Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prof. dr hab. Edward Majewski dr Adam Wąs Mgr Stefania Czekaj Program Wieloletni IERiGŻ-PIB 2011-2014 Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prof. dr hab. Edward Majewski dr Adam Wąs Mgr Stefania Czekaj Program Wieloletni IERiGŻ-PIB 2011-2014 Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej."— Zapis prezentacji:

1 prof. dr hab. Edward Majewski dr Adam Wąs Mgr Stefania Czekaj Program Wieloletni IERiGŻ-PIB 2011-2014 Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej Warszawa, 13 maja 2013 OCENA EFEKTÓW ZAZIELENIENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

2 scenariusz dostosowania (adjustment scenario) - kontynuacja obecnej WPR; scenariusz reorientacji (refocus scenario) - ograniczenie zakresu wsparcia finansowego i interwencji rynkowej scenariusz integracji (integration scenario) - podniesienie poziomu trwałości (sustainability) rolnictwa, koncepcja zazielenienia (greening), zmniejszenie znaczenia Filaru II SCENARIUSZE WPR WG PROPOZYCJI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

3 GREENING Obowiązki dla gospodarstw? utrzymanie dotychczasowej powierzchni trwałych użytków zielonych w gospodarstwie ; minimum 3 uprawy w zmianowaniu udział w strukturze zasiewów pojedynczej rośliny max. 70%, min. 5%; przeznaczenie 7% (5%?) gruntów ornych na powierzchnię ekologicznej kompensacji (Ecological Focus Area)

4 GREENING gospodarstwa < 3 ha (15 ha?) GO zwolnione; obowiązek realizacji tylko działań dotyczących konkretnego gospodarstwa; gospodarstwa ekologiczne i na obszarach Natura 2000 automatycznie uprawnione do płatności zielonej.

5 EFEKTY ZAZIELENIENIA WG MODELU FARM-OPTY (wyniki na 2014 rok wg oryginalnej propozycji KE)

6 WPŁYW ZAZIELENIENIA NA POZIOM DOCHODU ROLNICZEGO W ZBIOROWOŚCI GOSPODARSTW Z PRÓBY FADN (2/4) Typy gospodarstw Kontynuacja_2014 GREEN_2014 GREEN -30%_ 2014 Wartość zł Kontynu- acja = 100 R ó żnica p.p. Według typ ó w produkcyjnych OGÓŁEM91383100-3,8-9,0 Zbożowe168 817100-6,5-12,2 Roślinne97 162100-6,9-10,3 Bydlęce59 794100-3,7-12,2 Trzodowe186 962100-1,6-3,9 Mieszane63 308100-3,1-9,5

7 WPŁYW ZAZIELENIENIA NA POZIOM DOCHODU ROLNICZEGO W ZBIOROWOŚCI GOSPODARSTW Z PRÓBY FADN (2/4) Typy gospodarstw Kontynuacja_2014 GREEN_2014 GREEN -30%_ 2014 Wartość zł Kontynu- acja = 100 R ó żnica p.p. Według wielkości ekonomicznej Małe 22 660 100 -4,2-12,4 Średnie 67 983 100 -4,2-10,9 Duże 258 307 100 -3,6-7,4 Według jakości gleb Dobre 168 185 100-8,9-10,5 Średnie 137 015 100-3,5-7,9 Słabe 53 467 100-3,2-11,1

8 WPŁYW ZAZIELENIENIA NA POZIOM DOCHODU ROLNICZEGO W ZBIOROWOŚCI GOSPODARSTW Z PRÓBY FADN (3/4) Typy gospodarstw Kontynuacja_2014 GREEN_2014 GREEN -30%_ 2014 Wartość zł Kontynu- acja = 100 R ó żnica p.p. Według stopnia dostosowania D+E (11%)59 980100 -0,7-0,1 D (79%)96 038100 -3,7-9,4 50/50 (4%)112 614100 -5,1-8,2 Główna (4%)91 661100 -4,5-9,5 MONO (2%)115 830100 -13,7-8,7 Zbożowe, duże, dobre gleby Monokultura 165 493100-23,3-11,3

9 ZMIANY W STRUKTURZE ZASIEWÓW W ROZWIĄZANIACH MODELOWYCH (średnio) Uprawy Kontynuacja_2014 GREEN_2014 Powierzchnia [ha]% R ó żnica p.p. Pszenica 6,3421,5-1,2 Pozostałe zboża 14,1848,2-3,6 Zboża razem 20,5269,7-4,9 Strączkowe 0,391,3-0,1 Rzepak 3,3711,4-0,7 Inne uprawy 4,8716,6-0,7 EFA 0,270,9+6,4

10 EFEKTY ZAZIELENIENIA W LITERATURZE

11 A. Matthews/DG AGRI Impact Assessment (2011) -Koszty zazielenienia w 2020 roku – 33/ha -Wzrost cen – pszenica, buraki cukrowe – 3%, jęczmień – 12% -Spadek dochodu rolniczego – 2% Komisja Europejska (2011) - … ma zapewnić korzyści środowiskowe poprzez zatrzymanie węgla w glebie, ochronę gatunkową na trwałych użytkach, ochronę wód oraz ochronę poprzez powierzchnię ekologicznej kompensacji, poprawę zdolności regeneracyjnych ekosystemów poprzez dywersyfikację upraw. H. Westhoek i in. (2012) - minimalny efekt środowiskowy – pełne dostosowanie do wymogów zazielenienia dotyczy jedynie 2% powierzchni UR w Unii Europejskiej Friends of the Earth (2011) - Dywersyfikacja upraw nie zapewnia takich efektów, jak zmianowanie.

12 EFEKTY ZAZIELENIENIA WG MODELU CAPRI

13 ZMIANA POWIERZCHNI EFA (W P.P. GO) Źródło: Wąs A., Zawalińska K., Britz W., Impact of greening the Common Agricultural Policy on agriculture in selected Baltic States, ….

14 ZMIANA DOCHODÓW I DOTACJI (2020) Źródło: Wąs A., Zawalińska K., Britz W., Impact of greening the Common Agricultural Policy on agriculture in selected Baltic States, ….

15 KONSEKWENCJE ZAZIELENIENIA WPR DLA POLSKIEGO ROLNICTWA Wymóg dywersyfikacji upraw Wymóg dywersyfikacji upraw – mało dotkliwy, za wyjątkiem gospodarstw z silnie uproszczoną strukturą produkcji; Wyłączenie gruntów na powierzchnię ekologicznej kompensacji Wyłączenie gruntów na powierzchnię ekologicznej kompensacji - główny czynnik spadku dochodu rolniczego Produkcja rolnicza Produkcja rolnicza – kilkuprocentowa redukcja (2014), w długim okresie prawdopodobny wzrost intensywności produkcji Dochody rolnicze Dochody rolnicze – przeciętnie o około 3% niższe (2014), możliwy wzrost cen [złagodzenie wymogów zazielenienia znacząco zredukuje negatywne skutki produkcyjne i ekonomiczne, za wyjątkiem niektórych typów gospodarstw]

16 CZY ZAZIELENIENIE JEST POTRZEBNE? Koncepcja zazielenienia kontrowersyjna - nie dość silnie akcentuje cele środowiskowe; - nakłada zbyt restrykcyjne ograniczenia ingerujące w organizację gospodarstw rolniczych; - brak argumentów na długookresowe korzyści środowiskowe; - wyłączenie z produkcji gleb dobrej jakości, jednocześnie wprowadzanie intensywnych upraw na gorsze stanowiska na glebach średniej i niskiej jakości. - mało uzasadnione restrykcje w szczególnych przypadkach (np. bogata infrastruktura przyrodnicza, grupowe rotacje upraw); - czy nie wystarczyłoby cross compliance i wykorzystanie II Filaru (np. promocja pasów buforowych, pasów zadrzewień na terenach zagrożonych erozją wietrzną, itp.)

17 POLITYCZNE I EKONOMICZNE EFEKTY ZAZIELENIENIA Legitymizacja płatności – być może wystarczająca Konkurencyjność rolnictwa UE – osłabiona Wyniki ekonomiczne – przeciętnie mało istotne różnice Wzrost kosztów (w tym: transakcyjne) – ponosi konsument i podatnik

18 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

19 PRODUKCJA NAJWAŻNIEJSZYCH PŁODÓW ROLNYCH - PRZECIĘTNIE NA GOSPODARSTWO BASELINE_2014GREEN_2014GREEN_ZB_2014 Produkcja w tonach Baseline =100 Produkcja w tonach Baseline =100 Pszenica34,0132,019433,1297 Jęczmień13,2212,08919,1569 Pszenżyto16,8015,769414,8388 Żyto7,206,71934,7466 Owies i inne13,4312,329210,2977 Kukurydza7,416,82926,7791 Strączkowe0,920,85933,80415 Rzepak10,9710,279411,78107 Źródło: Czekaj S., Majewski E., Wąs A. [in:] Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, red. Jacek Kulawik, IERiGŻ, Warszawa 2012.

20 STRUKTURA UPRAW I ZMIANY W DOCHODZIE ROLNICZYM W POPULACJI GOSPODARSTW REPREZENTOWANYCH PRZEZ ANALIZOWANE GOSPODARSTWA Z PRÓBY FADN BASELINE_2014GREEN_2014GREEN_ZB_2014GREEN_(-30%) [ha/gosp] udział [%] [ha/gosp] udział [%] [ha/gosp] udział [%] [ha/gosp] udział [%] Pszenica2.4117.4%2.2916.5%2.3416.9%2.4117.4% Pozostałe zboża7.8556.7%7.2452.3%6.0443.7%7.8556.7% Zboża razem10.2574.1%9.5368.8%8.3860.6%10.2574.1% Strączkowe0.201.5%0.191.4%0.836.0%0.201.5% Rzepak0.836.0%0.775.5%1.128.1%0.836.0% Inne uprawy2.3917.3%2.3316.8%2.4117.4%2.3917.3% EFA0.171.2%1.037.5%1.107.9%0.171.2% [zł/gosp] Udział dopłat bezpośrednich w dochodzie 14,73936.4%14,73937.7%14,73937.6%10,60229.1% Dochód rolniczy40,485100%39,07896,5%39,21696,9%36,38989,9% Źródło: Czekaj S., Majewski E., Wąs A. [in:] Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, red. Jacek Kulawik, IERiGŻ, Warszawa 2012.

21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH PŁODÓW ROLNYCH W TONACH NA GOSPODARSTWO W KRAJU BASELINE 2014 GREEN_2014 (Baseline =100) GREEN_ZB_2014 (Baseline =100) Pszenica11,8111,1895%11,4997% Jęczmień5,865,3591%3,9668% Pszenżyto8,427,8793%7,0784% Żyto3,783,5293%2,4966% Owies i inne8,968,2192%7,3382% Kukurydza1,611,4993%1,4993% Strączkowe0,440,4295%1,85417% Rzepak2,622,4393%3,40130% Źródło: Czekaj S., Majewski E., Wąs A. [in:] Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, red. Jacek Kulawik, IERiGŻ, Warszawa 2012.

22 ZMIANY STRUKTURY ZASIEWÓW (W P.P. GO) DaniaFinlandiaSzwecjaEstoniaLitwaŁotwaPolska Zboża-0.79-0.330.62-4.45-3.7-0.26-1.85 Pszenica-0.66-0.190.2-1.21-1.12-0.49-0.5 Żyto i mieszanki 0.240.20.07-1.91-0.910.1-0.38 Jęczmień-0.63-0.420.12-1.06-1.080.05-0.26 Owies0.190.060.14-0.26-0.290.04-0.32 Kukurydza na ziarno - -0.01 --0.02 --0.06 Pozostałe zboża0.070.010.09-0.01-0.280.03-0.33 Rośliny oleiste0.080.090.07-0.33-0.260.04-0.03 Strączkowe0.060.030.02-0.02-0.350.010 Ziemniaki0.010.020.030-0.010.02-0.01 Buraki cukrowe0.01 -0 -0 Rośliny paszowe-0.75-0.78-2.040.30.451.130.84 EFA1.181.231.395.0450.351.94 Źródło: Wąs A., Zawalińska K., Britz W., Impact of greening the Common Agricultural Policy on agriculture in selected Baltic States, ….

23 ZMIANY W POGŁOWIU ZWIERZĄT I POWIERZCHNI ROŚLIN PASZOWYCH DaniaFinlandiaSzwecjaEstoniaLitwaŁotwaPolska Zboża [% powierzchni]-1.16-1.021.32-6.32-8.86-1.42-3.21 Paszowe [% powierzchni]-1.87-3.09-4.040.8-0.180.512.09 Krowy mleczne [% pogłowia]-0.085-0.075-0.41-0.36-0.31-0.13-0.135 Bydło mięsne [% pogłowia]-0.76-0.97-0.79-3.71-0.96-0.980.16 Tuczniki [% pogłowia]0.23-0.130.22-2.37-0.21-0.59-0.42 Trzoda hodowlana [% pogłowia] 0.41-0.160.41-2.25-0.3-1.14-0.31 Poultry fattening [% of heads]0.02-0.010.05-1.17-1.42-1.22-0.23 Źródło: Wąs A., Zawalińska K., Britz W., Impact of greening the Common Agricultural Policy on agriculture in selected Baltic States, ….

24 PODSUMOWANIE W pierwszym roku wdrożenia zreformowanej WPR nastąpiłoby zmniejszenie dochodów rolniczych o około 3 – 4 punkty procentowe w stosunku do scenariusza bez zmian polityki rolnej (Baseline). Skutek przede wszystkim wyłączenia części gruntów ornych na potrzeby stworzenia powierzchni ekologicznej kompensacji oraz zmian w strukturze zasiewów, niezbędnych dla spełnienia warunku dywersyfikacji upraw.


Pobierz ppt "Prof. dr hab. Edward Majewski dr Adam Wąs Mgr Stefania Czekaj Program Wieloletni IERiGŻ-PIB 2011-2014 Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google