyć, ale z różnych względów się w życiu nie zdarzyły. Często w ten sposób znacząco skracamy drogę do reparacji emocjonalnych deficytów pacjenta

11 Elementy psychodramy scena – miejsce na którym odgrywa się akcja psychodramy protagonista – główny bohater psychodramy, osoba odgrywająca na scenie swoją rolę ego pomocnicze - role wprowadzone przez protagonistę na scenę, potrzebne do przedstawienia jego tematu grupa – wyłaniany z niej jest protagonista, i ego pomocnicze lider – terapeuta prowadzący psychodramę

12 Techniki psychodramy wywiad – zbierany od protagonisty przed grą i zbierany w czasie zamiany roli zamiana ról – zamiana miejscami z ego pomocniczymi (rolą którą mają) , ego pomocnicze nie wprowadza własnego tekstu, lecz powtarza tekst podany mu przez protagonistę dublowanie – głos wewnętrzny protagonisty wypowiadany przez lidera, można wyróżnić dublowanie wspierające – wzmacnia wypowiedzi protagonisty, ugłaśnia to czego nie potrafi lub nie ma odwagi powiedzieć konfrontacyjne – ma na celu prowokacje protagonisty ambiwalentne – uwydatnia widoczne u protagonisty wahanie lustro – możliwość zobaczenia przez protagonistę siebie i odgrywanej sceny z pozycji widza

13 Fazy psychodramy –gra protagonisty
Rozgrzewka ma rozgrzać emocjonalnie i obudzić głód działania wybór protagonisty pokazanie gotowości do gry, formułowanie tematu, poczucie poparcia grupy Gra protagonisty shering faza powrotu protagonisty do grupy uczestnicy mogą powiedzieć o przeżyciach i doświadczeniach, które przypomniały się im w trakcie psychodramy, nie dopuszczamy do analizy gry feedback z ról , feedback identyfikacyjny

14 Patomechanizm rozwoju zaburzeń odżywiania
Perspektywa psychoanalityczno - psychodynamiczna i rozwojowa

15 Teoria relacji z obiektem, podkreślająca znaczenie ludzkich związków i relacji niż popędów w rozwoju człowieka Spotkanie z drugim człowiekiem w psychodramie Pojęcie korekcyjnego doświadczenia interpersonalnego oraz wglądu w psychologiczne mechanizmy, tkwiące u źródeł relacji z innymi ludźmi, stanowią ważny punkt odniesienia w terapeutycznej pracy z tymi pacjentami W koncepcji psychodramy według Moreno - nie mówi się o istnieniu psychopatologii jako odrębnego fenomenu - to jest spotkanie od samego początku, relacja tu i teraz. Praca na zasobach,nad całą siecią społeczną

16 I etap „Kiedy destrukcja i orientacja ku śmierci dominują, jak Cię zachęcić do podjęcia walki o Twoje własne życie ?” to podstawowe motto kształtowania prozdrowotnej motywacji do leczenia u osoby chorej Empatia, zrozumienie i jednocześnie konfrontacja z rzeczywistym wymiarem stanu rzeczy tj. z realnymi, możliwymi w sytuacji braku interwencji leczniczej, wyniszczającymi organizm i śmiertelnymi skutkami choroby, stanowią podstawowy cel terapeutycznych działań Symbol „progu” docierania do decyzji na terapię Przeciwprzeniesienie i przniesienie - Terapeuta nie może w chodzić w rolę „karmiącej matki” - Kontrakt na leczenie

17 II faza - wizualizacja psychodramatyczna rozgrzewka do pracy nad objawem i mechanizmami choroby
Symbol – w pracy nad odczuwaniem narządów ciała (żołądek, przełyk, usta, brzuch itp.)

18 III faza - zastosowanie monodramy w pracy nad chorobowym objawem (np
III faza - zastosowanie monodramy w pracy nad chorobowym objawem (np. restrykcyjnego odchudzania i prowokowanych wymiotów) i stymulacją u osoby chorej orientacji „ ku życiu” 1.Działania w kierunku identyfikowania się osoby z jej chorobą, jak i wzmacnianie u niej uczuciowej ambiwalencji w zakresie doświadczania choroby i jej objawów 2.Polega to na wskazywaniu osobie w opozycji do uświadamianych sobie przez nią tylko „płynących z choroby atutów” (szczupłość, poczucie kontroli nad ciałem) przeciwstawnych, negatywnych (wyniszczających) emocji, myśli, jak i konkretnych ich skutków (wyniszczenie ciała i destruktywne zmiany zdrowotne), nasilających się podczas trwania choroby.

19 ”Obszar pomiędzy - do zagospodarowania” Obszar graniczny
Wykorzystanie monodramy w pracy z symbolem nad objawem i wglądem w psychologiczne mechanizmy zaburzeń ”Obszar pomiędzy - do zagospodarowania” Obszar graniczny praca z tzw.„ poszerzoną rzeczywistością” aby osoba mogła sama uzyskać wgląd w czynniki „zatrzymujące ją” w rozwoju, chorobie czego się obawia myśląc o swojej dorosłości. Patrzenie na siebie z perspektywy obszaru granicznego („ziemi do zagospodarowania”), daje osobie większe poczucie bezpieczeństwa, mniejszy poziom lęku przed wejściem w tzw. trudny obszar

20 Faza kończenia terapii - praktykowanie nabytych umiejętności - wykorzystanie symbolu, rytuały


Pobierz ppt "PSYCHODRAMA J. L. Moreno W LECZENIU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google