Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: tel.: 42 635 64 76 INFORMACJE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: tel.: 42 635 64 76 INFORMACJE."— Zapis prezentacji:

1 Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: email: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76 INFORMACJE O DOROBKU NAUKOWYM KIEROWNIKA, OPIEKUNA NAUKOWEGO LUB GŁÓWNYCH WYKONAWCÓW W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM NAUKI: OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM

2 KONKURS PRELUDIUM 6 D3.Ankiety dorobku naukowego kierownika i opiekuna naukowego 2.Informacje o dorobku 17 : dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat 18 przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni impact factor czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science) 17 Wypełnia opiekun naukowy 18 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. 2.Informacje o dorobku 17 : dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish) Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: email: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76 Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Strona WWW [dostęp online: 19.11.2013}. Dostępny w World Wide Web:.http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-09-16/preludium-zal1.pdf

3 KONKURS OPUS 6 D3.Ankiety dorobku naukowego kierownika i maksymalnie dwóch głównych wykonawców 2.Informacje o dorobku: dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku 17, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni impact factor czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science) 17 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. 2.Informacje o dorobku: dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish) Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: email: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76 Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Strona WWW [dostęp online: 19.11.2013]. Dostępny w World Wide Web:.http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-09-16/opus-zal1.pdf

4 KONKURS SONATA 6 D3.Ankiety dorobku naukowego kierownika 2.Informacje o dorobku: dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku 17, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni impact factor czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science) 17 Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy. 2.Informacje o dorobku: dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish) Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: email: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76 Źródło: Narodowe Centrum Nauki. Strona WWW [dostęp online: 19.11.2013]. Dostępny w World Wide Web:.http://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2013-09-16/sonata-zal1.pdf

5 Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: email: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76 dla paneli ST (nauki ścisłe i techniczne) i NZ (nauki o życiu) JCR (Journal Citation Research) (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=24) : pięcioletni impact faktor Web of Science (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=53) : cytowania oraz indeks H (Hirscha) JCR (Journal Citation Research)http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=24 Web of Sciencehttp://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=53 Przydatne linki dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) JCR (Journal Citation Research) (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=24) pięcioletni impact faktor Web of Science (http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=53) lub Publish or Perish (http://www.harzing.com/pop.htm#download): cytowania oraz indeks H (Hirscha) ERIH (European Research Index for Humanities) (https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp): oznaczenia zasięgu terytorialnego czasopism NAT - czasopisma o dużym znaczeniu dla danego kraju albo regionu obejmującego grupę krajów; INT2 - czasopisma o istotnym znaczeniu dla różnych dziedzin badawczych, o dużym zasięgu międzynarodowym, publikujące wysoko oceniane artykuły naukowe; INT1 - czasopisma najbardziej cenione przez międzynarodowe środowiska naukowe, zawierające artykuły naukowe szeroko cytowane w obiegu światowym. JCR (Journal Citation Research)http://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=24 Web of Sciencehttp://www.lib.uni.lodz.pl/?idx=ezasoby&baza=53 Publish or Perishhttp://www.harzing.com/pop.htm#download ERIH (European Research Index for Humanities)https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

6 Skład sekcji: mgr Aleksandra Chruściel (czasowo nieobecna) email: aleksandra.ewa.chrusciel@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76 mgr Monika Jędrzejczak email: monika.jedrzejczak@lib.uni.lodz.pl; tel.:42 635 64 76 mgr Dariusz Perliński email: dariusz.perlinski@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76 mgr Ilona Niewczas email: ilona.niewczas@lib.uni.lodz.pl; tel.:42 635 60 03 dr Gabriela Waliszewska – kierownik email: waliszew@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 60 03aleksandra.ewa.chrusciel@lib.uni.lodz.plmonika.jedrzejczak@lib.uni.lodz.pldariusz.perlinski@lib.uni.lodz.plilona.niewczas@lib.uni.lodz.plwaliszew@lib.uni.lodz.pl Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego nowy budynek, I piętro, pokój nr 109, wejście z wolnego dostępu Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji email: bibliografia_bibliometria@lib.uni.lodz.pl; tel.: 42 635 64 76 Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego stary budynek, I piętro, pokój nr 108


Pobierz ppt "Samodzielna Sekcja Bibliografii, Bibliometrii i Sieciowych Zasobów Informacji: tel.: 42 635 64 76 INFORMACJE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google