Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa jakość w edukacji. Tematyka: projekty międzynarodowe realizowane na terenie objętym projektem I etap pracy badawczej: identyfikacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa jakość w edukacji. Tematyka: projekty międzynarodowe realizowane na terenie objętym projektem I etap pracy badawczej: identyfikacja."— Zapis prezentacji:

1 Nowa jakość w edukacji

2 Tematyka: projekty międzynarodowe realizowane na terenie objętym projektem I etap pracy badawczej: identyfikacja

3 1. czas: lata 2008-2013 2. Obszar: po polskiej stronie województwo warmińsko-mazurskie oraz pomorskie, ze szczególnym uwzględnieniem gmin członkowskich Euroregionu Bałtyk 3. Badano tylko instytucje pobliczne, ewentualnie NGO-sy; nie brano pod uwagę instytucji prywatnych (komercyjnych)

4 1. Uwzględniono wszystkie dostępne źródła finansowania 2. Zbierano informacje o każdym międzynarodowym projekcie (nie skupiono się tylko na projektach polsko-rosyjskich) 3. Działania badawcze BĘDĄ kontynuowane

5 1. Informacja na stronach internetowych instytucji 2. Bazy danych Operatorów i darczyńców / sponsorów 3. Miejskie / gminne bazy danych 4. Raporty z podsumowań dla poszczególnych programów pomocowych 5. Bezpośredni kontakt i wywiad z przedstawicielem instytucji

6 1. Nie wszystkie instytucje \ organizacje kultury mają swoje strony internetowe, nawet jeśli mają – strony te nie zawsze zawierają aktualne informacje; często są traktowano po prostu jako afisze ogłoszeniowe 2. Zaobserwowano żywą niechęć przedstawicieli instytucji kultury do wypełniania jakichkolwiek ankiet, odpowiadania na prośby o podanie informacji itp.

7 Program Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Obwód Kaliningradzki 2004-2006 (Środki UE: Interreg IIIA / Tacis) Program Współpracy Transgranicznej Litwa, Polska, Rosja 2007-2013 (środki UE) Fundusz Małych Grantów Transgranicznych i Międzyregionalnych w Euroregionie Bałtyk (Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG)

8 Granty Norweskie - Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen (Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG) Fundusz Wymiany Kulturalnej (Środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego EOG) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, bardzo często w połączeniu ze środkami regionu Pomorza / Warmii – Mazur Fundusz Wyszehradzki

9 Fundusz Małych Projektów w programie współpracy transgranicznej Litwa Polska 2007- 2013 (środki UE) Program Współpracy Transgranicznej Litwa – Polska 2007-2013 (środki UE) Sokrates (środki UE) Program Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk (środki UE) Nordic Culture Fund

10 Noord Holland (środki budżetu Holenderskiego) Europa Środkowa Program Kultura 2007-2013 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Młodzież w Działaniu (środki UE) Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży (środki budżetowe Polski i Litwy) Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie (środki budżetu RP)

11 Środki własne instytucji kultury Środki sponsorów prywatnych Środki pozyskane przez partnerów zagranicznych, często niedostępne samodzielnie dla polskich instytucji

12 Rosja (Obwód Kaliningradzki), Litwa, Niemcy. Sporadycznie pojawiają się: Białoruś, Czechy, Dania, Włochy, Szwajcaria, Węgry, Rumunia,, Norwegia, Macedonia, Anglia, Szwecja, Armenia, Finlandia, Estonia, Irlandia, Turcja, Ukraina.

13 1/ mocno uzależniona od dostępnych priorytetów danego sponsora 2/ rzadko istnieje w instytucji zatwierdzona strategia / plan rozwoju co czyni współpracę zagraniczną // działalność projektową nieco chaotyczną

14 wymiana informacji (spotkania, warsztaty itp.) na temat posiadanych zasobów kulturowych – turystyka kulturowa wspólne badania naukowe dotyczące dziedzictwa kulturowego (1 raz) wspólne działania promocyjne sztuki teatralne: wymiana doświadczeń między instytucjami, edukacja kadry, edukacja odbiorcy (w tym dzieci i młodzież), festiwale teatralne, warsztaty, prezentacje (np. teatry uliczne, spektakle tematyczne, itp.), spektakle obcych grup teatralnych udział w imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych typu Jarmark, festiwal itd.

15 Wspólne warsztaty tematyczne (np. kreowanie produktów turystycznych, techniki pracy z młodzieżą lub inną grupa docelową) edukacja – podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji Kultury, warsztaty dla kadry, wyjazdy edukacyjne itd. Edukacja nieformalna w kulturze działania na rzecz dzieci i młodzieży (organizacja konkursów, plenerów, spotkań ) wspólne plenery artystyczne zawodowych twórców

16 wystawy dotyczące wydarzeń historycznych (np. bitwa pod Grunwaldem – polsko-litewskie działania typu wystawa, konferencja, wydawnictwa) dialog międzykulturowy – udział przedstawicieli partnerów zagranicznych w działaniach prowadzonych na terenie polskiej wsi duże Festiwale (np. Kolęd i pastorałek, Złota Tarka, Kuchni i Kultury) międzynarodowe kulturalne obozy letnie dla dzieci i młodzieży (połączone zwykle z edukacją) prezentacje własnej oferty kulturalnej na terenie partnera Promocja artystów zawodowych

17 zintegrowane i szerokie działania w ramach większych projektów (głównie duże miasta, np. gdański projekt Cities In the edge tworzenie wspólnej platformy sztuki cyfrowej Klastry branż kreatywnych

18 Ponad 50% działań podejmuje się w dużych miastach regionu (Gdańsk-Gdynia-Olsztyn- Elbląg, Słupsk) Należy wyodrębnić stałe wielkie imprezy (typu Festiwal Muzyki Organowej we Fromborku, Złota Tarka w Iławie, Baltic Cup czy Spotkania Osób Niepełnosprawnych itp. Badania będą kontynuowane; wyniki dostępne na stronie internetowej www.eurobalt.org.pl www.eurobalt.org.pl


Pobierz ppt "Nowa jakość w edukacji. Tematyka: projekty międzynarodowe realizowane na terenie objętym projektem I etap pracy badawczej: identyfikacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google