Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Pawlak Mohammed Shalhoub Rozlane uszkodzenie aksonalne na tle innych pourazowych uszkodzeń mózgu Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Pawlak Mohammed Shalhoub Rozlane uszkodzenie aksonalne na tle innych pourazowych uszkodzeń mózgu Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Pawlak Mohammed Shalhoub Rozlane uszkodzenie aksonalne na tle innych pourazowych uszkodzeń mózgu Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK im. WAM - CSW w Łodzi Opiekun Prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała

2 Różne podziały urazów czaszkowo -mózgowych otwarte – zamknięte mechanizm przyspieszenia (akceleracji) – opóźnienia (deceleracji) stopień wg GCS: minimalne – łagodne – umiarkowane – ciężkie – krytyczne uszkodzenia ogniskowe – rozlane (wg TCBD) uszkodzenia pierwotne – wtórne

3 Następstwa urazów czaszkowo-mózgowych WczesnePóźne Wstrząśnienie mózguPóźny płynotok pourazowy Rozlany aksonalny uraz mózguNawracające zapalenie opon m-r Stłuczenie mózguRopień mózgu Pourazowe krwawienia śródczaszkowePadaczka pourazowa Krwiaki wewnątrzczaszkoweZanik korowo-podkorowy Krwotok podpajęczynówkowy ze skurczem naczyń mózgowych Cerebrastenia i encefalopatia pourazowa Ostre wodogłowie pourazowe Płynotok pourazowy Przetoka tętniczo-żylna Zapalenie opon m-r i mózgu Uszkodzenie nerwów czaszkowych

4 Mechanizmy uszkodzeń Odkształcenie / pęknięcie czaszki i powłok Bezwładne przemieszczanie się mózgowia w jamie czaszki Przemieszczenia liniowe, kątowe, rotacyjne i ich wypadkowe Mechanizm contre coup Kawitacja – uwalnianie gazu we włośniczkach kory mózgu

5 Pierwotne uszkodzenie hipoksja hiperkapnia wzrost ICP spadek CPP Wtórne uszkodzenie wewnątrzczaszkoweinnych narządów Interwencja lekarska

6 Rozlane uszkodzenie aksonalne (ang. diffuse axonal injury -DAI) Rozsiane uszkodzenie aksonalne jest neuropatologicznym odpowiadającym w obrazie TK uogólnionemu powiększeniu mózgu z małymi zmianami krwotocznymi okołokomorowo, w środkowych strukturach mózgu.

7 Patogeneza DAI Uraz akceleracyjno-deceleracyjny i przyspieszenie rotacyjne często wypadki samochodowe Różnica w bezwładności między istotą szarą a białą Powstanie tzw. sił strzygących – shearing injuries Naciągnięcie i skręcenie aksonów m. in. w strefie podkorowej, ciele modzelowatym, w pobliżu komór mózgu i w pniu mózgu Rozerwanie drobnych naczyń krwionośnych Powiększenie objętości mózgu

8

9 Patogeneza DAI Najistotniejsze zmiany – na poziomie komórkowym i biochemicznym Uruchomienie procesów degradacyjnych neuronów Wylewanie się aksoplazmy do przestrzeni międzykomórkowej kule retrakcyjne (retraction balls) Zwyrodnienie Wallera (zmiany aksonów i otoczki mielinowej) Pourazowa depolaryzacja aksonów o zachowanej ciągłości Rola: metabolizmu Ca, Na, Cl, receptorów NMDA, syntazy NO, lipaz, proteaz, endonukleaz, glutaminianu, fosfolipidów i neuropeptydów itp.

10 Obraz kliniczny Utrata przytomności i śpiączka pourazowa (< 8 pkt. w skali GCS) Badania obrazowe: TK: obraz prawidłowy (50-80%) strefy obrzęku wybroczyny krwawe w okresie późniejszym MR: jest bardziej czułe mnogie hiperintensywne zmiany w obrazach T2-zależnych i FLAIR zmiany krwotoczne - hipointensywne w obrazach T2-zależnych

11

12 Rozlany aksonalny uraz mózgu (DAI) śpiączkadezorientacjaPowrót do samodzielności Obrażenia ogniskowe(centralne) fazy mogą współistnieć z DAI i trwać poza okresem dezorientacji dezorientacja i obrażenia ogniskowe powrót do zdrowia zależy od lokalizacji zmnian i ich fizjologicznego rozwoju Zmiany niedotlenieniowo-niedokrwienne mogą współistnieć z DAI i trwać poza okresem dezorientacji Dezorientacja i obrażenia ogniskowe Przy rozlanym urazie: - Przedłużona dezorientacja - Utrzymujące się stany wegetatywne - Gorsze rokowanie przy deficytach długoterminowych

13 Nowe metody obrazowania MR Obrazowanie dyfuzyjne rezonansu magnetycznego – DWI (diffusion weighted imaging), jest jedną z najczulszych metod obrazujących uszkodzenie istoty białej Pomiar dyfuzji z wyliczeniem tensora dyfuzji – DTI (diffusion tensor imaging) SWI (susceptibility-weighted imaging) Spektroskopia rezonansu magnetycznego – MRS, jest metodą uzupełniającą ocenę rozlanego urazu aksonalnego

14 diffusion tensor imaging

15

16 Podział DAI wg J. Adamsa Stopień I DAI (uszkodzenie łagodne) zmiany rozsiane, w przystrzałkowych częściach istoty białej płatów czołowych, w przykomorowych częściach płatów skroniowych Stopień II DAI (uszkodzenie średnio-ciężkie) zmiany stwierdzane w stopniu I oraz dodatkowo zmiany w ciele modzelowatym, w tym zmiany krwotoczne Stopień III DAI (uszkodzenie ciężkie) zmiany stwierdzane w stopniu II oraz zmiany w pniu mózgu, moście oraz móżdżku często powodują stan wegetatywny lub zgon

17 Postępowanie Celem jest ograniczenie wtórnych uszkodzeń OUN. Sedacja Wentylacja mechaniczna Monitorowanie i utrzymanie ICP < 15 mmHg Hiperwentylacja (PaCO 2 > 30 mmHg) Leki odwadniające (20% mannitol, furosemid) Hipotermia (30 – 33 °C) Kostno-oponowe odbarczenie mózgu (dwuczołowa kraniektomia i plastyka opony twardej)

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Jacek Pawlak Mohammed Shalhoub Rozlane uszkodzenie aksonalne na tle innych pourazowych uszkodzeń mózgu Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google