Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Profil dyplomowania Zarządzanie wiedzą i informacją Rok akademicki 2010/2011

2 Zespół Prof. dr hab. inż. Edward Szczerbicki Dr inż. Marzena Grzesiak
Dr inż. Justyna Kujawska Dr inż. Krzysztof Leja Dr inż. Andrzej Szuwarzyński Dr inż. Małgorzata Zięba

3 Ogólne informacje o profilu
Profil ten jest adresowany do studentów o szerokich zainteresowaniach, zorientowanych na rozwiązywanie problemów współczesnych, szybko zmieniających się organizacji w turbulentnym otoczeniu, związanych z wykorzystaniem zasobów niematerialnych a głównie wiedzy i informacji.

4 Ogólne informacje o profilu
W trakcie zajęć, prowadzonych w znacznej części w interaktywnych formach (wykład z dyskusją, laboratoria, ćwiczenia), studenci mają możliwość poznania roli zarządzania wiedzą i informacją na przykładach polskich i zagranicznych organizacji komercyjnych i niekomercyjnych.

5 Ogólne informacje o profilu
Wykładowcy pełnią w większym stopniu rolę przewodników po wiedzy niż osób przekazujących wiedzę i informację, dlatego studenci otrzymują materiały dydaktyczne na wszystkich zajęciach tego profilu. Wybrane zajęcia mogą być prowadzone zarówno w języku polskim i angielskim. Wybrane zajęcia są prowadzone przy wsparciu platformy e-learningowej Moodle.

6 Nasz cel Nasz profil nie tylko przygotowuje do uznanego już na świecie konkretnego zawodu, lecz co ważniejsze przygotowuje do pracy wszędzie tam, gdzie wiedza i informacja mają kluczowe znaczenie jako podstawowe zasoby - czyli we wszystkich niemalże sektorach powstającej obecnie gospodarki opartej na wiedzy.

7 Nasi absolwenci to pracownicy wiedzy
Zatrudniani między innymi jako: menedżerowie informacji (Content Manager); Infobrokerzy (broker informacji); BPO - Business Process Officer, CIO - Chief Information Officer; CKO - Chief Knowledge Officer. Zatrudniani w firmach stosujących procesowy model oparty na wiedzy; stawiających na autonomię i kreatywność swoich pracowników; elastycznie wykorzystujących swoje zasoby; tworzących repozytoria wiedzy. Więcej informacji na temat zawodów związanych z zarządzaniem wiedzą i informacją można znaleźć:

8 Umiejętności naszych absolwentów przydatne na rynku pracy
Profil ZWI, poza specjalistyczną przygotowaniem do zarządzania wiedzą i informacją, powala absolwentom zdobyć tzw. umiejętności miękkie, które według raportu PORP są „umiejętnościami uniwersalnymi na wagę złota”* takimi jak: umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy w grupie, zdolności komunikacyjne, umiejętności konceptualne – zbieranie i porządkowanie informacji, rozwiązywanie problemów, organizacja i planowanie pracy, umiejętność uczenia się, kreatywność, myślenie systemowe (umiejętność postrzegania organizacji jako całości, z jednoczesnym uwzględnieniem jej części składowych oraz relacji zachodzących między tymi częściami). *Źródło: Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, Pomorska mapa zawodów i kompetencji przyszłości, Gdańsk 2008,

9 Absolwenci profilu uzyskują wiedzę o:
współczesnych organizacjach (procesowych, sieciowych, wirtualnych, fraktalnych); różnorodnych podejściach do problemów zarządzania współczesną organizacją; instrumentach zarządzania wiedzą umożliwiających ich rozwiązywanie; kluczowym znaczeniu kapitału intelektualnego każdej organizacji; istocie, cechach i sposobach budowania organizacji uczącej się; współczesnej, opartej na wiedzy gospodarce; potrzebie traktowania informacji jako czynnika decydującego o powodzeniu we współczesnych organizacjach.

10 Absolwenci profilu rozumieją:
konieczność wieloaspektowego postrzegania współczesnej organizacji; kluczowe znaczenie niematerialnych zasobów każdej organizacji; konieczność otwartości i elastyczności a jednocześnie pokory wobec trudności wprowadzania zmian; potrzebę uelastyczniania zasobów (ludzkich, rzeczowych, finansowych, informacyjnych i relacyjnych) organizacji; że zmiany dotyczą ludzi, dlatego ich przeprowadzanie jest złożonym procesem i odbywa się ewolucyjnie; że sukces organizacji może być budowany w oparciu o wiedzę posiadaną przez jej pracowników, klientów i dostawców; rolę informacji we współczesnych organizacjach.

11 Absolwenci profilu potrafią:
zarządzać organizacją lepiej niż konkurenci; formułować i rozwiązywać problemy stojące przed każdą organizacją; wskazać modelowe rozwiązania prowadzące do przeprowadzenie zmian w kierunku organizacji uczącej się; zmierzyć wartość aktywów niematerialnych organizacji; oraz ocenić wartość kapitału intelektualnego organizacji; zidentyfikować informacje będące zasobami organizacji.

12 ZAPRASZAMY! Coś więcej… Dodatkowe informacje można uzyskać:
drogą mailową od pracowników katedry lub osobiście podczas konsultacji ZAPRASZAMY!


Pobierz ppt "Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google