Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instalacje i urządzenia gazowe -p-. STAL Rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-EN 10208 -1:200 0 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instalacje i urządzenia gazowe -p-. STAL Rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-EN 10208 -1:200 0 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury."— Zapis prezentacji:

1 Instalacje i urządzenia gazowe -p-

2

3

4

5 STAL Rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-EN :200 0 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury o klasie wymagań A. Rury stalowe bez szwu precyzyjne zgodnie z PN-EN :2003 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno Rury należy łączyć przez spawanie. Połączenia gwintowane są ograniczane do minimum, tylko w miejscach wymagających połączeń rozłącznych (armatura, gazomierze)

6

7

8

9

10 Ciśnienie gazu na wejściu do budynku (za reduktorem) – max. 5 kPa = 50 mbar (może być zwiększone do 10 kPa, czyli 100 mbar)

11

12 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami § 158. [Instalacje alarmowe] 1. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych. 2. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub przyłącza gazowego. 3. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia skutecznej akcji zapobiegawczej. 4. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań. 5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń gazowych jest większa niż 60 kW. 6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. 7.[83] Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

13 Na system aktywnego bezpieczeństwa składają się następujące elementy: 1)zawór elektromagnetyczny (automatyczny zawór z głowicą typu MAG), 2)sterownik (pozwala na zamknięcie zaworu elektromagnetycznego w przypadku wykrycia nieprawidłowego stężenia gazu), 3)detektory gazu, 4)element alarmowy (sygnał świetlny lub akustyczny)

14 Podstawowe elementy systemu to: pełnoprzelotowy zawór klapowy typu MAG-3, od DN32 do DN100 detektor gazu (ziemnego lub propanu) o budowie przeciwwybuchowej moduł alarmowego, którego zadaniem jest sterowanie pracą systemu

15


Pobierz ppt "Instalacje i urządzenia gazowe -p-. STAL Rury stalowe bez szwu zgodnie z PN-EN 10208 -1:200 0 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych – Rury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google