Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA,"— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA,
OPIEKUNA NAUKOWEGO LUB GŁÓWNYCH WYKONAWCÓW W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: tel.:

2 KONKURS „PRELUDIUM 6” D3. Ankiety dorobku naukowego kierownika i opiekuna naukowego 2. Informacje o dorobku17: dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat18 przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science) 2. Informacje o dorobku17: dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish) 17 Wypełnia opiekun naukowy 18 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Strona WWW [dostęp online: }. Dostępny w World Wide Web: < Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: tel.:

3 KONKURS „OPUS 6” D3. Ankiety dorobku naukowego kierownika i maksymalnie dwóch głównych wykonawców 2. Informacje o dorobku: dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku17, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science) 2. Informacje o dorobku: dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish) 17 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Strona WWW [dostęp online: ]. Dostępny w World Wide Web: < Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: tel.:

4 KONKURS „SONATA 6” D3. Ankiety dorobku naukowego kierownika
2. Informacje o dorobku: dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku17, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science) 2. Informacje o dorobku: dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish) 17 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Strona WWW [dostęp online: ]. Dostępny w World Wide Web: < Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: tel.:

5 Przydatne linki dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) JCR (Journal Citation Research) ( : pięcioletni „impact faktor” Web of Science ( cytowania oraz indeks H (Hirscha) dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) JCR (Journal Citation Research) ( pięcioletni „impact faktor” Web of Science ( lub Publish or Perish ( cytowania oraz indeks H (Hirscha) ERIH (European Research Index for Humanities) ( oznaczenia zasięgu terytorialnego czasopism NAT - czasopisma o dużym znaczeniu dla danego kraju albo regionu obejmującego grupę krajów; INT2 - czasopisma o istotnym znaczeniu dla różnych dziedzin badawczych, o dużym zasięgu międzynarodowym, publikujące wysoko oceniane artykuły naukowe; INT1 - czasopisma najbardziej cenione przez międzynarodowe środowiska naukowe, zawierające artykuły naukowe szeroko cytowane w obiegu światowym. Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: tel.:

6 Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji
tel.: Skład sekcji: mgr Aleksandra Chruściel (czasowo nieobecna) tel.: mgr Monika Jędrzejczak tel.: mgr Dariusz Perliński tel.: mgr Ilona Niewczas tel.: dr Gabriela Waliszewska – kierownik tel.: Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego nowy budynek, I piętro, pokój nr 109, wejście z wolnego dostępu Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego stary budynek, I piętro, pokój nr 108


Pobierz ppt "INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google