Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszno 21 marca 2011. Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszno 21 marca 2011. Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2010."— Zapis prezentacji:

1 Leszno 21 marca 2011

2 Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2010

3 Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego: 1. Otwarcie. Wybór przewodniczącego i protokolantów. 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 6. Sprawozdania z: pracy Zarządu za 2010r działalności Sądu Koleżeńskiego. prac Komisji Rewizyjnej. 7. Udzielenie absolutorium -podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi UTW za 2010 rok. 8. Założenia budżetowe UTW na 2011 rok. 9. Założenia planu pracy na 2011 rok. 10. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków UTW

4 Ilość członków UTW w latach:

5 Sprawozdanie za rok 2010 1 Stan członków na koniec 2009r312 osób 2Przyjęcia nowych członków w 2010r55 osób 3 Skreślenia, rezygnacje i zgony w 2010r 55 osób 4 Stan członków na koniec 2010r312 osób 5 Honorowi członkowie2 osoby 6 Osoby zwolnione z opłat ze względu na prowadzenie zajęć : I półrocze II półrocze 7 osób 8 osób 7 Osoby zwolnione z opłat 50% z uwagi na wiek (80 lat): I półrocze II półrocze 9 osób 8 osób 8 Przyjęcia od 01.201110 osób 9Rezygnacje od 01.2011r2 osoby 10 Stan członków na 03.2011320 osób

6 Ilości członków w rocznikach: 31 grudnia 2010 było w UTW 312 osób w tym tylko 41 mężczyzn

7 Wykształcenie członków UTW w Lesznie:

8 Wyk ł ady w 2010 roku. W 2010 roku odby ł o si ę 54 wyk ł ady w 7 cyklach: 1. Medycyna i psychologia dorosłego człowieka 2. Żywienie człowieka i dietetyka 3. Historia kultury 4. Historia sztuki 5. Muzykologia 6. Leszczyńscy literaci 7. Las i jego mieszkańcy

9 Wykład inauguracyjny: Współpraca gospodarki Polski z gospodarką światową wygłosił Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia. Wyk ł ad otwarty: Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Unii Europejskiej wygłosił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie prof. dr hab. Wiesław Królikowski. Wykłady wyjazdowe w Rydzynie: Autorytety we współczesnym świecie. wygłosił Rektor WSH prof. Aleksander Zandecki Dyrektor Zamku dr Z. Moliński wygłosił wykład O tradycjach edukacyjnych Rydzyny.

10 Wyk ł adowcy w 2010 roku :

11 Uczący się języków obcych członkowie UTW w Lesznie Prowadzone są lektoraty języka niemieckiego (3 grupy) i angielskiego (6 grup). Z lektoratów korzysta 60 osób, co znaczy, że w lektoratach uczestniczy co 6-ty członek UTW

12 Jak dzia ł amy w sekcjach MężczyźniKobiety Razem19724173

13 Jak dzia ł amy w sekcjach Na które uczęszczamy regularnie MężczyźniKobiety Razem 14518127

14 Wykłady odbywały się w: - Wyższej Szkole Humanistycznej, - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, - Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania, - Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego, - Miejskiej Bibliotece Publicznej - Nadleśnictwie Karczma Borowa W UTW działało 11 sekcji zainteresowań : - komputerowa - fotograficzna, - poetycko teatralna, - malarska, - zespół śpiewaczy - zespół kabaretowy - kosmetyczna, - plastyczna, - taneczna, - komputerowa – cyfrowa obróbka zdjęć - klub podróżnika W 2010 roku rozpoczęły działalność 3 sekcje: - taneczna, - kosmetyczna, - plastyczna

15 Zajęcia odbywały się w: - IV Liceum Ogólnokształcącym, -Zespole Szkół Ekonomicznych - Miejskiej Bibliotece Publicznej, - MOK-u - Centrum Kultury, - biurze UTW -Nadleśnictwie Karczma Borowa W UTW aktywnie działa sekcja pomocy koleżeńskiej. Zajęcia rehabilitacyjno- sportowe odbywały się w 8 sekcjach: - rehabilitacja ruchowa, - zajęcia sprawnościowe w wodzie, - aerobik, - gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna w wodzie, - bowling - joga, - marsz z kijkami, - brydż Zajęcia odbywały się w: - Centrum Leczenia i Rehabilitacji Akwawit - Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, - klubie Grunwald, - MOK-u, -Szkole Podstawowej nr 13 - Bowling Club-ie - Centrum Kultury

16 W roku 2010 realizowaliśmy następujące projekty: W roku 2010 zespół aplikował 5 projektów. Z tego akceptację uzyskały 4 projekty 1/ Miasto Leszno- realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn Letni Uniwersytet 2/ Miasto Leszno – realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn Edukacja i rehabilitacja słuchaczy UTW 3/ Powiat Leszczyński PCPR – realizacja zadania publicznego pn W jesieni życia poznajemy najbliższe gminy 4/ Miasto Leszno MOPR – realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - wsparcie integracyjnych spotkań grudniowych, pn Integracyjne spotkanie wigilijne słuchaczy UTW

17 Wyjazdy edukacyjne, turystyczno- krajoznawcze, wypoczynkowo-warsztatowe:

18

19 Statystyka odwiedzin witryny www.utw.leszno.pl zarejestrowanych użytkowników – 217, fotografii w galerii – 3207. średnia ilość wizyt w miesiącu: 3944

20 Zapraszamy do oglądania galerii obrazów i zdjęć sekcji artystycznych (trzeba się zalogować) lub wpisać adres: http://galeria.utw-leszno.nazwa.pl/ UWAGA!!! Jeśli masz kłopoty z otwarciem galerii ze względu na program antywirusowy dodaj ten adres do witryn zaufanych (lub zgadzaj się na kontynuację)

21 Władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie PREZYDIUM ZARZĄDU Maria Zielony - Prezes Grażyna Fil - Wiceprezes Barbara Szarszewska - Wiceprezes Wanda Mruk - Sekretarz Janina Piotrowiak- Skarbnik Izabela Streubel Krystyna Świgoń ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała, Werner Doliwa, Barbara Kaczmarek, Barbara Lipka Teresa Majorek, Bożena Mielnik, Tadeusz Samol, Ewa Topczewska Maria Cieśla –członek honorowy ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała, Werner Doliwa, Barbara Kaczmarek, Barbara Lipka Teresa Majorek, Bożena Mielnik, Tadeusz Samol, Ewa Topczewska Maria Cieśla –członek honorowy

22 RADA SŁUCHACZY Elżbieta Dyzert – przewodnicząca, Zofia Kaczmarek, Halina Pokrzywniak, Iwona Radel, Ewa Włodarska, Teresa Matecka, Maria Wróż ZESPÓŁ ds. PROJEKTÓW Elżbieta Duda- przewodnicząca Joanna Benier, Stanisław Bojko, Ewa Cegielska, Barbara Kaczmarek, Janina Piotrowiak Barbara Szarszewska, Ewa Szymańska. Julianna Woźniak, Maria Zielony, KOMISJA REWIZYJNA Halina Orzechowska - przewodnicząca Teresa Kolasińska Kazimiera Wierzbińska Halina Trzeciakowska SĄD KOLEŻEŃSKI Marian Zajkowski -przewodniczący Maria Bożyk Elżbieta Dyzert Krystyna Kozłowska Grażyna Wilkońska

23 mgr Zdzisław Adamczak - Wiceprezydent Miasta Leszna mgr Stanisław Skrzypczak - Miejski Ośrodek Kultury Rada Programowa 1. prof. dr hab. Aleksander Zandecki - Wyższa Szkoła Humanistyczna 2. mgr Ryszard Karmoliński - Wyższa Szkoła Humanistyczna 3. prof. dr hab. Tadeusz Mendel - Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania 4. prof. dr hab. Inż. Czesław Królikowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 5. mgr Zbigniew Mocek - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 6. prof. Jerzy Karg - PAN Turew 7. mgr Kazimierz Cadler - IV Liceum Ogólnokształcące 8. mgr Jerzy Jurga - Zespół Szkół Ekonomicznych 9 ` mgr Małgorzata Halec - Miejska Biblioteka Publiczna 10. mgr Witold Omieczyński - Muzeum Okręgowe 11. dr Tomasz Stroiński - Wojewódzki Szpital Zespolony 12. mgr inż. Aleksander Świgoń - Nadleśnictwo Karczma Borowa 13. Maria Zielony - UTW 14. Grażyna Fil - UTW 15. Wanda Mruk - UTW 16. Krystyna Świgoń - UTW l.p.Nazwisko i imięInstytucja

24 Pamiętaj, że nasza strona www.utw.leszno.pl jest Twoim źródłem informacji www.utw.leszno.pl

25 Dziękuję za uwagę Dla UTW w Lesznie Barbara Kaczmarek


Pobierz ppt "Leszno 21 marca 2011. Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google