Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PSYCHODRAMA J. L. Moreno W LECZENIU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Bernadetta Izydorczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PSYCHODRAMA J. L. Moreno W LECZENIU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Bernadetta Izydorczyk."— Zapis prezentacji:

1 PSYCHODRAMA J. L. Moreno W LECZENIU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Bernadetta Izydorczyk

2 Teatr terapeutyczny funkcje terapeutyczne teatru znane już w starożytności –funkcja katharsis rozwijające funkcje identyfikacji z bohaterami przejęcie elementów teatru greckiego przez psychodramę

3 Psychodrama jedna z metod psychoterapeutycznych, polegająca na odgrywaniu przez pacjenta roli, sceny, której treścią mogą być np. jego problemy, przeżycia, sny

4 Jacob Levy Moreno 1889 - 1974 lekarz, terapeuta socjolog działający najpierw w Wiedniu, a później w USA. psychoterapia grupowa, socjometria i psychodrama Źródła - obserwacja i udział w zabawach dziecięcych –spontaniczność, kreatywność, żywa i swobodną ekspresja emocji, katharsis koncentrował się na człowieku jako istocie działającej, a celem tworzonej metody był rozwój jego kreatywności i spontaniczności

5 Idee Moreno idea spotkania –spotkanie z drugim człowiekiem - wzajemność i autentyczność –Jest istotą naszego bycia w świecie społecznym - kluczowy element zmiany – idea spontaniczności i kreatywności –opozycją do spontaniczności i kreatywności jest konserwa roli, utarte schematy zachowań, ról społecznych ( maski)

6 Uniwersalne zasady psychodramy J.L. Moreno czas przestrzeń rzeczywistość kosmos

7 Czas –integracja trzech wymiarów czasu (przeszłego, teraźniejszego i przyszłego) w celach terapeutycznych –w psychodramie czas jest subiektywny i bardzo elastyczny, protagonista w trakcie jednej gry może się przenosić zarówno w przyszłość jak i przeszłość –czas nie ma granic wyznaczanych przez naturalne rytmy –w czasie psychodramy mamy dwie płaszczyzny czasu: realną i wynikającą z kontekstu gry –na scenie wszystko toczy się w czasie teraźniejszym

8 Przestrzeń –Tworzona - zgodnie ze światem wewnętrznym protagonisty –każdą scenę rozpoczyna się od jej zbudowania, co pomaga protagoniście się w niej znaleźć, a grupie i liderowi zobaczyć wewnętrzny obraz z którym wychodzi na scenę – przestrzeń staje się elementem rozgrzewającym –przestrzeń podobnie jak czas nie ma w psychodramie granic, poza realną granicą z miejscem i czasem sesji

9 Kosmos –kosmos powinien być włączony w proces terapeutyczny jako jedna z podstawowych wartości człowieka –w człowieku istnieje aspekt boski, oznaczający nieograniczone możliwości i kreatywność –włączenie do psychodramy elementów religijnych, rytuałów dających poczucie połączenia się z istotą wyższą

10 Rodzaje rzeczywistości 1. Rzeczywistość aktualna – względnie obiektywna rzeczywistość, z którą mamy do czynienia w naszym codziennym życiu, w pracy, rodzinie, relacjach społecznych 2. Rzeczywistość zredukowana – sytuacje społeczne, w których pełnimy role w ograniczony sposób (= zostały one zbyt sztywno zdefiniowane, np. sytuacje nadmiernej zależności lub za bardzo sformalizowane poprzez zbyt sztywny system norm i przepisów, a z drugiej strony do sytuacji obciążonych nadmiernym lękiem czy agresją, które najczęściej redukują świat, w którym żyjemy 3.Rzeczywistość poszerzona - możliwości przeżycia na scenie wszystkich tych emocji, potrzeb, które miały się zdarzyć, ale z różnych względów się w życiu nie zdarzyły. Często w ten sposób znacząco skracamy drogę do reparacji emocjonalnych deficytów pacjenta

11 Elementy psychodramy scena – miejsce na którym odgrywa się akcja psychodramy protagonista – główny bohater psychodramy, osoba odgrywająca na scenie swoją rolę ego pomocnicze - role wprowadzone przez protagonistę na scenę, potrzebne do przedstawienia jego tematu grupa – wyłaniany z niej jest protagonista, i ego pomocnicze lider – terapeuta prowadzący psychodramę

12 Techniki psychodramy wywiad – zbierany od protagonisty przed grą i zbierany w czasie zamiany roli zamiana ról – zamiana miejscami z ego pomocniczymi (rolą którą mają), ego pomocnicze nie wprowadza własnego tekstu, lecz powtarza tekst podany mu przez protagonistę dublowanie – głos wewnętrzny protagonisty wypowiadany przez lidera, można wyróżnić dublowanie –wspierające – wzmacnia wypowiedzi protagonisty, ugłaśnia to czego nie potrafi lub nie ma odwagi powiedzieć –konfrontacyjne – ma na celu prowokacje protagonisty – ambiwalentne – uwydatnia widoczne u protagonisty wahanie lustro – możliwość zobaczenia przez protagonistę siebie i odgrywanej sceny z pozycji widza

13 Fazy psychodramy –gra protagonisty Rozgrzewka –ma rozgrzać emocjonalnie i obudzić głód działania wybór protagonisty –pokazanie gotowości do gry, formułowanie tematu, poczucie poparcia grupy Gra protagonisty shering –faza powrotu protagonisty do grupy –uczestnicy mogą powiedzieć o przeżyciach i doświadczeniach, które przypomniały się im w trakcie psychodramy, –nie dopuszczamy do analizy gry feedback z ról, feedback identyfikacyjny

14 Patomechanizm rozwoju zaburzeń odżywiania Perspektywa psychoanalityczno - psychodynamiczna i rozwojowa

15 Teoria relacji z obiektem, podkreślająca znaczenie ludzkich związków i relacji niż popędów w rozwoju człowieka Spotkanie z drugim człowiekiem w psychodramie Pojęcie korekcyjnego doświadczenia interpersonalnego oraz wglądu w psychologiczne mechanizmy, tkwiące u źródeł relacji z innymi ludźmi, stanowią ważny punkt odniesienia w terapeutycznej pracy z tymi pacjentami W koncepcji psychodramy według Moreno - nie mówi się o istnieniu psychopatologii jako odrębnego fenomenu - to jest spotkanie od samego początku, relacja tu i teraz. Praca na zasobach,nad całą siecią społeczną

16 I etap Kiedy destrukcja i orientacja ku śmierci dominują, jak Cię zachęcić do podjęcia walki o Twoje własne życie ? I etap Kiedy destrukcja i orientacja ku śmierci dominują, jak Cię zachęcić do podjęcia walki o Twoje własne życie ? to podstawowe motto kształtowania prozdrowotnej motywacji do leczenia u osoby chorej Empatia, zrozumienie i jednocześnie konfrontacja z rzeczywistym wymiarem stanu rzeczy tj. z realnymi, możliwymi w sytuacji braku interwencji leczniczej, wyniszczającymi organizm i śmiertelnymi skutkami choroby, stanowią podstawowy cel terapeutycznych działań Symbol progu docierania do decyzji na terapię Przeciwprzeniesienie i przniesienie - Terapeuta nie może w chodzić w rolę karmiącej matki - Kontrakt na leczenie

17 II faza - wizualizacja psychodramatyczna rozgrzewka do pracy nad objawem i mechanizmami choroby Symbol – w pracy nad odczuwaniem narządów ciała (żołądek, przełyk, usta, brzuch itp.)

18 III faza - zastosowanie monodramy w pracy nad chorobowym objawem ( np. restrykcyjnego odchudzania i prowokowanych wymiotów) i stymulacją u osoby chorej orientacji ku życiu III faza - zastosowanie monodramy w pracy nad chorobowym objawem ( np. restrykcyjnego odchudzania i prowokowanych wymiotów) i stymulacją u osoby chorej orientacji ku życiu 1.Działania w kierunku identyfikowania się osoby z jej chorobą, jak i wzmacnianie u niej uczuciowej ambiwalencji w zakresie doświadczania choroby i jej objawów 2.Polega to na wskazywaniu osobie w opozycji do uświadamianych sobie przez nią tylko płynących z choroby atutów (szczupłość, poczucie kontroli nad ciałem) przeciwstawnych, negatywnych (wyniszczających) emocji, myśli, jak i konkretnych ich skutków (wyniszczenie ciała i destruktywne zmiany zdrowotne), nasilających się podczas trwania choroby.

19 Wykorzystanie monodramy w pracy z symbolem nad objawem i wglądem w psychologiczne mechanizmy zaburzeń Obszar pomiędzy - do zagospodarowania Obszar graniczny praca z tzw. poszerzoną rzeczywistością aby osoba mogła sama uzyskać wgląd w czynniki zatrzymujące ją w rozwoju, chorobie czego się obawia myśląc o swojej dorosłości. Patrzenie na siebie z perspektywy obszaru granicznego (ziemi do zagospodarowania), daje osobie większe poczucie bezpieczeństwa, mniejszy poziom lęku przed wejściem w tzw. trudny obszar praca z tzw. poszerzoną rzeczywistością aby osoba mogła sama uzyskać wgląd w czynniki zatrzymujące ją w rozwoju, chorobie czego się obawia myśląc o swojej dorosłości. Patrzenie na siebie z perspektywy obszaru granicznego (ziemi do zagospodarowania), daje osobie większe poczucie bezpieczeństwa, mniejszy poziom lęku przed wejściem w tzw. trudny obszar

20 Faza kończenia terapii - praktykowanie nabytych umiejętności - wykorzystanie symbolu, rytuały


Pobierz ppt "PSYCHODRAMA J. L. Moreno W LECZENIU ZABURZEŃ ODŻYWIANIA Bernadetta Izydorczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google