Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowa konfiguracja

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowa konfiguracja"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowa konfiguracja
Kartoteki Centralne Podstawowa konfiguracja KS-ZSA - System Zarządzania Siecią Aptek

2 Plan Szkolenia Podstawowe informacje o CKT Konfiguracja ZSA
Aktualizacja LKT na podstawie CKT Konfiguracja AOW Powiązania

3 Podstawowe informacje o CKT
Kartoteki Centralne Podstawowe informacje o CKT

4 Podstawowe informacje o CKT
Kartoteka Lokalna Kopia danych pochodzących z fizycznej apteki Kartoteka tworzona i modyfikowana w ZSA każdorazowo podczas importowania danych z aptek Dane znajdują się w tabeli min. TOWR, DOST itd. (aby wyszukać odpowiedni ą kartę należy posłużyć się odpowiednim IDFIRM)

5 Podstawowe informacje o CKT
Kartoteka Centralna Kartoteka tworzona bezpośrednio w KS-ZSA Stanowi podstawowy zbiór danych w systemie – na niej bazuje większość funkcji KS-ZSA (Zamówienia, Analizy itd.)

6 Podstawowe informacje o CKT
Kartoteka Centralna rozsyłana do aptek Korporacyjna Kartoteka tworzona bezpośrednio w KS-ZSA na podstawie CKT Pełni rolę pośrednią pomiędzy centralą a apteką Można ją traktować jako bufor który połączony jest z kartoteką centralną w relacji 1:1 Na jej podstawie zakładane mogą być karty w aptece. Obecnie są do dyspozycji kartoteki korporacyjne towarów, dostawców oraz pacjentów/odbiorców. Aby stworzyć kartoteki korporacyjne należy skorzystać z funkcji w module 34.Komunikacja – Wymiana danych – Wygeneruj – Kartoteki Centralne – Pełne lub Przyrostowe

7 Podstawowe informacje o CKT
Tryb Lokalny Kartoteka centrala NIE rozsyłana do AOW Tryb, w którym kartoteki lokalne i centralne tworzone są niezależnie. Dodawanie pozycji jest możliwe zarówno po stronie centrali jak i po stronie apteki.

8 Podstawowe informacje o CKT
Tryb lokalny

9 Podstawowe informacje o CKT
Tryb lokalny - charakterystyka Dodawanie nowych kart towarów ręcznie Dodawanie nowych kart towarów na podstawie bazy BLOZ Dodawanie (uzupełnianie) na podstawie kartotek lokalnych aptek (po kodzie BLOZ07). Powiązania generowane na podstawie kodu BLOZ7 Kartoteki Centralne NIE przesyłane są do aptek

10 Podstawowe informacje o CKT
Tryb Centralny (Korporacyjny) Tryb, w którym kartoteka centralna jest miejscem gdzie dodawane są nowe pozycje. Na jej podstawie generowana jest kartoteka korporacyjna, która następnie replikowana jest do aptek. Apteki dodają nowe pozycje do swoich kartotek lokalnych tylko na podstawie przekazanych danych.

11 Podstawowe informacje o CKT
Tryb Centralny (korporacyjny) zasilanie wewnętrzne

12 Podstawowe informacje o CKT
Tryb Centralny – zasilanie wew.

13 Podstawowe informacje o CKT
Tryb Centralny – zasilanie wew. - charakterystyka Dodawanie nowych kart towarów ręcznie Dodawanie nowych kart towarów na podstawie bazy BLOZ Powiązania generowane na podstawie kodu centralnego (lub BLOZ7 – Centralna z pozycjami lokalnymi) Przesyłanie kartotek do aptek Centrala wysyła i steruje kartotekami w aptekach

14 Podstawowe informacje o CKT
Tryb Centralny (korporacyjny) zasilanie zewnętrzne

15 Podstawowe informacje o CKT
Tryb Centralny – zasilanie zew.

16 Podstawowe informacje o CKT
Tryb Centralny – zasilanie zew. - charakterystyka Kartoteka centralna uzupełniana tylko za pomocą procesu importującego dane z systemu zew. Powiązania generowane na podstawie kodu centralnego Przesyłanie kartotek do aptek Centrala wysyła i steruje kartotekami w aptekach

17 Podstawowe informacje o CKT
Tryby - podsumowanie

18 Kartoteki Centralne Konfiguracja ZSA

19 Konfiguracja ZSA Kartoteka Towarów Tryb Centralny - opcje
N22_1001FN Tryb obsługi tabeli towarów = Tabela centralna (do wiązania pozycji będą wykorzystywane: IDCTOWR) = Tabela centralna z pozycjami lokalnymi (do wiązania pozycji będą wykorzystywane: IDCTOWR lub BLOZ) N22_1004FN Kierunek replikacji tabeli towarów = Centrala -> Korporacja

20 Konfiguracja ZSA Kartoteka Dostawców Tryb Centralny - opcje
N22_1002FN Tryb obsługi tabeli dostawców : = Tabela centralna (do wiązania pozycji będą wykorzystywane: IDCDOST ) = Tabela centralna z pozycjami lokalnymi (do wiązania pozycji będą wykorzystywane: IDCDOST lub KODHR) N22_1005FN Kierunek replikacji tabeli dostawców = Centrala -> Korporacja

21 Konfiguracja ZSA Kartoteka Odbiorców Tryb Centralny - opcje
N22_1003FN Tryb obsługi tabeli odbiorców = Tabela centralna (do wiązania pozycji będą wykorzystywane: IDCPACA) = Tabela centralna z pozycjami lokalnymi (do wiązania pozycji będą wykorzystywane: IDCPACA lub KODSK lub PESEL) N22_1004FN Kierunek replikacji tabeli towarów = Centrala -> Korporacja

22 Wysyłanie danych centralnych
Konfiguracja ZSA Tryb Centralny - opcje Wysyłanie danych centralnych C44_1015FN Generuj i wysyłaj tabele centralne do punktów sprz. = TAK C44_1016FN Katalog pełnej bazy centralnej na serwerze FTP = wartość odpowiadająca nazwie katalogu do którego zapisywany będzie plik DBENTERP.ZIP zawierający pełną kartotekę korporacyjną

23 Konfiguracja ZSA

24 Wysyłanie danych centralnych
Konfiguracja ZSA Tryb Centralny - opcje Wysyłanie danych centralnych 34.Komunikacja – Konfiguracja Wymiany Danych = Należy zaznaczyć jaki rodzaj danych centralnych będzie wysyłany do konkretnej apteki

25 Konfiguracja ZSA Tryb Centralny - opcje
34.Komunikacja – Konfiguracja wymiany danych

26 Wysyłanie kartoteki korporacyjnej pełnej
Konfiguracja ZSA Tryb Centralny Wysyłanie kartoteki korporacyjnej pełnej Słowniki korporacyjne generowane są w module : 34.Komunikacja – Wymiana danych – Wygeneruj – Kartoteki centralne – Pełne lub Przyrostowe Można również dodać zadanie do harmonogramu KSFNServera - Bazy centralne – wysyłanie pełnych tabel - Bazy centralne przyrostowe Na serwer FTP trafi plik Dbenterp.zip

27 Konfiguracja ZSA Tryb Centralny 34.Komunikacja – Wymiany danych

28 Wysyłanie kartoteki korporacyjnej przyrostowej
Konfiguracja ZSA Tryb Centralny Wysyłanie kartoteki korporacyjnej przyrostowej Serwer ZSA odczytuje datę z pliku dctrange.txt. Data ta porównywana jest z polem DGAKT tabeli CTOWR Dla każdej apteki generowany jest indywidualny zakres danych. Tworzony jest pakiet nc******.zip, który zostaje umieszczony w katalogu danej apteki na serwerze FTP W AOW następuje pobranie pliku i jego import Plik dctrange.txt zostaje nadpisany aktualną datą aktualizacji kartoteki

29 Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej
Konfiguracja ZSA Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej

30 Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej
Konfiguracja ZSA Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej Mechanizm aktualizacji lokalnej kartoteki na podstawie centralnej pozwala na aktualizację kartoteki lokalnej towarów i/lub/oraz dostawców podczas wczytywania kartotek centralnych do AOW Mechanizm ten można włączyć w module: 34.Komunikacja – Konfiguracja wymiany danych Apteki w których mechanizm zostanie włączony zostaną oznaczone

31 Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej
Konfiguracja ZSA Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej 34.Komunikacja – Konfiguracja wymiany danych

32 Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej
Konfiguracja ZSA Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej Aktualizacja kart lokalnych towarów jest mechanizmem potencjalnie niebezpiecznym. Jego prawidłowe działanie zależy od prawidłowego powiązania towarów zarówno w centrali jak i w aptece w myśl zasady: JEDEN towar na półce - JEDNA karta lokalna - JEDNA karta centralna.

33 Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej
Konfiguracja ZSA Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej Włączenie opcji aktualizacji kartotek lokalnych na podstawie CKT powoduje przeniesienie na karty w aptece zawartości odpowiadających im (powiązanych) kart centralnych wraz ze wszystkimi jej parametrami (w tym ewentualną przeceną).

34 Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej
Konfiguracja ZSA Aktualizacja kartoteki lokalnej na podstawie centralnej Dla uzyskania właściwego efektu niezbędne jest bieżące dbanie o merytoryczną zawartość CKT, powiązań w centrali oraz aptekach. Należy jednokrotnie stworzyć prawidłowe powiązania -lub poprawić już istniejące - a następnie dbać aby nowo dodawane również były prawidłowe. Raz stworzonych prawidłowych powiązań nie trzeba poprawiać!

35 Kartoteki Centralne Konfiguracja AOW

36 Konfiguracja AOW Kartoteki centralne
Aby apteka mogła obsługiwać kartoteki centralne należy odpowiednio ustawić opcje związane z Trybem obsługi tabeli: Kartoteki lokalne – użytkownik może ręcznie zakładać nowe kartoteki Kartoteki centralne – użytkowni może zakładać nowe kartoteki lokalne TYLKO na podstawie kartotek centralnych Mieszany (kartoteki lokalne i centralne) – możliwe jest zakładanie nowych kartotek lokalnych ręcznie jak i na podstawie kartotek centralnych

37 AOW – 41.ADMIN – Opcje modułów – APW22 Kartoteki – Kartoteki Centralne
Konfiguracja AOW Kartoteki centralne AOW – 41.ADMIN – Opcje modułów – APW22 Kartoteki – Kartoteki Centralne

38 Konfiguracja AOW Kartoteki centralne
W trybie centralnym NIE MOŻNA dodawać w aptece kart ręcznie oraz edytować już istniejących W trybie centralnym kartoteka centralna w aptece pełni rolę źródła, z którego dodawane są nowe pozycje do kartoteki lokalnej. Dodanie nowej pozycji na podstawie kartoteki centralnej powoduje, że zostaną one wewnętrznie powiązane.

39 Konfiguracja AOW Kartoteki centralne
AOW – 22.KARTOTEKI – KARTOTEKI – TOWARY – POWIĄZANIA Z CENTRALNĄ BAZĄ TOWARÓW

40 Kartoteki Centralne Powiązania

41 Powiązania Powiązania:
Umożliwiają jednoznacznie zidentyfikować pozycję z kartoteki lokalnej (jednej lub wielu) Na podstawie pozycji wybranej z kartoteki centralnej.

42 Powiązania

43 Powiązania Określanie powiązań
Powiązań kart lokalnych do centralnych w ZSA dokonujemy w module 52.Kartoteki:

44 Perspektywa centralna
Powiązania Perspektywa centralna

45 Powiązania Sposób powiązania kart zależy od tego w jakim modelu działają kartoteki : Przy różnym trybie towary są różnie wiązane: Lokalny (towary-BLOZ07, dostawcy-KODHR, pacjenci-KODSK lub PESEL) Centralny - (Korporacyjny) – (towary-IDCTOWR, dostawcy-IDCDOST, pacjenci-IDCPACA) Centralny z poz. Lokal.(mieszany) – kombinacja p1 i p2

46 Powiązania Instrukcji użytkownika – rozdział Kartoteki
Wszelkie informacje dotyczące powiązań znajdują się w: Instrukcji użytkownika – rozdział Kartoteki Prezentacji na FTP – KS-ZSA-Powiazania

47 Wysyłanie powiązań towarów
Powiązania Wysyłanie powiązań towarów

48 Wysyłanie powiązań towarów
Powiązania Wysyłanie powiązań towarów Funkcja umożliwia przesyłanie powiązań towarowych z KS-ZSA do aptek. Aby ją aktywować należy odpowiednio ustawić opcję: C32_1001FN Przesyłanie informacji o powiązaniach towarów do aptek = TAK FUNKCJA TA JEST DOSTĘPNA TYLKO GDY OPCJA TRYB OBSŁUGI TABELI TOWARÓW JEST USTAWIONY NA TABELA CENTRALNA

49 Powiązania Wysyłanie powiązań towarów
ZSA – 32.SERWIS – POWIĄZANIA – WYSYŁANIE POWIĄZAŃ TOWARÓW

50 Powiązania zostają nadpisane !
Wysyłanie powiązań towarów UWAGA: Należy pamiętać, iż po wczytaniu przesłanych powiązań NIE będzie już powrotu do starych powiązań. Powiązania zostają nadpisane !

51 STARE POWIĄZANIA ZOSTANĄ NADPISANE
Wysyłanie powiązań towarów W aptece powiązania zostają zaimportowane przy zadaniu Pobieraj Kartoteki Centralne STARE POWIĄZANIA ZOSTANĄ NADPISANE

52 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podstawowa konfiguracja"

Podobne prezentacje


Reklamy Google