Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane Informacyjne ID grupy: 97/41_UGP_2 Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane Informacyjne ID grupy: 97/41_UGP_2 Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane Informacyjne ID grupy: 97/41_UGP_2 Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku
Nazwa szkoły: Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku ID grupy: 97/41_UGP_2 Opiekun: Tadeusz Czapliński Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Ruch Semestr/rok szkolny: 1/2010/2011

3 Jest to zjawisko polegające na zmianie położenia ciał względem siebie.
ruch Jest to zjawisko polegające na zmianie położenia ciał względem siebie. Jest to zjawisko polegające na zmianie położenia ciał względem siebie.

4 PROSTOLINIOWY KRZYWOLINIOWY
Podstawowe pojęcia: 1) Ciało, względem którego poruszamy się nazywamy układem odniesienia. 2) Torem ruchu nazywamy linię, wzdłuż której ciało się porusza. Ze względu na kształt toru rozróżniamy: RUCH PROSTOLINIOWY KRZYWOLINIOWY

5 Podstawowe pojęcia: 3) Drogą nazywamy długość odcinka toru ruchu. 4) Przemieszczenie – jest to wektor zaczepiony w początkowym położeniu ciała, o końcu w położeniu końcowym ciała.

6 Podstawowe pojęcia: 5) Prędkością v ciała nazywamy drogę s pokonywaną przez to ciało w jednostce czasu: Tak zdefiniowana prędkość jest prędkością średnią, obliczoną dla dłuższego odcinka drogi. Rzeczywista prędkość ciała w danym momencie jest prędkością chwilową, obliczoną dla bardzo krótkiego jej odcinka:

7 RODZAJE RUCHU Ze względu na prędkość ciała rozróżniamy różne rodzaje ruchu: RUCH jednostajny zmienny opóźniony po okręgu przyspieszony

8 Ruch jednostajny PROSTOLINIOWY
Ruch jednostajny prostoliniowy – jest to taki rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ze stałą prędkością. Oznacza to, że wartość prędkości, nazywana szybkością, nie ulega zmianie, a kierunek i zwrot wektora prędkości pozostają takie same. Przykładem tego rodzaju ruchu jest pęcherzyk powietrza unoszący się ku górze w szklanej rurce wypełnionej gliceryną. Ciało poruszające się ruchem jednostajnym pokonuje jednakowe odcinki drogi w równych odstępach czasu.

9 Ruch jednostajny PROSTOLINIOWY
Droga w ruchu jednostajnym jest wprost proporcjonalna do czasu jego trwania.

10 Ruch jednostajny PROSTOLINIOWY
Prędkość ciała w ruchu jednostajnym jest stała.

11 Ruch jednostajny PROSTOLINIOWY
Przyspieszenie w ruchu jednostajnym ma zawsze wartość 0.

12 RUCH ZMIENNY Ruchem zmiennym nazywamy taki rodzaj ruchu, w którym zmienia się prędkość ciała (jej wartość lub kierunek). Istnieją różne rodzaje ruchu zmiennego: Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch jednostajnie opóźniony Ruch po okręgu

13 Ruch jednostajnie przyspieszony

14 Ruch jednostajnie przyspieszony
Ruch jednostajnie przyspieszony jest to taki rodzaj ruchu, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu zwiększa swoją prędkość o tę samą wartość, np. swobodnie spadający kamień. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym: v – prędkość ciała v0 – prędkość początkowa ciała a – przyspieszenie t – czas przyspieszania

15 Ruch jednostajnie przyspieszony
Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym: s – droga t – czas ruchu v0 – prędkość początkowa – przyspieszenie ciała

16 Ruch jednostajnie przyspieszony
Przyspieszenie a jest wielkością, która mówi, o ile zwiększa się prędkość ciała w każdej sekundzie jego ruchu. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym ma stałą wartość:

17 Doświadczenie: Wyznaczanie wartości przyspieszenia silnika rakietowego.
1. Opis: Sporządzamy z folii aluminiowej tulejkę, nawijając folię na ołówek. Po zaślepieniu rurki z jednej strony, napełniamy ją wąskimi paskami celuloidu. Na koniec zaciskamy brzegi tulejki, formując w ten sposób dyszę wylotową spalin. Tor lotu rakiety wykonujemy rozciągając w pracowni 5 metrów cienkiego drutu transformatorowego. Przygotowany wcześniej silniczek rakietowy mocujemy luźno drucikiem na rozpiętym w klasie torze. Odpalamy silnik, podgrzewając go zapalniczką do momentu pojawienia się pierwszej słabej smużki dymu. W chwili tej odsuwamy gwałtownie zapalniczkę. Na ten znak trzy dorodne dziewoje (sprowadzone specjalnie w tym celu z klasy Ia), odpalają swoje stopery, dokonując pomiaru czasu przelotu rakietki.

18 Doświadczenie: Wyznaczanie wartości przyspieszenia silnika rakietowego.
2. Obserwacje: Silnik rakietowy śmignął w oparach spalin, pokonując w mgnieniu oka ruchem jednostajnie przyspieszonym, dystans pięciu metrów.

19 Doświadczenie: Wyznaczanie wartości przyspieszenia silnika rakietowego.

20 Doświadczenie: Wyznaczanie wartości przyspieszenia silnika rakietowego.
3. Obliczenia i wnioski:

21 Doświadczenie: Wyznaczanie wartości przyspieszenia silnika rakietowego.
Wniosek: Rakietka poruszała się z przyspieszeniem o wartości

22 Ruch jednostajnie opóźniony

23 Ruch jednostajnie opóźniony
Ruch jednostajnie opóźniony jest to taki rodzaj ruchu, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu zmniejsza swoją prędkość o taką samą wartość. Prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym:

24 Ruch jednostajnie opóźniony
Droga w ruchu jednostajnie opóźnionym: s – droga - prędkość początkowa t – czas a - przyspieszenie

25 Ruch jednostajnie opóźniony
Opóźnienie w ruchu jednostajnie opóźnionym: Opóźnienie jest wielkością stałą:

26 Ruch jednostajny po okręgu

27 Ruch jednostajny po okręgu
Ruch jednostajny po okręgu – jest to taki rodzaj ruchu, który odbywa się po torze w kształcie okręgu z prędkością o stałej wartości, tzn Ruch jednostajny po okręgu jest ruchem niejednostajnie przyspieszonym, tzn. kierunek i zwrot wektorów przyspieszenia i prędkości zmieniają się cały czas w trakcie ruchu, nie zmieniają się natomiast ich wartości.

28 Ruch jednostajny po okręgu
Wielkości fizyczne związane z ruchem jednostajnym po okręgu: 1) Prędkość kątowa – jest to stosunek kąta, jaki zakreśliło poruszające się ciało, do czasu tego ruchu. 2) Okres – jest to czas wykonania pełnego obiegu okręgu – mierzymy go w sekundach. 3) Częstotliwość – jest to odwrotność okresu, czyli liczba pełnych obiegów wykonanych w ciągu 1s. 4) Prędkość liniowa – jest ona styczna do okręgu. 5) Przyspieszenie dośrodkowe.

29


Pobierz ppt "Dane Informacyjne ID grupy: 97/41_UGP_2 Zespół Szkół nr 5 w Szczecinku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google