Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Indeks Hirscha h – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej h razy. Zmodyfikowany indeks Hirscha Progresywny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Indeks Hirscha h – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej h razy. Zmodyfikowany indeks Hirscha Progresywny."— Zapis prezentacji:

1 Indeks Hirscha h – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej h razy. Zmodyfikowany indeks Hirscha Progresywny indeks Hirscha h p =h h m

2

3

4 Metodologia Ranking przeprowadzono dla 90 uczelni akademickich (posiadających co najmniej 2 uprawnienia doktorskie): publicznych uczelni akademickich nadzorowanych przez Ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego –(lista na stronie: uczelni medycznych –(lista: –oprócz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy oraz Collegium Medicum UJ, których wyniki zawarte są w wynikach uczelni macierzystych, w rankingu umieszczono również Wojskową Akademię Techniczną. 15 akademickich uczelni niepublicznych

5 Metodologia Opracowanie zostało dokonane kwietnia 2013 roku przy pomocy narzędzia Web of Knowledge v Web of Science. Przyjęto okres badania od początku istnienia bazy do r. Wzięto pod uwagę, następujące bazy danych: –Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) –Social Sciences Citation Index (SSCI) –Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) Nie brano pod uwagę następujących baz danych prac konferencyjnych: –Conference Proceedings Citation Index- Science (CPCI-S) –Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities (CPCI- SSH) Analizy baz Web of Science dokonywano poprzez afiliację autora publikacji do określonej polskiej uczelni. W różnych publikacjach nazwa tej samej uczelni była często inaczej formułowana. Narzędzie Web of Science pozwala jednak na zsumowanie poszczególnych danych i w takiej formie było użyte na dalszych etapach analizy.

6 Metodologia Web of Science daje możliwość uzyskania raportu cytowań dla jednostki, jednak tylko wtedy, gdy ilość publikacji nie przekracza Pełen raport cytowań zawiera między innymi liczbę publikacji zarejestrowanych w zadanych bazach danych (SCI-EXP, SSCI oraz A&HCI), liczbę cytowań, liczbę cytowań bez autocytowań oraz indeks Hirscha h (określany zgodnie z jego definicją jako liczba publikacji, które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h). W przypadku uczelni, których liczba publikacji przekraczała publikacji rozbito raport na 2 lub 3 okresy czasu tak, aby każdy z nich obejmował poniżej publikacji. Zsumowane liczby publikacji i cytowań z poszczególnych okresów są umieszczone w rankingu. Indeks Hirscha w takim przypadku określano z oryginalnej (niedzielonej) listy publikacji posortowanej malejąco według liczby cytowań.

7 Strona WWW z rankingiem Tabele z rankingami (również archiwalne) Spis afiliacji polskich uczelni w bazie Web of Science Niniejsza prezentacja (konferencja UKN w Zielonej Górze r.)

8 Rankingi uniwersytetów według poszczególnych wskaźników

9 Ranking po liczbie publikacji N MiejsceUniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez autoIndeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn , Uniwersytet w Białymstoku , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Uniwersytet Opolski , Uniwersytet Zielonogórski , Uniwersytet Rzeszowski , Uniwersytet Szczeciński , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie , Katolicki Uniwersytet Lubelski , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,6610

10 Ranking po liczbie cytowań Nc MiejsceUniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez autoIndeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet w Białymstoku , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Uniwersytet Zielonogórski , Uniwersytet Opolski , Uniwersytet Rzeszowski , Uniwersytet Szczeciński , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie , Katolicki Uniwersytet Lubelski , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,6610

11 Ranking po liczbie cytowań bez autocytowań Nc- MiejsceUniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez autoIndeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie , Uniwersytet w Białymstoku , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Uniwersytet Zielonogórski , Uniwersytet Opolski , Uniwersytet Rzeszowski , Uniwersytet Szczeciński , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie , Katolicki Uniwersytet Lubelski , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,6610

12 Ranking po indeksie h MiejsceUniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez autoIndeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie , Uniwersytet w Białymstoku , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn , Uniwersytet Zielonogórski , Uniwersytet Opolski , Uniwersytet Rzeszowski , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Uniwersytet Szczeciński , Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie , Katolicki Uniwersytet Lubelski , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,6610

13 Ranking po indeksie zmodyfikowanym h_mod=h/N 0.4 MiejsceUniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez autoIndeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet w Białymstoku , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ,1460 9Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet Zielonogórski , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet Szczeciński , Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie , Uniwersytet Rzeszowski , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie , Katolicki Uniwersytet Lubelski , Uniwersytet Opolski , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn ,4963

14 Ranking po indeksie progresywnym h_prog=h h_mod MiejsceUniwersytet Liczba publikacji Liczba cytowań Cytowania bez autoIndeks h Indeks h_mod Indeks h_prog 1Uniwersytet Warszawski , Uniwersytet Jagielloński w Krakowie , Uniwersytet Gdański , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu , Uniwersytet Wrocławski , Uniwersytet Łódzki , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Uniwersytet Śląski w Katowicach , Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie , Uniwersytet w Białymstoku , Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach , Uniwersytet Zielonogórski , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Olsztyn , Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy , Uniwersytet Rzeszowski , Uniwersytet Opolski , Uniwersytet Szczeciński , Uniwersytet Kardynała S. Wyszyńskiego w Warszawie , Katolicki Uniwersytet Lubelski , Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ,6610

15 Rankingi uniwersytetów według dziedzin nauki

16 Ranking uniwersytetów według dziedzin nauki Opracowanie zostało dokonane czerwca 2013 roku przy pomocy narzędzia Web of Knowledge v Web of Science. Przyjęto okres badania od początku istnienia bazy do , czyli od najstarszych istniejących danych. Wzięto pod uwagę, następujące bazy danych: –Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (dane od 1945 do dziś) –Social Sciences Citation Index (SSCI) (dane od 1956 do dziś) –Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (dane od 1975 do dziś) Analizę przeprowadzono korzystając z dostępnej bazy afiliacji dla danej uczelni

17 Ranking uniwersytetów według dziedzin nauki Przyjęto spis dziedzin nauki zgodny z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych (Dz. U Nr 179, poz. 1065)Dz. U Nr 179, poz Narzędzie Web of Science umożliwia zwężenie publikacji do danej dziedziny nauki (Research Area). Dziedziny te nie pokrywają się z listą z Rozporządzenia – są węższe Ręcznie przypisywane dziedziny z WoS do dziedzin zgodnych z Rozporządzeniem Zgodnie z Rozporządzeniem niektóre dyscypliny naukowe należą do dwóch dziedzin nauki, np. –informatyka należy do dziedzin nauk matematycznych i technicznych –biofizyka do nauk fizycznych i biologicznych Publikacje w takich przypadkach dublują się w różnych dziedzinach nauki

18 Rankingi według dziedzin nauki

19

20

21

22

23

24

25

26

27


Pobierz ppt "Indeks Hirscha h – liczba publikacji w całej puli publikacji N, z których każda była cytowana co najmniej h razy. Zmodyfikowany indeks Hirscha Progresywny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google