Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Leszno 21 marca 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Leszno 21 marca 2011."— Zapis prezentacji:

1 Leszno 21 marca 2011

2 Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie za rok 2010

3 Walnego Zebrania Sprawozdawczego:
Porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego: 1. Otwarcie. Wybór przewodniczącego i protokolantów. 2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie Komisji skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Stwierdzenie prawomocności zebrania. 6. Sprawozdania z: pracy Zarządu za 2010r działalności Sądu Koleżeńskiego. prac Komisji Rewizyjnej. 7. Udzielenie absolutorium -podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi UTW za 2010 rok . 8. Założenia budżetowe UTW na 2011 rok. 9. Założenia planu pracy na 2011 rok. 10. Przedstawienie propozycji zmian do Statutu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie. 12. Wolne głosy i wnioski. 13. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków UTW

4 Ilość członków UTW w latach:

5 Stan członków na koniec 2009r Stan członków na koniec 2010r
Sprawozdanie za rok 2010 1 Stan członków na koniec 2009r 312 osób 2 Przyjęcia nowych członków w 2010r 55 osób 3 Skreślenia, rezygnacje i zgony w 2010r 4 Stan członków na koniec 2010r 5 Honorowi członkowie 2 osoby 6 Osoby zwolnione z opłat ze względu na prowadzenie zajęć : I półrocze II półrocze 7 osób 8 osób 7 Osoby zwolnione z opłat 50% z uwagi na wiek (80 lat): I półrocze 9 osób 8 Przyjęcia od 10 osób 9 Rezygnacje od r 10 Stan członków na 320 osób

6 Ilości członków w rocznikach: 31 grudnia 2010 było w UTW 312 osób
w tym tylko 41 mężczyzn

7 Wykształcenie członków UTW w Lesznie:

8 Wykłady w 2010 roku. W 2010 roku odbyło się 54 wykłady w 7 cyklach: Medycyna i psychologia dorosłego człowieka 2. Żywienie człowieka i dietetyka 3. Historia kultury 4. Historia sztuki Muzykologia Leszczyńscy literaci 7. Las i jego mieszkańcy

9 Wykład inauguracyjny:
„Współpraca gospodarki Polski z gospodarką światową” wygłosił Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prof. dr hab. Marian Gorynia. Wykład otwarty: „Szkolnictwo wyższe w wybranych krajach Unii Europejskiej” wygłosił Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie prof. dr hab. Wiesław Królikowski . Wykłady wyjazdowe w Rydzynie: „Autorytety we współczesnym świecie”. wygłosił Rektor WSH prof. Aleksander Zandecki Dyrektor Zamku dr Z. Moliński wygłosił wykład „O tradycjach edukacyjnych Rydzyny”.

10 Wykładowcy w 2010 roku: prof. dr hab. A. Zandecki mgr inż. A. Świgoń
prof. L. Bajon lek. wet. Tadeusz Banach prof. dr hab. Marian Gorynia mgr inż. Anna Majowicz doc. dr E. Karmolińska mgr Mirosława Maćkowiak dr M. Bąk mgr Karol Mulczyński dr K. Szymańska mgr Agnieszka Lisiecka dr F. Zielnik lek. med. Tomasz Gryczka sędzia Jan Futro Karina Domagała mgr M. Halec lek. med. Katarzyna Szymańska mgr M. Gniazdowska

11 Uczący się języków obcych członkowie UTW w Lesznie
Prowadzone są lektoraty języka niemieckiego (3 grupy) i angielskiego (6 grup). Z lektoratów korzysta 60 osób, co znaczy, że w lektoratach uczestniczy co 6-ty członek UTW

12 Jak działamy w sekcjach Mężczyźni Kobiety Razem 197 24 173

13 Na które uczęszczamy regularnie
Jak działamy w sekcjach Na które uczęszczamy regularnie Mężczyźni Kobiety Razem 145 18 127

14 W UTW działało 11 sekcji zainteresowań:
- komputerowa - fotograficzna, - poetycko teatralna, - malarska, - zespół śpiewaczy - zespół kabaretowy - kosmetyczna, - plastyczna, - taneczna, - komputerowa – cyfrowa obróbka zdjęć - klub podróżnika Wykłady odbywały się w:   - Wyższej Szkole Humanistycznej, - Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, - Wyższej Szkole Marketingu i Zarządzania, - Galerii Sztuki Muzeum Okręgowego, - Miejskiej Bibliotece Publicznej - Nadleśnictwie Karczma Borowa W 2010 roku rozpoczęły działalność 3 sekcje: - taneczna, - kosmetyczna, - plastyczna

15 Zajęcia odbywały się w:
Zajęcia rehabilitacyjno- sportowe odbywały się w 8 sekcjach:  - rehabilitacja ruchowa, - zajęcia sprawnościowe w wodzie, - aerobik, - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna w wodzie, - bowling - joga, - marsz z kijkami, - brydż Zajęcia odbywały się w: - IV Liceum Ogólnokształcącym, -Zespole Szkół Ekonomicznych - Miejskiej Bibliotece Publicznej, - MOK-u - Centrum Kultury, - biurze UTW -Nadleśnictwie Karczma Borowa  W UTW aktywnie działa sekcja pomocy koleżeńskiej. Zajęcia odbywały się w: - Centrum Leczenia i Rehabilitacji „Akwawit” - Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej, - klubie „Grunwald”, - MOK-u, -Szkole Podstawowej nr 13 - Bowling Club-ie - Centrum Kultury

16 W roku 2010 realizowaliśmy następujące projekty:
W roku 2010 zespół aplikował 5 projektów. Z tego akceptację uzyskały 4 projekty 1/ Miasto Leszno- realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn „ Letni Uniwersytet” 2/ Miasto Leszno – realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn „ Edukacja i rehabilitacja słuchaczy UTW” 3/ Powiat Leszczyński PCPR – realizacja zadania publicznego pn „W jesieni życia poznajemy najbliższe gminy” 4/ Miasto Leszno MOPR – realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej - wsparcie integracyjnych spotkań grudniowych, pn „ Integracyjne spotkanie wigilijne słuchaczy UTW”

17 Wyjazdy edukacyjne, turystyczno-krajoznawcze, wypoczynkowo-warsztatowe:
Lp. miesiąc temat wyjazdu miejscowość i trasa 1 styczeń Wycieczka w Nieznane Muzeum Napoleońskie- Witaszyce, Obserwatorium Astronomiczne- Potarzyca 2 Warsztaty zdrowia Zubrzyca 3 luty Spektakl „Jezioro łabędzie” Poznań, Teatr Wielki 4 marzec Spektakl pt. "Czekając na Chopina", Palmiarnia Poznań 5 Wyjazd wypoczynkowo-edukacyjny Mielno 6 kwiecień Wycieczka Stolice Europy Rzym, Florencja, Wenecja 7 Wycieczka rowerowa do gospodarstwa agroturystycznego Krzycko 8 maj Plener malarski Osieczna 9 Próba generalna- Rafała Blechacza, Cytadela Poznań Filharmonia Poznań 10 Warsztaty Brydżowe Borowice 11 Zwiedzamy parki i ogrody Kórnik, Rogalin

18 Lp. miesiąc temat wyjazdu miejscowość i trasa 12 czerwiec Wyjazd szkoleniowy Śmiełów, Klęka 13 Warsztaty fotograficzne Pieniny 14 III Wielkopolskie Spotkania Artystyczne UTW Międzychód 15 lipiec Wyjazd turystyczno - krajoznawczy Gołuchów 16 sierpień Toruń, Strzelno, Kruszwica 17 październik Wycieczka rowerowa Bukówiec 18 Wycieczka z cyklu „Zwiedzamy zamki Dolnego Śląska” Książ, Jawor 19 Mazowieckie ścieżki Fryderyka Chopina Warszawa, Żelazowa Wola , Nieborów 20 Listopad Seminarium Wyjazdowe do Rydzyny Rydzyna 21 Lubin, Cichowo 22 grudzień Turnus rehabilitacyjny Karpacz 23 Spektakl „Kolacja na cztery ręce” Poznań, Teatr Nowy

19 Statystyka odwiedzin witryny
zarejestrowanych użytkowników – 217, fotografii w galerii – 3207 . średnia ilość wizyt w miesiącu: 3944

20 Zapraszamy do oglądania galerii obrazów
i zdjęć sekcji artystycznych (trzeba się zalogować) lub wpisać adres: UWAGA!!! Jeśli masz kłopoty z otwarciem galerii ze względu na program antywirusowy dodaj ten adres do witryn zaufanych (lub zgadzaj się na kontynuację)

21 Władze Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lesznie
PREZYDIUM ZARZĄDU Maria Zielony - Prezes Grażyna Fil - Wiceprezes Barbara Szarszewska - Wiceprezes Wanda Mruk - Sekretarz Janina Piotrowiak - Skarbnik Izabela Streubel Krystyna Świgoń ZARZĄD Alicja Błaszkowska-Biegała, Werner Doliwa, Barbara Kaczmarek, Barbara Lipka Teresa Majorek, Bożena Mielnik, Tadeusz Samol, Ewa Topczewska Maria Cieśla –członek honorowy

22 ZESPÓŁ ds. PROJEKTÓW  Elżbieta Duda- przewodnicząca Joanna Benier, Stanisław Bojko, Ewa Cegielska, Barbara Kaczmarek, Janina Piotrowiak Barbara Szarszewska, Ewa Szymańska. Julianna Woźniak, Maria Zielony, RADA SŁUCHACZY Elżbieta Dyzert – przewodnicząca, Zofia Kaczmarek, Halina Pokrzywniak, Iwona Radel, Ewa Włodarska, Teresa Matecka, Maria Wróż KOMISJA REWIZYJNA Halina Orzechowska - przewodnicząca Teresa Kolasińska Kazimiera Wierzbińska Halina Trzeciakowska SĄD KOLEŻEŃSKI Marian Zajkowski -przewodniczący Maria Bożyk Elżbieta Dyzert Krystyna Kozłowska Grażyna Wilkońska

23 Rada Programowa l.p. Nazwisko i imię Instytucja mgr Zdzisław Adamczak Wiceprezydent Miasta Leszna mgr Stanisław Skrzypczak Miejski Ośrodek Kultury 1. prof. dr hab. Aleksander Zandecki Wyższa Szkoła Humanistyczna 2. mgr Ryszard Karmoliński Wyższa Szkoła Humanistyczna 3. prof. dr hab. Tadeusz Mendel Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania 4. prof. dr hab. Inż. Czesław Królikowski - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 5. mgr Zbigniew Mocek Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 6. prof. Jerzy Karg PAN Turew 7. mgr Kazimierz Cadler IV Liceum Ogólnokształcące 8. mgr Jerzy Jurga Zespół Szkół Ekonomicznych 9 ` mgr Małgorzata Halec Miejska Biblioteka Publiczna 10. mgr Witold Omieczyński Muzeum Okręgowe 11. dr Tomasz Stroiński Wojewódzki Szpital Zespolony 12. mgr inż. Aleksander Świgoń Nadleśnictwo Karczma Borowa 13. Maria Zielony UTW 14. Grażyna Fil UTW 15. Wanda Mruk UTW 16. Krystyna Świgoń UTW

24 Pamiętaj, że nasza strona www. utw. leszno
Pamiętaj, że nasza strona jest Twoim źródłem informacji

25 Dziękuję za uwagę Dla UTW w Lesznie Barbara Kaczmarek


Pobierz ppt "Leszno 21 marca 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google