Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej Piotr Drygas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej Piotr Drygas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1 Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej Piotr Drygas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu piotr.drygas@ae.poznan.pl http://e-drygas.info

2 Pierwsze i podstawowe prawo e-handlu Dobre doświadczenia z kontaktów klienta z firmą nie dają gwarancji na rewizytę klienta w e-sklepie. Natomiast złe doświadczenia praktycznie wykluczają taką możliwość. Zwłaszcza w sprzedaży online klienci mają skłonność do rezygnacji z usług firmy po pierwszych nieudanych zakupach. W praktyce klienci przenoszą negatywne doświadczenia z jednym detalistom online na cały handel elektroniczny, co rzutuje na ich skłonność do robienia zakupów tą drogą w przyszłości.

3 Zatem … dokąd można zmierzać?

4 Internet Bullseye Marketing Model Czynnik 1. RYNEK DOCELOWY czy oferta jest skierowana do użytkowników komputerów? T1/N0 czy oferta jest skierowana do miłośników nowinek technicznych? T1/N0 czy oferta jest skierowana do osób o dochodach ponad średnią? T1/N0 czy oferta jest skierowana do osób z ponad przeciętnym poziomie wykształcenia? T1/N0 czy rynek docelowy jest łatwy do zidentyfikowania czy rynek docelowy jest dostępny przez Internet? T1/N0 czy rynek docelowy stanowią użytkownicy Internetu? T1/N0

5 Internet Bullseye Marketing Model Czynnik 2. RODZAJ PRODUKTU/USŁUGI czy oferta jest związana z komputerami? T1/N0 search goods czy experience goods? SG1/EG0 czy zamówienie może być zautomatyzowane? T1/N0 jakie jest zaawansowanie techniczne oferty? Duże1/Małe0 czy oferta podlega standaryzacji? T1/N0 czy oferta jest unikatowa? T1/N0 czy oferta przedstawia produkt o światowym rozgłosie? T1/N0 czy oferta jest kierowana do nisz o światowym zasięgu? T1/N0 jakie jest znaczenie marki? Duże1/Małe0

6 Internet Bullseye Marketing Model Czynnik 3. DYSTRYBUCJA czy oferta konkurencyjna jest łatwo dostępna w sposób tradycyjny? T0/N1 czy można zapewnić dystrybucję globalną? T1/N0 Czynnik 4. CENA jaki jest poziom cen? Niski1/Wysoki0 czy potrzebne są częste zmiany cen? T1/N0 Czynnik 5. PROMOCJA - czy metody tradycyjne mogą być pomocne? T1/N0

7 Internet Bullseye Marketing Model Czynnik 6. KOSZTY - czy Internet pozwala je obniżać? T1/N0 Czynnik 7. KONKURENCJA – jaka dostępność ofert poza Internetem? Duża1/Mała0 Czynnik 8. PRAWO - czy są ograniczenia prawne? T0/N1 Czynnik 9. POPYT - czy zapotrzebowanie jest duże? T1/N0 Czynnik 10. WARUNKI SPOŁECZNE - czy istnieje potrzeba anonimowej sprzedaży? T1/N0 Czynnik 11. WARUNKI POLITYCZNE - czy są ograniczenia? T0/N1 Czynnik 12. WARUNKI EKONOMICZNE – jaki jest stan gospodarki? Dobry1/Zły0 Czynnik 13. WARUNKI TECHNICZNE – jaka powszechność i stan Internetu? Duża1/Mała0

8 Rachunek kosztów, czyli … Zanim zarobisz, pomyśl, na co musisz wydać! Zanim zarobisz, pomyśl, na kim możesz zarobić! Zanim zarobisz, pomyśl, czy rzeczywiście musisz tyle wydać? Zatem …

9 Jak to się dzieje, że …

10 Zatem … Jedna aukcja to dokładnie to samo (a czasami nawet więcej!!!) niż zakładka jednego produktu w sklepie internetowym!

11 Kto?, co?, jak?, dlaczego? … czyli troszkę statystyk.

12

13

14 e-społeczności

15

16

17

18 Zatem jak technologia może pomóc? Prezentacja produktu Personalizacja Komunikacja …

19 Prezentacja produktu Kolory Wyszukiwanie produktu Informacje dodatkowe Porównanie produktu

20 Personalizacja… …produktu Dla bogatych? Dla wszystkich? …przekazu

21 Zarządzanie relacjami z klientem, czyli … Podtrzymywanie kontaktów to nie tylko gwiazdki!!!

22 Szanowny Pan Piotr Drygas Szanowny Panie, Jest nam niezmiernie miło, że jest Pan naszym stałym klientem. Uprzejmie prosimy o odpowiedź na kilka krótkich pytań: Jakie produkty kupuje Pan u nas najczęściej? Z jakiej formy płatności korzysta Pan najczęściej? …

23 Jak to bywa z tą komunikacją? M. Breier, A.A. Brott, Szybcy i M@drzy, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2004

24 Aspekty prawne w polskim e-biznesie

25 Najważniejsze przepisy regulujące działalność wirtualną Ustawa z dnia 2 marca 2000 - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Ustawa z dnia 18 września 2001 – o podpisie elektronicznym Ustawa z dnia 18 lipca 2002 – o świadczeniu usług drogą elektroniczną

26 Ustawa z dnia 2 marca 2000 - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Art. 6. 1. Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalogu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

27 Ustawa z dnia 2 marca 2000 - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. 2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne). 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

28 Dziękuję za uwagę piotr.drygas@ae.poznan.pl http://e-drygas@info


Pobierz ppt "Pomysł na interes w Sieci. Internet w działalności gospodarczej Piotr Drygas Akademia Ekonomiczna w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google