Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

3 DANE INFORMACYJNE Nazwa szko ł y: Zespó ł Szkó ł nr 5 w Szczecinku ID grupy: 97/41_UGP_2 Opiekun: Tadeusz Czapli ń ski Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Ruch Semestr/rok szkolny: 1/2010/2011

4 RUCH Jest to zjawisko polegające na zmianie położenia ciał względem siebie.

5 PODSTAWOWE POJĘCIA: 1) Ciało, względem którego poruszamy się nazywamy układem odniesienia. 2) Torem ruchu nazywamy linię, wzdłuż której ciało się porusza. Ze względu na kształt toru rozróżniamy: RUCH PROSTOLINIOWY KRZYWOLINIOWY

6 3) Drogą nazywamy długość odcinka toru ruchu. 4) Przemieszczenie – jest to wektor zaczepiony w początkowym położeniu ciała, o końcu w położeniu końcowym ciała.

7 5) Prędkością v ciała nazywamy drogę s pokonywaną przez to ciało w jednostce czasu: Tak zdefiniowana prędkość jest prędkością średnią, obliczoną dla dłuższego odcinka drogi. Rzeczywista prędkość ciała w danym momencie jest prędkością chwilową, obliczoną dla bardzo krótkiego jej odcinka:

8 RODZAJE RUCHU Ze względu na prędkość ciała rozróżniamy różne rodzaje ruchu: RUCH jednostajnyzmienny przyspieszony opóźniony po okręgu

9 RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY Ruch jednostajny prostoliniowy – jest to taki rodzaj ruchu, w którym ciało porusza się ze stałą prędkością. Oznacza to, że wartość prędkości, nazywana szybkością, nie ulega zmianie, a kierunek i zwrot wektora prędkości pozostają takie same. Przykładem tego rodzaju ruchu jest pęcherzyk powietrza unoszący się ku górze w szklanej rurce wypełnionej gliceryną. Ciało poruszające się ruchem jednostajnym pokonuje jednakowe odcinki drogi w równych odstępach czasu.

10 RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY Droga w ruchu jednostajnym jest wprost proporcjonalna do czasu jego trwania.

11 RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY Prędkość ciała w ruchu jednostajnym jest stała.

12 RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY Przyspieszenie w ruchu jednostajnym ma zawsze wartość 0.

13 RUCH ZMIENNY Ruchem zmiennym nazywamy taki rodzaj ruchu, w którym zmienia się prędkość ciała (jej wartość lub kierunek). Istnieją różne rodzaje ruchu zmiennego: Ruch jednostajnie przyspieszony Ruch jednostajnie opóźniony Ruch po okręgu

14 RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY

15 RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY Ruch jednostajnie przyspieszony jest to taki rodzaj ruchu, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu zwiększa swoją prędkość o tę samą wartość, np. swobodnie spadający kamień. Prędkość w ruchu jednostajnie przyspieszonym: v – prędkość ciała v 0 – prędkość początkowa ciała a – przyspieszenie t – czas przyspieszania

16 RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym: s – droga t – czas ruchu v 0 – prędkość początkowa – przyspieszenie ciała

17 RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY Przyspieszenie a jest wielkością, która mówi, o ile zwiększa się prędkość ciała w każdej sekundzie jego ruchu. Przyspieszenie w ruchu jednostajnie przyspieszonym ma stałą wartość:

18 DOŚWIADCZENIE: WYZNACZANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA SILNIKA RAKIETOWEGO. 1. Opis: Sporządzamy z folii aluminiowej tulejkę, nawijając folię na ołówek. Po zaślepieniu rurki z jednej strony, napełniamy ją wąskimi paskami celuloidu. Na koniec zaciskamy brzegi tulejki, formując w ten sposób dyszę wylotową spalin. Tor lotu rakiety wykonujemy rozciągając w pracowni 5 metrów cienkiego drutu transformatorowego. Przygotowany wcześniej silniczek rakietowy mocujemy luźno drucikiem na rozpiętym w klasie torze. Odpalamy silnik, podgrzewając go zapalniczką do momentu pojawienia się pierwszej słabej smużki dymu. W chwili tej odsuwamy gwałtownie zapalniczkę. Na ten znak trzy dorodne dziewoje (sprowadzone specjalnie w tym celu z klasy Ia), odpalają swoje stopery, dokonując pomiaru czasu przelotu rakietki.

19 DOŚWIADCZENIE: WYZNACZANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA SILNIKA RAKIETOWEGO. 2. Obserwacje: Silnik rakietowy śmignął w oparach spalin, pokonując w mgnieniu oka ruchem jednostajnie przyspieszonym, dystans pięciu metrów.

20 DOŚWIADCZENIE: WYZNACZANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA SILNIKA RAKIETOWEGO.

21 3. Obliczenia i wnioski:

22 DOŚWIADCZENIE: WYZNACZANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA SILNIKA RAKIETOWEGO. Wniosek: Rakietka poruszała się z przyspieszeniem o wartości

23 RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY

24 Ruch jednostajnie opóźniony jest to taki rodzaj ruchu, w którym ciało w jednakowych odstępach czasu zmniejsza swoją prędkość o taką samą wartość. Prędkość w ruchu jednostajnie opóźnionym:

25 RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY Droga w ruchu jednostajnie opóźnionym: s – droga - prędkość początkowa t – czas a - przyspieszenie

26 RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY Opóźnienie w ruchu jednostajnie opóźnionym: Opóźnienie jest wielkością stałą:

27 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU

28 Ruch jednostajny po okręgu – jest to taki rodzaj ruchu, który odbywa się po torze w kształcie okręgu z prędkością o stałej wartości, tzn. Ruch jednostajny po okręgu jest ruchem niejednostajnie przyspieszonym, tzn. kierunek i zwrot wektorów przyspieszenia i prędkości zmieniają się cały czas w trakcie ruchu, nie zmieniają się natomiast ich wartości.

29 RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU 1) Prędkość kątowa – jest to stosunek kąta, jaki zakreśliło poruszające się ciało, do czasu tego ruchu. 2) Okres – jest to czas wykonania pełnego obiegu okręgu – mierzymy go w sekundach. 3) Częstotliwość – jest to odwrotność okresu, czyli liczba pełnych obiegów wykonanych w ciągu 1s. 4) Prędkość liniowa – jest ona styczna do okręgu. 5) Przyspieszenie dośrodkowe. Wielkości fizyczne związane z ruchem jednostajnym po okręgu:

30 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google