Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Systemy Automatyzacji Budynków Systemy Zabezpieczenia i Ochrony Mienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Systemy Automatyzacji Budynków Systemy Zabezpieczenia i Ochrony Mienia."— Zapis prezentacji:

1 Systemy Automatyzacji Budynków Systemy Zabezpieczenia i Ochrony Mienia

2 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Regulacje prawne Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U. Nr 114 poz. 740, 1997 r. wraz z późniejszymi postanowieniami Ustawa z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U. Nr 114 poz. 740, 1997 r. wraz z późniejszymi postanowieniami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28.03.1994 r. w sprawie stosowania norm branżowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28.03.1994 r. w sprawie stosowania norm branżowych Normy: PN-93E-08390 np.: zasilacze, czujki, transmisje alarmowe, próby środowiskowe, itp. Normy: PN-93E-08390 np.: zasilacze, czujki, transmisje alarmowe, próby środowiskowe, itp.

3 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Trzy grupy użytkowników Użytkownik chce zastosować system ochrony i zabezpieczenia Użytkownik chce zastosować system ochrony i zabezpieczenia Użytkownik musi zastosować system ochrony z powodu wymagań ubezpieczyciela >> system wg określonej klasyfikacji (certyfikacja) Użytkownik musi zastosować system ochrony z powodu wymagań ubezpieczyciela >> system wg określonej klasyfikacji (certyfikacja) Użytkownik musi zastosować system z powodu przepisów Użytkownik musi zastosować system z powodu przepisów

4 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Kategoryzacja zagrożonych wartości Z1 mienie małej wartości, które można wymienić lub zastąpić mienie małej wartości, które można wymienić lub zastąpić Z2 mienie średniej wartości, które można wymienić lub zastąpić mienie średniej wartości, które można wymienić lub zastąpić dokumenty lub przedmioty i wartości zabytkowej bądź muzealnej ale występujące w powtarzalnych egzemplarzach, lub które można odtworzyć dokumenty lub przedmioty i wartości zabytkowej bądź muzealnej ale występujące w powtarzalnych egzemplarzach, lub które można odtworzyć dokumenty zawierające tajemnicę służbową dokumenty zawierające tajemnicę służbową Z3 mienie dużej wartości mienie dużej wartości dokumenty i przedmioty o wartości zabytkowej niepowtarzalne dokumenty i przedmioty o wartości zabytkowej niepowtarzalne dokumenty o dużej wartości, których zniszczenie bądź kradzież mogą przynieść duże straty dokumenty o dużej wartości, których zniszczenie bądź kradzież mogą przynieść duże straty życie ludzkie związane z wartościami wymienionymi powyżej życie ludzkie związane z wartościami wymienionymi powyżej Z4 mienie o bardzo dużej wartości > 300 mln. zł mienie o bardzo dużej wartości > 300 mln. zł przedmioty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kultury światowej przedmioty zabytkowe stanowiące dziedzictwo kultury światowej dokumenty, których kradzież lub ujawnienie zagraża porządkowi społecznemu, osłabieniu obronności lub egzystencji państwa dokumenty, których kradzież lub ujawnienie zagraża porządkowi społecznemu, osłabieniu obronności lub egzystencji państwa życie wielu ludzi życie wielu ludzi

5 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Rodzaj mienia – definicja N – średni roczny dochód pracownika w pięciu działach gospodarki narodowej publikowane przez GUS (Gospodarczy Urząd Statystyczny) N 10 – wartość mienia mała – domy jednorodzinne, mieszkania 10 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/1/413402/slides/slide_5.jpg", "name": "Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Rodzaj mienia – definicja N – średni roczny dochód pracownika w pięciu działach gospodarki narodowej publikowane przez GUS (Gospodarczy Urząd Statystyczny) N 10 – wartość mienia mała – domy jednorodzinne, mieszkania 10

6 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Klasyfikacja systemów alarmowych systemy alarmowe włamania i napadu systemy alarmowe włamania i napadu telewizyjne systemy dozorowe (CCTV) telewizyjne systemy dozorowe (CCTV) systemy kontroli dostępu systemy kontroli dostępu systemy alarmowe osobiste – radiowe (noszone przy sobie) systemy alarmowe osobiste – radiowe (noszone przy sobie) systemy alarmowe mieszane i systemy alarmowe zintegrowane (SAWiN + SSD), systemy transmisji alarmu systemy alarmowe mieszane i systemy alarmowe zintegrowane (SAWiN + SSD), systemy transmisji alarmu wg załącznika do rozp. MSWiA z dn. 14.10.1998 (Dz. U. Nr 129 poz. 858) System alarmowy – def. – instalacja elektryczna do wykrywania i sygnalizowania nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa System alarmowy włamania i napadu – def. – system alarmowy do wykrywania i sygnalizacji obecności albo próby wejścia lub wyjścia osoby nieuprawnionej do/z dozorowanego obiektu oraz wysyłanie i odbieranie sygnału alarmowego o napadzie na osobę zagrożoną

7 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Klasyfikacja systemów alarmowych Kryteria klasyfikacji Kryteria klasyfikacji stopień zagrożenia zdrowia i życia ludzkiegostopień zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego wielkość istniejącego ryzyka i szkódwielkość istniejącego ryzyka i szkód zdolność ochrony w warunkach oddziaływania otoczenia (np. wpływ mrozu – na czujce jest napisane, czy może być stosowana na zewnątrz)zdolność ochrony w warunkach oddziaływania otoczenia (np. wpływ mrozu – na czujce jest napisane, czy może być stosowana na zewnątrz) Składniki systemów mające wpływ na klasyfikację: Składniki systemów mające wpływ na klasyfikację: własności czujekwłasności czujek tory transmisji alarmu (czujka centrala)tory transmisji alarmu (czujka centrala) odporność na warunki środowiska, w tym na oddziaływania elektromagnetyczneodporność na warunki środowiska, w tym na oddziaływania elektromagnetyczne własności przekazywania sygnału do alarmowego centrum odbiorczegowłasności przekazywania sygnału do alarmowego centrum odbiorczego sposób ochrony przed dostępem osób niepowołanychsposób ochrony przed dostępem osób niepowołanych sposób kontroli poprawności działania systemusposób kontroli poprawności działania systemu

8 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Cztery klasy systemów alarmowych SA1 – do zabezpieczenia obiektów o małym ryzyku szkód oddalonych od urządzeń elektrycznych dużej mocy, warunki klimatyczne typowe dla danej lokalizacji nieodporne na wpływ pól magnetycznych (powierzchnie mieszkalne i gospodarcze) SA1 – do zabezpieczenia obiektów o małym ryzyku szkód oddalonych od urządzeń elektrycznych dużej mocy, warunki klimatyczne typowe dla danej lokalizacji nieodporne na wpływ pól magnetycznych (powierzchnie mieszkalne i gospodarcze) SA2 – system o średnim ryzyku szkód do zabezpieczania obiektów oraz obiektów, w których pracują urządzenia większej mocy (np. winda, hydrofor, lżejsze maszyny produkcyjne), bardziej odporne na zakłócenia elektromagnet. SA2 – system o średnim ryzyku szkód do zabezpieczania obiektów oraz obiektów, w których pracują urządzenia większej mocy (np. winda, hydrofor, lżejsze maszyny produkcyjne), bardziej odporne na zakłócenia elektromagnet. SA3 – do zabezpieczania obiektów o dużym ryzyku szkód oraz gdzie pracują duże maszyny elektryczne (wytwarzające wibracje, urządzenia dużej mocy oraz obiektów, w których dopuszcza się wyłączenie od zasilania w dni wolne od pracy – system musi mieć własne zasilanie SA3 – do zabezpieczania obiektów o dużym ryzyku szkód oraz gdzie pracują duże maszyny elektryczne (wytwarzające wibracje, urządzenia dużej mocy oraz obiektów, w których dopuszcza się wyłączenie od zasilania w dni wolne od pracy – system musi mieć własne zasilanie SA4 – do zabezpieczania obiektów o bardzo dużym ryzyku szkód lub takich, w których występują nietypowe warunki (np. radiostacje) SA4 – do zabezpieczania obiektów o bardzo dużym ryzyku szkód lub takich, w których występują nietypowe warunki (np. radiostacje)

9 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Składniki systemu AWiN (1/3) centrala alarmowa – funkcje: odbieranie i rozróżnianie sygnałów z czujek alarmowych centrala alarmowa – funkcje: odbieranie i rozróżnianie sygnałów z czujek alarmowych rodzaje rozróżnianych sygnałówrodzaje rozróżnianych sygnałów odcięcie czujki odcięcie czujki zwarcie linii zwarcie linii stan normalny stan normalny zadziałanie czujki (naruszenie linii dozorowej) zadziałanie czujki (naruszenie linii dozorowej)

10 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Składniki systemu AWiN (2/3) czujki i urządzenia do wykrywania stanu alarmowania w odpowiedzi na wykrycie nienormalnych warunków czujki i urządzenia do wykrywania stanu alarmowania w odpowiedzi na wykrycie nienormalnych warunków czujki ruchu: czujki ruchu: pasywne czujki podczerwienipasywne czujki podczerwieni aktywne czujki podczerwieni, światła widzialnegoaktywne czujki podczerwieni, światła widzialnego czujki mikrofaloweczujki mikrofalowe czujki dualne (mikrofalowe+pasywne podczerwieni)czujki dualne (mikrofalowe+pasywne podczerwieni) czujki wykrywające zjawisko Dopplera (ultradźwiękowe lub mikrofalowe)czujki wykrywające zjawisko Dopplera (ultradźwiękowe lub mikrofalowe) czujki stykowe i kontaktronowe czujki stykowe i kontaktronowe czujki zbicia szyby – paski przewodzące naklejone na szybie, czujki elektroniczne z analizą dźwięku czujki zbicia szyby – paski przewodzące naklejone na szybie, czujki elektroniczne z analizą dźwięku czujki drgań (wibracji) czujki drgań (wibracji) czujniki przemieszczenia, zmiany geometrii przestrzeni (pojemnościowe, indukcyjne) czujniki przemieszczenia, zmiany geometrii przestrzeni (pojemnościowe, indukcyjne)

11 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Składniki systemu AWiN (3/3) interfejs sygnalizacyjny – urządzenie do przekazywania sygnałów alarmowych z centrali do centrum odbiorczego, lokalne sygnalizatory i manipulatory interfejs sygnalizacyjny – urządzenie do przekazywania sygnałów alarmowych z centrali do centrum odbiorczego, lokalne sygnalizatory i manipulatory

12 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Telewizyjny system nadzoru (CCTV) Zespół telewizyjnych środków technicznych oraz programowych przeznaczonych do obserwacji, wykrywania i sygnalizowania, rejestrowania zagrożenia Zespół telewizyjnych środków technicznych oraz programowych przeznaczonych do obserwacji, wykrywania i sygnalizowania, rejestrowania zagrożenia Składniki systemu (występują w wersjach analogowych i cyfrowych): Składniki systemu (występują w wersjach analogowych i cyfrowych): kamerykamery monitorymonitory przełączniki wizji i dzielniki obrazuprzełączniki wizji i dzielniki obrazu urządzenie archiwizacyjne (magnetowid poklatkowy)urządzenie archiwizacyjne (magnetowid poklatkowy) cyfrowe krosowanie sygnałów wizyjnychcyfrowe krosowanie sygnałów wizyjnych centrale wizyjnecentrale wizyjne

13 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia System sterowania dostępem (System kontroli dostępu) – zespół urządzeń i oprogramowania mający za zadanie: (System kontroli dostępu) – zespół urządzeń i oprogramowania mający za zadanie: identyfikację osób lub pojazdów uprawnionych do przekraczania obszaru zastrzeżonego oraz umożliwienia mu wejścia lub wyjściaidentyfikację osób lub pojazdów uprawnionych do przekraczania obszaru zastrzeżonego oraz umożliwienia mu wejścia lub wyjścia niedopuszczenie do przejścia przez osoby nieuprawnioneniedopuszczenie do przejścia przez osoby nieuprawnione wytwarzanie sygnału alarmowego informujące o próbie nieuprawnionego przejściawytwarzanie sygnału alarmowego informujące o próbie nieuprawnionego przejścia

14 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Składniki systemu kontroli dostępu Kontrolery przejść (sterowniki) (montowane po stronie chronionej) Kontrolery przejść (sterowniki) (montowane po stronie chronionej) Czytniki identyfikatorów: Czytniki identyfikatorów: karty chipowekarty chipowe karty magnetycznekarty magnetyczne identyfikatory radiowe (karty zbliżeniowe)identyfikatory radiowe (karty zbliżeniowe) czytniki biometryczneczytniki biometryczne odciski palca odciski palca siatkówka oka siatkówka oka obraz twarzy obraz twarzy geometria dłoni geometria dłoni Mechaniczne urządzenia blokujące Mechaniczne urządzenia blokujące drzwi, bramki, kołowrotydrzwi, bramki, kołowroty blokady magnetyczneblokady magnetyczne blokady elektromechaniczne (elektrozaczepy, elektrorygle)blokady elektromechaniczne (elektrozaczepy, elektrorygle)

15 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Własności składników systemów alarmowych dla poszczególnych klas (1/4) Czujki Czujki SA1 – spełnia podstawowe wymagania funkcjonalne dotyczące obecności lub prób przedostania sięSA1 – spełnia podstawowe wymagania funkcjonalne dotyczące obecności lub prób przedostania się SA2 = SA1 +SA2 = SA1 + nie jest możliwa neutralizacja działania bez narzędzi lub za pomocą narzędzi ogólnodostępnych nie jest możliwa neutralizacja działania bez narzędzi lub za pomocą narzędzi ogólnodostępnych SA3 = SA2 +SA3 = SA2 + manipulowanie za pomocą narzędzi specjalistycznych manipulowanie za pomocą narzędzi specjalistycznych przy próbie manipulowania wywołują alarm (w obudowie czujki jest styk mający wykryć manipulacje) przy próbie manipulowania wywołują alarm (w obudowie czujki jest styk mający wykryć manipulacje) SA4 = SA3 +SA4 = SA3 + układy samokontroli lub zdalnego sterowania układy samokontroli lub zdalnego sterowania

16 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Własności składników systemów alarmowych dla poszczególnych klas (2/4) Tory transmisji sygnału Tory transmisji sygnału SA1 – nie wymagają samoczynnego wykrywania toru uszkodzeń, wymagane jest okresowe sprawdzanie ich działania nie rzadziej niż co 3 miesiąceSA1 – nie wymagają samoczynnego wykrywania toru uszkodzeń, wymagane jest okresowe sprawdzanie ich działania nie rzadziej niż co 3 miesiące SA2 – tory monitorowane pod kątem wystąpienia przerwy, wykryte uszkodzenia sygnalizowane < 30 sek.SA2 – tory monitorowane pod kątem wystąpienia przerwy, wykryte uszkodzenia sygnalizowane < 30 sek. SA3 – styki normalnie zamknięte – jeśli jest pętla to znaczy, że jest OK, jeżeli oporność=0 to wystąpiło zwarcie, tory monitorowane pod kątem przerwy i zwarcia testowane przez centralę nie rzadziej niż co 1 sek., wykrywanie uszkodzenia w czasie < 30 sek.SA3 – styki normalnie zamknięte – jeśli jest pętla to znaczy, że jest OK, jeżeli oporność=0 to wystąpiło zwarcie, tory monitorowane pod kątem przerwy i zwarcia testowane przez centralę nie rzadziej niż co 1 sek., wykrywanie uszkodzenia w czasie < 30 sek. SA4 – monitorowane są wszystkie możliwe zakłócenia toru pomiarowego czujnika z centralą nie rzadziej niż co 1 sek., sygnalizuje uszkodzenie w czasie < 20 sek.SA4 – monitorowane są wszystkie możliwe zakłócenia toru pomiarowego czujnika z centralą nie rzadziej niż co 1 sek., sygnalizuje uszkodzenie w czasie < 20 sek.

17 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Własności składników systemów alarmowych dla poszczególnych klas (3/4) Odporność systemu na zakłócenia elektromagnetyczne PN-IEC 801-2 def. wykonania urządzeń: W0, W1 PN-IEC 801-4W0 – obudowa plastikowa W1 – klatka Faradaya Odporność systemu na zakłócenia elektromagnetyczne PN-IEC 801-2 def. wykonania urządzeń: W0, W1 PN-IEC 801-4W0 – obudowa plastikowa W1 – klatka Faradaya SA1 – mała – wykonanie W0 wg wzoruSA1 – mała – wykonanie W0 wg wzoru SA2 – normalna – wykonanie W1 wg wzoruSA2 – normalna – wykonanie W1 wg wzoru SA3 – podwyższona – wg wzoruSA3 – podwyższona – wg wzoru SA4 – np. zabezpieczenie generatora w elektrowni – wynikające z uzgodnienia między użytkownikiem a producentem dostosowania do określonych warunków środowiskaSA4 – np. zabezpieczenie generatora w elektrowni – wynikające z uzgodnienia między użytkownikiem a producentem dostosowania do określonych warunków środowiska

18 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Własności składników systemów alarmowych dla poszczególnych klas (4/4) Przekazywanie sygnałów alarmowych do centrum odbiorczego (monitorującego alarmy) Przekazywanie sygnałów alarmowych do centrum odbiorczego (monitorującego alarmy) SA1 – nie wymaganeSA1 – nie wymagane SA2 – może się odbywać torem nie monitorowanym, np. przez komutowane połączenie modemowe (dial-up)SA2 – może się odbywać torem nie monitorowanym, np. przez komutowane połączenie modemowe (dial-up) SA3 – powinno odbywać się torem monitorowanym, np. jeśli centrala może monitorować i kontrolować stan centrali poprzez komutowane linie modemowe lub przez łącze wydzieloneSA3 – powinno odbywać się torem monitorowanym, np. jeśli centrala może monitorować i kontrolować stan centrali poprzez komutowane linie modemowe lub przez łącze wydzielone SA4 – powinno odbywać się przez dwa niezależne tory transmisji, z których co najmniej jeden jest wydzielony i monitorowanySA4 – powinno odbywać się przez dwa niezależne tory transmisji, z których co najmniej jeden jest wydzielony i monitorowany

19 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy Kontroli Dostępu Cel: Cel: Uporządkowanie ruchu osobowego w obiekcieUporządkowanie ruchu osobowego w obiekcie Ograniczenie dostępu do pomieszczeń lub grup pomieszczeń (stref)Ograniczenie dostępu do pomieszczeń lub grup pomieszczeń (stref) Rejestracja i ewidencja ruchu osobowegoRejestracja i ewidencja ruchu osobowego Rejestracja i ewidencja pracy (RCP)Rejestracja i ewidencja pracy (RCP)

20 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy Kontroli Dostępu Środki techniczne: Środki techniczne: mechanicznemechaniczne drzwi + zamki, tzw. okucia drzwi + zamki, tzw. okucia kołowroty (np. metro) kołowroty (np. metro) elektroniczne i elektrotechniczneelektroniczne i elektrotechniczne sterowniki kontroli dostępu sterowniki kontroli dostępu czytniki identyfikatorów czytniki identyfikatorów zamki elektromagnetyczne zamki elektromagnetyczne czujniki otwarcia drzwi czujniki otwarcia drzwi

21 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy Kontroli Dostępu Drzwi Drzwi brak klamki (od strony niechronionej)brak klamki (od strony niechronionej) lewe czy prawe (zamki elektromagnetyczne)lewe czy prawe (zamki elektromagnetyczne) kontaktron (czujnik otwarcia drzwi – 3cm)kontaktron (czujnik otwarcia drzwi – 3cm) czujnik elektromagnetyczny w zamku (wykrywanie zamknięcia drzwi)czujnik elektromagnetyczny w zamku (wykrywanie zamknięcia drzwi) karta kredytowa ;) (do słabych drzwi, uda się otworzyć jeśli w futrynie będzie naprawdę duużo zakamarków)karta kredytowa ;) (do słabych drzwi, uda się otworzyć jeśli w futrynie będzie naprawdę duużo zakamarków)

22 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy Kontroli Dostępu Przejście kontrolowane Przejście kontrolowane jednostronnejednostronne dwustronnedwustronne czytnik identyfikatorów na zewnątrz czytnik identyfikatorów na zewnątrz otwieranie od wewnątrz: otwieranie od wewnątrz: klamkaklamka przycisk otwarciaprzycisk otwarcia czytnik identyfikatorów po obu stronach drzwi czytnik identyfikatorów po obu stronach drzwi

23 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy Kontroli Dostępu Zaczep elektromagnetyczny Zaczep elektromagnetyczny bez czujnika zamknięcia drzwibez czujnika zamknięcia drzwi z czujnikiem zamknięcia drzwiz czujnikiem zamknięcia drzwi odblokowany przy przepływie prądu (zwykły)odblokowany przy przepływie prądu (zwykły) zablokowany przy przepływie prądu (rewersyjny – odwrotnego działania) – wymaga zasilania podtrzymującego – przepisy pożarowe zalecają stosowanie rewersyjnych (tam gdzie klamka od wewnątrz nie ma znaczenia czy elektro-zaczep jest rewersyjny), jest droższy od zwykłego ponieważ wymaga ciągłego przepływu prądu, daje możliwość zdefiniowania godzin normalnego otwarcia drzwizablokowany przy przepływie prądu (rewersyjny – odwrotnego działania) – wymaga zasilania podtrzymującego – przepisy pożarowe zalecają stosowanie rewersyjnych (tam gdzie klamka od wewnątrz nie ma znaczenia czy elektro-zaczep jest rewersyjny), jest droższy od zwykłego ponieważ wymaga ciągłego przepływu prądu, daje możliwość zdefiniowania godzin normalnego otwarcia drzwi ceny:ceny: zwykły elektro-zaczep – 25 zł zwykły elektro-zaczep – 25 zł rewersyjny elektro-zaczep + czujki elektromagnetyczne + dostęp pożarowy – 650 zł rewersyjny elektro-zaczep + czujki elektromagnetyczne + dostęp pożarowy – 650 zł

24 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy Kontroli Dostępu Rygiel elektromagnetyczny Rygiel elektromagnetyczny na zewnątrz – drzwi na futrynie (drzwi do ochrony przeciwpożarowej – z atestem) – nie można w nich stosować elementów naruszających konstrukcję, a więc m. in. elektro-zaczepówna zewnątrz – drzwi na futrynie (drzwi do ochrony przeciwpożarowej – z atestem) – nie można w nich stosować elementów naruszających konstrukcję, a więc m. in. elektro-zaczepów na futrynie (rygiel wchodzi do jarzma)na futrynie (rygiel wchodzi do jarzma) zwora elektromagnetyczna – przewody + blacha, zamontowane w drzwiachzwora elektromagnetyczna – przewody + blacha, zamontowane w drzwiach np. 300 kg – siła trzymania drzwi: E= n (n – ilość zwojów)

25 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy Kontroli Dostępu Rodzaje drzwi Rodzaje drzwi zwykłezwykłe ewakuacyjne – normalnie zamknięte otwierane w czasie zagrożeniaewakuacyjne – normalnie zamknięte otwierane w czasie zagrożenia przeciwpożarowe – wzmocniona odporność na ogieńprzeciwpożarowe – wzmocniona odporność na ogień stale otwarte – mają się zamknąć w czasie pożaru, ale można je otworzyć klamką, jednocześnie nie mogą być otwierane przez przeciągi, nie blokujące się (atest) stale otwarte – mają się zamknąć w czasie pożaru, ale można je otworzyć klamką, jednocześnie nie mogą być otwierane przez przeciągi, nie blokujące się (atest) normalnie zamknięte – polegające na kontroli dostępu normalnie zamknięte – polegające na kontroli dostępu oddymiające – otwierane automatycznie w przypadku pożaruoddymiające – otwierane automatycznie w przypadku pożaru

26 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy telewizji dozorowej (CCTV) Elementy składowe (1/3): Elementy składowe (1/3): kamerykamery analogowe analogowe cyfrowe cyfrowe czarno-białe czarno-białe kolorowe kolorowe stacjonarne stacjonarne obrotowe obrotowe rozdzielczość 320 – 650 linii światłoczułość (ew. podczerwień) zakres obrotu

27 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy telewizji dozorowej (CCTV) Elementy składowe (2/3): Elementy składowe (2/3): obiektywyobiektywy stała ogniskowa stała ogniskowa zmienna ogniskowa zmienna ogniskowa ustawiana ręcznieustawiana ręcznie ustawiana zdalnieustawiana zdalnie parametry do ustawiania parametry do ustawiania ogniskowaogniskowa obwodyobwody zewnętrzne (z ogrzewaniem) zewnętrzne (z ogrzewaniem) wewnętrzne wewnętrzne atrapy atrapy

28 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Systemy telewizji dozorowej (CCTV) Elementy składowe (3/3): Elementy składowe (3/3): tor rejestracji sygnałów wizyjnychtor rejestracji sygnałów wizyjnych Z Rejestrator grube druty, aby nie powstawały różnice potencjałów na wspólnej masie (spadki napięć) grube druty, aby nie powstawały różnice potencjałów na wspólnej masie (spadki napięć) ochrona przed przepięciami w torach transmisji ochrona przed przepięciami w torach transmisji stosować odgromniki w torach transmisji (pogorszenie sygnału i nie zawsze skuteczna ochrona)stosować odgromniki w torach transmisji (pogorszenie sygnału i nie zawsze skuteczna ochrona) stosować izolację galwaniczną na obu końcach torustosować izolację galwaniczną na obu końcach toru albo stosować transmisję światłowodowąalbo stosować transmisję światłowodową

29 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Wytyczne do projektowania (1/3) Zapoznanie się z dokumentacją techniczną budynku Zapoznanie się z dokumentacją techniczną budynku architektura i topologia budynku, pomieszczeńarchitektura i topologia budynku, pomieszczeń przyszłe umeblowanie, funkcje pomieszczeńprzyszłe umeblowanie, funkcje pomieszczeń wyposażenie techniczne, inne systemy itp.wyposażenie techniczne, inne systemy itp. występowanie stropów podwieszanych, podłóg podwieszonych, pustek konstrukcyjnychwystępowanie stropów podwieszanych, podłóg podwieszonych, pustek konstrukcyjnych drogi ewakuacyjnedrogi ewakuacyjne wytyczne ochrony przeciwpożarowejwytyczne ochrony przeciwpożarowej scenariusz pożarowyscenariusz pożarowy Wytyczne użytkownika (najlepiej na piśmie) Wytyczne użytkownika (najlepiej na piśmie) Zapoznanie się z wytycznymi i oczekiwaniami głównego projektanta obiektu Zapoznanie się z wytycznymi i oczekiwaniami głównego projektanta obiektu

30 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Wytyczne do projektowania (2/3) Opracowanie analizy zagrożeń Opracowanie analizy zagrożeń lista występujących zagrożeńlista występujących zagrożeń określenie miejsc ich występowania i prawdopodobieństwa wystąpieniaokreślenie miejsc ich występowania i prawdopodobieństwa wystąpienia oszacowanie ewentualnych stratoszacowanie ewentualnych strat określenie słabych punktów i wytycznych do ich zabezpieczeniaokreślenie słabych punktów i wytycznych do ich zabezpieczenia

31 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Wytyczne do projektowania (3/3) Opracowanie koncepcji zabezpieczenia obiektu Opracowanie koncepcji zabezpieczenia obiektu wskazanie sposobów i środków neutralizacji zjawisk uznanych w analizie zagrożeń za niebezpiecznewskazanie sposobów i środków neutralizacji zjawisk uznanych w analizie zagrożeń za niebezpieczne wytyczne do branży mechanicznejwytyczne do branży mechanicznej wytyczne do branży organizacji ochrony fizycznej obiektuwytyczne do branży organizacji ochrony fizycznej obiektu wytyczne do innych branż, np. oświetlenia terenu, CCTVwytyczne do innych branż, np. oświetlenia terenu, CCTV

32 Systemy Zabezpieczania i Ochrony Mienia Metodyka projektowania SAB Zapoznanie się z projektem architektonicznym (szukamy kart pomieszczeń) Zapoznanie się z projektem architektonicznym (szukamy kart pomieszczeń) Uwzględnienie z inwestorem/użytkownikiem pomieszczenia funkcjonalności pomieszczeń, ustalenie zasad automatyki i systemów bezpieczeństwa Uwzględnienie z inwestorem/użytkownikiem pomieszczenia funkcjonalności pomieszczeń, ustalenie zasad automatyki i systemów bezpieczeństwa Uzgodnienie z projektantami branżowymi wymagań użytkownika Uzgodnienie z projektantami branżowymi wymagań użytkownika Zapoznanie się z projektami branżowymi – karty pomieszczeń, wszystkie instrukcje technologiczne Zapoznanie się z projektami branżowymi – karty pomieszczeń, wszystkie instrukcje technologiczne Wykonanie projektu (najlepiej zgodnie z normą EN 16484-3) Wykonanie projektu (najlepiej zgodnie z normą EN 16484-3)


Pobierz ppt "Systemy Automatyzacji Budynków Systemy Zabezpieczenia i Ochrony Mienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google