Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolna biblioteka dla małego człowieka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolna biblioteka dla małego człowieka"— Zapis prezentacji:

1 Szkolna biblioteka dla małego człowieka
Opracowała: Irena Zalewska

2 Najważniejsze w bibliotece jest dziecko
Według Deklaracji praw Dziecka wydanej przez ONZ każde dziecko powinno mieć równy dostęp do informacji. Wszyscy uczniowie w każdym wieku powinni więc postrzegać bibliotekę jako otwarte, przyjazne, atrakcyjne i niezagrażające im miejsce do zdobywania wiedzy zarówno poprzez poszukiwanie informacji, jak i zabawę (adekwatnie do wieku). Nową ofertę biblioteki należy zweryfikować pod kątem potrzeb i możliwości dzieci sześcioletnich (a nawet pięcioletnich, o ile w szkole znajduje się oddział przedszkolny). Priorytetem tych działań powinno być stworzenie dzieciom możliwie najlepszych warunków do budowania poczucia własnej wartości, rozbudzania ciekawości, rozwijania samodzielności i umiejętności współpracy.

3 Biblioteka szkolna – to nie tylko :
miejsce gromadzenia książek i czasopism, centrum multimedialne to także wspaniały plac zabaw.

4 Biblioteka dla maluchów
Biblioteka dla maluchów! Wykreowanie biblioteki szkolnej na baśniową krainę. Pozytywne wrażenia dzieci – gwarancją na pozyskanie stałych bywalców i czytelników.

5 Metody pracy z małym czytelnikiem
Metody pracy z sześciolatkiem powinny opierać się przede wszystkim na zabawie i emocjach (one głównie skłaniają dziecko do podjęcia wysiłków związanych z nabywaniem wiadomości, umiejętności czy nawyków). Nadrzędną metodą znajdującą odzwierciedlenie we wszystkich formach pracy z sześciolatkiem jest metoda czynna, polegająca na organizowaniu wielostronnego działania dziecka. Przełamać opór z korzystania z zabawek i gier.

6 Metody pracy z małym czytelnikiem
Dzieci uczą się poprzez własne działanie i często zmieniają swoją aktywność. Wśród metod pracy z czytelnikiem można znaleźć: małe formy teatralne: - recytacje (indywidualne, zbiorowe), - melodeklamacje (recytacje z podkładem muzycznym), - inscenizacje, - teatrzyki, - montaże literackie lub poetycko-muzyczne

7 Metody pracy z małym czytelnikiem
gry i zabawy czytelnicze (oparte na literaturze skierowanej do najmłodszych, aczkolwiek zadaniem bibliotekarza będzie też rozszerzanie repertuaru): - układanki, loteryjki, domina literackie, - zgadywanki, - logogryfy, - rebusy, - gry słowne(np. „licytacja tytułów książek”, „ukryte tytuły”), - zabawy ruchowe (np. „zabawy z piłeczką”, „sztafeta”), zgaduj zgadule, konkursy czytelnicze oparte na wyrazie artystycznym, np. ilustracje do ulubionej bajki czy usłyszanego opowiadania.

8 Inne formy pracy z małym czytelnikiem
wydzieranki, wycinanki, wystawy- (pamiętać o rozmowie z uczniami na temat oglądanych przedmiotów, a potem zachęcić ich do własnej twórczości inspirowanej obejrzaną wystawą).

9 Inne formy pracy z małym czytelnikiem
Rozmowa dotycząca zainteresowań czytelniczych ( doskonalimy wymowę, a także rozwijamy formy wypowiadania się w sposób zrozumiały dla innych. Rozmowy należy kończyć wysunięciem jakiegoś wniosku czy dokonaniem oceny).

10 Inne formy pracy z małym czytelnikiem
Głośne czytanie - powinna ona być zakończona działaniem dzieci( twórcze przeżywanie usłyszanego tekstu- malowanie, rysowanie, lepienie z plasteliny) oraz podsumowaniem nauczyciela.

11 Inne formy pracy z małym czytelnikiem
Uroczystości – włączenie najmłodszych w ich przygotowania wiąże się z wychowaniem społecznym i estetycznym.

12 Podstawa programowa

13 Fragment podstawy programowej dotyczący bibliotek szkolnych:
… Realizację powyższych celów powinna wspomagać dobrze wyposażona biblioteka szkolna, dysponująca aktualnymi zbiorami, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów powinni odwoływać się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracować z nauczycielami bibliotekarzami w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

14 Nowe technologie i edukacja medialna
Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów. Każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

15 Nowa podstawa programowa nie zmieniła przecież ani zadań, ani charakteru biblioteki szkolnej. Umocniła wręcz jej rolę w procesie edukacyjnym, w efekcie którego uczeń będzie przygotowany do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania informacji. Biblioteka szkolna powinna być interdyscyplinarnym centrum dydaktycznym w szkole, a kreatywny nauczyciel bibliotekarz jest gwarantem ukazania możliwości efektywnego wykorzystania jej bazy. Nauczyciel bibliotekarz, spełniając oczekiwania uczniów, nauczycieli i rodziców, kreuje w ich oczach wizerunek biblioteki szkolnej, jako niezbędnego ogniwa w realizacji podstawy programowej.

16 Wychowanie przedszkolne:
Oczekuje się, że dziecko na koniec tego etapu interesuje się czytaniem i pisaniem oraz jest gotowe do nauki czytania i pisania; także słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami. Umiejętności te na ogół są kształtowane bez udziału nauczyciela bibliotekarza, choć przy założeniu usytuowania oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, można takie zajęcia realizować w bibliotece.

17 Szkoła podstawowa Etap I – edukacja wczesnoszkolna – klasy I-III
W opisie edukacji polonistycznej zwraca się uwagę na zainteresowanie książką i czytaniem: słuchanie w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy) oraz w miarę indywidualnych możliwości, czytanie lektur wskazanych przez nauczyciela.

18 Etap I edukacja wczesnoszkolna– klasy I-III
Uczeń kończący klasę III powinien umieć: wyszukać w tekście potrzebne informacje i w miarę możliwości korzystać ze słowników i encyklopedii przeznaczonych dla dzieci na I etapie edukacyjnym, czytać teksty i recytować wiersze z uwzględnieniem interpunkcji i intonacji, mieć potrzebę kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci, wypowiadać się na temat przeczytanych książek. …………………………………………………………………. dzięki zajęciom komputerowym, na koniec III klasy uczeń powinien być przygotowany do przeglądania wybranych przez nauczyciela stron internetowych, dostrzegania elementów aktywnych, odtwarzania animacji i prezentacji multimedialnych.

19 Lokal Przygotowanie lokalu biblioteki do potrzeb najmłodszych, np. odpowiednie krzesła i stoliki. Kącik czytelniczy dla najmłodszych, w którym będą mogli pracować lub odpoczywać, przeglądając książki. Dobrym pomysłem będzie wyodrębnienie z księgozbioru pozycji przeznaczonych dla najmłodszych oraz zapewnienie dzieciom wolnego dostępu do specjalnie przygotowanych dla nich półek.

20 Książki Ważny dobór literatury dla najmłodszych.
Książki oznaczone „6+” (tekst przeważa nad ilustracjami). Książki powinny być poprawne pod względem edytorskim, powinny: - służyć podnoszeniu ogólnej wiedzy i kultury, - nieść pozytywny przekaz społeczny, - promować wzorce właściwych postaw i zachowań, - rozwijać wrażliwość estetyczną, kształtować postawę optymizmu i wiary w siebie oraz pozytywne nastawienie do świata, - unikać stereotypów związanych z płcią, rasą czy kulturą, - nieść przesłanie szacunku wobec wszelkich żyjących istot, przyrody, kraju, uznanych norm społecznych i prawa, - być dostosowane do wrażliwości dziecka, niewzbudzające lęków i niepokojów.

21 Wydawnictwa Zakamarki
Wydawnictwo Zakamarki wydaje szwedzką literaturę dla dzieci - cenioną na całym świecie za świetne ilustracje, mądre i pełne humoru teksty, a przede wszystkim za sposób traktowania dziecka. W 2012 roku Wydawnictwo poszerzyło krąg swoich zainteresowań o książki francuskie.

22 Wydawnictwa Czarna Owieczka
Celem Czarnej Owieczki jest wydawanie mądrych i oryginalnych książek z wartościową treścią. Książek napisanych z pasją, wnikliwością i humorem przez współczesnych autorów polskich i zagranicznych. Rozmaite mody w literaturze przychodzą i odchodzą, ale wszyscy wiemy, że podstawowe wartości, takie jak uczciwość czy moralność, są trwałe.  Wydawnictwo stara się sprostać wymaganiom młodego czytelnika i wydawać książki, które będą nie tylko bawić, rozwijać ciekawość świata, ale i uczyć, za to nigdy nie pouczać! Chce aby ich odbiorcami byli czytelnicy młodsi (3-6 lat) i starsi (7-14 lat).

23 Wydawnictwa Dwie siostry

24 Wydawnictwa EneDueRabe Wydawnictwo EneDueRabe istnieje od 2008 r. , ich oferta to  mądre, ambitne, pełne ciepła i humoru książki dla dzieci z niebanalną treścią i nietuzinkowymi ilustracjami. Jednym słowem literatura piękna dla dzieci.

25 Sześciolatek w szkole

26 Blogi o wartościowych książkach dla dzieci
czytanki-przytulanki.blogspot.com, zajeczanora.blogspot.com, zaczytani.blox.pl, poleczkazksiazkamibeel2.blox.pl, stasiekpoleca.blogspot.com, blog Fundacji ABCXXI uczniowie.

27 Bibliografia: Biblioteka szkolna dla (coraz) młodszych uczniów / Beata Czyżewska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2011, nr 3, s. 4-9 Jak zachęcać do odwiedzania biblioteki : program / Ewa Dunin-Wilczyńska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2011, nr 1,  s Pierwsza wizyta w bibliotece szkolnej / Agnieszka Witwer // Biblioteka  w Szkole. – 2012, nr 1, s Spotkania z Calineczką : edukacja sześciolatków / Maria Lipka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s Sześciolatek w bibliotece szkolnej / Aneta Jarmark // Biblioteka w Szkole – 2012, nr 4, s. 8-10 Szkolna biblioteka dla małego człowieka / Beata Czyżewska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2011, nr 4, s

28 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Szkolna biblioteka dla małego człowieka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google